Aihearkisto: Ajankohtaista

Miten hallitusohjelma vastaa köyhyyden haasteeseen?

Keskiviikko 27.11.2019 klo 1213.50
Eduskunta, Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3

Ilmoittaudu 24.11.2019 mennessä täällä.

Voit myös seurata tilaisuutta Twitter-lähetyksen kautta, linkki tulee myöhemmin.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii EAPN-Finin puheenjohtaja Liisa Partio

11.50 Kahvit

12.00 Avaussanat
kansanedustaja Antero Laukkanen (kd), köyhyysryhmän puheenjohtaja

12.05 Hallitusohjelman vaikutukset perusturvaan ja köyhyyteen
tutkimuspäällikkö Jussi Tervola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

12.25 Miltä hallitusohjelman lupaukset näyttävät pienituloisen arjen näkökulmasta?
Jaana Saikkonen, EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä

12.35 Sosiaalibarometrin keskeiset havainnot
erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

12.45 Eurooppa 2020 -strategian köyhyystavoitteen toteutuminen Suomen osalta
sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, sosiaali- ja terveysministeriö

13:00 Eduskuntaryhmien paneelikeskustelu

kansanedustaja Anne Kalmari (kesk)
kansanedustaja Mia Laiho (kok)
kansanedustaja Antero Laukkanen (kd)

muut edustajat vahvistuvat pian

13.45 Loppusanat
kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk), köyhyysryhmän varapuheenjohtaja   

Järjestäjät: Eduskunnan Köyhyysryhmä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, EAPN-Fin Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto ja Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

25.11.2019 EAPN-Finin yleiskokous ja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jako

EAPN-Fin verkoston yleiskokous pidetään maanantaina 25.11.2019. Samana päivänä samassa tilassa jaetaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille. Molemmat tilaisuudet ovat kiinnostuneille avoimia, mutta molempiin pitää ilmoittautua 20.11. mennessä.

Yleiskokous alkaa kello 11.30 kahveilla ja valtakirjan tarkistuksella. Itse kokous on kello 12–14. Kokouspaikkana on kokoushuone Jungman SOSTEssa, osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, 6. kerros.

Kokouksen aluksi professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta puhuu poliittisen osallistumisen eriarvoisuuden merkityksestä demokratian haavoittuvuudelle. Yleiskokous tarjoaa myös katsauksen EAPN-Finin ja EAPN Euroopan toimintaan.

Kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 ja päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2020.

Ehdokkaita puheenjohtajiksi ja hallitukseen

EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen ja varapuheenjohtaja Tarja Pajunen jättivät tehtävänsä kesken kauden työpaikkojen vaihdosten vuoksi. Väliaikaisina puheenjohtajina toimivat Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja Anna Järvinen SOSTEsta, mutta nyt toivotaan esityksiä sekä uudeksi puheenjohtajaksi että varapuheenjohtajaksi. Verkosto on erinomainen paikka olla mukana köyhyyden vastaisessa työssä niin Suomessa kuin Euroopassa.

Puheenjohtajaehdokkaiden lisäksi toivotaan ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Erovuorossa on kahdeksan vuoden 2019 hallituksen jäsenistä. Viisi heistä voi asettua uudelleen ehdolle.

Yleiskokouksessa puheoikeus ja äänivalta ovat verkoston varsinaisten jäsenten valtuuttamilla edustajilla. Kullakin on yksi ääni. Vaalikelpoisia hallitukseen ovat varsinaisten jäsenten esittämät ehdokkaat.

Jokainen jäsen voi asettaa yhden ehdokkaan. Hallitusjäsenyys voi kestää enintään kaksi peräkkäistä kahden vuoden kautta samassa tehtävässä. Samoin puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi olla enintään kaksi peräkkäistä kautta.

Esityksiä ehdokkaiksi voi lähettää verkoston sihteerille osoitteeseen erja.saarinen(at)soste.fi 20.11.2019 mennessä. Esitelkää muutamalla virkkeellä ehdokas ja hänen kiinnostuksen kohteensa köyhyyden vastaisessa työssä. Ehdokkaiden esittelyt jaetaan kokoukseen osallistujille muutamaa päivää ennen kokousta.

Ilmoittaudu kokoukseen tästä 20.11.2019 mennessä.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus

Samassa tilassa SOSTEssa pidetään klo 15 alkaen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus. Yleiskokouksen päälle kannattaa jäädä kuulemaan, miten köyhyyttä on tänä vuonna mediassa käsitelty ja mitkä jutut tai ohjelmat köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati on päättänyt palkita.

Osaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaehdokkaista voi jo tutustua täällä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä 20.11.2019 mennessä.

Erja Saarinen

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu 22.11.2019

Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu perjantaina 22.11. kello 13–16 Helsingin työkanavan, Hetyn tiloissa, Katajanokanlaituri 4, Katajanokka. Tilaisuus on avoin kaikille köyhyyskysymyksistä kiinnostuneille.

Tapaamisen aluksi yhteiskuntahistorioitsija, VTT, runoilija, valokuvaaja Gia Virkkunen alustaa köyhyyskokemuksista ja selviytymiskeinoista 1930- ja 1990-lukujen lamoissa. Kyseessä on hänen haastatteluaineistoon perustuva tutkimuksensa.

Köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien tapaamiset Suomessa ja Brysselissä

Tapaamisessa kuullaan myös myös kokemuksia ja kuulumisia Brysselissä 18.–19.11. pidetystä köyhien kuulemisesta, PeP-meeting, People experiencing Poverty. Kansalaistoimintaryhmän neljän hengen delegaatio osallistuu tapaamiseen koordinaattori Mikko Siltasen johdolla.

Suomeen kehitellään Brysselin tilaisuutta vastaavaa köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien vuosittaista tapaamista. Marraskuun 12. järjestettiin Suomen tapaamisen pilotti. Kansalaistoimintaryhmästä monet olivat mukana tapahtuman valmistelussa ja itse tapahtumassa. Ryhmässä arvioidaan pilotin onnistumista. Sen järjestivät EAPN-Fin, Kuka Kuuntelee Köyhää? -verkosto ja Työttömien keskusjärjestö.

Tapaamisessa on esillä myös Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus sekä kansalaistoimintaryhmän ensi kevään suunnittelu.

Lue lisää

Gia Virkkusen väitöskirjaan perustuva artikkeli Hiidenkivessä 5/2009
Laman pitkästä varjosta valoon?

Köyhyyttä kokeneet haastoivat kansanedustajia ratkomaan köyhyyden ja syrjäytymisen ongelmia

Palvelu- ja etuusjärjestelmä on köyhyyttä kokeneiden mukaan erittäin monimutkainen ja pirstaleinen. Kansanedustajat eivät välttämättä tunne kovin hyvin kansalaisten arkea sen keskellä. Tämä kävi ilmi köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien tapaamisessa, joka järjestettiin tässä muodossa ensimmäistä kertaa.

Tapaamisen järjestivätSuomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, sen kansalaistoimintaryhmä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto sekä Työttömien Keskusjärjestö Helsingissä 12.11.2019 Helsingin Työkanava HeTy ry:n tiloissa. Köyhyyttä kokeneet suunnittelivat ja toteuttivat tapahtuman suurimmaksi osaksi vapaaehtoistyönä.

Yksitoista kansanedustajaa tai heidän avustajaansa otti haasteen vastaan ja tuli keskustelemaan köyhyydestä ja syrjäytymisestä köyhyyttä kokeneiden ihmisten tarinoiden pohjalta. Tilaisuudessa kävi selväksi, että tällaisia tapaamisia tarvitaan muun muassa sosiaaliturvan uudistamistyössä ja myös kunnissa.

Ryhmäkeskustelut pureutuivat viiteen teemaan, joita olivat perusturvan riittävyys, luukulta luukulle palvelujärjestelmä, yksinelävien köyhyys ja asunnottomuus, lapsiperheköyhyys sekä köyhyyden seurannaisvaikutukset hyvinvointiin, jossa paneuduttiin työssäkäyvien köyhyyteen.

Köyhyyden tuottamia ongelmia ja ratkaisuja

Suomessa lasketaan olevan noin 900 000 ihmistä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Tapaamisessa työryhmät kuulivat köyhän tarinan ja tekivät ratkaisuehdotuksia tarinoissa esiin nousseisiin ongelmiin.

Köyhyyttä kokeneiden kertomuksissa nousi vahvasti esiin palvelujärjestelmän pirstaleisuus. Kukaan ei tunnu ottavan koppia, kun elämäntilanteessaan joutuu ongelmiin. Ihminen jätetään palloilemaan yksin etsimään apua järjestelmästä. Apua ei tarinoiden mukaan ole tarjolla, vaikka sitä on haettu sinnikkäästi useilta tahoilta kuten TE-toimistosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmään kaivataan uudistuksia ja perusturvan tasoon korotusta. Ihmisen elämäntilanteesta tulisi ottaa kokonaisvastuu ja luukulta luukulle pompottelu lopettaa. Missään ei neuvota mihin tukiin köyhä on oikeutettu. Köyhyys tuo pitkittyessään mm. monenlaisia terveys- ja mielenterveysongelmia. Kun Kela tietää jo kaiken ihmisestä, miksi sieltä ei voi tulla suoraan etuusehdotusta, kun hädässä oleva ihminen ei jaksa hakemusrumbaa, kysyttiin.

Kansanedustajien mukaan köyhyys pitää nostaa esiin oikeilla nimillä. Köyhyyskeskustelua kaivataan myös kuntatasolle ja maakuntiin. Kansanedustajat kertoivat, ettei heillä ole tarpeeksi tietoa köyhien todellisista elämäntilanteista ja palvelujärjestelmässä koetuista ongelmista.

Ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen nostettiin esiin kaikissa ratkaisuehdotuksissa. Velkaantumisen ongelmiin puuttumisen kansanedustajat näkevät tärkeänä. Sosiaalisen luototuksen käytännöt tulee ulottaa laajemmalle ja velkaneuvonta ottaa nykyistä tehokkaampaan käyttöön. Ihmisten kohtaaminen kokonaisvaltaisesti nostettiin vahvasti esiin keskusteluissa.

Pysyvä keskustelufoorumi päättäjien ja köyhyyttä kokeneiden välille

EAPN-Fin on jo 18 vuoden ajan koonnut delegaation Brysselissä vuosittain pidettävään komission tukemaan EU:n köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen, European Meetings of People experiencing Poverty. Se kokoaa 32 Euroopan maan delegaatiot yhteen keskustelemaan köyhyydestä.

”Tavoitteenamme on vakiinnuttaa myös Suomeen vuosittainen kansallinen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuma”, sanoo Linnéa Partanen Kuka kuuntelee köyhää -verkostosta.

”Ensimmäinen tapaaminen oli varsin rohkaiseva. Kansanedustajia saatiin lyhyellä varoitusajalla mukaan merkittävä määrä, he olivat innoissaan mukana. Köyhyyttä kokeneet kokivat tuleensa kuulluksi kertoessaan rohkeasti omista köyhyyskokemuksistaan ja yleisöäkin tuli paikalle lähes 60 henkilöä.”

Köyhyyttä kokeneiden tarinoista ja ratkaisuehdotuksista tulee myöhemmin julkaisu.

Lue köyhyyttä kokeneiden tarinoiden tiivistelmät:

Köyhyyttä kokeneiden tarinoiden tiivistelmät 12112019

Tilaisuuden järjestivät EAPN-Fin, EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Lisätietoa:

Kuka kuuntelee köyhää? verkoston viestintävastaava Linnéa Partanen, linnea.m.partanen@helsinki.fi, puh. 050 441440

EAPN-Fin puheenjohtaja Liisa Partio, liisa.partio@mll.fi, 075 324 5512

EAPN-Fin varapuheenjohtaja, Anna Järvinen, anna.jarvinen@soste.fi, puh. 050 586 5677

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Se pyrkii tuomaan esiin köyhien ja syrjäytyneiden omaa ääntä sekä lisäämään päättäjien ja kansalaisten ymmärrystä köyhyyden syistä ja seurauksista.  www.eapn.fi

Kansalaistoimintaryhmä on osa EAPN-Fin toimintaa. Kansalaistoimintaryhmä koostuu köyhyyden erikoisasiantuntijoista, jotka edustavat köyhyyttä kokeneita kansalaisia.

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti riippumaton yhden asian liike. Tarkoituksena on synnyttää keskustelua köyhyydestä ja esittää konkreettisia ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Verkosto on järjestänyt köyhien ja kansanedustajien yhteisiä keskustelutilaisuuksia yli kymmenen vuoden aja. Nyt toteutettu tilaisuus oli ensimmäinen uudella formaatilla järjestetty valtakunnallinen keskustelu, jossa kansanedustajat ja köyhyyttä kokeneet olivat konkreettisesti samassa pöydässä.

www.kukakuunteleekoyhaa.fi

Työttömien Keskusjärjestö on työttömien edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on työttömyyden vähentäminen Suomessa. Järjestö pyrkii parantamaan työttömien toimeentuloa sekä edistämään heidän fyysistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.  www.tyottomat.fi

Yli 50 ehdokasta Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

Määräaika on umpeutunut ja Kunnioittavasti köyhyydestä -”kisaan” saatiin mukaan 53 artikkelia, ohjelmaa tai kolumnia. Tunnustus jaetaan tänä vuonna neljättä kertaa. Se annetaan toimittajille laadukkaasta köyhyyttä käsittelevästä journalismista.

Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi on voinut esittää kuka vaan. Ehdokkaita on myös kyselty eri toimituksista.

Aikakauslehtien juttuja entistä enemmän

Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Varsinaisen tunnustuksen lisäksi raati voi päättää antaa kunniamainintoja.

Raatilaiset ovat myös tehneet suuren työn löytääkseen ”kisaan” hyviä ehdokkaita. Etsimistä vaikeuttaa kuitenkin se, että suuri osa aineistosta on maksumuurin takana. Mediakenttää on vaikea lähestyä laajasti. Ehdokkaissa on ehkä osin tästä syystä paljon Ylen verkkojuttuja ja kolumneja.

Tänä vuonna mukana on aiempia vuosia selvästi enemmän aikakauslehtien artikkeleita. Valitettavan vähän on juttuja muualta Suomesta kuin pääkaupunkiseudulta. Myös esimerkiksi tv- ja radio-ohjelmia on ehdotettu vähän.

Tervetuloa kuulemaan, mikä ehdokkaista on parhaiten käsitellyt köyhyyttä

Tunnustuksenjakotilaisuus on maanantaina 25.11.2019. Siellä selviää, mitä köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati ajattelee median tavasta käsitellä köyhyyttä ja köyhiä ihmisiä. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta ilmoittautumista edellytetään.

Ilmoittautua voi tästä. Itse tilaisuus alkaa kello 15, mutta kahvia ja pientä suolaista syötävää on tarjolla jo 14.30.

Ehdokkaat Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi 2019

Tia-Maria Lehto, Diakonia 4/2018
Taloudellinen hätä näkyy diakonian arjessa

Kirsi Hemánus, Yhteishyvä 20.11.2018
Miksi köyhiä perheitä ei ymmärretä?

Milka Krogerus, YLE uutiset 20.12.2018 
Yksisarvinen pelasti kuusivuotiaan Elsien joulun – ilman hyväntekeväisyysjärjestöä sairas äiti ei olisi voinut antaa lapsilleen lahjoja

Tiina Karppi, YLE uutiset 23.12.2018                                                                                      Kuukautisköyhyys on tabu — ”Siinä pitää miettiä, laittaako rahan ruokaan vai kuukautissuojiin”

Tiina Merikanto, YLE uutiset 23.12.2018 
Eeva-Liisa Peltonen tietää tulleensa yhteiskunnalle kalliiksi – nuoren naisen elämä on esimerkki siitä, miten sairaus voi suistaa velkakierteeseen kenet vain

Susanna Siironen, YLE uutiset 26.12.2018  
Ruoka-avun tarve kasvaa ja leipäjonot pitenevät – Tutkija vaatii nostamaan perusturvaa: ”Ihmiset sinnittelevät hyväntekeväisyysavulla vuodesta toiseen”

Anna-Stina Nykänen, Helsingin Sanomat 6.1.2019
Niukka elämä lyö maahan

Julia Thurén, YLE artikkeli 17.1.2019
”Syö juureksia, ne ovat halpoja” – 10 neuvoa, joita köyhä ei halua kuulla

Jani Kaaro, YLE kolumni 20.1.2019
Miksi maailma on pilalla ja juusto juuttuu kurkkuun?

Ilkka Kivi, Kaleva kolumni 24.1.2019
Miksi puhummekaan niin mielellämme siitä, miten köyhyyden syy on yksilön omassa pas­sii­vi­suu­des­sa, laiskuudessa ja osaa­mat­to­muu­des­sa?

Mari Kahila, YLE uutiset 25.1.2019 
“Olen jo monta kertaa joutunut sanomaan lapsille, että tänään ei ole ruokaa” – Vähävaraisissa perheissä eletään nyt vuoden tiukinta aikaa       

Pauliina Grönholm, Helsingin Sanomat 30.1.2019
Yksinhuoltajaisä Ilkka tinkii omasta syömisestään, jotta lapsille jäisi edes jotain – HS seurasi perheen elämää yhden kuukauden ajan

Tia-Maria Lehto, Diakonia 2/2019
Haave soittoharrastuksesta toteutui

Hannele Huhtala, ISO NRO 18.3.2019
Katujen köyhää kansaa

Sanna Puhto, Seura 26.3.2019
Näin neljän lapsen köyhä yksinhuoltaja saa 1800 euron palkan riittämään: ”En käy kaupassa – tilaan ruoat netistä kotiin”

Susanna Kuparinen, Journalisti 28.3.2019
Toimittajien keskiluokkaisuus vaikuttaa uutisointiin köyhiä koskevista laeista

Asta Leppä, Yle-kolumni 12.4.2019
Onko jo yleisesti hyväksyttyä teettää työtä ilman palkkaa?

Else Turunen, Kotiliesi 30.4.2019
Köyhyydestä on vaikea nousta, myös vauraassa Suomessa – Susanna, Peppi ja Mikael kertovat, millaista on yrittää pyristellä eroon sosiaalituista

Pauli Juusela ja Susanna Somppi, kuvat: Esko Jämsä, Kirkko ja kaupunki 3.5.2019
Olipa kerran hyvinvointivaltio – sitten yksinhuoltaja osti lapsilleen ruokaa asumistuella, sai häädön ja menetti hiuksetkin

Petri Kosonen, YLE uutiset 8.5.2019
”Ihmisten hätä on vain kasvanut” – Jopa 150 000 suomalaislasta elää köyhyydessä, ja tämä espoolaisäiti tietää, mitä vähävaraisuus todella on

Riitta Tapiomäki, YLE uutiset 22.5.2019
Pukisitko lapsellesi risan ja tahraisen vaatteen? Niitä suomalaiset lahjoittavat yhä enemmän – ”Köyhyys tuntuu aina olevan ihmisen oma vika”

Jani Kaaro, Yle kolumni 30.5.2019
Nöyryytyksen tunne on miltei pahinta mitä on

Anna Patronen ja Ilona Turtola, Yle Horisontti 2.6.2019
Joutuuko köyhä yhä enemmän ruoka-avun varaan?

Matti Rämö, Seura 17.6.2019
Ari selvisi päihderiippuvuudesta ja kodittomuudesta: ”Olen nähnyt paljon kovanaamoja ja narkomaaneja, joiden roolien alla on ihan tavallinen ihminen.”

Sanna Inkinen, Savon Sanomat/Uutissuomalainen 29.6.2019
Isot terveys- ja pienet tuloerot erikoisuutena

Pintaa syvemmälle, Avun toimituksen kokonaisuus Lapsiköyhyydestä, Apu 6/2019
Ulla Veirto
Kun suodatinpussikin on Aarre,
verkossa nimellä Köyhän perheen äiti: ”Lapsilla ei ollut ruokaa – Haimasyöpä oli minulle herätys”
Miksi lapset köyhtyvät?
verkossa kahdessa osassa: Lapsiperheköyhyys: Miksi lapset köyhtyvät?
Köyhän perheen lapsi tuntee syyllisyyttä siitä, että aiheuttaa rahanmenoa
Lanttukevään nälkäiset
Eve Hietamies
Taistele tai kuole! verkossa nimellä Köyhyys koettelee monia yksinhuoltajia: ”Olen koko ajan valmiustilassa: taistele tai kuole!”

Riikka Aapalahti, Uusimaa 7.8.2019
Saako köyhällä olla koiraa?

Päivi Eskelinen, Lehteri 20.8.2019
Köyhien kiusaaminen saisi jo loppua

Hertta-Mari Kaukonen, Seura 26.8.2019
Toimeentulotuki on pienipalkkaisen Jukan, 22, arjen pelastus: ”Tukien nostaminen on yleistä, koska keikkoja ei välttämättä saa paljoa”

Asta Leppä, Suomen Kuvalehti 30.8.2019
Voiko köyhä elää ekosti?

Sanna Puhto, kuvat Vesa Tyni, Kotiliesi 19/2019
Köyhän paras ystävä

Jenna Parmala, kuvat; Susa Junnola, Kotiliesi 19/2019
Hauras silti vahva

Päivi Köngäs, YLE uutiset 19.9.2019
Minna Rautiolla on koira, auto ja Marimekon verhot – vuonna 2019 tavara ei kuitenkaan tarkoita, että olisi rahaa ruokaan

Hertta-Mari Kaukonen, Seura 23.9.2019
Köyhä keliaakikko on tiukilla – Vain osa kunnista korvaa toimeentulotuessa erityisruokavalion kuluja keliakian vuoksi

Hertta-Mari Kaukonen, Seura 1.10.2019
Apteekkien lääkepula koettelee pienituloisia – Pasilla ei ole varaa yli 30 kertaa kalliimpaan alkuperäislääkkeeseen

Seppo Heikkinen, Yle 2.10.2019
Köyhyyden anatomia – tältä näyttää suomalainen köyhyys tilastoissa
Kokonaisuuden yhteydessä Sami Kieksin videot, Yle 2.110.2019
Millaista on köyhän elämä Suomessa?
Palkalla ei pärjää
Sinnittelyä nollatuloilla
Nälkä ajaa leipäjonoon

Auli Viitala, Vihreä Lanka 4.10.2019
Keskiluokka on normi ja siksi unohtuu, että rahalla saa kaiken

Liisa Lahti, Iltalehti 5.10.2019
Köyhä äiti

Niklas Mäkinen & Anu Heikkinen, Yle 6.10.2019
Jos ihminen on tolpillaan ja haluaa ilmaisen hiustenleikkuun, on tervetullut meikäläisen penkkiin

Anu Heikkinen, YLE artikkeli 8.10.2019
Monilla ei ole hajuakaan, miten köyhyys ja huono-osaisuus vaikuttavat lapsiin, sanoo luokanopettaja Maarit Korhonen

Taneli Kylätasku, kuvat: Sirpa Päivinen, Kirkko ja kaupunki 14.10.2019
”Jokainen aamu alkoi sen miettimisellä, missä voisin päästä suihkuun” – turvaan pääseminen on asunnottoman naisen ensimmäinen tarve

Sanna Voltti, MTV 14.10.2019
Jaana on ollut työttömänä yli kolme vuotta ja lähettänyt 170 työhakemusta, tuloksetta – kohtelu on ollut nöyryyttävää: ”Olen 56-vuotias, se on jo ongelmajätettä työmarkkinoilla

Esko Valtaoja, Seura 14.10.2019
Köyhät kyykkyyn, vuosisadasta toiseen – Esko Valtaoja: ”Ajatus, että köyhät ovat ainakin osittain itse syypäitä, elää sitkeässä myös keskiluokassa”

Anna Kivinen, Keskisuomalainen 17.10.2019
Jyväskylässä 72 nuorta aikuista ilman kotia
Ensisuoja tuntui hotellilta

Heikki Kärki, Keskisuomalainen 18.10.2019
Tule vastaan asunnoton

Emilia Korpela, Yle 20.10.2019
Läheiset häpeävät talousongelmiin joutunutta ja kärsivät mukana: ”Mistään hauskasta ei keskustella kuten joskus ennen”

Markku Rättilä, Kaleva 26.10.2019
Köyhyys voi yllättää kenet tahansa – velkaongelman kanssa ei kannata jäädä yksin, sanoo oululainen ko­ke­mus­asian­tuntija

Sari Veikkolainen, Yle 29.10.2019
Silmälasit, hammaslääkäri, uudet kengät – haaveissa turvallinen ja hyvä elämä

Emmi-Liia Sjöholm, Helsingin Sanomat 30.10.2019
Rakkauden luokkaerot

Saku Timonen, Apu 1.11.2019
Lakiin perustumaton automaatti

Tiina Suomalainen, kuvat: Mikko Nikkinen ja Sampo Korhonen, Anna 12/2019
Paljonko sentti voi venyä

Sari Hannikainen, kuvat: Heli Hirvelä, Anna 39/2019
Koskaan ei ole myöhäistä saada sielunsiskoa

Asta Leppä, Kotivinkki
Asta tietää, miltä tuntuu laskea joka ikinen sentti – ”Pienituloisuus kutisti elämäni minimiin”

Erja Saarinen, Kunnioittavasti köyhyydestä -raadin sihteeri

Jaana Saikkonen: Musertavan häpeän yli kokemusasiantuntijaksi ja vaikuttajaksi

Mitä olinkaan mennyt lupaamaan? Jännittää niin, että vatsaa vääntää. Olen matkalla Helsingin yliopiston Tiedekulmaan ”Metropolialueen köyhyys ja sosiaaliala” -tilaisuuteen panelistiksi kertomaan kokemusasiatuntijana köyhyyden vaikutuksista elämääni.

Olin talven aikana päässyt eroon valtavasta, musertavasta häpeäntunteesta, jonka elämäntilanteeni oli niskaani rojauttanut. En ollut aiemmin kertonut ajatuksiani kovinkaan julkisesti, ainoastaan EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmän kokouksissa pienelle tutulle porukalle. Olen kyllä utelias luonteeltani, kokeilunhaluinen ja haluan haastaa itseäni tekemään uusia asioita. Olinko kuitenkin liian optimistinen?

Työttömyys ja köyhyys nakertavat itseluottamusta

Työttömyys, yksinäisyys, köyhyys sekä viime vuosina koetut surut olivat nakertaneet itseluottamusta, kalunneet elämännälkääni ja kasvattaneet epävarmuutta. Ne tekivät minusta varovaisen ja mieluummin syrjään vetäytyvän kuin esillä olevan.

Nyt yliopiston Tiedekulmassa kokoontuvassa porukassa olen ainoa, joka ei ole tottunut puhumaan isoille joukoille. On THL:n tutkija, Kuntaliiton strategia- ja kehitysjohtaja, yliopistolehtori. Kansalaistoimintaryhmän koordinaattorin, Jouni Kylmälän pyynnöstä olin päättänyt lähteä mukaan. Näitä pohtien ja rohkeutta keräten saavuin paikalle.

Ystävällinen vastaanotto. Puhujille oli varattu lavan vierestä oma pöytä. Paikalla olijat esittäytyivät, sanoivat muutaman sanan luontevasti. Hälinää ja viime hetken säätöä, ihmisiä työssään, tulijoita, kyselijöitä, odottava ilmapiiri.

Jännitys katosi hiljalleen. Kuuluin tänään tähän joukkoon. Katselin ympärilleni. Väkeä oli saapunut yllättävän paljon. Bongasin muutaman tutun henkilön yleisöstä.

Valtaisa helpotus: en ollutkaan se ”outo”

Tilaisuus alkoi. THL:n tutkijan avaus köyhyyttä kokeneiden kokemuksista. Minun elämästänikö hän kertoo?

Valtaisa helpotus. En ollutkaan se ”outo”, jota ystäväni hieman vierastavat. Yllättävä huomio, kuinka samoja asioita ihmiset kotikaupungissani ovat kokeneet. Tiesin toki, että en ole yksin näiden ajatusten kanssa, mutta lähipiirissäni tai ystävistäni kukaan ei koskaan ollut puhunut mitään tuollaista. Tosin eivät he olisi voineetkaan, sillä kaikki toiset ovat työelämässä.

Seuraavat puhujat tarkastelevat asiaa hieman eri suunnista. Sieltäkin löydän yhtymäkohtia nykyiseen elämääni. Tässä kohtaa uteliaisuuteni on herätetty. Haluan kuulla lisää. Haluan tietää lisää. ”Vanha” sisäinen tuttu minä.

Ilahdun. Eihän tässä muuta voi, kuin ilahtua. Tämä tuli nyt parhaaseen mahdolliseen hetkeen, sillä seuraavana on vuorossa se osuus, jossa olen mukana. Jounilta saan viimehetken rohkaisut ja ystävälliset sanat. Olimme saaneet etukäteen kysymykset, joita paneelikeskustelussa pohdittaisiin. Keskustelu sujuu luontevasti, puheenvuoroja jaetaan jokaiselle. Enää ei jännitä, tämä on mielenkiintoista.

”Köyhyyttä ei pääse pakoon eikä siitä saa lomaa”

”Pikkuhiljaa joutuu luopumaan niin monesta asiasta. Sitten jää vaan pakolliset menot, joita ei niitäkään pysty enää hoitamaan. Se haavoittaa monella tavalla ja syvästi. Eläminen työmarkkina-, toimeentulo- ja asumistuella on ihmisarvoa alentavaa. On erittäin stressaavaa ja kuluttavaa miettiä pelonsekaisin tuntein, jos jotakin yllättävää rahanreikää syntyy, kuinka siitä selviää. Köyhyyttä ei pääse pakoon eikä siitä saa lomaa. Elät sen kanssa 24/7.”

Keskustelu päättyy. Moni asia jäi käsittelemättä. Tämä oli hyvä alku Pääkaupunkiseudun Praksiksen ja Soccan, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen ”Metropolialueen köyhyys ja sosiaaliala” kaksivuotiselle teemakaudelle.

Haluan antaa kanssakulkijoille kertomuksellani lohtua, uskoa siihen, että vaikka taloudellinen tilanne on roimasti pakkasella elämän näyttäessä surkeaa sekä kurjaa puoltaan, niin jonakin päivänä saatat olla puhumassa kipeistäkin asioista, tilaisuudessa, jota et muuten olisi edes noteerannut aiemmin. Siitä alkaa voimien kerääminen, taistelu selviytymisestä.

Kiehtova kokemus voimaannutti vaikuttamaan ja kouluttautumaan

Tämän ensimmäisen voimaannuttavan ja kiehtovan kokemuksen jälkeen olen käynyt tilaisuuksissa kuuntelemassa ja puhumassa. Olen osallistunut muun muassa Ihmisoikeusliiton seminaariin ”Riittävä toimeentulo – kyse on ihmisoikeudesta!” ja käynyt kertomassa tarinaani Praksiksen ”Köyhyyden anatomia” -seminaarissa. Olen antanut haastattelun sekä MTV:lle että YLE:lle.

Olen osallistunut Euroopan EAPN:n järjestämään ”Capacity Building” -koulutukseen, jossa avautui täysin uusi sosiaalisen median maailma. Opin kuinka some taipuu kampanjoiden rakentamiseen, viestintään sekä oman tärkeän asian esille tuomiseen.

Kuulun Malmin seurakunnan ”Diakonia kansalaisvaikuttamisen tukena” -projektiin. Osallistun kokemusasiantuntijakoulutukseen. Olen mukana Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajan valitsijaraadissa.

Olen tavannut mielenkiintoisia ihmisiä, oppinut uusia asioita. Näiden vapaaehtoistöiden toivon auttavan palkallisen työn löytymisessä ensi kevään aikana, jolloin palkkatukityöni päättyy. Olen kokonaan uuden kynnyksellä ihmeissäni ja iloisena. Minä, joka en 1,5 vuotta sitten nähnyt huomiseen musertavan häpeän läpi. Elämännälkäni on löytynyt uudelleen.

Kirjoittaja on palkkatukityössä Helsingin Työkanava HETY ry:ssä. Hän on mukana muun muassa EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmässä ja Kunnioittavasti köyhyydestä -raadissa.