Aihearkisto: Ajankohtaista

Keskusteluja ja julkaisuja Euroopan tulevaisuudesta

Kahteen keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta ehtii vielä ilmoittautua. Toinen on Helsingissä 1.4. ja jälkimmäinen Jyväskylässä 2.4. Etenkin sosiaalisen Euroopan tulevaisuuteen johdattavat EAPN-Finin ja SOSTEn julkaisu Inhimillisempi Eurooppa ja Kalevi Sorsa -säätiön tuore julkaisu Sosiaalinen Eurooppa.

Vuosi 2019 on Suomessa EU:n supervuosi: Niin eduskuntavaalit 14.4. kuin EU-vaalit 26.5. vaikuttavat Suomen EU-politiikkaan tulevaisuudessa. Lisäksi Suomi toimii EU:n puheenjohtajana heinäkuusta joulukuuhun. Kansalaiskeskustelut järjestävä Euroopan komission Suomen edustusto korostaa, että on tärkeää keskustella siitä, mitä haluamme yhteiseltä unionilta.

Helsingin tilaisuus on maanantaina 1.4. kello 16.00–17.30 Antell Arkadian Isossa salissa osoitteessa Arkadiankatu 23. Keskustelemassa ovat Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, kansanedustaja Elina Lepomäki, kansanedustaja Anders Adlercreutz, Ajatuspaja Libreran johtaja Mikko Kiesiläinen ja pääministerin erityisavustaja Eeva Kärkkäinen. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 27.3. mennessä tästä.

Jyväskylän tilaisuus on tiistaina 2.4. klo 10.00–11.30 Jyväskylän yliopistolla. Aiheesta keskustelevat Jyrki Katainen ja europarlamentaarikot Heidi Hautala (Vihr./Greens) ja Nils Torvalds (rkp./ ALDE). Tilaisuuteen voi ilmoittautua 28.3. mennessä tästä.

Sosiaalisessa mediassa keskusteluun voi osallistua tunnuksilla: #EUdialogues #EUvaalit2019.

Tuoreissa julkaisuissa korostetaan EU:n vähimmäislainsäädännön merkitystä

EAPN-Fin ja SOSTE julkaisivat ennen joulua Inhimillisempi Eurooppa -artikkelikokoelman Euroopan tulevaisuudesta. Yksi kirjoittajista on THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo, joka näkee Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisen tärkeänä. Hänen mukaan myös suomalaiset hyötyisivät EU-maiden yhteisistä vähimmäisstandardeista. Vaalavuo kirjoitti asiasta myös Helsingin Sanomien Vieraskynässä EU:n pitäisi vahvistaa sosiaalista ulottuvuuttaan 11.3.2019.

Kalevi Sorsa -säätiön on julkaissut SAK:n kansainvälisten asioiden päällikön Pekka Ristelän julkaisun Sosiaalinen Eurooppa: vähimmäisnormeja vai politiikkaohjausta? Myös Ristelä näkee, että EU:n työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa on syytä kehittää vähimmäislainsäädännön avulla.

Inhimillisempi Eurooppa -julkaisussa EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen avaa eurooppalaista ohjausjaksoa. Sen osana on vastikään julkaistu komission laatima Suomen maaraportti. SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen esittelee maaraporttia kirjoituksessaan Komissio arvioi maaraportissaan Suomen tilan myönteiseksi.

Inhimillisempi Eurooppa -julkaisu on saatavilla myös englanniksi.

Lue lisää

Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi, SOSTE ja EAPN-Fin 2019 pdf

Future of Europe – Reforming the policies of the European Union, SOSTE, EAPN-Fin & Europe Information, Ministry for Foreign Affairs f Finland 2019 pdf

Pekka Ristelä: Sosiaalinen Eurooppa: vähimmäisnormeja vai politiikkaohjausta? Kalevi Sorsa -säätiö 2019

8.4. Hiljainen Köyhyys Turussa -seminaari

Tervetuloa kuuntelemaan seminaaria Turun hiljaisesta köyhyydestä. Seminaari järjestetään 8.4. kello 12–15 Turun Työväenopistolla (Kaskenkatu 5, 20700 Turku) luentosalissa 1. Kuka kuuntelee köyhää -verkosto tarjoaa kahvit klo 11:30 alkaen.

Seminaari koostuu kolmesta luennosta. Luennoimassa ovat muun muassa Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen dosentti Johanna Kallio, Operaatio Ruokakassin toiminnanjohtaja Jari Niemelä sekä Anna-Mari Isola THL:stä.

Paneelissa on mukana asiantuntijoita köyhyyden eri aloilta, muun muassa Hope Turun Arja Heinonen sekä köyhyydestä väitöskirjaa tekevä tutkija Eeva-Maria Grekula. Seminaarin puheenjohtajana ja paneelin vetäjänä toimii EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmän koordinaattori Jouni Kylmälä.

Tilaisuuden avaa kello 12.00 EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tilaisuuden järjestää EAPN-Fin, EHYT ry, Turun Seudun TST ry sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Future of Europe -julkaisu herättelee keskustelua Euroopan tulevaisuudesta

SOSTE ja EAPN-Fin ovat tuottaneet julkaisun Future of Europe – Reforming the policies of the European Union. Se herättelee Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alla keskustelua sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä kansalaisten ja järjestöjen roolista Euroopassa.

Julkaisu koostuu 10:stä asiantuntija-artikkelista, joissa katsotaan EU:n tulevaisuuteen eri näkökulmista. EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen on kirjoittanut julkaisuun artikkelin eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja sosiaalisesta Euroopasta.

Julkaisua voi käyttää tausta-aineistona, keskustelunherättäjänä ja vaikuttamisen välineenä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Se tarjoaa monipuolisen katsauksen siitä, missä EU:ssa mennään sosiaali- ja terveyspolitiikassa.

Julkaisu on luettavissa englanniksi sekä online-julkaisuna että ladattavana pdf-tiedostona. Suomenkielinen versio Inhimillisempi Eurooppa julkaistiin viime syksynä.

EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet: painopisteeksi köyhyyden vähentäminen

Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta. EAPN-Fin on julkaissut verkoston yhdessä laatimat hallitusohjelmatavoitteet. Verkosto vaatii köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä vaalien jälkeisen hallitusohjelman painopisteeksi.

Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentäminen on myös yksi EU:n Eurooppa 2020 -strategian päätavoite. Suomessa elää noin 850 000 henkilöä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Tavoitteena on ollut, että määrä laskee 770 000 ihmiseen vuoteen 2020 mennessä. Tässä tavoitteessa ei ole juuri edetty.

Köyhyyden vähentämistä edellyttävät myös lukuisat kansainväliset Suomen lainsäädäntöön sisältyvät ihmisoikeussopimukset.

Perusturvan taso on liian matala, eikä se kata kohtuullisia elinkustannuksia. Monet joutuvat turvautumaan pysyvästi viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tarkoitettuun toimeentulotukeen.

Jo 90-luvulla syntyneistä leipäjonoista on korkea aika päästä eroon. Vaikka työttömyys on alentunut, pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkeaa. Köyhyyden ylisukupolvistuminen jatkuu ja huono-osaisuus kasautuu. Velkaongelmien määrä on ennätyslukemissa.

EAPN-Fin korostaa, että köyhyyden vähentämisen näkökulman tulee olla mukana kaikessa päätöksenteossa.

Kuva: Matti Björkman/Lehtikuva/Eduskunta

Lue EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

#EUPovertyFree – EAPN kampanjoi köyhyyden vähentämisen puolesta

EAPN Euroopan eurovaalikampanja avattiin 12. helmikuuta. Sen jäsenverkostojen ja myös niiden jäsenten toivotaan jakavan kampanjan sisältöjä.

EAPN-verkosto ajaa talouspolitiikkaa, joka edistää ihmisoikeuksia, puuttuu köyhyyteen ja eriarvoisuuteen ja takaa kansalaisten hyvinvoinnin. Se kampanjoi sellaisten sosiaaliturvajärjestelmien puolesta, jotka takaavat ihmisarvoisen elämän kaikille.

Verkosto korostaa, että nyt tarvitaan enemmän tekoja ja vaikutuksia eikä vain sanallisia sitoumuksia hyviin päämääriin. Se painottaa myös demokratiaa ja osallisuutta: Eurooppa on yhtä kuin sen ihmiset.

Kampanjasivusto ja sitoumus ehdokkaille

EAPN Euroopalla on kampanjasivusto EUpovertyfree, josta löytyvät kampanjan sisällöt sekä vastaisuudessa tietoa siitä, mitä verkoston jäsenmaat tekevät eurovaalivaikuttamisessaan.

Verkoston jäsenet keräävät eri maissa europarlamenttiehdokkaiden lupauksia sitoutua verkoston ajamiin päämääriin. Sitoumuslomake löytyy englanniksi tästä.

EAPN-Fin käännättää kevään aikana suomeksi kampanjan keskeiset sisällöt ja myös sitoumuslomakkeen.

EAPN Euroopan verkoston toimintaa voi seurata facebookissa ja twitterissä @EAPNEurope.

Vaalit Suomessa 26.5.

Euroopan parlamenttivaalit pidetään Suomessa 26. toukokuuta. Uusi verkkosivusto www.eurovaalit.eu sisältää tietoa vaaleista EU:n 24:llä virallisella kielellä.

Sivuilla kerrotaan myös Euroopan parlamentin Tällä kertaa äänestän –vaaliviestintäkampanjasta. Sen kautta voi osallistua keskusteluun EU:sta ja järjestää tapahtumia tärkeinä pitämistään aiheista. Kampanja on poliittisesti ja ideologisesti sitoutumaton, ja sen tavoite on edistää äänestysaktiivisuutta toukokuun vaaleissa.

Uusia EU-tiedon lähteitä

EU-tietoa löytyy uudella Euroopan parlamentin Citizens’ App -sovelluksella. Tietoa voi hakea joko alueen tai aihepiirin perusteella. Myös siitä saa selvyyttä, miten eri alueilla ja eri aiheissa on edistytty.

Sovelluksen kautta voi tarkastella Näin EU toimii hyväkseni -nettisivuja, joilla esitellään, miten EU käytännössä vaikuttaa kansalaisten elämään paikallisesti ympäri Eurooppaa.

Ylen tuore erikoisartikkeli Pimeyden ytimessä avaa monipuolisesti Euroopan parlamentin toimintaa. Sen voi lukea, kuunnella tai katsoa kuvakertomuksena.

EU-vaikuttamiseen taas opastaa Fingon tuore opas Euroopan unioni – vaikuttamisen paikka.

Erja Saarinen

Sosiaaliturvan tarkistuslista päivitetty

Sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen tukiviidakko. Esimerkiksi pitkäaikaissairailta tai eläkeläisiltä saattaa jäädä saamatta tukia, joihin heillä olisi oikeus. EAPN-Fin on jo useampana vuonna julkaissut vuosittain päivitetyn Sosiaaliturvan tarkistuslistan. Se on päivitetty vuoden 2019 etuusmuutosten mukaiseksi.

Sosiaaliturvan tarkistuslista muistuttaa, mitä tukia ja palveluita on tarjolla. Paitsi avuksi suoraan kansalaisille, se sopii työvälineeksi ammattilaisten neuvontatyöhön. Se auttaa selvittämään mahdollisuuksia erilaisiin tukimuotoihin ja hakemaan niitä oikeasta paikasta.

Listan ovat tehneet sosiaaliturvan erityisasiantuntija Marja Eronen Suomen Nivelyhdistyksestä ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen Eläkkeensaajien Keskusliitosta.

Myös järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

Sosiaaliturvan kiemuroissa auttaa myös järjestöjen Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Sen PDF-versio päivitetään kerran vuodessa. Vuoden 2019 päivitys julkaistiin 12.2. Sen sijaan verkkosivuja päivitetään tarvittaessa useammin.

Sosiaaliturvaoppaaseen on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet seitsemäntoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja eläkkeensaajajärjestöä.

Lue ja käytä hyödyksesi:

Sosiaaliturvan tarkistuslista 2019 pdf

Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille 2019