Aihearkisto: Ajankohtaista

30.1.2019 Tulevaisuuden sosiaaliturva: Miten eriarvoistumista vähennetään?

Perusturvan ja toimeliaisuuden hanke Toimi on hallituksen asettama sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmisteleva hanke. Yksi sen selvityshenkilö on professori, dekaani Juho Saari Tampereen yliopistosta. Selvitystehtävässään hän on jatkanut pääministeri Sipilän asettaman Eriarvoisuus-työryhmän työtä paneutumalla erityisesti yhteiskunnalliseen eheyteen ja sosiaalisen etäisyyden kasvuun. Selvitystyön raportti julkistetaan 30.1.2019 kello 14–16, Kalliolan setlementtitalossa pidettävässä tilaisuudessa, osoitteessa Sturenkatu 11, Helsinki.

Tilaisuudessa valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta puhuu otsikolla Uudistamalla kohti yhdenvertaisuutta. Professori Saari käsittelee hyvinvointivaltiota eriarvoistuneessa yhteiskunnassa. Kommenttipuheenvuorot tulevat EAPN-Finin edustajilta.

Ennen tilaisuuden alkua voi tutustua setlementtitalon toimintaan kelloo 13.30–14.00. Kalliolan setlementtitalo on yhteisöllisen tilan ja toiminnan keskittymä. Toiminta on laajentunut viime vuosina ja tiloja kehitetään yhdessä naapuruston asukkaiden kanssa.

KUTSU 30.1.2019 Tulevaisuuden sosiaaliturva – miten eriarvoistumista vähennetään

Suomalainen köyhyys esillä Euroopan parlamentissa 29.1.2019

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN ja Euroopan parlamentin köyhyysryhmä järjestävät 29.1. ”POVERTY WATCH: The Reality of Poverty and Social Exclusion in the EU” -seminaarin, jossa esitellään EAPN:n ja sen jäsenverkostojen laatimia köyhyysraportteja.

Myös Suomen köyhyystilannetta ja Köyhyysvahti 2018 -julkaisua esitellään EAPN-Fin -verkoston puheenjohtajan Jiri Sirosen ja kansalaistoimintaryhmän jäsenen Eeva-Maria Grekulan toimesta.

Lue lisää ohjelmasta tilaisuuden kutsusta.

5.3.2019 Riittääkö perusturva elämiseen?

Tiistai 5.3.2019 klo 1214
Eduskunta, Pikkuparlamentin Auditorio, Arkadiankatu 3

Ilmoittaudu 1.3. mennessä täällä. Sisääntulon yhteydessä on turvatarkastus, ota henkilötodistus mukaan.

THL tuottaa lakisääteisen perusturvan arviointiraportin neljän vuoden välein ennen eduskuntavaaleja. Seminaarissa kuullaan tuoreen 5.3. julkaistavan raportin tuloksia. Kokemusasiantuntijat ja eduskuntaryhmien edustajat kommentoivat tuloksia ja kertovat näkemyksiään, mihin perusturva riittää ja miten sitä pitäisi uudistaa.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

11.50  Kahvitarjoilu

12.00 Avaussanat
kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtaja

12.10 Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2016-2019
tutkimuspäällikkö Jussi Tervola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

12.40  Mihin perusturva riittää ja miten sitä tulisi uudistaa?

Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot

Eduskuntaryhmien edustajien puheenvuorot

13.50 Keskustelua ja kysymyksiä

14.00 Tilaisuus päättyy

KENELLE: kansanedustajille ja kansalaisille, järjestöjen ja julkisen sektorin edustajille

LISÄTIETOJA:  Anna Järvinen, 050 586 5677, anna.jarvinen@soste.fi

JÄRJESTÄJÄT: Eduskunnan köyhyysryhmä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin ja Kuka kuuntelee köyhää -verkosto.

15.1.2019 Terveydenhuollon matkat Kelalta maakunnille -keskustelutilaisuus

Terveydenhuollon matkojen järjestämisvastuu ja rahoitus siirtyvät sote- ja maku-uudistuksessa Kelalta maakunnille. Työryhmä selvittää siirtoa koskevia kysymyksiä ja luonnostelee hallituksen esitystä uudeksi matkalaiksi. SOSTEn ja Vammaisfoorumin järjestämässä tilaisuudessa 15.1. kello 12.30 alkaen pääsee kuulemaan ja keskustelemaan uuden matkalain valmistelusta ja sen etenemisestä sekä siirron edellyttämistä muutoksista. Tilaisuus pidetään SOSTEssa osoitteessa Yliopistonkatu 5, 6. kerros.

Pienituloisille on tullut kohtuuttomia korotuksia

Asiakasmaksujen ja lääkekorvausten tavoin matkakorvausten omavastuuosuudet ovat nousseet asiakkailla huomattavasti. Vuodesta 2012 vuoteen 2018 yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuus nousi 9,25 eurosta 25 euroon. Samanaikaisesti matkakatto lähes kaksinkertaistui: 157,25 eurosta 300 euroon.

Sairaalan poliklinikkakäynnin hinta on asiakasmaksu ja matkan omavastuuosuus huomioiden noussut vuoden 2015 jälkeen 42 prosenttia: noin 64 eurosta 91 euroon. Korotus on kohtuuton pienituloiselle ja paljon sairastavalle, SOSTEn erityisasiantuntija Anne Perälahti sanoo.  Hän on jäsenenä terveydenhuollon matkojen siirtoa maakuntiin selvittävässä työryhmässä.

Matkakorvausten tehtävänä on turvata vakuutettujen oikeudet saada hoitoa tai tutkimusta asuinpaikasta riippumatta korvaamalla osa matkakustannuksista. Omavastuuosuuksien korotukset sekä matkoissa että palveluissa ovat Perälahden mukaan johtaneet siihen, että osa jättää käyttämättä tarpeenmukaisia palveluja.

Tilaisuus on avoin kaikille järjestötoimijoille, joiden toiminnan kohderyhmiä muutos koskettaa. Siihen pitää ilmoittautua 14.1. mennessä.

Tilaisuudessa esitettäviä kysymyksiä voi lähettää ennakkoon Anne Perälahdelle.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Artikkelikokoelma luotaa EU:n tulevaisuutta eurovaalien edellä

Murroksessa olevalla Euroopan unionilla on edessään muutosten vuosi: Euroopan parlamentin vaalit ovat toukokuussa ja niiden jälkeen aloittaa uusi komissio. Suomi on tärkeänä vuonna tärkeässä asemassa – se on EU:n puheenjohtajamaa kesäkuusta vuoden loppuun. Uusi julkaisu valottaa EU:n tulevaisuutta muutosten kynnyksellä, etenkin sen sosiaalista ulottuvuutta.

Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi –julkaisun ovat tuottaneet yhdessä EAPN-Fin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE. Sen useassa artikkelissa käsitellään sosiaalista Eurooppaa, etenkin sosiaalisten oikeuksien pilaria. Kirjoittajilla on erilaisia painotuksia, mutta yleinen näkemys on, että sosiaalisen Euroopan rakentamiseksi on tähän mennessä tuotettu enemmän sanoja kuin tekoja.

EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen on kirjoittanut julkaisuun artikkelin eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja sosiaalisesta Euroopasta. Komissio seuraa jäsenmaiden talous- ja muuta kehitystä vuotuisella ohjausjaksolla. Sillä tuotetaan yhteistyössä kunkin jäsenmaan kanssa maaraportti paitsi taloudesta, rakenteellisista uudistuksista myös sosiaalisesta kehityksestä.

”Havainnot ja kriteerit sosiaalisesta kehityksestä eivät kuitenkaan saa samanlaista vipuvoimaa kuin talouden kysymykset, koska jäsenmailta ei edellytetä niiden seuraamista. Talous ja hyvinvointi olisi saatettava keskenään tasapainoon”, Sironen toteaa.

Kansalaisjärjestöt laajemmin mukaan

Sironen korostaa, että kansalaisyhteiskunnan on syytä osallistua entistä enemmän keskusteluun unionin toiminnasta. Kansalaisjärjestöt tuovat muun muassa ohjausjaksovuorovaikutuksessa esiin myös haavoittuvimpien ihmisryhmien näkökulmia.

”Ohjausjakso on keskeinen väline edistää kansalaisten sosiaalisten oikeuksien toimeenpanoa. Siitä käydään kuitenkin valitettavan vähän julkista keskustelua. Niin eduskunnan kuin koko kansalaisyhteiskunnan osallisuudelle tulisi luoda uusia väyliä. Myös median toivoisi raportoivan ohjausjaksosta monipuolisemmin. Nyt uutisoidaan lähinnä talouskasvuennusteita.”

Artikkelikokoelma julkistettiin Inhimillisempi Eurooppa -tilaisuudessa 17. joulukuuta 2108. Tilaisuuden voi katsoa verkossa.

Lue julkaisu

Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi

Lisätietoja

puheenjohtaja Jiri Sironen, EAPN-Fin 040 450 9077, jiri.sironen@ehyt.fi

EAPN-Finin yleiskokous linjasi ensi vuoden toimintaa

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 26.11.2018. Kokouksessa päätettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta. Ensi vuotta leimaavat vaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen sekä vaikuttaminen vahvemman sosiaalisen Euroopan puolesta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 ja kuultiin toimintakatsaus kuluvalta vuodelta. Kansalaistoiminnan koordinaattori Jouni Kylmälä kertoi kansalaistoimintaryhmän toiminnan vilkastumisesta ja kehittymisestä.

Kokouksessa päätettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Ensi vuoden toimintaa suuntaavat kaksi painopistettä:

Kevätkaudella on kahdet tai kolmet vaalit: eduskunta-, europarlamentti- ja mahdollisesti maakuntavaalit. Tuolloin painottuu vaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi, muun muassa perusturvan ja sen riittävyyden parantamiseksi.

Syyskaudella Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Tuolloin painottuu vaikuttamistoiminta vahvemman sosiaalisen Euroopan puolesta. Verkosto osallistuu EU:n tulevaisuuskeskusteluihin ja Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen sekä järjestää Suomessa Euroopan EAPN:n yleiskokouksen ja seminaarin.

EAPN-Finin hallituksen neljä jäsentä oli erovuorossa. Vuoden 2018 hallituksesta toiseksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Tuula Paasivirta Kuka kuuntelee köyhää -verkostosta ja Leena Valkonen Työttömien Keskusjärjestöstä. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Patrik Metsätähti Sininauhaliitosta ja Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.