Aihearkisto: EAPN Europe

EAPN:n vetoaa ministereihin köyhyyden vastaisen EU-strategian luomiseksi

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokoontuu 9.–10.12. Eurooppa-neuvoston kokous on 12.–13.12. Ennen näitä kokouksia EAPN:n on jäsenverkostojensa kautta lähettänyt kunkin jäsenmaan ministereille kirjeet, joissa vedotaan pitkäkestoisen köyhyyden vastaisen EU-strategian valmistelun käynnistämiseksi.

EAPN näkee, että keskeistä on sisällyttää strategiaan uusi kunnianhimoinen köyhyyden puolittamisen tavoite. Riittävä vähimmäistoimeentulo tulee turvata kaikissa jäsenmaissa. Kansalaisjärjestöt tulee ottaa mukaan strategian valmisteluun.

Lisätietoa EAPN lähettämistä kirjeistä täältä.

EAPN:n ehdotus vuoden 2020 jälkeiseksi EU-strategiaksi löytyy täältä.

THE ROLE OF POWER, POLITICS AND PARTICIPATION IN ERADICATING POVERTY IN EUROPE

SEMINAR BY THE EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK

Date
: Monday 16.9.2019
Time: 09:00–12:30
Venue: Oodi Helsinki Central Library, Maijansali Hall, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

REGISTER

We are living in a time which is seeing civil mobilization with the aim of tackling climate change – the Student Climate Strikes and Extinction Rebellion are strong examples. We also see a wide acceptance of the need for a just transition which protect people most likely to be affected by this transition. Our political leaders have signed up to some ambitious regional and global frameworks like the European Pillar of Social Rights and the Sustainable Development Goals – and our European Institutions are about to undergo great change.  With this in mind, this seminar will provide a space for reflection on the following questions: How can the wide network of anti-poverty organisations and activists best use its power to ensure that our ’new’ institutions, our new politicians recognize the need to reprogramme our systems which maintain over 100 million people at risk of poverty, and act accordingly with the clear aim of eradicating poverty?

09 00: WELCOME
Eleni Karaoli, EAPN Vice President
Saila Ruuth, State Secretary, Ministry of Social Affairs and Health

Hallitus ja yhteystiedot

09 15: KEYNOTE SPEECHES
What political leaders need to do to eradicate poverty, Philip Alston

UN Special Envoy on Poverty and Human Rights – video

How inequalities in political engagement make democracy vulnerable?
Hanna Wass, Professor, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Building power online and offline to create political and social change
Laura Sullivan, Executive Director, WeMove

10 15: COMMENTS

Ismo Grönroos-Saikkala, Economic Adviser, European Commission Representation in Finland Saila Ruuth, State Secretary, Ministry of Social Affairs and Health

10 45: COFFEE BREAK

11 15: PANEL: WHAT SHOULD BE DONE? – What we take away from the discussions, what we can do at our levels?
Chair: Leo Williams, EAPN Director

  • Vera Hinterdorfer (EAPN)
  • Zahra Karimy (host, activist and student in Kulosaari Upper Secondary School)
  • Jouni Kylmälä (EAPN-Fin)
  • Kélig Puyet (Social Platform)

12 15: CLOSING REMARKS Vertti Kiukas, Secretary General, SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health


                            


Euroopan köyhyyden vastainen verkosto kokoontuu Suomessa

Suomi toimii EU:n puheenjohtajana 1.7. alkaen ja tästä syystä Suomessa järjestetään myös useita kansalaisjärjestöjen tapaamisia ja seminaareja. Ohjelmassa on ainakin Eurooppa-tasolla toimivia sosiaalialan järjestöjä yhteen kokoavan Social Platformin seminaari Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta 16.–17. syyskuuta sekä Fingon järjestämä Beyond Growth -seminaari kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin mittaamisesta 28.–29. lokakuuta. Myös Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN kokoontuu Suomessa pariin otteeseen.

Suomen yhtenä puheenjohtajuuden teemana on hyvinvointitalous. Järjestöt haluavat toisaalta tukea Suomea hyvinvointitalouden näkökulman edistämisessä ja vaikuttaa siihen, että eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen saisivat vahvemman painoarvon unionin toiminnassa.

PeP-koordinaattoritapaaminen 6.–7.5.

EAPN järjestää yhdessä EU-komission kanssa vuosittain eurooppalaisen köyhyyttä kokeneiden tapaamisen. Sitä valmistellaan Helsingissä toukokuun alussa, kun kaupunkiin saapuu kansallisella tasolla tapaamista valmistelevia koordinaattoreita lähes 30 Euroopan maasta.

Tapaamisessa keskustellaan tämän vuoden tapahtuman järjestelyistä ja teemoista. Yhtenä ehdotuksena on, että PeP-tapahtuman aiheena olisi syksyllä valittavan uuden EU-komission kauden poliittiset prioriteetit, ja se, mitä mieltä köyhyyttä kokevat ihmiset ympäri Eurooppaa ovat niistä.

Suomen verkosto EAPN-Fin ja Kuka kuuntelee köyhää -verkosto ovat esittämässä tulevan eduskunnan köyhyysryhmälle ja seuraavalle hallitukselle, että Suomessa järjestettäisiin pyöreän pöydän keskustelu köyhyyttä kokeneiden kanssa ennen eurooppalaista tapaamista. EAPN on myös kutsunut Suomen EU:n puheenjohtajana mukaan marraskuussa järjestettävään tapaamiseen.

EAPN:n yleiskokous ja seminaari 14.–16.9.

EAPN on kokoontumassa Helsingissä syyskuussa myös laajemmin. Kalliolan setlementtitalolla pidettäviin kokouksiin saapuu sata osallistujaa eri Euroopan maista ja verkoston Brysselin toimistolta. Kokouksissa käsitellään muun muassa EU:n tulevaisuutta ja sosiaalipolitiikkaa, verkoston vahvistamista ja strategiaa.

Kokousten päätteeksi järjestetään maanantaina 16. syyskuuta avoin seminaari keskustakirjasto Oodissa. Seminaari käsittelee EU:n sosiaalista suuntaa ja köyhyyden vähentämistä, köyhyyttä vastaan toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaa ja köyhyyttä kokeneiden osallisuutta. Seminaarin ohjelma valmistuu kesän aikana.

EAPN vaikuttaa ennen ja jälkeen eurovaaleja

EAPN kampanjoi parhaillaan eurovaaleissa. Ehdokkaita pyydetään allekirjoittamaan kampanjan teesit. Kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.eupovertyfree.eu

EU-maiden johtajat ovat keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta ja Eurooppa-neuvoston strategisista tavoitteista vuosina 2019–2024 Romanian Sibiussa 9. toukokuuta. EAPN tuo sitä ennen esille näkemyksiään mm. Future of Europe -asiakirjastaan.

Euroopan ja sen sosiaalisen ulottuvuuden tulevaisuus on keskeisellä sijalla myös vaalien jälkeisessä vaikuttamisessa tulevan EU-komission prioriteetteihin ja EU:n seuraavaan päästrategiaan. Näitä aiheita käsitellään sekä komission Annual Convention of Inclusive Growth -seminaarissa 20. toukokuuta Brysselissä, jonne EAPN ja useiden jäsenverkostojen edustajat ovat osallistumassa. Aihe on teemana myös EAPN-verkoston seminaarissa kesäkuun puolivälissä Brysselissä.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtumista saa lisätietoja toukokuussa aukeavilta puheenjohtajuuskauden sivuilta sekä EAPN-Finin sivuilta.

Jiri Sironen
EAPN-Finin puheenjohtaja
EAPN:n Executive Commiteen jäsen

Kuvateksti: EAPN:n Executive Committee kokoontui käsittelemään EU:n supervuoden asioita Espanjan Pamplonaan 4.5. huhtikuuta

Suomalainen köyhyys esillä Euroopan parlamentissa 29.1.2019

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN ja Euroopan parlamentin köyhyysryhmä järjestävät 29.1. ”POVERTY WATCH: The Reality of Poverty and Social Exclusion in the EU” -seminaarin, jossa esitellään EAPN:n ja sen jäsenverkostojen laatimia köyhyysraportteja.

Myös Suomen köyhyystilannetta ja Köyhyysvahti 2018 -julkaisua esitellään EAPN-Fin -verkoston puheenjohtajan Jiri Sirosen ja kansalaistoimintaryhmän jäsenen Eeva-Maria Grekulan toimesta.

Lue lisää ohjelmasta tilaisuuden kutsusta.

Poverty Watch Finland Report 2018

17. Köyhyyttä kokeneiden eurooppalainen tapaaminen Brysselissä 7.-8.11.

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN järjestää yhdessä EU-komission kanssa jo 17. kertaa eurooppalaisen köyhyyttä kokeneiden tapaamisen (People excperiencing poverty, PeP) Brysselissä 7.-8. marraskuuta. Tapaamisen aiheena on tänä vuonnna koulutus.

Suomesta EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmästä lähtee viiden henkilön delegaatio tapaamiseen. Delegaatio on koonnut ajatuksiaan kokoukseen valmistautumisesta  The Finnish delegation 2018 -vihkosen.

Tapaamisen verkkosivut www.eapn.eu/voices-of-poverty

Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston yleiskokous Wienissä

EAPN:n yleiskokous järjestettiin tänä vuonna Wienissä, EU-puheenjohtajamaa Itävallassa. Yli 100 henkilöä EAPN:n 31 kansallisesta verkostosta ja eurooppalaisista jäsenjärjestöistä kokoontui 27.-29. syyskuuta keskustelemaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta ja EU:n tulevaisuudesta sekä tekemään päätöksiä yleiskokouksessa.

Seminaari Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

EAPN järjesti yhdessä Itävallan EU-puheenjohtajuuden kanssa seminaarin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta ja sen suhteesta sosiaalisia oikeuksia määritteleviin sopimuksiin. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin tueksi kokouksessa tarkasteltiin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

EAPN:n jäseniä kehotettiin tekemään kanteluita sopimusten valvontaelimille jäsenvaltioiden sopimusrikkomuksista ja muistuttamaan omia hallituksiaan sopimusten noudattamisesta. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tuo uuden työkalun sosiaalisten ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Vaikka se ei ole laillisesti sitova, ovat kaikki EU:n jäsenmaat, parlamentti ja neuvosto sen allekirjoittaneet.

Kansalaisjärjestöjen tulisi aktiivisesti tiedottaa pilarin sisällöstä ja periaatteista, jotta se toteutuisi käytännössä. Kokouksessa todettiin, että toistaiseksi pilari on vähän tunnettu jopa päättäjien keskuudessa. EAPN:n tuoreessa analyysissä EU-ohjausjaksoon liittyvistä kansallisista uudistusohjelmista 2018 todetaan myös, ettei Pilari vielä juuri näy eri maiden uudistusohjelmissa.

Köyhyyden poistaminen eurovaaliteemaksi

#EUPovertyFree, köyhyydestä vapaa Eurooppa on EAPN:n eurovaalislogan, johon ehdokkaita ja päättäjiä kaikissa unionimaissa houkutellaan sitoutumaan. EAPN antoi asiasta julkilausuman yleiskokouksessaan.

Europarlamentin vaalit järjestetään toukokuussa 2019, välillä 23.-26.5. kunkin maan vaalikäytäntöjen mukaan. EAPN:n yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä nk. Capacity building-tapahtumassa opiskeltiin kampanjointia ja kehiteltiin yhteistä kampanjaa köyhyyden nostamiseksi eurovaaliteemaksi. Mietittiin paljon sitä, mikä voisi olla köyhyyden #metoo, jota ihmiset innostuisivat levittämään kaikissa maissa.

EAPN:n kampanjan aloitus on jo 17.10. YK:n köyhyyden vastaisena päivänä. Silloin jäsenverkostojen toivotaan kokeilevan köyhyyden vastaisen sanoman heijastamista jonkin julkisen rakennuksen seinään (projection bombing). Monille ajankohta tuntui tulevan liian nopeasti, mutta ainakin Brysselissä heijastuksia nähdään ja muiden verkostojen toivotaan jakavan sosiaalisessa mediassa tapahtuman materiaalia.

Vuoden 2014 vaaleissa vain noin 42 prosenttia eurokansalaisista käytti ääntään. Esimerkiksi Hollannissa äänesti vain kolmannes. Seminaarissa puhuttiin paljon äänestysaktiivisuuden lisäämisestä. Jos brexit toteutuu, senkin jälkeen Euroopassa on noin 100 miljoonaa köyhää. Sillä olisi vaikutusta, jos ihmiset saataisiin äänestämään. Tilaisuudessa esiteltiin myös This time I´m voting -kampanjaa.

Europarlamentin lisäksi myös nykyisen EU-komission kausi on katkolla vaalien jälkeen. Suomelle vuosi on erityisen mielenkiintoinen, sillä Suomi toimii puoli vuotta EU:n puheenjohtajamaana heinäkuusta alkaen.

Sosiaalisen Euroopan tulevaisuus

Tulevana talvena EAPN valmistelee konkreettista ehdotusta Eurooppa 2020 -strategian köyhyydentorjuntatavoitteen korvaavaksi instrumentiksi, joka ohjaisi jatkossa kaikkea EU:n politiikkaa. EAPN julkaisi jo kesällä yleiskantansa Euroopan tulevaisuudesta, jossa teemaa käsitellään. EU:n strategiassa tulisi ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda2030-toimintaohjelma sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Pilarin suhteen nykyiseltä komissiolta ei enää juuri odoteta uusia aloitteita, mutta kestävän kehityksen tavoitteista komissiolta on vielä tulossa marraskuussa pohdinta-asiakirja.

Yleiskokouksen päätöksiä

Yleiskokouksessa hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Emmaus Eurooppa ja muutettiin verkoston sääntöjä vihdoin siten, että jokaisella jäsenellä on yleiskokouksessa saman verran ääniä. Aiemmin noudatettiin EU-parlamentin paikkasuhteille perustuvaa säännöstöä, jossa väkiluvultaan isoilla jäsenmailla oli enemmän valtaa.

Yleiskokouksessa nimettiin myös verkoston Executive Committee, ExCo seuraavalle kolmisvuotiskaudelle. Tässä toimielimessä on edustaja jokaisesta verkoston jäsenmaasta ja Euroopan tason järjestöstä. Suomesta ExCossa toimii jatkossa Jiri Sironen. Sosiaalipoliittiseen työryhmään, EU Inclusion Strategies Group, osallistuu vastaisuudessa Anna Järvinen.

Uusi ExCo kokoontui yleiskokouksen päätteeksi ja valitsi järjestön uudeksi puheenjohtajaksi espanjalaisen Carlos Susíaksen.

Seuraava EAPN:n yleiskokous pidetään syksyllä 2019 mahdollisesti Suomessa EU-puheenjohtajuuden aikaan. Kokouksen yhteyteen suunnitellaan myös kaikille avointa seminaaria.

Jiri Sironen, Erja Saarinen ja Yrjö Mattila
Suomen edustajat yleiskokouksessa