EAPN Euroopan Living Wage -kampanja

Elämiseen riittävä palkka – ihmisarvoisen elämän perusta

Living wage on englanninkielinen termi, joka syntyi Australiassa yli sata vuotta sitten. Sitä käytetään edelleen määrittelemään vähimmäispalkkatasoa, joka takaa työntekijälle kohtuullisen, elämän perustarpeet täyttävän elintason.

Tiivistelmä kampanjan sanomasta

EAPN:n kampanjaa voi osallistua jakamalla aihepiiriin liittyviä uutisia, tutkimustuloksia tai muuta materiaalia kampanjan Facebook-sivulla. Lisätietoa löytyy myös verkkosivuilta.

Aihepiiriin liittyviä linkkejä:
Kansalaisaloite nollatuntisopimusten kieltämiseksi
PAM ry:n taustamuistio elämiseen riittävästä palkasta
Työssäkäyvät köyhät
Finnwatchin selvitys elämiseen riittävän palkan laskemiseksi kehitysmaissa
Elämiseen riittävä palkka on ihmisoikeus
Työllä pärjääminen on myytti
Sukupuolten palkkaeron kaventaminen Euroopan unionissa