The European  Anti-Poverty  Network, EAPN  -verkosto on Euroopan laajuinen verkosto, joka toimii köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan Euroopan Unionin jäsenmaissa ja muualla Euroopassa.

EAPN Eurooppaan kuuluu yhteensä 32 kansallista verkostoa  – yhtenä EAPN-Fin – ja 13 eurooppalaista järjestöä. EAPN-verkosto on perustettu 1990. EAPN:llä on konsultoiva status Euroopan neuvostossa ja se on Euroopan sosiaalialan kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimen Social Platformin perustajajäsen.

EAPN Eurooppa vaikuttaa aktiivisesti Euroopan Unioniin, jotta köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen saa riittävästi painoarvoa EU:n toiminnassa ja että köyhyyden vähentämiseksi tehdään konkreettisia toimia.

EAPN Euroopan keskeiset toimielimet

Yleiskokous, General Assembly, järjestetään vuosittain

”Työvaliokunta”, Bureau, puheenjohtaja Carlos Susias Espanjasta

Hallitus, Executive Committee, puheenjohtaja Carlos Susias Espanjasta, EAPN-Finin edustajana EAPN-Finin hallituksen jäsen Leena Eräsaari, leena.erasaari(at)gmail.com

Toimisto, Secretariat, Brysselissä, väliaikainen johtaja Helder Ferreira

Sosiaalipoliittinen työryhmä EU Inclusion Strategies Group, EUISG, Suomen edustajana 201821 EAPN-Finin hallituksen jäsen Anna Järvinen, anna.jarvinen(at)soste.fi

Lue lisää EAPN:n toimielimistä

Köyhyyttä kokeneiden vuosittainen tapaaminen Brysselissä

EAPN:llä on myös määräaikaisia työryhmiä ja hankkeita tiettyjen tehtävien hoitamiseksi sekä foorumeita yhteisten asioiden käsittelylle. Yksi tärkeimmistä vuosittaisista toiminnoista on Köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalaisen tapaamisen, PeP, Meetings of People experiencing Poverty, järjestäminen yhdessä Euroopan komission kanssa. Tapahtumaan osallistuvat eri maiden verkostoista köyhyyttä kokeneiden delegaatiot. EAPN-Finin osallistumista PeP-tapaamiseen koordinoi EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmästä Anne Tyni, anne.tyni(at)tstry.fi

EAPN Policy Conference -seminaari:
EAPN:n vuosittainen politiikkaseminaari, jossa käsitellän EU:n ja jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa köyhyyden vähentämisen näkökulmasta. On viime vuosina järjestetty kesäkuussa.

Lisätietoja

What is EAPN?
www.eapn.eu