The European  Anti-Poverty  Network (EAPN)  -verkosto on Euroopan laajuinen verkosto, joka toimii köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan Euroopan Unionin jäsenmaissa ja muualla Euroopassa.

EAPN Eurooppaan kuuluu yhteensä 31 kansallista verkostoa (yhtenä EAPN-Fin) ja 13 eurooppalaista järjestöä. EAPN-verkosto on perustettu 1990. EAPN:llä on konsultoiva status Euroopan neuvostossa ja se on Euroopan sosiaalialan kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimen Social Platformin perustajajäsen.

EAPN Eurooppa vaikuttaa aktiivisesti Euroopan Unioniin, jotta köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen saa riittävästi painoarvoa EU:n toiminnassa ja että köyhyyden vähentämiseksi Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti tehdään konkreettisia toimia.

EAPN Euroopan keskeiset toimielimet ovat yleiskokous (General Assembly), ”työvaliokunta” (Bureau), hallitus (Executive Committee) sekä Brysselissä toimiva EAPN:n toimisto (Secretariat). Lisäksi EAPN:llä on sosiaalipoliittinen EU Inclusion Strategies Group -työryhmä. EAPN:llä on myös määräaikaisia työryhmiä ja hankkeita tiettyjen tehtävien hoitamiseksi sekä foorumeita yhteisten asioiden käsittelylle. Yksi tärkeimmistä vuosittaisista toiminnoista on Köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalaisen tapaamisen (PeP, Meetings of People experiencing Poverty) järjestäminen yhdessä Euroopan komission kanssa.

Lisätietoja:
What is EAPN?
www.eapn.eu