The European  Anti-Poverty  Network, EAPN  -verkosto on Euroopan laajuinen verkosto, joka toimii köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan Euroopan Unionin jäsenmaissa ja muualla Euroopassa.

EAPN Eurooppaan kuuluu yhteensä 31 kansallista verkostoa  – yhtenä EAPN-Fin – ja 13 eurooppalaista järjestöä. EAPN-verkosto on perustettu 1990. EAPN:llä on konsultoiva status Euroopan neuvostossa ja se on Euroopan sosiaalialan kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimen Social Platformin perustajajäsen.

EAPN Eurooppa vaikuttaa aktiivisesti Euroopan Unioniin, jotta köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen saa riittävästi painoarvoa EU:n toiminnassa ja että köyhyyden vähentämiseksi Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti tehdään konkreettisia toimia.

EAPN Euroopan keskeiset toimielimet

Yleiskokous, General Assembly, järjestetään vuosittain

”Työvaliokunta”, Bureau, puheenjohtaja Carlos Susias Espanjasta

Hallitus, Executive Committee, puheenjohtaja Carlos Susias Espanjasta, EAPN-Finin edustajana 2018-21 EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen, jiri.sironen(at)ehyt.fi

Toimisto, Secretariat, Brysselissä, johtaja Leo Williams

Sosiaalipoliittinen työryhmä EU Inclusion Strategies Group, EUISG, Suomen edustajana 201821 EAPN-Finin hallituksen jäsen Anna Järvinen, anna.jarvinen(at)soste.fi

Lue lisää EAPN:n toimielimistä

Köyhyyttä kokeneiden vuosittainen tapaaminen Brysselissä

EAPN:llä on myös määräaikaisia työryhmiä ja hankkeita tiettyjen tehtävien hoitamiseksi sekä foorumeita yhteisten asioiden käsittelylle. Yksi tärkeimmistä vuosittaisista toiminnoista on Köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalaisen tapaamisen, PeP, Meetings of People experiencing Poverty, järjestäminen yhdessä Euroopan komission kanssa. Tapahtumaan osallistuvat eri maiden verkostoista köyhyyttä kokeneiden delegaatiot. EAPN-Finin osallistumista PeP-tapaamiseen koordinoi EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmästä Mikko Siltanen, mikko.k.mikko(at)gmail.com

EAPN Policy Conference -seminaari:
EAPN:n vuosittainen politiikkaseminaari, jossa käsitellän EU:n ja jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa köyhyyden vähentämisen näkökulmasta. Järjestetään yleensä kesä- tai lokakuussa.

Annual Convention of Inclusive Growth
Alun perin EU:n Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin vuosittainen tapahtuma, jossa on kösitelty Eurooppa 2020 -strategian tavoitetta  vähentää köyhyysriskissä elävien määrää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Tapahtuma on vuodesta 2016 järjestetty nimellä Annual Convention of Inclusive Growth.

Lisätietoja

What is EAPN?
www.eapn.eu