EAPN Euroopan Executive committee, Suomen edustaja 2015-2018:
– EAPN-Fin -verkoston  pj.  Tiina Saarela (Kirkon diakonia ja sielunhoito KDS), tiina.saarela(at)evl.fi

EAPN EU Inclusion Strategies Group -työryhmä, Suomen edustaja 2015-2018:
– EAPN-Fin -verkoston hallituksen vpj Jiri Sironen (EHYT ry), jiri.sironen(at)ehyt.fi

European meeting of People experiencing Poverty (PeP) -tapaaminen:
– Vuosittain järjetettävä tapahtuma, johon osallistuu eri maiden verkostoista köyhyyttä kokeneiden delegaatiot. Järjestäjänä EAPN Eurooppa ja rahoittajana EU:n komissio.
– Kansallisen PeP-toiminnan koordinaattori: Jouni Kylmälä, 050 440 8837, kylmala.jouni(at)gmail.com
Matkaraportti 2015: Köyhyyden kokemuksista kokemusten politiikaksi
Kertomus vuoden 2014 matkasta, raportti 2014 tapaamisesta, Suomen delegaation paperi rakennerahastoista
Vuoden 2013 PEP-tapaamisen raportti
PeP-tapaamisten omat verkkosivut

EAPN Policy Conference -seminaari:
– EAPN:n vuosittainen politiikkaseminaari, jossa käsitellän Euroopan Unionin ja jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa köyhyyden vähentämiisen näkökulmasta. Järjestetään yleensä kesä- tai lokakuussa.

EAPN General Assembly (GA)
– EAPN Euroopan vuosittainen yleiskokous

Convention of the European Platform against Poverty and Social Exclusion
– EU:n Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin vuosittainen tapahtuma on Eurooppa 2020 -strategian yksi seitsemästä lippulaivahankkeessa, jolla pyritään auttamaan EU-maita saavuttamaan EU:n tavoite köyhyysrikissä elävien määrän vähentämiseksi 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2015 komissio jätti tapaamisen järjestämättä ja vuosina 2016 ja 2017 tapaaminen järjestettiin nimellä Annual Convention of Inclusive Growth.