Eurooppa 2020-strategia on EU:n kymmenvuotinen kasvustrategia. Strategialla on useita tavoitteita, mutta konkreettisella tasolla strategiassa asetetaan EU:lle viisi päätavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Ne koskevat seuraavia aloja: työllisyys, koulutus, tutkimus ja innovointi, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä ilmastonmuutos ja energia.

EU:n tavoitteena on vähentää köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten määrää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Toistaiseksi köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vain kasvanut strategiakauden aikana.

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:lla vuoteen 2020 mennessä. Toistaiseksi myöskään Suomessa ei ole onnistuttu vähentämään köyhyydessä elävien määrää.

EAPN ja sen kansalliset verkostot pyrkivät vaikuttamaan siihen, että EU toimisi strategiansa köyhyystavoitteiden mukaisesti. Yksi keskeinen vaikuttamisen kohde on vuosittainen talouspoliittinen EU-ohjausjakso (European Semester).

Osana EU-ohjausjaksoon vaikuttamista EAPN ja sen kansalliset verkostot julkaisevat ovat maakohtaiset suosituksensa.

Suomen kansallinen ohjelma (VM)

Lue lisää:
Mikä European Semester? – vaikuttaminen talouspoliittiseen EU-ohjausjaksoon
– Elina Palola: Euroopan Unionin sosiaalipolitiikka (Talous ja Yhteiskunta 2/2014)

Lisää Eurooppa 2020-strategian köyhyystavoitteista myös teoksessa Uusi sosiaalinen Eurooppa Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikka (toim. Mervi Kattelus, Juho Saari ja Matti Kari, Eurooppatiedotus 2013).