Eurooppa 2020-strategia on EU:n kymmenvuotinen kasvustrategia. Strategialla on useita tavoitteita, mutta konkreettisella tasolla strategiassa asetetaan EU:lle viisi päätavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Ne koskevat seuraavia aloja: työllisyys, koulutus, tutkimus ja innovointi, köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen sekä ilmastonmuutos ja energia.

EU:n tavoitteena on vähentää köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten määrää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä.

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti Suomi on sitoutunut vähentämään köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:lla vuoteen 2020 mennessä.

EAPN ja sen kansalliset verkostot pyrkivät vaikuttamaan siihen, että EU toimisi strategiansa köyhyystavoitteiden mukaisesti. Yksi keskeinen vaikuttamisen kohde on vuosittainen talouspoliittinen EU-ohjausjakso (European Semester), jolla toimeenpannaan EU2020-strategiaa.

Osana EU-ohjausjaksoon vaikuttamista EAPN ja sen kansalliset verkostot julkaisevat omat vaihtoehtoiset maakohtaiset suosituksensa.

Suomen kansallinen ohjelma (VM)

Lue lisää:
Mikä European Semester? – vaikuttaminen talouspoliittiseen EU-ohjausjaksoon
– Elina Palola: Euroopan Unionin sosiaalipolitiikka (Talous ja Yhteiskunta 2/2014)

Lisää Eurooppa 2020-strategian köyhyystavoitteista myös teoksessa Uusi sosiaalinen Eurooppa Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikka (toim. Mervi Kattelus, Juho Saari ja Matti Kari, Eurooppatiedotus 2013).