Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on Junckerin komission tärkein sosiaalialaa koskeva aloite. Se on komission vastaus talous- ja eurokriisin tuottamaan sosiaaliseen kriisiin.
– Maaliskuussa 2016 komissio julkaisi alustavan hahmotelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista käynnistäen vuoden kestäneen julkisen kuulemisen.
– Maaliskuussa 2017 komissio julkisti pilarin sekä laajan paketin siihen liittyviä dokumentteja, kuten keskusteluasiakirjan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta.
– Marraskuussa 2017 EU:n neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio allekirjoittivat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julistuksen oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevässä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa.
– Maaliskuussa 2018 odotetaan lisätietoja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta.

EAPN, EAPN-Fin ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari:

Muita linkkejä (englanniksi, suurin osa dokumenteista löytyy myös suomeksi):

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivut komission pääsivuilla ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston sivuilla

Keskeiset dokumentit:

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpano:

Lisätietoja: