Näille sivuille keräämme linkkejä tuen ja avun lähteistä köyhyyteen liittyen.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas
– Järjestöjen sosiaaliturvaopas on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä hyötyvät myös  omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Sosiaaliturva pähkinänkuoressa (PDF) (2014)
– EAPN-Finin kokoama diasarja sosiaaliturvasta Suomessa

Sosiaaliturvan_tarkistuslista_(PDF) (2016)
– EAPN-Finin kokoama sosiaaliturvan tarkistuslista

Kelan palvelut
– Kaikki Kelan henkilöasiakkaiden palvelut

Selviytymispankki
– Selviytymispankki on tietopaketti, joka tarjoaa hyödyllistä tietoa sosiaalietuuksista ja arjessa selviytymisestä.