Lapsiperheköyhyyden taso riippuu yhteiskunnallisista päätöksistä. Se on arvovalinta päätöksissä, joita sinä olet tekemässä. Panostusta tarvitaan mm. varhaiskasvatukseen, koulutukseen, vapaa-ajan palveluihin, perheiden tukeen ja asumisen mahdollisuuksiin.

Euroopan komission suositus ”Investoidaan lapsiin – murretaan huono-osaisuuden kierre”

Suosituksessa todetaan onnistuneimmiksi strategioiksi lasten köyhyyteen puuttumisessa ne, joiden perustana on kaikkien lasten hyvinvointia parantavaa politiikka ja joissa otetaan samalla huomioon erityisen heikossa tilanteessa olevat lapset. Suositukseen on koottu suomeksi listaus lasten köyhyyden vähentämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Eurochild-järjestön interaktiivinen kartta kertoo, mitä kukin jäsenmaa voisi tehdä lapsiköyhyyden ennaltaehkäisemiseksi.

Kouluterveyskysely näyttää ensi kertaa vuonna 2017, että perheen talousahdinko heijastuu nuoren pahoinvointina.

Pelastakaa Lapset ry: Lasten kokemuksia vähävaraisuudesta ja kiusaamisesta kouluympäristöstä. Lapsen ääni 2018 -raportti. PDF

Pelastakaa Lapset ry: Entten tentten pelistä pois! Lasten kokemuksia köyhyydestä ja osallisuudesta 2015 -raportti PDF

Kyselyyn vastanneista lähes 500 lapsesta 11 % koki perheensä olevan ”köyhä” tai ”erittäin köyhä”. Vähävaraisuus vaikuttaa kyselyn perusteella lapsen elämään monin tavoin:

  • 80 % vähävaraisten perheiden lapsista koki mahdollisuutensa harrastaa rajoittuneeksi.
  • 71 % vähävaraisten perheiden lapsista on joutunut jäämään pois harrastuksista perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
  • Yli puolet lapsista ei ollut voinut köyhyyden vuoksi osallistua juhliin (esim. syntymäpäivät).
  • Luokkaretkiltä jäänyt rahatilanteen vuoksi 38 % lapsista.
  • Yli puolet lapsista joutunut kiusatuksi köyhyyden vuoksi.
  • Erityisesti köyhissä perheissä lapset kokivat saavansa liian vähän huomiota ja aikaa aikuisilta.
  • Köyhillä lapsilla oli lapsiin liittyvissä asioissa muita lapsia enemmän kokemuksia siitä, ettei heitä kuulla ja että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa koulussa, harrastuksissa ja lähiympäristössä.

Blogeja lapsiperheköyhyydestä:

10.8.17 Riitta Särkelä: Lapsiköyhyys on saatava vähenemään 
12.1.2017 Esa Iivonen: Kuntavaalit ovat lapsivaalit
9.11.16 Sari Laaksonen: Lapsia on suojeltava sekä köyhyydeltä että köyhyyden vaikutuksilta
26.8.2016 Miia Pitkänen: Talouden logiikka ja lapsimatematiikka

Lastensuojelun keskusliiton Lapsen Maailma lehti julkaisi 4.9.2017 havainnollisen infografiikkan lapsiköyhyydestä sekä teemaa monilta näkökulmilta avaavan artikkelin Lapsiköyhyyttä kannattaa torjua myös Suomessa.