Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 12.10.2021

Kuva: Jouko Vatanen

Koronapandemia on tuonut mukanaan massiivisen työttömyyden kasvun. Hoitovelka on kasvanut, mielenterveysongelmat lisääntyneet. Palveluita on siirretty yhä enemmän verkkoon, mikä on hankaloittanut monen digitaalisesta kehityksestä syrjässä olevan asiointia. Jo aiemmin heikossa asemassa olevat ovat entistäkin ahtaammalla. Miltä näyttää korona-ajan köyhyys ja miten sitä voitaisiin vähentää? Tätä pohtivat yhdessä köyhyyttä kokeneet ihmiset ja päättäjät kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa 12.10.2021.

Tilaisuuteen kutsutaan ministereitä, kansanedustajia ja kansanedustajien avustajia. Tavoitteena on saada kaikista eduskuntapuolueista edustajia mukaan ratkomaan köyhyyden kysymyksiä.

Kuulemistapahtuma järjestetään kolmatta kertaa. Tilaisuus pidetään 12. lokakuuta 2021 kello 15 alkaen Kirkkohallituksessa osoitteessa Eteläranta 8, Helsinki. Sen järjestävät Kirkkohallitus, Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Aluksi köyhyyttä kokeneet henkilöt tuovat pienryhmissä esiin köyhyysongelman oman kokemuksensa pohjalta. Sen jälkeen etsitään päättäjien kanssa ongelmaan ratkaisuja. Ratkaisuehdotukset käydään läpi kaikille kiinnostuneille avoimessa yleisötilaisuudessa kello 16-17.

Viime vuonna köyhyyttä kokeneet ihmiset näyttivät tarinoissaan konkreettisesti sosiaaliturvan monimutkaisuuden monesta näkökulmasta. Niissä nousi esiin muun muassa pakko asioida itselle vääränlaisissa TE-palveluissa, mikä ei edistä työllistymistä sekä kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeen monimutkaiset kiemurat. Yksi osallistuja toi esiin hankalan tilanteensa työkyvyttömänä kuntoutujana, joka joutuu elämään työttömyysturvalla. Hän osoittaa, kuinka köyhyyden, sairauden ja väärän juridisen aseman yhdistelmä syrjäyttävät.

Ilmoittaudu yleisötapahtumaan

KÖYHYYTTÄ KOKENEIDEN TARINAT – Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 21.10.2020