Kirjoittajan arkistot: Anna Järvinen

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuus 7.11.2023

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuus järjestetään tänä vuonna jo viidettä kertaa. Se pidetään 7.11.2023 klo 16-17.30 Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3. Helsinki). Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Tilaisuudessa etsitään ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi. Sen tarkoituksena on saada köyhyyttä kokeneiden ääni kuulumaan suoraan päättäjille ja lisätä päättäjien ymmärrystä köyhyyttä kokevien arjesta.

Tilaisuudessa köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat pohtivat ensin pienryhmissä ratkaisuehdotuksia köyhyysongelmiin. Keskustelujen pohjana toimivat köyhyyttä kokeneiden kertomukset omista tilanteistaan.

Tarinat:
Pulmu: Johtoryhmästä työkyvyttömäksi
Siru: Sairastuminen köyhdyttää – köyhyys sairastuttaa
Kate: Töihin pääsy eläkeiän lähestyessä
Raija: Eläkeläisköyhyys
Tapani: Työtapaturma johti vakuutusselvittelyyn ja työkyvyttömyyseläkkeelle
Martin-Éric: 53v pitkäaikaistyötön — yksin asuva
Anneli: Yksinasuvien köyhyys
Riina: Osatyökykyisenä toimeentulotuella
Tommi: Pitkäaikainen toimeentulotuen tarve

Ratkaisuehdotukset käydään läpi kaikille kiinnostuneille avoimessa yleisötilaisuudessa.

Yleisötilaisuuden ohjelma:

15.45 Kuka kuuntelee köyhää -verkoston 15-vuotiskakkukahvit

16.00 Tilaisuuden avaus
Leena Valkonen EAPN-Fin ja Tiina Saarela, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Eduskunnan köyhyysryhmän puheenjohtajan tervehdys
kansanedustaja Maria Ohisalo

16.15 Paneelikeskustelu: miten köyhyyttä voitaisiin vähentää?
keskustelua johdattelevat Anna Järvinen SOSTEsta ja Katja Rantala EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmästä

Köyhyyttä kokeneiden ja kansanedustajien keskustelu pienryhmissä esiin nousseista ratkaisuehdotuksista. Teemoina: työssäkäyvien köyhyys, eläkeläisköyhyys, yksinasuvien köyhyys ja toimeentulotuen pitkäaikainen tarve.

17.30 Tilaisuuden päätös

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen paikan päällä osallistuvaksi on päättynyt.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä täällä

Koonti vuoden 2022 tapahtumasta löytyy täältä.

Tilaisuuden järjestävät: Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, Kirkkohallitus, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Etsimme köyhyyttä kokeneita kertomaan tilanteestaan

Järjestämme 7.11.2023 klo 15-17.30 kansallisen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumaan Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä jo viidettä kertaa. Tilaisuus on lämminhenkinen, kannustava ja tehokas tapa saada jaettua kokemustietoa köyhyydestä päättäjille. Tilaisuuden järjestävät Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, Kirkkohallitus, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry Työttömien Keskusjärjestö ry sekä Kuka kuuntelee köyhää -verkosto.

Varsinaisessa tilaisuudessa köyhyyttä kokeneet henkilöt kertovat oman tarinansa luottamuksellisesti pienryhmissä, joihin osallistuu kansanedustajia. Keskusteluissa pyritään löytämään ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi. Mukana on myös järjestäjien puolelta henkilöitä, jotka toimivat keskustelun vetäjinä. Kokemuksia pohditaan yhdessä jo etukäteen, mietitään sisältöjä ja harjoitellaan esiintymistä. Pienryhmien keskustelujen tulokset esitellään yleisötilaisuudessa. Lisäksi tapahtuman yhteyteen tuotetaan videoita, joilla köyhyyttä kokeneet ihmiset kertovat omista kokemuksistaan.

Etsimme köyhyyttä kokeneita ihmisiä kertomaan tarinansa. Haluaisitko sinä kertoa omia kokemuksia jostain seuraavasta teemasta? 

  • Työssäkäyvien köyhyys
  • Eläkeläisköyhyys
  • Yksinasuvien köyhyys
  • Toimeentulotuen pitkäaikainen tarve

Osallistua voi sekä tapahtumaan että videoille, tai vain jompaankumpaan. Videotuotanto käynnistyy elokuussa ja kuvaukset toteutetaan pääsääntöisesti elo-syyskuussa 2023.

Mikäli olisit valmis kertomaan omista kokemuksistasi ja osallistumaan tapahtumaan tai esiintymään videolla, ota yhteyttä:

Tapahtumaan osallistuminen:

Leena Valkonen, [email protected], 040 827 2544

Videot:

Tiia Popovic, viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry, [email protected], 044 717 7277

Kerromme mielellämme aiheesta lisää!

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -yleisötilaisuus 26.10.

Kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa etsitään yhdessä kansanedustajien kanssa ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi. Tilaisuus pidetään keskiviikkona 26.10.2022 kello 16-17 Helsingssä Kirkkohallituksessa osoitteessa Eteläranta 8. Kahvitarjoilu alkaa 15.45. Myös etänä voi osallistua Teams-yhteydellä.

Tilaisuuteen kutsutaan sekä köyhyyttä kokeneita että kansanedustajia ja heidän avustajiaan. Pienryhmäkeskustelujen pohjana toimivat köyhyyttä kokeneiden kertomukset omista tilanteistaan, joihin etsitään ratkaisuehdotuksia yhdessä päättäjien kanssa.

Ratkaisuehdotukset käydään läpi kaikille kiinnostuneille avoimessa yleisötilaisuudessa klo 16-17. Tapahtuman avaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Kahvia on tarjolla klo 15.45 alkaen. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu yleisötapahtumaan viimeistään 20.10.2022. Osallistumislinkki lähetetään etäosallistujaksi ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Tilaisuuden järjestävät: Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, Kirkkohallitus, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Tapahtuma järjestetään nyt neljättä kertaa. Tutustu viime vuoden tapahtuman koosteeseen: Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 2021 .

Video tapahtumasta.

Lisätietoja

Anna Järvinen, erityisasiantuntija, SOSTE, [email protected],  050 586 5677
Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija, Työttömien Keskusjärjestö ry, [email protected], 044 717 7277

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 26.10.2022 – Etsimme kokemusasiantuntijoita tilaisuuteen

Korona-aika on vaikeuttanut monen köyhän arjesta selviytymistä. Nyt energian, ruoan ja liikenteen kallistuminen vaikeuttaa toimeentuloa entisestään. Pienituloisilla menot on jo muutenkin supistettu minimiin.

Köyhyys on ilkeä ongelma, mutta ratkaisuja voidaan etsiä yhdessä

Järjestämme 26.10.2022 kansallisen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumaan Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä. Tilaisuus on lämminhenkinen, kannustava ja tehokas tapa saada tietoa päättäjille.

Kokemuksia pohditaan yhdessä jo etukäteen, mietitään sisältöjä ja harjoitellaan esiintymistä.

Varsinaisessa tilaisuudessa köyhyyttä kokeneet henkilöt kertovat oman tarinansa luottamuksellisesti pienissä ryhmissä. Ryhmissä on mukana kansanedustajia, heidän avustajiaan sekä ryhmän kirjuri ja puheenjohtaja

Yhteisessä keskustelussa päättäjien kanssa etsitään ratkaisuja käsiteltävänä oleviin ongelmiin. Ehdotukset käydään läpi yleisötilaisuudessa.

Etsimme köyhyyttä kokeneita ihmisiä kertomaan oman tarinansa

Haluaisiko tulla kertomaan oman kokemuksesi? Mitä arjen haasteita ja köyhyyskokemuksia sinulla tällä hetkellä on? Mitä asioiden parantamiseksi pitäisi tehdä? Tarjoamme apua tarinoiden työstämiseen.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä toukokuun loppuun mennessä: Leena Valkonen, 044 717 7277, [email protected].

Tilaisuuden järjestävät: Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, Kirkkohallitus, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtasivat – päättäjät toivovat vuoropuhelun syventyvän ja jatkuvan

Kuva: Juha Keränen

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtasivat 12.10.2021 ja pohtivat ratkaisuja erilaisiin köyhyyskysymyksiin. Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa pienituloisen yksinhuoltajan toimeentulon vaikeuksia, keinoja katkaista köyhyyden periytyminen, työllistymisen vaikeuksia ja palvelukierteestä pois pääsyn vaikeutta.

Yleisötilaisuuden avasi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Hän toi puheessaan esiin, että köyhyys on suomalaisen yhteiskunnan vakava ongelma, jossa kyse on lähtökohtaisesti yhteiskunnan, ei yksilön epäonnistumisesta. Hän muistutti, että paperilla ja järjestelmäkaavioissa asiat toimivat usein eri tavalla kuin arjen todellisuudessa, ja jos tätä ei muisteta, mennään helposti ojasta allikkoon. Siksi on tärkeää kuulla köyhyyttä kokeneiden ihmisten arjen kokemuksia.

Myös kansanedustajat toivat esiin, että tällaiset tilaisuudet kuulla köyhyyttä kokeneiden ihmisten arjesta ja heidän kohtaamistaan ongelmista ovat tärkeitä oppimiskokemuksia.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä on Suomessa noin 900 000 ihmistä. EU tavoittelee köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentämistä 15 miljoonalta henkilöltä vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2019 EU-maissa 92,4 miljoonaa ihmistä, 21,1 prosenttia väestöstä eli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Koronapandemian pelätään kasvattaneen lukua. Myös Suomen tulee tämän syksyn aikana asettaa oma köyhyyden vähentämistavoitteensa. Ministeri Sarkkisen mielestä Suomen tulee tavoitella vähintään 100 000 ihmisen köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentämistä.

Työllistymisen vaikeudet ovat keskeisiä köyhyyttä kokeneilla

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten ja kansanedustajien keskusteluissa pohdittiin köyhyyskysymysten ratkaisuja monelta eri suunnalta. Useassa köyhyyttä kokeneen tarinassa nousivat esiin työllistymisen vaikeudet.

Yleiseen asenneilmapiiriin vaadittiin korjausta. Työttömät eivät ole yhtenäistä massaa, vaan heidän joukostaan löytyy paljon erilaista osaamista ja taitoja.

Tilaisuudessa nostettiin vahvasti esiin myös työnantajien vastuuta. Työnantajilta toivotaan rohkeutta eri-ikäisten ja -taitoisten palkkaamiseen. Ikäsyrjintä on koskettanut useaa tilaisuuteen osallistunutta köyhyyttä kokenutta ihmistä.

”Palvelukierteestä” vaikea päästä eteenpäin

Palveluverkko on hajanainen ja laaja, yksittäisen henkilön on vaikeaa löytää itselleen apua. Muun muassa TE-palveluilta toivotaan yksilöllisempää, aidosti ihmisen työllistymistä edistävää, palvelua.

Ihmisen on mahdollista myös joutua ”palvelukierteeseen”, jossa palkkatuen ja työkokeilujen kierteestä ei pääse pois. Kun ihmistä vaaditaan jatkuvasti osallistumaan palveluihin, joilla ei ole kuitenkaan merkitystä työllistymiselle, ne ovat piinaa ja vahingoittavat itsetuntoa.

Terveyspalveluiden saanti on eriarvoista riippuen siitä, pääseekö työterveyshuollon piiriin. Julkisella puolella palveluihin pääsyä joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan.

Digitaalisten taitojen puute vaikeuttaa asiointia viranomaisten kanssa ja aiheuttaa myös lisäkustannuksia. Kun laskuja ei osaa muuttaa e-laskuiksi, joutuu paperilaskuista maksamaan usean euron enemmän.

Tilaisuudessa tuotiin esiin, että tärkeä keino köyhyyden kierteen katkaisemiseen ja lapsille paremman elämän mahdollistamiseen on se, että he pystyvät opiskelemaan. Aidosti maksuttoman opiskelun mahdollistaminen on tärkeää, jotta myös köyhien perheiden lapset voivat suuntautua aloille, joihin heillä on aidosti kiinnostusta ja taitoja.

Tilaisuuden järjestävät Kirkkohallitus, Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto, Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin ja Työttömien Keskusjärjestö ry.

Kansanedustajat ja köyhyyttä kokeneet _ tarinat kooste 12.10.2021

Ratkaisuehdotukset köyhyysongelmiin 12.10.2021

Tapahtuma mediassa

Köyhyysteema oli esillä 12. lokakuuta MTV:n Uutisaamussa. EAPN-Finin tekemästä Köyhyysvahdista kertoi sen toinen tekijä, erityisasiantuntija Anna Järvinen ja sitä kommentoi ministeri Sarkkinen.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmaan tehtiin juttu Köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien tapaamisesta. Tilaisuudessa haastateltiin ministeri Sarkkista ja köyhyyttä kokenutta Jaana Mäkelää. Tilaisuudesta haastateltiin myös Pia Lehtistä.

Maailman Kuvalehti julkaisi 13.10. köyhyydestä laajan, Heidi Nummen tekemän artikkelin Köyhyys Suomessa on syventynyt − silti moni pitää sitä ihmisen omana vikana