Kirjoittajan arkistot: Jiri Sironen

Jouni Kylmälä: Kansalaistoimintaryhmän delegaatio Brysselissä 9.-10.11.2017

6.2.2018

Osallistuimme (me: Eeva-Maria Grekula Raaseporista, Rauno Haapanen ja Jouni Kylmälä Helsingistä ja Juha Salden Vantaalta) marraskuussa 2017 Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPNn vuotuiseen köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen (People experiencing Poverty, PeP) Brysselissä. Olemme aiemmilla kerroilla kritisoineet sitä, että taas kokoonnumme kuulemaan poliitikkoja ja virkamiehiä, mutta omat kokemuksemme eivät välity päättäjille. Tällä kertaa kahden päivän kokoontuminen oli organisoitu toisin: aloitimme kuulemalla neljä hyvin valmisteltua puheenvuoroa köyhien kokemuksista ja niitä asettui kuulemaan työllisyyden ja osallisuuden komissaari Marianne Thyssen. Seuraavana päivänä kuulimme spontaanimpia puheenvuoroja, joihin komission vikamiehet tarttuivat luvaten selvittää esiin tulleita epäkohtia, vaikkapa sitä kuinka ympäri Eurooppaa liikkuvan työvoiman eläkekertymät tulisivat oikein kirjatuiksi.

Järjestyksessä 16. köyhyyttä kokeneiden tapaaminen valmistautui käsittelemään erityisesti työssä käyvien köyhyyttä (In-work Poverty). Järjestimme aiheesta Helsingissä etukäteisseminaarin 24.10. yhdessä eduskunnan köyhyysryhmän kanssa. Seminaarin muistio toimitettiin Suomen MEPeille, edustajille Euroopan parlamentissa.

PeP-tapaaminen tuotti itse myös työjärjestyksensä luomalla työryhmien aiheet paikan päällä. Delegaatiomme ensikertalainen Juha Salden (kuvassa, taustalla EAPNn johtaja Leo Williams) kokosi ryhmän velkaperintäfirmojen vastaisen ideansa ympärille. Jatkamme teeman työstämistä Suomen sosiaalifoorumissa huhtikuussa 2018. Työssä käyvien köyhien problematiikka sirottui lukuisien köyhyysteemojen sekaan (piirroskuva tapaamisen työryhmistä).

Allekirjoittanut hakeutui maaseudun köyhyyttä käsittelevään työryhmään. Ryhmän keskustelut ajautuivat myös asunnottomuuden ongelmiin. Kun kerroin asunto ensin –periaatteen (Housing first) toteutuksista Suomessa, huomasin että Puolasta etelään teema oli uusi, jopa käsittämätön. Pohjoismaisten delegaattien kanssa pohdimme, että ihmisarvoinen asuntopolitiikka voisi olla edistämisen arvoinen asia jossakin EAPNn yleiseurooppalaisessa tapaamisessa.  Voiko esimerkiksi vastaanottokeskus toimia kotina?

Kuva 2 kertoo yhden olennaisen seikan köyhyydestä: sen ilmenemismuodot ovat monet ja köyhyyspolitiikka hajoaa lukemattomiksi alapolitiikoiksi. Työ (workfare) parhaana hyvinvointi (welfare) -politiikkana paljastui ongelmalliseksi. Pätkätyöt ja ’minijobsit’ tuntuvat olevan vaikeimpia kysymyksiä myös Saksan meneillään  olevissa hallitusneuvotteluissa. Sosiaaliturvan ja muuttuvan työn yhteensovittamisen hankaluudet vaatinevat jatkossakin kokoontumisia Brysselissä – ja Senaatintorilla.

Jouni Kylmälä
Kansalaistoimintaryhmän koordinaattori

PS. Lue Eurooopan EAPN:n raportti tapaamisesta

EMIN-verkosto kampanjoi riittävän vähimmäistoimeentulon ja perusturvan puolesta

Riittävä ja kattava vähimmäistoimeentulo on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää köyhyyttä. Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN jäsenineen ja kumppaneineen kampanjoikin riittävien ja kattavien vähimmäistoimeentulojärjestelmien (Minimum Income Scheme, MIS) puolesta kaikissa Euroopan maissa.

EAPN:n vuosien 2013–14 projekti European Minimum Income Network, EMIN jatkuu 2017−2018 EMIN2-projektilla. Siinä tehdään vähimmäistoimeentuloa tunnetuksi ja kampanjoidaan sen puolesta niin Euroopan tasolla kuin kansallisesti. Projektia rahoittaa EU:n komissio.

Vähimmäistoimeentulolla tarkoitetaan usein sosiaaliavustukseksi määriteltäviä vähimmäisturvaetuuksia, kuten toimeentulotuki ja työmarkkinatuki. EAPN-Fin ja Suomen EMIN-verkosto haluaa nostaa keskusteluun laajasti kaikki perusturvan muodot. Suomessa onkin käynnistynyt Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke TOIMI, jonka työ kestää aina 28.2.2019 saakka.

Oikeus vähimmäistoimeentuloon EU:ssa

EMIN-verkoston mukaan oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon on perusoikeus, jonka myötä kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja joka tukee osallisuutta yhteiskunnassa koko elinkaaren ajan.

EU vuonna 2017 luoma Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sisältääkin vähimmäistoimeentolon. Siinä sanotaan: Jokaisella, jolla ei ole riittäviä varoja, on oikeus riittäviin vähimmäistoimeentuloetuuksiin, joilla varmistetaan ihmisarvoinen elämä kaikissa elämän vaiheissa, ja työmarkkinoille ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavien tavaroiden ja palvelujen tosiasialliseen saatavuuteen. Työkykyisten vähimmäistoimeentuloetuuksiin olisi yhdistettävä kannustimet työmarkkinoille siirtymiseen tai palaamiseen.

EMIN-verkoston näkökulmasta tarvitaan tarkempaa toimeenpanoa ja sääntelyä takaamaan tämä oikeus. Hyvä keinos tähän olisi EU:n kehysdirektiivi riittävistä vähimmäistoimeentulojärjestelmistä. Direktiivissä määriteltäisiin vähimmäistoimeentulojärjestelmien yhteiset periaatteet, riittävät tasot ja menettelytavat. Riittävän vähimmäistoimeentulon määrittelemisen olisi perustuttava yhteiseen metodologiaan, johon kuuluisi mm. köyhyysriskirajan indikaattori ja sovitut materiaalisen puutteen indikaattorit kansallisina viitearvoina, sekä EU:n laajuisen sääntelykehyksen ja viitebudjettimenettelyn käyttö kun testataan vähimmäistulotason kestävyyttä.

Pidetään kaikki kyydissä – Everyone on the Bus -kiertue ympäri Eurooppaa

Brysselistä lähtee 24. huhtikuuta Euroopan kierrokselle kaksi linja-autoa, joiden matkustajat jakavat tietoa vähimmäistoimeentulon tärkeydestä. Keskiviikkona kesäkuun 13. toinen busseista saapuu Tallinnasta Helsinkiin. Suomessa se ajaa Tampereen kautta Turkuun ja matka jatkuu lauantaina 16. kesäkuuta Turusta Tukholmaan.

Bussissa on 20 paikkaa, joista noin puolet on Suomessa olon aikana varattu paikallisille kansalaisjärjestöjen edustajille ja toimittajille.

EMIN-verkosto on kaavaillut Helsinkiin 13.6. seminaaria, katukampanjointia ja mahdollisesti myös Asunnottomien kesäyö -tapahtumaa. Lisäksi kampanjoitaisiin ja järjestettäisiin tilaisuuksia Tampereella 15.6. ja Turussa 16.6.

Kansalaisaloite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

EAPN-Fin verkostossa on syntynyt idea kansalaisaloitteen tekemisestä takuutulosta. Aloite parantaisi perusturvaa nostamalla syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa takuutulolla ja korottamalla takuueläkettä.

Aloitteen kannatusilmoitusten kerääminen aloitetaan maaliskuun alussa. Edetäkseen eduskunnan käsittelyyn aloitteen on saatava 50 000 kannatusilmoitusta kuudessa kuukaudessa.

Aloite parantaisi ansio- ja hintakehityksestä jälkeenjäänyttä perusturvaa ja ihmisten mahdollisuuksia kohtuulliseen kulutukseen. Tällä tarkoitetaan vaatimatonta, mutta riittävää kulutusta. Se vähentäisi pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta ja tarvetta turvautua leipäjonoihin. Aloite vähentäisi myös köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Noin tuhannen euron takuutulo turvattaisiin kaikille syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville. Näitä ovat päivärahat sairauden, äitiyden, vanhemmuuden ja isyyden vuoksi, kuntoutusraha, työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan päiväraha.

Takuutulo parantaisi noin miljoonan ihmisen taloutta. Perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen käteen noin 790 euroa kuukaudessa. Myös takuueläke nousisi noin tuhanteen euroon ja siitä jäisi verojen jälkeen käteen lähes sama summa kuukaudessa.

Takuutulo vähentäisi pienituloisten tarvetta hakea toimeentulotukea, johon yhä useammat ovat joutuneet turvautumaan perusturvan leikkausten ja indeksijäädytyksen takia. Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoistaan.

Tervetuloa avoimeen verkostoon

European Minimum Income Network ja kansalliset EMIN-verkostot ovat avoimia verkostoja, jotka edistävät riittävää ja kattavaa vähimmäistoimeentuloa. Mukana on muun muassa tutkimuslaitoksia, ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja muita kansalaisjärjestöjä.

Suomen epämuodolliseen EMIN-verkostoon kuuluu EAPN-Finin lisäksi parisenkymmentä toimijaa kansalaisjärjestöistä, ammattiyhdistysliikkeestä ja tutkijoista.

Vaikka riittävä ja kattava vähimmäistoimeentulo on keskeinen keino vähentää köyhyyttä, sen rinnalle tarvitaan myös palveluja, työelämäosallisuutta ja laajempaa köyhyyden vähentämiseen ja ehkäisyyn perustuvaa yhteiskuntapolitiikkaa.

Tulevia tapahtumia

Suomen EMIN-verkosto osallistuu muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

Suomen sosiaalifoorumi Helsingissä 21.–22.4.2018
Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät Tampereella 26.–27.4.2018
Päihdepäivät 16.–17.5.2018
Maailma kylässä -festivaali Helsingissä 26.–27.5.2018
Everyone on the Bus -bussikiertue Suomessa 13.–16.6.2018
Vaihtoehtofoorumi Turussa 27.–28.7.2018
Basic Income Earth Networkin (BIEN) maailmankongressi Tampereen yliopistolla 24.–26.8.2018
SAK:n Tulevaisuus tänään II-tapahtuma 6.10.
M/S SOSTE -risteily 9.–10.10.2018

Seuraa tiedotusta EAPN-Finin verkkosivuilla ja lue lisää aiheesta projektin sivuilta www.eapn.fi/emin

Jiri Sironen: Sosiaalisten oikeuksien pilari on aito mahdollisuus vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta

18.5.2017

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja ensimmäisiä siihen liittyviä konkreettisia aloitteita. Samaan aikaan komissio julkaisi Euroopan sosiaalista ulottuvuutta käsittelevän keskusteluasiakirjan, joka on osa EU:n tulevaisuutta koskevaa laajempaa keskustelua.

Julkaisuja on mm. luonnehdittu tervetulleeksi suunnanmuutokseksi komissiolta ja yli vuosikymmenen kestäneen hiljaiselon päättymiseksi sosiaalisen Euroopan kehittämisessä.

Pilarijulkistus ja EU:n tulevaisuuskeskustelu ovatkin aito mahdollisuus vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta, mutta on kiinni lukuisista poliittisista prosesseista, mitkä tulevat olemaan niiden käytännön vaikutukset. Tuleeko EU toimimaan kuten ennenkin uuden pilarikäsitteistön sisällä vai voisiko sen sosiaalinen ulottuvuus olla tulevaisuudessa laadullisesti jotain uutta ja vahvempaa?

Tulipalojen sammuttamisesta uuden rakentamiseen?

Keskusteluasiakirja alkaa toteamuksesta, että viime vuodet Eurooppa on ollut kiireinen kriisitulipalojen sammuttamisessa, mutta nyt on tullut aika kääntää uusi lehti ja katsoa yhdessä eteenpäin.

Keskusteluasiakirjassa ja sosiaalisen tulostaulun esitteessä EU:n kehityksestä luodaan positiivinen edistyskertomus. Vaikka toisaalta tunnustetaan mm. köyhyyden, eriarvoisuuden ja alueellisen eriytymisen ongelmat ja kehityskulut, niitä ei analysoida kovin tarkasti. Esimerkiksi faktaa, että viimeisen 15 vuoden aikana koko EU:n ylöspäin konvergoitumisen sijaan on tapahtunut köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymistä, ei tuoda esille, vaan viimeaikainen kehitys esitetään väliaikaisena poikkeamana.

Toisaalta keskusteluasiakirjassa todetaan rehellisesti, että Eurooppa 2020-strategian köyhyystavoitteen saavuttamisen suhteen ollaan pois raiteilta, mutta Sosiaalisen tulostaulun esitteessä taas kuvataan köyhyys- ja syrjäytymisriskin kehittyminen vain aikavälillä 2010-2015, jolloin näyttää siltä että köyhyyden kasvu on taltutettu. Eurooppa 2020 -strategian köyhyystavoitteen tarkastelu aloitettiin kuitenkin vuodesta 2008, eikä vielä ole päästy edes lähtötasoon, saati saatu köyhyyttä vähennettyä.

Asiakirjassa esitellään kolme kehittämisen skenaariota:
– Sosiaalinen ulottuvuus rajoitetaan koskemaan ainoastaan vapaata liikkuvuutta
– Halukkaat tekevät enemmän sosiaaliasioissa
– 27 jäsenvaltion EU syventää sosiaalista ulottuvuutta yhdessä

Esitetyt skenaariot ovat hyvin yleisiä linjanvetoja ja kussakin esitetyistä elementeistä kerrotaan vielä olevan mahdollista tehdä uusia konstellaatioita. Tulevan kehityksen suhteen skenaariot eivät siten anna vielä kauheasti konkreettisia vaihtoehtoja, kuten voisi tehdä esimerkiksi konkreettiset ehdotukset EU:n toimivaltakysymysten ja perussopimusten avaamisesta. Ensimmäisessä skenaariossa otettaisiin takapakkia nykyiseen tilanteeseen, kun taas kaksi muuta skenaariota ovat tavoittelemisen arvoisia. Kolmas ”yhdessä eteenpäin” -skenaario on ilman muuta positiivisin, mutta jos se ei esimerkiksi joidenkin jäsenmaiden vastaanhangoittelusta johtuen onnistu, myös ”halukkaat yhdessä eteenpäin” toimisi lähes samoin.

Sosiaaliasioiden suhteen erityistä kiinnostusta kohdistuu pian julkaistavaan EMU:n kehittämistä koskevaan keskusteluasiakirjaan. Yhteensä luvassa on viisi teemallista keskusteluasiakirjaa liittyen komission maaliskuussa julkaisemaan valkoiseen kirjaan Euroopan tulevaisuudesta.

Pilari kompassina kolmen A:n sosiaaliseen luottoluokitukseen

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa esitetään 20 periaatetta ja oikeutta kolmeen osa-alueeseen jaoteltuna: yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus. Pilarille on tarkoitus saada laajempaa poliittista omistajuutta siten, että komission suosituksen lisäksi siitä tehdään eri EU-toimielimien yhteinen julistus ja suositus.

Pilaria on tarkoitus panna toimeen poliittisella ohjauksella ja suosituksilla (erityisesti EU-ohjausjakso ja sosiaalidialogi), sitä voidaan tukea EU-tuilla ja sitä seurataan uudella sosiaalisella tulostaululla. Vaikka pääpaino toimeenpanossa on jäsenvaltioilla, pilaria voidaan toimeenpanna myös konkreettisella lainsäädännöllä niillä aloilla, joilla EU:lla on toimivaltaa.

EU-valtiosäännössä sosiaaliasiat ovat olleet lähes olemattomia ja siksi on positiivista, että pilarissa on selkeä oikeusperustainen lähestymistapa. Pilari pyrkii oikeuksien ja niiden toteutumisen ylöspäin lähentymiseen. Komission suosituksessa mainitaan erikseen, että pilari kuvaa ainoastaan minimistandardeja, sen ei missään tapauksessa tule vähentää olemassa olevia oikeuksia ja jäsenmaita kannustetaan toteuttamaan pidemmälle vietyjä oikeuksia.

Pilarissa todetaan mm. seuraavat oikeudet: lasten oikeus suojeluun köyhyydeltä, sosiaalisen suojelun koskeminen jokaista, oikeus riittävään työttömyysturvaan, oikeus vähimmäistoimeentuloon joka mahdollistaa säällisen elämän.

Pilarikeskustelun koordinaatteja

Keskeisiä keskustelussa olevia ja osin avoimia kysymyksiä on mm. seuraavat:

Toimeenpano ja velvoittavuus?

Miten pilarin periaatteet voitaisiin muuttaa sitovimmiksi velvoitteiksi, jotka myös takaisivat nämä oikeudet? Komissio toteaa, että ”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määriteltyjen periaatteiden ja oikeuksien toteuttaminen on jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien yhteinen tehtävä. EU:n toimielimet auttavat luomaan toimille puitteet ja näyttävät suuntaa pilarin täytäntöönpanossa.” On keskeistä, millainen konsensus pilarista eri toimijoiden ja erityisesti jäsenmaiden välille syntyy.

Ylipäänsä pilarin konkreettinen toimeenpano on avoinna oleva kysymys. Keskeinen väline siihen on EU-ohjausjakso, joka on jo nyt ollut vaikeuksissa sosiaalisten tavoitteiden edistämisen osalta, mm. koska maakohtaisten suositusten määrää on vähennetty kolmeen, mistä johdosta taloutta ja rakenneuudistuksia koskevat tavoitteet yleensä menevät tärkeysjärjestyksessä sosiaalisten tavoitteiden ohi. Toistaiseksi mitään uusia rahoitusmuotoja ei esitetä, mutta tiedonannossa mainitaan pilarin liittyvän vuoden 2020 jälkeisiin rahoitusperspektiiveihin.

Miten uusi Sosiaalinen tulostaulu vaikuttaa?

”Uudella sosiaali-indikaattorien tulostaululla seurataan EU-maiden kehityssuuntauksia ja tuloskuntoa 12 eri osa-alueella ja arvioidaan koko EU:n edistymistä ´sosiaalisen AAA-luokituksen´ saavuttamisessa. Analyysista saadaan pohjaa talouspolitiikan eurooppalaiselle ohjausjaksolle.” Talous- ja sosiaalipolitiikan tasapainon suhteen olisi erityisen keskeistä, että tulostaulun analyysi johtaisi konkreettisiin muutoksiin ohjausjaksosuosituksissa. Tulostaulu laajentaa Eurooppa 2020-strategian sosiaalitavoitteissa käytettyjä indikaattoreita, mutta mukaan olisi toki vielä mahtunut muitakin (esim. työn laatu, työssäkäyvät köyhät ja asunnottomuus). Sosiaalisella tulostaululla ja pilarin 20 periaatteella ei myöskään tunnu olevan täyttä yhteyttä, mikä pistää kysymään, miten ja millä indikaattoreilla 20 periaatetta seurataan.

Työelämän ja muiden sosiaaliasioiden suhde?

Nyt esitettävät pilaria koskevat konkreettiset aloitteet koskevat työ- ja perhe-elämän tasapainoa, työsopimuksia koskevia sääntöjä, työelämään liittyvä sosiaalinen suojelua sekä työaikadirektiiviä koskeva täsmennystä. On pelkona, että etenemistä tapahtuu vain työelämään koskevan säännöstön suhteen muiden sosiaaliasioiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Toiveissa on edelleen, että myös vähimmäistoimeentulo ja eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä voisivat edetä konkreettisemmin osana pilaria.

EU:n eritahtisuuden ja ylöspäin lähentymisen jännite?

Pilarin on tarkoitus erityisesti auttaa ”käynnistämään uusi lähentyminen Euroopan talous- ja rahaliiton piirissä” ja täten pilari onkin suunnattu ensisijaisesti euroalueelle ja muut EU-jäsenmaat voivat liittyä siihen halutessaan. On outoa, jos sosiaalisissa oikeuksissa voi Euroopassa olla kaksi eri luokkaa. Vain euroalueen kehitykseen keskittyminen voi myös aiheuttaa koko EU-alueen eriytymistä.

Suomen nuiva kanta?

Sosiaaliasioissa ennen niin aktiivinen Suomi ei osallistunut lainkaan pilaria koskevaan kuulemiseen, toisin kuin 21 muuta jäsenmaata. Suomen kantaa on toki käsitelty mm. suuressa valiokunnassa ja pääministeri Sipilän mukaan Suomi on ennakkovaikuttanut asiassa, mutta ero mm. EU:n sosiaaliasioiden huippukokouksen 17.11. järjestävään Ruotsiin on valtava.

Pääministeri Sipilän mielipidekirjoituksen mukaan talouskasvu itsessään riittää sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseen. Sipilä kirjoittaa mm. että

”Jäsenmaiden kansalaisille on tärkeää, että unioni tarttuu sosiaalisiin kysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että EU:n toimivalta sosiaalisissa kysymyksissä on rajallinen ja EU:n sosiaalisektorin rahoitus on vain noin 0,3 prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta sosiaalisektorin rahoituksesta. Näkemyksemme mukaan olisi harhaanjohtavaa antaa kansalaisille sellainen kuva, että unionin olisi mahdollista ratkaista kysymyksiä, jotka kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaan … Jäsenmaiden omat toimet ja sitoutuminen ovat keskeisiä sosiaalisen tilanteen ja työllisyyden parantamisessa. EU voi tukea vertaisoppimista ja luoda painetta jäsenmaiden suuntaan. Sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen ei edellytä esimerkiksi uusia sitovia ja yhtenäisiä minimistandardeja. Uusia tulonsiirtomekanismeja jäsenmaiden välille ei myöskään pidä luoda.”

Suomen kannassa on suuri ristiriita jäsenmaiden omien toimien ja sitoutumisen painottamisen sekä oman passiivisuuden ja sosiaaliasioiden näkemisen vähemmän tärkeänä välillä. Uusi Eurooppa-ministeri Sampo Terho on myös vaatinut EU:n keskittymistä talouskasvuun, työllisyyteen ja keveämpään sääntelyyn sekä integraation vähentämistä muilla alueilla, joten Suomen aikaisempi aktiivinen rooli sosiaalisen Euroopan kysymyksissä on ehkä edelleen muuttumassa nuivemmaksi Sipilän ja Terhon linjalla.

Vaalivuoden päättyminen vauhdittaa EU:n kehittämistä?

Junckerin komission lippulaivahankkeeksi nimeämästään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista näyttää syntyvän jonkinlainen kompassi, jonka avulla sosiaaliasioissa voi suunnistaa eteenpäin tulevina vuosina riippuen eri toimijoiden poliittisesta tahdosta.

Jäsenmaissa ja EU:n toimielimissä käydään kuluvan vuoden aikana keskustelua pilarista, sosiaalisesta ulottuvuudesta ja koko EU:n tulevaisuudesta. Göteborgissa järjestetään EU:n sosiaaliasioiden huippukokous 17.11. ja Eurooppa-neuvosto hyväksynee päätelmät pilarista 14.-15.12.

Ranskan ja Saksan vaalit sekä niiden tulevien hallitusten linjat vaikuttavat myös vahvasti EU:n tulevaisuudesta tehtäviin linjauksiin. Jo nyt Ranskan vastavalittu presidentti Macron ja Saksan liittokansleri Merkel puhuivat yhteisessä lehdistötilaisuudessaan EU:n uudelleen perustamisesta ja mahdollisuudesta avata EU:n perussopimuksia. Macronin linjoille näyttää kallistuvan myös Espanja ja jos demokraattinen puolue pysyy vielä vallassa Italiassa, voi EU:n isojen jäsenmaiden johdossa olla syntymässä uudenlaista konsensusta EU:n kehittämisestä.

Koko Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valkoisen paperin prosessin päätepisteeksi on merkitty vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaalit, jonka jälkeen aloittaa myös uusi EU-komissio.

Suomessa soisi käytävän prosessin aikana enemmän asiapohjaista EU-keskustelua symbolisemmalla tasolla liikkuvan ”pitää olla kaikissa ytimissä”, ”kuljetaan keskitietä” tai ”missä EU siellä ongelma” -mielikuvien maalailun sijaan.

Lue lisää Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista EAPN-Finin verkkosivuilta.

Köyhä sukupolvi -keskustelu 28.3. klo 14.25 Yle Areenassa

Nuorten pienituloisuus on lisääntynyt viime vuosina, ja jopa 30 % nuorista jää köyhyysrajan alapuolelle. Nuorilla köyhyys on syvempää kuin muissa ikäryhmissä. Viimeisen sukupolven aikana kertynyt elintason nousu ei ole tilastojen mukaan hyödyttänyt nuorimpia sukupolvia.

Allianssi ry:n järjesttämässä paneelikeskustelussa päättäjät ja asiantuntijat pohtivat, onko aikuisuudesta tullut nuorille taloudellinen riski? Vähätelläänkö nuorten köyhyyttä? Voiko kehityksen suunnan kääntää, ja mitkä olisivat siihen tehokkaimmat keinot?

Mukana keskustelussa ovat mm.
kansanedustaja, tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko
Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Veli-Matti Ritakallio
Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Meri Obstbaum
Allianssin edunvalvonnan koordinaattori Hanna Sauli

Keskustelua johdattelee toimittaja Salla Paajanen.

Tiiistaina 28.3. klo 14.30-15.30 Iso Sali , Nuori 2017 -tapahtuma Tampereellla.

Katso keskustelutilaisuutta suorana Yle Areenasta osoitteessa http://areena.yle.fi/1-4073387

Lisätietoja Nuori 2017 -tapahtumasta osoitteessa www.nuori2017.fi

Ristiriitaisia odotuksia konferenssissa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

Euroopan komissio järjesti 23.1. Brysselissä ”korkean tason” konferenssin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista alaotsikolla Going forward together. Yli 600 osallistujaa keskusteli päivän ajan pilarista ja siitä järjestetyn julkisen kuulemisen tuloksista. Osallistujien joukossa oli jäsenvaltioiden viranomaisten, EU:n toimielinten, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia, yli 20 jäsenvaltioiden ministeriä sekä komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja kahdeksan muuta komissaaria.

Suomea edusti ministeri Pirkko Mattila, joka kertoi köyhyysaiheisessa työryhmässä Suomen perustulokokeilusta. Työryhmien alustajien joukossa oli Suomesta myös yrittäjä Peter Vesterbacka, OECD:n varapääsihteeri Mari Kiviniemi ja Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestön EAY:n varapääsihteeri Katja Komulainen-Lehto.

Mikä pilari ja kuuleminen?

Oikeudenmukaisemman Euroopan kehittäminen on yksi nykyisen komission tavoitteista. Unionin tilaa vuonna 2015 käsittelevässä puheessaan Juncker ilmoitti haluavansa perustaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin. Varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden komissaari Marianne Thyssen esittivät 8. maaliskuuta 2016 pilarialoitetta koskevan alustavan suunnitelman. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetaan joukko periaatteita toimivien ja oikeudenmukaisten työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien tukemiseksi. Se on tarkoitettu viitekehykseksi, jonka pohjalta arvioidaan osallistuvien jäsenvaltioiden suoriutumista sosiaali- ja työllisyysasioissa ja tuetaan kansallisen tason uudistuksia. Sen pitäisi käynnistää ja antaa suuntaa uudelle lähentymisprosessille koko Euroopassa.

Komissio järjesti pilarista laaja-alaisen julkisen kuulemisen vuoden 2016 aikana saaden yli 16 000 vastausta. Eri EU:n toimielimet ja jäsenmaat ottivat myös kantaa pilariin. Lausuntoja antoivat mm. alueiden komitea, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), työmarkkinaosapuolet ja lukuisat kansalaisjärjestöt.

Konferenssi

Konferenssin (katso koko ohjelma) avasi komissaari Thyssen todeten, että talouskasvun lisäksi Euroopassa on turvattava, että kukaan ei jää muista jälkeen mm. tulotasossa ja elämänlaadussa. Digitalisaation, automatisaation ja robotisaation muuttaessa työelämää myös riittävään sosiaaliturvaan tulee kiinnittää uudella tapaa huomiota. Vaikka sosiaaliasiat ovat EU:ssa jäsenmaiden ja komissioon jaetun vastuun alaisia ja jäsenmailla on päävastuu toimeenpanosta, on nyt ”aika sopia yhteisistä sosiaalisista ja oikeudenmukaisuuteen liittyvistä visioista”.

Kuulemisen tuloksia avasi ruotsalainen Allan Larsson – Special Adviser for the European Pillar of Social Rights – joka on valmistellut pilaria komissiossa. Jos kuulemisen tulokset pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, se koskisi talous- ja sosiaalipolitiikan tasapainoa. Ne ovat kuin kolikon kaksi eri puolta. Larsson totesi, että pilarialoitetta kannatetaan laajasti, mutta eri tahoilla on erilaisia painotuksia. Jäsenvaltiot painottavat läheisyysperiaatetta. Työmarkkinaosapuolet ovat samaa mieltä siitä, että jotain pitäisi tehdä, mutta kun työntekijät toivovat EU:n edistävän sosiaalisia uudistuksia, työantajia edustava Business Europe toivoo taas työmarkkinoiden uudistamista. Kansalaisjärjestöillä on suuret odotukset koskien mm. ihmisten tarpeita, hoivaan ja sosiaalisia investointeja. Larsson siteerasi Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtajaa Mario Draghia, jonka mukaan nyt täytyisi keksittyä integraation uudelleenjakavaan puoleen. Larssonin omat huomiot kysymykseen, miksi Eurooppa on noussut lamasta monia muita alueita huonoimmin, liittyivät puutteisiin uudistusten täytäntöönpanoon, turvaverkkoihin ja makrotalouteen. Hän oli huolissaan kehittymässä oleviin kahden nopeuden työmarkkinoihin ja toivoi poliittisia vastauksia tähän.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n pääsihteeri Guy Ryder toivoi pilarista syntyvän konkreettisia toimia pelkän puheen sijaan. Hän piti Euroopan vastauksia vuoden 2008 talouskriisiin puutteellisina ja pilarin myötä tähän olisi mahdollisuus saada muutos. Ryder muistutti ILO:n suosituksista löytyvän paljon pohjaa pilarin politiikka-aloille sekä viittasi ILO:n julkaisuun Building a social pillar for European convergence.

Europarlamentin jäsen Maria João Rodrigues toimi europarlamentin raportoijana kertoi parlamentin tuesta pilarille. Parlamentin juuri hyväksytyssä päätöslauselmassa kannatetaan vahvaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, ja sen täysistunnossa päätöslauselmaan mm. lisättiin valiokuntatyössä poistunut maininta vähimmäistoimeentulosta.

Seremoniallisempia puheita pitivät mm. Maltan opetus- ja työllisyysministeri Evarist Bartolo ja EU:n parlamentin vastavalittu puhemies Antonio Tajani.

Konferenssi jakautui puoleksi päiväksi työryhmiin, joiden aiheet olivat Työmarkkinoille tasavertaisen pääsyn takaaminen ja taitojen kehittäminen, Köyhyyden vähentäminen, Reilut työolot kaikille, Työn tulevaisuus, Sosiaalisen suojelun tulevaisuus ja rahaliitto EMU:n sosiaalinen ulottuvuus.

Yhteenvetokeskustelussa Valdis Dombrovskis lupasi, että tämän komission aikana pilarin suhteen myös mennään käytäntöön. Keskusteluun osallistui myös ETSK:n presidentti Georges Dassis, alueiden komitean varapuheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz, BusinessEuropen johtaja Markus Beyrer ja EAY:n pääsihteeri Luca Visentini, jotka kaikki toivoivat todellista muutosta eurooppalaiseen politiikkaan.

Konferenssi päättyi Junckerin päätöspuheeseen, jossa hän mm. kertoi itse aina kannattaneensa sosiaalisempaa Eurooppaa ja muisteli Jacques Delorsin ”sosiaalisen Euroopan kulta-aikaa”. Juncker päätti polveilevan ja vitsailuja sisältäneen puheensa vahvaan, mutta hyvin yleisellä tasolla liikkuneeseen viestiin, että nyt on jälleen syytä edetä sosiaalisen Euroopan edistämisessä. Konkreettisina esimerkkeinä hän nosti esille vähimmäistoimeentulon ja vähimmäispalkan saamisen jokaiseen jäsenmaahan sosiaalisen polkumyynnin lopettamiseksi. Juncker jopa kutsui tätä hetkeä Euroopan viimeiseksi mahdollisuudeksi.

Ristiriitaisia viestejä ja odotuksia

Alun perin konferenssin tarkoituksena oli ilmeisesti esitellä pilarin seuraavaa versiota tai vähintään kuulemisen tarkempia tuloksia. Nyt kuulemisessa nousseita teemoja ja seikkoja käsiteltiin vain avauspuheenvuoroissa ja muutamissa komissaarien alustuksissa, ja muuten kyseessä oli pilarista viime vuonna käydyn keskustelun jatkuminen pääosin samoin, useita kertoa kuulluin pointein ja argumentein.

Komissiolta odotetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin seuraavaa versiota tai ehdotusta pilarin perustamisesta maaliskuussa. Samassa yhteydessä odotetaan myös valkoista kirjaa EU:n ja rahaliitto EMU:n tulevaisuudesta. Alun perin valkoisen kirjan piti käsitellä EMU:n tulevaisuutta, mutta ilmeisesti näkökulma on laajentunut ja tarkoitus ajoittaa yhdistyneen Euroopan perustamisen hetkeksi laskettavan Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlien aikaan 25. marraskuuta. Konferenssin puheenvuoroissa (mm.  talouskomissaari Pierre Moscovici) myös pilarin sanottiin koskevan koko EU:ta, mutta Junckerin päätöspuheessa esiintyi alkuperäinen ajatus, että pilari koskee lähtökohtaisesti EMU-maita ja muut EU-maat saavat liittyä halutessaan.

Keskeisin kysymys on, mitä konkreettisia aloitteita ja toimia pilarista seuraa. Jatketaanko sen toimeenpanoa nykyisellä avoimen koordinaation, vertailujen ja hyvien käytäntöjen levittämisen ”suosittelevalla politiikalla”, vai seuraisiko sitä myös velvoittavimpia direktiivi- ja lakialoitteita. Käytännön kannalta on esimerkiksi ratkaisevaa, toimeenpantaisiinko Junckerin päätöspuheessaan mainitsemia vähimmäistoimeentuloa ja vähimmäispalkkaa jäsenmaissa täysin jäsenmaiden vapaaehtoisuuden vai EU-tasoisen säännöstön perusteella.

Kansalaisjärjestöjen ja ay-liikkeen puheissa mainittiin myös jonkinlaisen ”sosiaalisopimuksen” (Social Pact) tarve. Sellainen voisi tehdä talous- ja sosiaalipoliittisista tavoitteista oikeasti tasapainoisia esim. EU:n keskeisessä jäsenmaiden ohjausinstrumentissa, EU-ohjausjaksossa.

Kansalaisjärjestöjä puhutti myös niiden asema konferenssissa. Kansalaisjärjestöt eivät saaneet edustajaansa päätöspaneeliin, joka oli kaiken lisäksi allmalepanel, ja esimerkiksi Social Platformin puheenjohtajan Jana Hainsworthin mukaankutsuminen olisi muuttanut tämänkin. Euroopan köyhyysverkosto EAPN ei taas saanut alustusta, eikä lopulta edes puheenvuoroa köyhyyttä käsitelleessä työryhmässä, kun aikansa ylittäneiden alustusten jälkeen puheenvuoroja jaettiin ensin jäsenmaiden ministereille ja lopuksi uudelleen alustajille.

Jatkoa

Komission tiedonantoa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista sekä valkoista kirjaa EU:n ja EMU:n tulevaisuudesta odotetaan siis maaliskuussa. Komissio ilmoitti myös järjestävänsä yhdessä Ruotsin kanssa sosiaalialan EU-huippukokouksen 17.11. Göteborgissa.

Lue lisää:
EAPN:n kannanotto konferenssin jälkeen
– Suomalaisjärjestöjen kannanottoja: EAPN-Fin, SOSTE
Seminaarin sivut, mm. videoita puheista

Jiri Sironen
EAPN-Finin varapuheenjohtaja

EAPN-Finin vastaus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan kuulemiseen

EAPN-Fin näkee Junckerin komission aloitteen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista tärkeäksi ja haluaa osallistua sen kehittämiseen osallistumalla avoimeen kuulemiseen. Koko EU:n aluetta tarkastellessa viimeisen 15 vuoden aikana ylöspäin lähentymisen sijaan on tapahtunut eriytymistä kohti kasvavaa köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Kehitys on entisestään pahentunut vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeen huomion kiinnittyessä liiallisesti velkakestävyyteen sosiaalisen kestävyyden jäädessä vähemmälle huomiolle. Nyt tarvitaan lukuisia toimia kehityksen suunnan muuttamiseksi ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sekä siihen liittyvä kuuleminen voivat olla näiden toimien kokoaja. EAPN-Fin toivoo näkevänsä kunnianhimoisen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, joka voisi käynnistää uudelleen sosiaalisen Euroopan vahvistamisen. Ihmisten arjessa näkyvien eurooppalaisten sosiaalisten oikeuksien myötä voisi syntyä myös aitoa eurooppalaista kansalaisuutta nykyisen skeptisyyden leviämisen sijaan.

Näkemys Suomen kantaan

EAPN-Fin toivoo Suomen kannattavan sosiaalisen Euroopan vahvistamisessa myös konkreettisia eteenpäin katsovia toimenpiteitä, ei vain yleviä periaatteita. Suomen kantoja voi syystä arvostella siitä samasta, mistä puhetta sosiaalisesta Euroopasta on usein arvosteltu, eli pelkäksi puheeksi ilman merkittäviä tekoja. Suomen alustavassa kannassa (Perusmuistio 17.6.2016) Suomi painottaa jäsenmaiden edistymistä yhteisesti asetetuissa työllisyys- ja sosiaalitavoitteissa. Suomi ei kuitenkaan edes itse edisty mm. Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä sovituista tavoitteista mm. työllisyysasteen ja köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrän vähentämisessä.

EU:n valta tunkeutuu tällä hetkellä talouspolitiikan kautta kansallisen sosiaalipolitiikan alueelle määritellen sen liikkumavaraa ja jos asialle ei tehdä mitään, niin nimenomaan se rapauttaa sosiaalista Eurooppaa. EU:n toimivallan lisääminen mm. sosiaaliturvan vähimmäisarvojen määrittelemisessä ei veisi päätäntävaltaa kansalliselta sosiaalipolitiikalta, vaan vahvistaisi sosiaalipolitiikan asemaa. Suomella ei ole mitään hävittävää siinä, että eurooppalaisella tasolla varmistettaisiin riittävien kansallisiin vertailuarvoihin perustuvat vähimmäistasot.

Sen sijaan, että Suomi vastustaisi kaikkia muutoksia EU:n toimivaltaan ja sosiaaliseen säännöstöön, sen tulisi olla aktiivinen toimija mahdollisten muutosten pohtimisessa.

Varsinainen vastaus kuulemisen kysymyksiin

1. Mitkä ovat mielestänne kiireellisimmät työllisyys- ja sosiaalialan painopisteet?

 • Kasvavan eriarvoisuuden torjuminen. EU-alueella on 15 vuoden aikana tapahtunut eriytymistä kohti eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Talouden pienestä elpymisestä huolimatta on suuri riski, että edelleen tapahtuu lisää eriytymistä. Jos sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei Euroopassa lisäänny, koko EU:n oikeutus on vaarassa.
 • Kasvaneen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen huomioiminen sekä niiden määrätietoinen vähentäminen. Köyhyys- ja syrjäytymisriski koskettaa joka neljättä eurooppalaista. Köyhyyttä tulisi vähentää Eurooppa 2020 -strategian ja YK:n Agenda 2030 -ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
 • Sosiaalisten oikeuksien vahvistaminen. Sosiaaliset oikeudet ovat jääneet EU:ssa liian vähäiselle huomiolle ja niihin kohdistuu useita uhkia ja heikennyksiä. EU-maat on velvoitettava kunnioittamaan Euroopan sosiaalisen peruskirjaa.
 • Politiikan prioriteettien muuttaminen siten, että talous- ja sosiaalipolitiikka ovat tasapainossa, ja talouspolitiikka tukee kestävää kehitystä, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
 • Läpi elämänkaaren kestävän riittävän vähimmäistoimeentulon varmistaminen kaikille kansalaisille. Joistain Euroopan maista vähimmäistoimeentuloturva puuttuu kokonaan ja myös Suomen kaltaisessa korkean hyvinvoinnin maassa monet perusturvaetuudet on todettu riittämättömäksi mm. Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean päätöksissä.
 • Universaalien, laadukkaiden ja saavutettavien julkisten palvelujen tarjoaminen kaikille.
 • Työllisyyden edistäminen ja työpaikkojen luominen työelämän laatu varmistaen. Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä ei pidä hoitaa pakkoaktivoinnin keinoin, joka usein vauhdittaa negatiivisia työelämän trendejä (matalapalkkaisten töiden kasvu, epävarmat työolot, työssäkäyvien köyhyyden kasvu), ja joka tuottaa pahimmillaan ulossulkemista. Tarvitaan kannustimia, palveluja ja tukea ihmisille sekä työpaikkoja, joissa taataan kohtuullinen palkka ja inhimilliset työolot kaikille.
 • Tulevaisuuteen katsova maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka.

2. Miten voidaan ottaa huomioon erilaiset työllisyystilanteet ja sosiaaliset tilanteet eri puolilla Eurooppaa?

 • EU:n tulisi luoda eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämisen strategia, jota täydentäisi kansalliset strategiat sekä näitä tukevat sosiaaliset ja rahoitukselliset instrumentit (esimerkiksi uusi EU-ohjelma köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi, joka voisi sisältää useita eri rahastoja).
 • Verotusta hyvinvoinnin keskeisenä takaajana ja jakajana tulisi koordinoida vahvemmin estäen verovuodon ja haitallinen verosuunnittelu. Progressiivista verotusta tulisi edistää koko Euroopan tasolla ja lisäksi luoda uusia kansainvälistä rahaliikennettä koskevia verokäytäntöjä, kuten transaktiovero.
 • Euroopan sosiaalirahastoa ja rakennerahastoja tulisi kasvattaa, jotta erilaisia työllisyys- ja sosiaalitilanteita voitaisiin pitkäaikaisesti parantaa.
 • Erilaisia äkillisiä työllisyys- ja sosiaalitilanteita varten tulisi myös luoda taloudellisia mekanismeja, kuten eurooppalainen työttömyysvakuutus tai tasausrahasto, jota voitaisiin käyttää tasaamaan epäsymmetrisiä shokkeja.
 • EU:n talous- ja finanssisäännöstö on sitovaa, se dominoi sosiaalipolitiikkaa ja johtaa sosiaalipoliittisesti kestämättömiin päätöksiin. Kaikkeen talousohjaukseen tulisi ottaa mukaan sosiaalisten vaikutusten arviointi, jonka kautta sosiaalisesti vahingolliset taloudelliset päätökset voidaan ehkäistä. Sosiaalisia indikaattoreita tulisi lisätä, seurata ja varmistaa niiden vaikuttavuus päätöksenteossa. Vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä voisi uudelleenarvioida, sosiaaliset investoinnit tulisi jättää huomioimatta velka- ja budjettisääntöjä tulkittaessa. Työ-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikkaa tulisi valvoa perusoikeusnäkökulmasta sekä ohjaussuosituksin.
 • Köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä niiden vähentämistä käsittelevän eurooppalaisen tutkimuskeskuksen ja -verkoston perustaminen ja rahoittaminen.

3. Onko EU:n säännöstö ajan tasalla ja voitaisiinko EU:n toimintaa mielestänne laajentaa?

 • Talous- ja sosiaalipolitiikan tasapainon näkökulmasta EU:n toimivaltaa tulisi lisätä sosiaaliasioissa joissain tapauksissa. Talous- ja sosiaalipolitiikan asymmetrian muuttamiseksi sosiaaliasiat tulisi huomioida paljon nykyistä vahvemmin EU-tasolla. Sosiaalisia indikaattoreita käytetään, mutta niitä ei käytetä vielä tarpeeksi eikä niiden käytöllä ole tarpeeksi vahvaa vaikutusta.
 • EU:n toimivaltaa voisi myös laajentaa sosiaaliasioissa erityisesti vähimmäistasojen määrittelyssä sekä niitä koskevien suositusten tekemisessä sitovammaksi. EAPN-Fin ja Euroopan EAPN ovat mm. kannattaneet vähimmäistoimeentulon puitedirektiiviä, yhtenä kulmakivenä EU:n sitoutumisessa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen,
 • EU:n perussopimuksiin tulisi sisällyttää sosiaalinen lisäpöytäkirja.
 • Tähän asti sosiaaliturva on jäänyt osin EU:n toimivallan ulkopuolelle (vaikka käytännössä talousohjauksen kautta EU on vaikuttanut myös jäsenmaiden sosiaaliturvaan), ja jos ei ole nähtävissä suuria mahdollisuuksia kompetenssin laajentamiseen lähitulevaisuudessa, voi yhtenä vaihtoehtona ajatella myös EMU-maiden kesken solmittavaa omaa erillistä sopimusta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin kuuluvien asioiden toteuttamisesta samalla tavoin kuin on sovittu EMU:n talouskriteereistä.
 • Yleishyödyllisten palvelujen asema (services of general interest) tulisi mahdollistaa erillisenä suhteessa kilpailu- ja hankintalainsäädäntöön.
 • Terveyteen ja hyvinvointiin oleellisesti liittyvien seikkojen johdosta EU:n tulisi pystyä voimakkaammin poikkeamaan tavaroiden vapaasta liikkumisesta ja kilpailulainsäädännöstä sekä sääntelemään haittoja aiheuttavia aloja (esimerkiksi alkoholielinkeino).

4. Mitkä ovat sosiaaliturvajärjestelmien kehityssuuntauksiin liittyvät suurimmat riskit ja mahdollisuudet?

Riskit:

 • Eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntyminen pitkittyneen talouden taantuman ja hyvin pienen talouskasvun aikana, mm. velkakestävyyden perusteella tehdyt hyvinvointileikkaukset ja sosiaalisten investointien niukkuus yhdistettynä väestön ikääntymiseen voi luoda Euroopasta taantuvan, näköalattoman ja rapistuvan mantereen.
 • Kasvava pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys uhkaa luoda Eurooppaan ”menetettyjä sukupolvia” ja rapistaa pysyvästi ihmisten osaamista jättäen miljoonien ihmisten potentiaalin käyttämättä. Työmarkkinoiden joustavuus voi johtaa epätyypillisten töiden lisääntymiseen, joista maksetaan vähemmän palkkaa ja jotka lisäävät työntekijöiden epävarmuutta ja työssäkäyvien köyhyyttä.
 • Edellä mainitut kehityskulut voivat johtaa mm. Euroopan sosiaalisen mallin ja universaalin sosiaalisen suojelun vesittymiseen, mahdottomuuteen ihmisarvoiseen elämään sekä oikeuksien, resurssien ja palveluiden saavuttamiseen.
 • Niukkenevat resurssit voivat johtaa eri ryhmien väliseen kilpailuun ja vastakkainasetteluun – solidaarisuuden heikkenemiseen ja sosiaalisen levottomuuden, väkivallan, rasismin ja muukalaisvihan lisääntymiseen.
 • Eriarvoisuuden, köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden kasvu, lisäävät polarisaatiota ja heikentävät sosiaalista koheesiota, ostovoimaa ja sisäistä kysyntää sekä tehokasta, osallistavaa kasvua – tämä vahingoittaa sekä taloutta että laajemmin koko yhteiskuntaa.

Mahdollisuudet:

 • Sosiaalisen Euroopan vahvistamisen, osaamisen vahvistamisen ja työpaikkojen luomisen.
 • Siirtolaisten, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden onnistunut kotouttaminen voisi ratkaista eurooppalaisen väestön vanhenemiseen liittyviä ongelmia. Kaikkien eurooppalaisten osallisuuden vahvistaminen – jotta jokainen kokee olevansa osa Eurooppa-projektia – on edellytys tälle.
 • Vanhenevan väestön osallisuuden edistämiseksi olisi rakennettava ”neljännen sukupolven” politiikkaa, mm. uusien palvelujen synnyttämistä ja vapaaehtoistyöhön osallistumisen tukemista.

5. Onko poliittisella tasolla tai instituutioissa tai yrityksissä olemassa tai kehitteillä käytäntöjä, joita voisitte suositella vertailukohdiksi?

 • Perusturvan riittävyyden arviointi. Suomessa perusturvan riittävyyden arviointi on taattu lainsäädännöllä. Tämä arviointi voitaisiin yhdistää EU-tasolla riittävän vähimmäistoimeentulon laskemiseen ja seuraamiseen.
 • Toimeentulotuen KELA-siirto. Suomessa toteutetaan vuoden 2017 alusta toimeentulotuen perusosan siirto kunnilta valtiolliselle Kansaneläkelaitokselle. Tämä asettaa toimeentulotukea saamaan oikeutetut yhdenvertaisempaan asemaan ja lisää perusturvan universalismia.
 • Lapsilisät. Suomessa maksetaan vanhemmille lapsilisää jokaisesta lapsesta. Lapsilisäjärjestelmä voitaisiin luoda jokaiseen EU-maahan. Myös EU-tasoinen lapsilisäjärjestelmä on pohdittavissa oleva malli ja se voisi olla osa eurooppalaista sosiaaliturvaa ja synnyttää aitoa tunnetta eurooppalaisesta kansalaisuudesta.
 • Äitiyspakkaus. Suomessa lapsen saavat vanhemmat saavat noin 50 vauvan vaatteen ja hoitotarvikkeen sisältävän äitiyspakkauksen lapsen syntymää ennen. Äitiyspakkauksen saamisen ehtona on todistus neuvolasta tai lääkäristä, mikä samalla mahdollistaa neuvolan terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän toiminnan ennen lapsen syntymää.
 • Päivähoitojärjestelmä. Suomessa on käytössä päivähoito, jossa lapsen oikeus on saada 9 kuukauden ikäisenä varhaiskasvatusta, eli päivähoitoa. Tämä on lapsen oikeus, mutta se myös lisää vanhempien mahdollisuuksia työssäkäyntiin ja muuhun yhteiskuntaosallisuuteen.
 • Ilmainen kouluruoka. Suomessa peruskoulussa on ilmainen kouluruoka. Se tasa-arvoistaa lapsia ja tarjoaa heille terveellistä ja monipuolista ravintoa tärkeässä kasvuvaiheessa.’
 • Perustulokokeilu. Suomessa kokeillaan lähivuosina perustuloa. Myös EU-tasolla voitaisiin pohtia universaalin perustulon maksamista.

7. Oletteko samaa mieltä tässä esitetystä toimintamallista Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamiseen?

EAPN-Fin on tyytyväinen oikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan ja yleisesti ottaen yhtä mieltä pilarin tunnustamasta politiikasta.

Yksi huolenaiheemme on, ettei eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen ole kohdistettu tarpeeksi huomiota eikä köyhyyden vähentämistä ole integroitu EU:n strategioihin.

EAPN-Fin tuo esille seuraavat huomiot:

 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tulisi koskea koko EU:n aluetta, ei vain euromaita.
 • Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tulisi saada yhdenmukaiseksi Euroopassa jo olemassa olevien ihmisoikeussopimusten (mm. Euroopan sosiaalinen peruskirja, YK:n ihmisoikeuksien julistus) ja muiden suojajärjestelmien kanssa.

Pilaria rakentaessa tulisi samanaikaisesti valmistella niitä konkreettisia toimenpiteitä ja rahoitusta, joilla pilarissa luetellut oikeudet toteutuvat. Muussa tapauksessa pilarista uhkaa tulla vain lista yleviä periaatteita ja suosituksia, joita ei käytännössä toteuteta. Pilarilla tulisi olla velvoittavuutta ja sitovuutta EU:n ja jäsenmaiden toiminnalle.

8. Oletteko samaa mieltä pilarin soveltamisalasta, siihen kuuluvista aloista ja tässä ehdotetuista periaatteista? Onko olemassa näkökohtia, joita ei ole vielä riittävästi ilmaistu tai katettu? 

EAPN-Fin pitää outona, ettei eriarvoisuutta, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä mainita pääsuuntauksina/haasteina, eikä omana politiikan alanaan. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ei korvaa tarvetta kattavaan ja integroituun köyhyyden vastaiseen strategiaan EU:n tasolla, vaikka se voi tukea sitä. On vielä epäselvää minkä tilan se lunastaa Euroopan politiikan tekemisen arkkitehtuurissa, suhteessa Eurooppa 2020 -strategiaan, EU-ohjausjaksoon ja muuhun ohjaukseen ja koordinaatioon.

Vaikka olemme samaa mieltä periaatteista, on meillä myös epäilyksiä siitä, miten ne toteutetaan ja miten tiettyjä käsitteitä ymmärretään. Esimerkiksi joustoturva (flexicurity) ei ole toiminut sosiaalisen koheesion välineenä, pikemminkin päinvastoin.

On hyvä, että vähimmäistoimeentuloon kiinnitetään huomiota, mutta toisaalta puhutaan myös sosiaaliturvan kestävyydestä, mikä tuo potentiaalisen alustan perusoikeuksia polkeville käytännöille. Eli vaikka pilarissa pääasiassa painotetaan sosiaalisen suojelun tärkeyttä, puutteita on riittävyyden ja kestävyyden välisen suhteen analyysissä.

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulisi huomioida pilarin aihe-alueissa läpileikkaavasti.

Siirtolaisten, turvapakanhakijoiden ja pakolaisten tilanne, kotouttaminen sekä sosiaalisten oikeuksien piiriin pääseminen tulisi huomioida pilaria rakennettaessa.

Myös osallisuus yhteiskuntaan ja päätöksentekoon tulisi käsitellä pilarissa tarkemmin:

 • Osallisuus palveluiden suunnitteluun ja arviointiin
 • Osallisuuden, kuulluksi tulemisen ja oman elämänhallinnan elementit
 • Lähiyhteisöihin osallistumisen tukeminen

Osallisuus digitalisaatiossa, mahdollisuudet osallistua digitaaliseen kehitykseen (mm. koululaisten digitaalisen eriarvoisuuden vähentäminen)

10. Katsotteko, että vähimmäisnormeja tai vertailuarvoja voitaisiin soveltaa tietyillä aloilla ja toisivatko ne lisäarvoa ja jos vastaus on kyllä, mistä aloista olisi kyse?

 Vähimmäisnormeja ja vertailuarvoja voitaisiin soveltaa vahvemmin myös sosiaaliasioissa ottaen kuitenkin huomioon jäsenmaiden erilaisuus ja kansalliset erityispiirteet. Normit ja arvot tulisi siten suhteuttaa jäsenmaiden omiin tilanteisiin.

Vähimmäisnormeilla tulisi olla myös tiettyä velvoittavuutta, jotta niitä noudatetaan.

Tällaisia aloja voisi olla mm.:

 • Vähimmäistoimeentulo
 • Vähimmäispalkka
 • Universaalit palvelut, päivähoito
 • Sosiaaliseen suojeluun käytettävät menot

Vähimmäisnormeja ja vertailuarvoja voisi sisällyttää pilariin samalla periaatteella kuin niitä on sisällytetty Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan. Mallia voitaisiin ottaa myös YK:n taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia koskevasta sopimuksesta ja sen valvontamekanismeista. Lisäksi palkkojen ja muiden työehtojen osalta voidaan hyödyntää Euroopan neuvoston sosiaalikoodia, jossa on määritelty myös vähimmäispalkkoja. Myös kansainvälisen työjärjestö ILO:n lukuisat työelämää ja työsuhteita koskevat sopimukset ja suositukset ovat tärkeitä lähteitä pilaria rakennettaessa. Pilarin tulisi perustua näiden sopimusten ja suositusten arvoihin, mutta niiden sitovuus jäsenmaihin nähden voisi olla velvoittavampi.

Lue EAPN-Finin vastaus kokonaisuudessaan PDF-tiedostosta.