EAPN-Fin Lapsiperheköyhyysryhmä 2021: 

Vaalit ja koronapandemian vaikutukset puheenaiheina

Lapsiperheköyhyys ryhmä kerää ja jakaa tietoa lapsiperheköyhyydestä ja pyrkii vaikuttamaan sen vähentämiseksi. Ryhmään kuuluu jäseniä 13:sta eri järjestöstä, kansanedustaja Hilkka Kemppi, sekä vuoden lopulla mukaan liittynyt kokemusasiantuntija Helmi-Maria Heiskanen.

Ryhmän toiminta on avointa, siihen voi tulla mukaan ilmoittautumalla puheenjohtajalle.

Vuonna 2021 Ryhmä kokoontui viisi kertaa ja keskusteli ajankohtaisista lapsiperheköyhyysteemoista, kuten koronapandemian vaikutuksista pienituloisiin perheisiin, kuntien roolista lapsiperheköyhyyden ja sen vaikutusten vähentämisessä, kuten kotipalvelun järjestämisestä sekä lasten harrastusmahdollisuuksista.

Pandemia on tuonut talousvaikeuksia ja yksinäisyyttä

Koronan vaikutukset tulivat esiin ryhmän keskusteluissa ja jäsenjärjestöjen tuottamissa kyselyissä.  LSKL:n Paikoillaan pyörivä arki selvityksen mukaan noin kolmannes perheistä on kärsinyt koronapandemian vaikutuksista, näistä joka kymmenes perhe vakavasti. Koronakriisin aikana talousvaikeuksia ovat lisänneet lomautukset, irtisanomiset tai yritystoiminnan vaikeudet.

Polarisaatio on jatkunut eli ne, joilla lähtötilanne oli heikompi, samoin kuin riskiryhmiin kuuluvat, ovat kärsineet poikkeustilanteesta eniten. Ongelmat ovat näkyneet niin, että uusia perheitä on tullut esimerkiksi ruoka-avun ja Hope ry:n jakaman avun piiriin. Vähävaraisten perheiden kokemuksissa korostuu myös yksinäisyys, joka näyttää pahentuneen koronakriisin aikana.

Harrastusten tukemiseen tarvitaan uusia rakenteita

Pandemia on heikentänyt edelleen harrastusmahdollisuuksia. Osa vähävaraisten perheiden lapsista on lopettanut harrastuksen, koska kausimaksun maksaminen on koettu riskiksi tilanteessa, jossa toiminnan jatkuminen on pandemian vuoksi epävarmaa.

Harrastusten tukemiseen tarvittaisiin uusia rakenteita. Esimerkiksi urheiluseurat kokevat talousongelmien puheeksi ottamisen vaikeana ja kaipaisivat ”välimiestä” keskusteluun perheen ja kunnan kanssa silloin, kun lapsi lopettaa harrastuksen taloudellisista syistä. Harrastusten esteenä voi olla haja-asutusalueella myös koulukyytien järjestäminen.

Ryhmässä on pohdittu myös, onko harrastamisen Suomen mallissa tehty riittävästi työtä sen hyväksi, että malli ei ole leimaava ja lisää kahtiajakautumista niihin, jotka harrastavat esimerkiksi seuroissa ja niihin jotka ”jäävät koululle”.

Miten kunnat ovat käyttäneet korona-avustukset?

Pienituloisten perheiden, esimerkiksi yksinhuoltajien tilannetta tukisi usein kotipalvelu, mutta sen saatavuus on heikkoa ja vaihtelee kunnittain. Apua ei välttämättä ole ollut tarjolla edes akuutissa tilanteessa, kuten yksinhuoltajan sairaala- tai toipumisjaksolla. Oikeus kotipalveluun on kirjattu sosiaalihuoltolakiin, mutta toteutuu kunnissa huonosti yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Keskusteluissa on noussut esiin myös kuntien saamien lasten hyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettujen korona-avustusten käytön seuranta tai sen mahdollinen puute. Jäsenten tuntuma on ollut, että tilanne on parantunut verrattuna alkuvaiheeseen, jolloin osa kunnista jätti tuesta huolimatta kouluruoan järjestämättä ja kutisti oppilashuoltoa. Koska raha ei ole ollut korvamerkittyä, rahaa on voitu käyttää kunnissa hyvin monella tavalla.

Lasten hyvinvointi ei näy vaaliohjelmissa

Kuntavaalien alla julkaistun Itlan selvityksen mukaan lasten hyvinvointi ei näkynyt puolueiden vaaliohjelmissa eikä poliitikkojen puheissa. Järjestöt pyrkivät nostamaan lapsiperheköyhyysteemaa esille paitsi järjestöjen yhteisessä Anna ääni lapselle -yhteiskampanjassa että järjestöjen omissa vaaliohjelmissa. EAPN-Fin sivujen lapsiperheköyhyysosiossa julkaistiin teksti Näin kunta voi vähentää lapsiperheköyhyyttä ja lieventää sen vaikutuksia. Loppuvuodesta puheena oli aluevaalivaikuttaminen.

Ryhmä tuotti EAPN-Finin julkaisemaan Köyhyysvahti-raporttiin lapsiperheköyhyyttä koskevan sisällön ja päivitti verkoston nettisivuston lapsiköyhyysosiota. Vuonna 2021 ryhmän puheenjohtajana toimi Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

EAPN-Finin hallitukseen tuli marraskuussa 2021 valituksi kolme lapsiperheköyhyysryhmän jäsentä: Jonna Lehikoinen, Ensi- ja turvakotien liitosta, Päivi Nykyri, SOSTEsta sekä Aino Sarkia Pelastakaa Lapset ry:stä.

Ryhmän puheenjohtajana toimii jatkossa Aino Sarkia. [email protected]

Lapsiperheköyhyyttä käsitteleviä tutkimuksia, tilastoja ja artikkeleja:

THL:n selvitys 15.1. 2021 Palkkatulot laskivat koronaepidemian myötä lapsiperheissä – erityisen paljon nuorilla aikuisilla

1.2021 Lapsistrategian koronatyöryhmän toinen raportti Lapset, nuoret ja koronakriisi: Lapsistrategian koronatyöryhmän arvio ja esitykset lapsen oikeuksien toteuttamiseksi  HS 18.1. Työryhmä rinnastaa koronakriisin 90-luvun lamaan: Vaarana on, että leikkaukset kohdistuvat etenkin lapsiin ja nuoriin Lapsistrategia 23.2.2021

Onko lapsiperheköyhyys kiusallinen asia? Vähävaraisuus eriarvoistaa lapsia, mutta Suomi ei halua korvamerkittyä miljoonatukea ongelman torjumiseksi.

 Pelastakaa Lapset ry: Lapsen ääni -raportti lasten koronakokemuksia 1-2021 26.5.2021

Petri Paju: Paikoillaan pyörivä arki Selvitys lapsiperheiden arjesta koronakriisin toisen aallon aikana. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 4/2021

LSKL: Sosiaaliturvan kokonaisuudistus, kuuden lapsi- ja perhejärjestön yhteinen vetoomus

Hyvä alku elämälle -kampanjan blogi: Lapsiperheköyhyys koskettaa pikkulapsiperheitä ja on juuri silloin haitallisinta

SOSTEn Sosiaalibarometrisarja 2021

HS 17.4. On maamme köyhä siksi jää Vuonna 2005 Suomessa oli peräti 130 000 köyhyysrajan alla elävää lasta. Sen jälkeen on ollut yhdeksän hallitusta. Niiden vahtivuoroilla ennätyskorkea lapsiperheköyhyys on tullut jäädäkseen.

Unicef:  Miten kunta turvaa hyvän elämän haavoittuvassa asemassa oleville lapsille?

Itlan Lapsuuden rakentajat -podcast 04/2021: Lapsiystävällinen kunta

Hilkka Kempin selvitys Eroon lapsiperheköyhyydestä

Itla käynnistää lapsiperheköyhyysohjelman tukemaan lapsistrategian toimeenpanoa. Lahjoitusprofessuuri Tampereen yliopistoon.

Kohtuullisen minimin viitebudjettien hintapäivitys vuodelle 2021

THL:n osallisuusindikaattori julkistus 3.11. Köyhyyttä kokeneilla selvästi heikompi osallisuuden kokemus.

Sosiaalivakuutuksen podcast kuuluuko asiakkaan ääni sosiaaliturvakeskustelussa

Pelastakaa Lapset ry: Lapsen ääni 2021 raportti 2

Katja Raunion Long Playssa julkaistu teksti Köyhän perheen lapsi, joka sai Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen 2021.

Hyvä joulumieli -keräys vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi, Helmi-Maria Heiskasen ja Liisa Partion haastattelu Yle Puheen illassa

Puoli seitsemän -ohjelma Yle 1: Hyvä joulumieli -erikoislähetys

Ensi- ja turvakotien liiton Vauvaperheköyhyyteen liittyvä Stressistä säätelyyn -hanke sekä Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hanke 2021–2022

Puolitetaan köyhyys kansalaisaloite ehdottaa lainvalmistelua kuntien ja hyvinvointialueiden velvoittamiseksi köyhyyden tavoitteelliseen vähentämiseen. Aloitteen vastuuhenkilöinä on viisi valtakunnallisissa ruoka-avun verkostoissa toimivaa asiantuntijaa

Päivitys: Liisa Partio 17.12.2021