Uutisia ja kuulumisia

Tuula Paasivirta: Kelan matkakorvaukset ja taksiautojen saatavuus tuovat haasteita julkiseen terveydenhoitoon pääsylle

Nk. Kela-kyydeissä on monenlaisia ongelmia: Niin maaseudulla kuin pääkaupunkiseudulla autoja ei aina ole tarpeeksi saatavilla. Autojen ominaisuudet ovat välillä hankalia liikuntaesteiselle: ovet ovat liian kapeita ja autot joillekin liian korkeita. Kun eri ihmisten kyytejä yhdistellään, yksityisyyden suoja vaarantuu.

Köyhiä koskeva puhe on kovempaa kuin aikoihin, todetaan Kunnioittavasti köyhyydestä tunnustuksen saaneessa Ylen artikkelissa

”Paljon asiaa suoraan sanottuna, ilman kaunistelua hyvin ajankohtaisesta aiheesta”, raati toteaa perusteluissaan antaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus Sarita Blomqvistin ja Mia Gertschin jutusta Köyhistä on aina puhuttu rumasti, mutta nyt se on aiempaa hyväksytympää.

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin jatkaa toimintaansa

EAPN-Finin ylimääräisessä yleiskokouksessa perjantaina 12.4.2024 päätettiin jatkaa verkoston toimintaa. Toiminta pitää organisoida uudelleen, koska SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ei enää tarjoa toimintaan henkilötyöpanosta järjestöä kohdanneen ison avustusleikkauksen vuoksi.

Kunnioittavasti vai jotenkin muuten? 19.4. käsitellään köyhyyden näkymistä mediassa

Perjantaina 19.4. selviää, mistä ansiokkaasta köyhyyttä käsittelevästä jutusta annetaan EAPN-Finin Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajalle. Tilaisuudessa käsitellään laajemminkin köyhyyden näkymistä mediassa. Siitä puhuu muun muassa toimittaja Outi Airola ja raadin jäsen Ee Eisen.

Tuula Paasivirta: Sairausvakuutuslain muutokset yksityisen terveydenhuollon korvauksiin vaikeuttivat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea!

Kela ei ole korvannut vuodesta 2023 matkakuluja taksilla yksityiseen terveydenhuoltoon tai itsemaksettuun kuntoutukseen samassa laajuudessa kuin aiemmin. Osa muutoksista on heikentänyt niiden tilannetta, joiden on pakko käyttää taksia terveydenhuollon matkoihin.

Kestävän kehityksen tavoitteista ollaan kaukana

EAPN-Finin teemakahveilla 6.3.2024 kuultiin, missä mennään Agenda2030 -ohjelman toimeenpanossa. Fingon ohjelmapäällikkö Silla Ristimäki totesi, että pääministeri Marinin hallituksen ohjelma oli kestävän kehityksen ohjelma, mutta nykyisen hallitusohjelman näkökulmana on Suomen kansallinen etu.

EAPN-Fin organisoituu uudelleen – asia esillä ylimääräisessä yleiskokouksessa 12.4.2024

SOSTE on toiminut EAPN-Fin-verkoston ”kotipesänä”, mutta avustusleikkauksen vuoksi, se ei voi enää tarjota henkilöstön työaikaa verkostolle. Verkoston on tämän takia organisoiduttava uudestaan ja hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yleiskokouksen. Se pidetään 12.4.2024.

Agenda2030 -toimintaohjelman edistyminen esillä EAPN-Finin teemakahveilla 6.3.2024

EAPN-Finin vuoden ensimmäisillä teemakahveilla 6. maaliskuuta kuullaan, missä mennään Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanossa, etenkin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistavoitteissa. Teemasta alustaa ohjelmapäällikkö Silla Ristimäki Fingosta.

Selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvasta

Pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta, niin palveluista kuin etuuksista, löytyy selkeää ja ajantasaista tietoa 18 järjestön laatimasta sosiaaliturvaoppaasta. Mukana on myös yleistä tietoa etuuksista, vaikkapa toimeentulotuesta ja asumistuesta.

Terveys ja köyhyys -työryhmä huolissaan terveyden eriarvoistumisesta

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -ryhmässä on käsitelty keinoja vähentää terveyden eriarvoisuutta. Väestötasolla köyhyys ja sairaudet kasautuvat samoille yksilöille, kuten myös sairastamisen kustannukset. Erityistä huolta ovat herättäneet asiakasmaksujen korotukset monella hyvinvointialueella.

EAPN-Finin lapsiperheköyhyystyöryhmä tapasi kansanedustaja Eemeli Peltosen

Eduskunnassa 6.2.2024 pidetyssä tapaamisessa kuultiin muun muassa kokemusasiantuntija Helmi-Maria Heiskasen puheenvuoro. Eemeli Peltonen totesi, että se pitäisi jokaisen päättäjän kuulla, jotta ei unohtuisi, että köyhyystilastojen takana ovat ihan oikeat ihmiset.

Sosiaaliturvan leikkauksia vastustetaan mielenilmauksilla

EAPN-Fin on mukana kahdessa mielenosoituksessa, joilla vastustetaan hallituksen sosiaaliturvaleikkauksia ja työelämäheikennyksiä: STOP nyt! -mielenosoitus järjestetään Helsingin Senaatintorilla 1.2. ja Kadulle vai kotiin -mielenilmaisu Kansalaistorilla 8.–9.2.

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen ja perimättä jättäminen tulee tehdä sujuvammaksi

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä vaatii hyvinvointialueiden kehittävän asiakasmaksulain soveltamista: asiakasmaksut eivät saa vaarantaa asiakkaiden ja heidän perheidensä taloudellista selviytymistä tai viivästyttää hoitoon hakeutumista. Keskeinen lain tulkinnan ja toimeenpanon kehittämistarve liittyy asiakasmaksulain 11 pykälään.

Helmi-Maria Heiskanen: Miten ratkaisisin tämän yhtälön, jossa kaikki siirrot tuntuvat johtavan samaan lopputulokseen. Köyhä ja kipeä.

Helmi-Maria Heiskanen kirjoittaa blogitekstissään lapsiperheköyhyydestä, köyhyyden ylisukupolvisuudesta, sairaudesta, yhteisön ja kohtaamisen tärkeydestä, toivosta ja eteenpäin pääsemisestä. Hän on EAPN-Finin Lapsiperheköyhyys-työryhmän jäsen.

Järjestöt ilmaisevat yhteiskannanotossaan syvän huolensa köyhyyttä lisäävästä politiikasta

Sosiaaliturvan rajut leikkaukset lisäävät köyhyyttä ja heikentävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. EAPN-Fin yhdessä muiden järjestöjen kanssa pitää merkittävänä epäkohtana, ettei leikkausten vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin ole arvioitu riittävästi lainsäädäntöprosessin aikana.

Köyhyysverkoston tulevaisuus puhutti yleiskokouksessa

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 29.11. Kokousta keskustelutti verkoston tulevaisuus, kun Euroopan EAPN:n tulevaisuus on näyttänyt epävarmalta ja verkoston jäsenillä tuntuu olevan yhä vähemmän aikaa yhteiseen vaikuttamiseen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin emerita professori Leena Eräsaari.

Valtio on laiminlyönyt itsensäkehittämisoikeuden toteutumisen

Tutkija Iina Järvinen puhui EAPN-Finin yleiskokouksessa 29. marraskuuta siitä, toteutuuko kaikkien oikeus itsensä kehittämiseen varattomuuden estämättä. Esitys perustui hänen tuoreeseen väitöskirjaansa Itsensä kehittäminen köyhyydessä.

Kansalaistoimintaryhmä tapaa pikkujouluhengessä 19.12. – huom! päivä muuttunut lakkojen vuoksi

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu vuoden viimeiseen tapaamiseen 19.12. kello 14.30-16.00 SOSTE:n toimistolle Yliopistonkatu 5. Tervetulleita köyhyyttä kokeneet, kokevat ja aihepiiristä kiinnostuneet!

Kansainvälinen köyhyyttä kokevien tapaaminen kokosi yli 100 osallistujaa Madridiin

Sietämättömiksi kohonneet elinkustannukset olivat teemana eurooppalaisessa köyhyyttä kokevien tapaamisessa Madridissa 14.-15.11.2023. Paikalla oli yli sata edustajaa 26 maasta.

Anne Burakoff: Media on paljolti keskiluokkainen ja se on ongelma, jos muut ryhmät jäävät vähälle huomiolle

Onko media keskiluokkainen? Tekeekö media korostetusti juttuja keski- ja hyvätuloisten näkökulmasta ja miksi se on ongelma, jos on? Näitä kysymyksiä Anne Burakoff pohtii EAPN-Finin blogissa.

Seminaarissa etsittiin keinoja vähentää lapsiperheköyhyyttä

Lapsiin osuvasta köyhyydestä, ratkaisuista sen vähentämiseksi ja toivon merkityksestä keskusteltiin Eduskunnan Kansalaisinfossa 8.11.2023. Tilaisuudessa puhuneiden tutkijoiden viesti oli selvä: sosiaalipolitiikalla köyhyyttä voidaan vähentää ja sen haitallisia vaikutuksia lieventää.

Elinkustannusten sietämätön hinta teemana eurooppalaisessa köyhyyttä kokeneiden tapaamisessa 14.-15.11.

Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n järjestämä Köyhyyttä kokeneiden eurooppalainen tapaaminen pidetään Espanjan Madridissa 14.-15.11.2023. Tapaamisen teemana on elinkustannusten sietämätön hinta, The Unbearable Cost of Living.

Tervetuloa EAPN-Finin yleiskokoukseen 29.11. ja kuulemaan, onko köyhillä varaa itsensä kehittämiseen

Yleiskokous pidetään 29.11.2023 kello 13-15 SOSTEssa. Sen aluksi tutkija Iina Järvinen puhuu perustuslain sivistyksellisiin oikeuksiin sisältyvästä oikeudesta kehittää itseään varattomuuden estämättä. Hän tarkastelee asiaa köyhien näkökulmasta.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtasivat: leikkaukset osuvat kohtuuttomasti vaikeimmassa asemassa oleviin

Yhdeksän kokemusasiantuntijaa ja kuusi kansanedustajaa osallistui 7.11.2023 Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tapahtumaan Helsingissä. Keskustelun sävy oli vakava: onko köyhällä enää ihmisarvoa, jos jo nykyisellään riittämättömäksi katsotusta sosiaaliturvasta vielä leikataan.

Köyhyystilanne heikkenee, se ahdistaa ja pelottaa, kertoo EAPN-Finin Köyhyysvahti

Köyhyys lisääntyi jo 2021. Sen jälkeen elinkustannusten nousu on lisännyt sitä entisestään ja nyt arvioidaan, että sosiaaliturvan leikkausten vuoksi huono suunta jatkuu. Köyhyystilannetta arvioidaan EAPN-Finin Köyhyysvahti-raportissa, joka julkistettiin 17.10., YK:n köyhyyden vastaisena päivänä.

Työssäkäyvien köyhyyttä käsitellään seminaarissa 23.11.2023

Työssäkäyvät köyhät -seminaarissa tarkastellaan monipuolisesti yhä kasvavaa ongelmaa: työssäkäynti ei enää takaa kaikille kohtuullista elämää. Seminaari järjestetään 23. marraskuuta kello 12–16. Se on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Siihen pitää ilmoittautua.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuus 7.11.2023

Tilaisuus järjestetään tänä vuonna jo viidettä kertaa. Siinä etsitään ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi. Yleisötilaisuus pidetään tiistaina 7.11.2023 kello 16-17.30 eduskunnan Kansalaisinfossa Helsingissä.

EAPN-Fin mukana Ei julmia leikkauksia -mielenilmauksessa Eduskuntatalolla 12.10.

Järjestöjen ja kansalaisten mielenilmauksella Eduskuntatalolla 12.10. tuotiin esiin hallitusohjelmassa suunniteltujen leikkausten vaikutusta pienituloisten ja köyhyyttä kokevien ihmisten arkeen. EAPN-Fin oli mukana mielenilmauksessa.

Terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu 7.11.

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu maanantaina 16.10.2023 kello 14–15.30 etäkokouksena Teamsissa. Kun sairastamisen kulut taas nousevat, olisi tärkeää saada ryhmä koolle vaikuttamaan yhdessä.  

Köyhyysvahti julkaistaan 17.10.2023

EAPN-Finin vuosittainen Köyhyysvahti-raportti ilmestyy nivelvaiheessa: edellinen hallitus halusi vähentää köyhyyttä, uusi aikoo leikata laajasti sosiaaliturvaa. Köyhyysvahti tutkailee tilannetta paitsi tutkitun tiedon myös järjestöjen ja köyhyyttä kokeneiden ihmisten arvioiden valossa.

EAPN-Fin: Hallituksen toimet uhkaavat lisätä merkittävästi lapsiperheköyhyyttä

Suomen köyhyydenvastainen verkosto EAPN-Fin ja sen lapsiperheköyhyystyöryhmä esittävät vakavan huolensa sosiaaliturvan leikkausten vaikutuksista köyhiin lapsiperheisiin. Suunnitelmat uhkaavat lisätä pienituloisten ihmisten määrää huomattavasti.

Kansalaistoimintaryhmä 12.10. peruttu –  sen sijaan kokoonnutaan Eduskuntatalolle Ei julmia leikkauksia -mielenilmaukseen

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmän tapaaminen 12.10. on peruttu, koska EAPN-Fin-verkosto on mukana samana päivänä kello 11-14 järjesttävässä Ei julmia leikkauksia -mielenilmauksessa. Se pidetään Eduskuntatalon edustalla.

Vastaa köyhyyttä koskevaan kyselyyn

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä kerää ihmisten kokemuksia köyhyydestä. Niitä hyödynnetään anonyymeinä muun muassa Köyhyyttä kokeneiden eurooppalaisessa tapaamisessa sekä EAPN-Finin Köyhyysvahti-raportissa.

Leikkauslista kattaa pienituloisen jokaisen elämänalueen ja tukimuodon

Eduskunnan köyhyysryhmän seminaarissa 12. syyskuuta pohdittiin hallitusohjelman linjausten vaikutuksia köyhyyteen. EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmässä mukana oleva Anne Burakoff kertoi tilaisuudessa sosiaaliturvaan suunniteltujen leikkausten vaikutuksista omaan tilanteeseensa.

Sosiaalifoorumissa käsiteltiin köyhyyttä lapsiperheiden ja työttömien näkökulmasta

Suomen Sosiaalifoorumi järjestettiin pandemiatauon jälkeen syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Helsingissä eri kansalaisjärjestöjen toteuttamana. EAPN-Fin osallistui tapahtumaan yhdessä Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n kanssa järjestämällä seminaarin teemalla Köyhyyden kirjo Suomessa.

Lapsiperheköyhyys uhkaa lisääntyä – sosiaaliturvan leikkausten pelätään aiheuttavan kärsimystä lapsille

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen lähetti kesäkuussa valtioneuvoston jäsenille kirjelmän, jossa hän esitti huolensa hallitusohjelman vaikutuksista lapsiperheisiin. Leikkausten vaikutukset lapsiin ja perheisiin huolestuttavat myös monia järjestöjä.

Oikeus kehittää itseään köyhyydestä huolimatta – ja muita köyhyyttä sivuavia väitöskirjoja

Tuoreissa väitöskirjoissa käsitellään köyhyyttä kokevien oikeutta itsensä kehittämiseen sekä köyhyyden mittaamista. Myös digitalisaatiota palveluiden käyttäjien näkökulmasta analysoiva väitöskirja on kiinnostava köyhyyttä kokeneiden näkökulmasta.

Köyhyyden kirjo esillä Sosiaalifoorumissa 2.-3.9.2023

Sosiaalifoorumi järjestetään taas pandemian aiheuttaman katkon jälkeen 2.-3.9.2023. EAPN-Fin osallistuu tapahtumaan yhdessä HYVA, Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n kanssa seminaarilla Köyhyyden kirjo Suomessa.

Etsimme köyhyyttä kokeneita kertomaan tilanteestaan

Etsimme Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuuteen 7.11. köyhyyttä kokeneita ihmisiä kertomaan tarinansa. Tilaisuudessa köyhyyttä kokeneet henkilöt kertovat tarinansa luottamuksellisesti pienryhmissä, joihin osallistuu kansanedustajia.

Hallitusohjelman kirjaukset herättävät syvää pelkoa

EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä kokoontui elokuun alkupuolella syyskauden ensimmäiseen tapaamiseen. Keskeiseksi keskustelunaiheeksi nousi uusi hallitusohjelma. Ryhmän mielestä sosiaaliturvaan esitetyt leikkaukset ovat köyhien ihmisten kannalta pelottavia.

Ihmisoikeuksien takapakki, köyhyyden lisääntyminen, sairastamisen kallistuminen järjestöjen hallitusohjelmahuolina

EAPN-Fin arvioi, että hallitusohjelman ehdotukset lisäävät köyhyyttä ja vaarantavat yhä useamman ihmisarvoisen elämän edellytykset. Myös monet muut verkostot ja järjestöt ovat esittäneet huolensa ehdotetuista toimista ja leikkauksista.

Hallitusohjelman ehdotukset lisäävät köyhyyttä ja vaarantavat yhä useamman ihmisarvoisen elämän edellytykset

Hallitusohjelman ehdotukset tulevat kiristämään köyhyydessä elävien tilannetta entisestään. EAPN-Fin vaatii, että hallitusohjelman toimeenpanossa on varmistettava, ettei köyhyys ja syrjäytymisriskiin joudu yhä useampi ja että ihmisarvoisen elämän edellytykset turvataan kaikille.

Tervetuloa EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmään – seuraava tapaaminen 10.8.2023

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä on lähtenyt pyörimään uusin voimin. Vuoden ensimmäinen tapaaminen pidettiin 2. kesäkuuta. Kuukausittain pidettävät tapaamiset jatkuvat 10. elokuuta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Talousvaikeudet koskevat uusia ryhmiä: työssäkäyvät pienituloiset ja keskiluokkaan kuuluvat uusia apua etsiviä ryhmiä

Elämme monikriisin keskellä, Minna Markkanen Takuusäätiöstä kuvasi köyhyystilannetta EAPN-Finin keskustelutilaisuudessa 13.6.23. Takuusäätiössä nähdään uusia elämäntilanteita, joissa taloudellinen epävarmuus on kasvanut. Asiakasyhteydenotot lisääntyvät koko ajan.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus on eri maissa tärkeä muistutus köyhyyden käsittelystä mediassa

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustusta toimittajille jaetaan noin kymmenessä Euroopan maassa. Eri maissa tunnustuksen antavien verkostojen edustajat jakoivat kokemuksiaan Unkarissa pidetyssä tapaamisessa.

Eduskunnan köyhyysryhmä on järjestäytynyt – Maria Ohisalo uusi puheenjohtaja

Eduskunnan köyhyysryhmä järjestäytyi 30.5. Puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Maria Ohisalo (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.). EAPN-Fin jatkaa ryhmän yhteistyöjäsenenä. EAPN-Finin edustaja ryhmässä on Leena Valkonen.

Köyhyystilanteesta keskustellaan EAPN-Finin teemakahveilla 13.6.2023

Miltä köyhyystilanne näyttää, kun elinkustannukset ovat nousseet jo pitkään? Takuusäätiössä tilanne nähdään konkreettisesti. Teemakahveilla tiistaina 13. kesäkuuta kello 12-13.30 perehdytään köyhyystilanteeseen Takuusäätiön johtajan Minna Markkasen johdattelemana. Muista ilmoittautua!

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu 2.6.2023

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmän toiminta käynnistyy uudelleen koronaepidemian tauon ja hiljaisemman vaiheen jälkeen. Ryhmään ovat tervetulleita köyhyyttä kokeneet ja kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ryhmä tuottaa yhdessä tietoa ja vaikuttaa köyhyyden vähentämiseksi.

Köyhyysverkosto tuo esiin vaikeimmassa asemassa olevien näkökulmia hallitusohjelman tekoon

EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteiden viesti on: heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo ja palvelut on turvattava. Verkoston jäsenten hallitusohjelmatavoitteissa on asiasta tarkempia painotuksia. Osa jäsenjärjestöistä on vastannut hallitustunnustelijan puolueille esittämiin kysymyksiin.

Sosiaaliturvakomitean välimietintö käsittelyssä EAPN-Finin tilaisuudessa 5.5.2023

Lukuisia ehdotuksia sosiaaliturvan uudistamiseksi sisältyy sosiaaliturvakomitean maaliskuussa julkaistuun välimietintöön. Siihen perehdytään 5.5. kello 11. Keskustelun pohjalta valmistellaan verkoston lausuntoa mietinnöstä. Kaikki kiinnostuneet tervetulleita! Tilaisuuteen pitää ilmoittautua.

EAPN-Fin vaatii heikoimmassa asemassa olevien toimeentulon ja palveluiden turvaamista

EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteiden keskeisin viesti on: Heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo ja palvelut turvattava! Etuuksien leikkaamisesta ja palveluista keskustellaan varmasti moneen sävyyn hallitusneuvotteluissa. EAPN-Fin taas korostaa toimia köyhyyden vähentämiseksi.

Mitä ja miten media kertoo köyhyydestä?

EAPN-Fin herättää keskustelua köyhyydestä toimittajille annettavalla Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuspalkinnolla. Palkittavan valitsee raati, joka koostuu köyhyyttä kokeneista henkilöistä. Se valitsi tunnustuksen saajaksi Kata-Riina Heinonen-Tricaricon Kirkko ja kaupunki -lehdessä julkaistun artikkelin. Valokuvaaja Jani Laukkanen sai kunniamaininnan jutun kuvista.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus jaetaan 15.3.2023 – tervetuloa kuulemaan köyhyyden käsittelystä mediassa

Laadukkaasta köyhyyttä käsittelevästä journalismista annettava tunnustus toimittajille jaetaan 15.3.2023. Kaikki köyhyyden käsittelystä mediassa kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen, kunhan muistaa ilmoittautua.

Elämää muiden ehdoilla ja muita oppeja köyhyydestä

”Menin itseeni, aika syvälle. Ymmärsin taas vähän enemmän rajallisesta ymmärryksestäni köyhyydestä ja siinä arkeaan elävien ihmisten elämästä”. Kunnioittavasti köyhyydestä -raadin sihteeri Erja Saarinen kirjoittaa.

Vastaus kanteluun: Suomelle jälleen moitteita perusturvan liian alhaisesta tasosta

Suomen perusturvan taso on edelleen liian alhainen ja se rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, toteaa Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea vastauksessaan Suomen sosiaalioikeudellisen seuran kanteluun. Suomi sai moitteet Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräyksien rikkomisesta nyt jo kolmannen kerran.

Kerro tutkijalle kokemuksiasi energiaköyhyydestä

Suvi Mäkeläinen etsii vastaajia kirjoituspyyntöön sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielmaansa varten. Hän haluaa selvittää, miten energiaköyhyys ilmenee ihmisten elämässä ja millaisia vaikutuksia sillä on. Kirjoituspyyntöön voi vastata haluamansa mittaisella kuvauksella energiaköyhyyden vaikutuksista elämään.

Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n voimahahmo Fintan Farrell on kuollut

Irlantilainen aktivisti Fintan Farrell kuoli jouluaattona. Hän oli perustamassa Euroopan köyhyyden vastaista verkostoa 1990-luvulla ja toimi myös sen puheenjohtajana ja johtajana. Riitta Särkelä oli samaan aikaan verkoston varapuheenjohtaja. Hän on kirjoittanut Farrellin muistokirjoituksen.

Puhelin säätiöstä, tietokone seurakunnalta, juhlavaatteet järjestöstä: Köyhän tukiarki käy työstä, ja uuvuttaa

Olen joutunut hakemaan apua monilta eri tahoilta esimerkiksi silloin, kun lapseni kävi rippikoulun. Vie voimia, että pikkujuttujakin joutuu miettimään ja niiden pyörittämiseen menee aikaa. Ja tässä pitäisi opiskella, kirjoittaa lähihoitajaksi työmarkkinatuella opiskeleva 53-vuotias Paula. (Nimi on muutettu perheen yksityisyyden suojaamiseksi)

Jäseniä haetaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksesta päättävään raatiin

EAPN-Fin jakaa alkuvuodesta 7. kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Tunnustus jaetaan vuonna 2022 julkaistuista artikkeleista tai ohjelmista. Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Nyt voi hakea mukaan raatiin.

Ruoka-avun tarve jatkaa kasvuaan, avun tarjoaminen vaikeutunut

Ruoka-aputoimijoille tehty kysely osoittaa, että ruoka-avun tarve vain kasvaa. Tilannetta vaikeuttaa apua antavien toimijoiden kustannusten kasvu. Punaisen Ristin kyselyn mukaan yhä useampi hakee ruoka-apua pitkäaikaisesti.

Järjestöjen joulukeräyksillä helpotetaan lapsiperheiden ahdinkoa

Korona-aika lisäsi köyhyyttä monissa lapsiperheissä, ja edelleen niin tekee elinkustannusten jyrkkä nousu. Suomeen on myös tullut vaikeassa tilanteessa olevia ukrainalaisia perheitä. Järjestöjen joulukeräykset auttavat lapsiperheitä.

Ehdota Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaa

EAPN-Fin jakaa maaliskuussa 2023 seitsemättä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Sen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Nyt kerätään ehdokkaita tunnustuksen saajaksi.

Leena Valkonen on EAPN-Finin uusi puheenjohtaja, yleiskokousesitelmän aiheena päihdepalveluiden saavutettavuus

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 22. marraskuuta. Se valitsi Leena Valkosen verkoston uudeksi puheenjohtajaksi. Aluksi sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov puhui päihdepalveluiden saavutettavuudesta.

EAPN-Finin yleiskokous 22.11.2022: tervetuloa kuulemaan verkoston työstä

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston yleiskokous pidetään Helsingissä SOSTEn toimistolla. Puheoikeus ja äänivalta on jäsenten valtuuttamilla edustajilla, mutta muutoin kokous on avoin kiinnostuneille ja hyvä tapa tutustua verkoston toimintaan. Kokoukseen pitää ilmoittautua viimeistään 16.11.

Monet järjestöt huolissaan elinkustannusten nousun vaikutuksista

Monet järjestöt ovat tuoneet esiin huolensa siitä, miten elinkustannusten, etenkin energian hinnan nousu, vaikuttaa niiden edustamiin ryhmiin. Muun muassa yksinhuoltajat ja yksinasuvat ovat tiukoilla. Hintojen nousu osuu raskaasti velkaantuneisiin ja asunnottomuus voi lisääntyä.

Köyhyyttä kokeneiden tarinat kertoivat päättäjille pirstaleisesta tukijärjestelmästä ja loputtomasta juoksuttamisesta luukulta toiselle

Viiden köyhyyttä kokevan ihmisen tarinat veivät päättäjät konkreettisesti raskaaseen ja monimutkaiseen palvelujärjestelmäarkeen. 26.10. pidetyssä tilaisuudessa kansanedustajat ja köyhyyttä kokevat ihmiset etsivät yhdessä ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin.

Köyhyysvahti 2022: Myönteistä kehitystä, mutta myös merkkejä köyhyyden syvenemisestä

Pienituloisuus on vähentynyt, samoin asunnottomien määrä. Työllisyys on parantunut. Samaan aikaan näkyy jo merkkejä köyhyyden syvenemisestä ja lisääntymisestä. Köyhyysvahti kertoo köyhyystilanteesta ja köyhyyttä kokeneiden näkemyksistä.

Eurooppalainen köyhyysvahti: tältä näyttää köyhyyttä kokevien tilanne Euroopassa

Köyhyyttä kokevat ihmiset sinnittelevät selviytyäkseen elintärkeistä päivittäisistä menoista, yhä useammat ruoka-avun varassa, kun hinnat nousevat. Tämä käy ilmi EAPN:n eurooppalaisesta Köyhyysvahdista. Se julkistettiin 13.10.

Hallitukselta suunnitelma köyhyyden vähentämiseksi

Suomen tavoite on vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut toimintasuunnitelman, johon on koottu tietoa, toimia ja suosituksia tavoitteeseen pääsemiseksi.

Köyhyysvahti 2022 julkistetaan 17.10.

Suomen köyhyysraportti julkistetaan aamukahvitilaisuudessa 17.10. Köyhyystilanteesta käydään keskustelua tutkija Lauri Mäkisen ja emerita professori Leena Eräsaaren alustusten pohjalta. Tilaisuus on avoin kiinnostuneille, läsnä tai etänä, kunhan muistaa ilmoittautua.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -yleisötilaisuus 26.10.

Kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa etsitään yhdessä ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi. Avoin yleisötilaisuus pidetään 26.10. kello 16-17 Kirkkohallituksessa. Myös etänä voi osallistua. Tilaisuuteen pitää ilmoittautua.

Nuoria pyydetään kertomaan köyhyydestä

Miten köyhyys ilmenee ja vaikuttaa nuorten elämässä? Turun yliopiston tutkijat kysyvät asiaa suoraan nuorilta. 15–21-vuotiaita pyydetään kirjoittamaan köyhyydestä 9.12. mennessä.

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston eduskuntavaalitavoitteet 2023

Elämme keskellä kriisejä, joiden vaikutukset osuvat kipeimmin pienituloisiin. Köyhyyttä kokevien määrä uhkaa kasvaa. Tarvitaan sekä nopeita että pitkäjänteisiä toimia köyhyyden vähentämiseksi ja ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamiseksi kaikille.

Ilmastokriisi osuu pahiten heikoimmassa asemassa oleviin – sosiaalinen oikeudenmukaisuus tärkeää ilmastotoimissa  

Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka lisäävät eriarvoisuutta monin tavoin. Nk. vihreän siirtymän oikeudenmukaisuutta käsiteltiin Simo Rissasen johdolla EAPN-Finin aamukahveilla 28. syyskuuta.

Hintojen nousu on vienyt köyhyyteen 16 000 lapsiperhettä lisää

Elinkustannusten nousu on ajanut noin 62 000 kotitaloutta lisää köyhyyteen. Näistä noin noin 16 000 on lapsiperheitä, etenkin yhden aikuisen lapsiperheitä, selviää Kelan tutkimusblogista.

Köyhyysneuvostosta valtuustoaloite Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Köyhyyden vähentämiseksi voidaan tehdä paljon hyvinvointialueilla. Ruoka-aputoimijoista koostuva tiimi on esittänyt köyhyysneuvostoja yhtenä keinona ryhtyä toimeen hyvinvointialueilla. Tähän on tarttunut Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Vihreän siirtymän sosiaalinen oikeudenmukaisuus aiheena EAPN-Finin aamukahveilla 28.9.

Miten nk. vihreä siirtymä vaikuttaa pienituloisten ihmisten elämään, miten taataan sen oikeudenmukainen toteutus. Tämä on aiheena EAPN-Finin aamukahveilla keskiviikkona 28. syyskuuta. Asiasta puhuu erityisasiantuntija Simo Rissanen SOSTEsta.

EAPN:n köyhyysraportti: Pandemia on korostanut köyhyyttä aiheuttavia rakenteita entisestään  

Euroopan köyhyydenvastainen verkosto on julkaissut vuoden 2021 Köyhyysvahti-raportin. Se sisältää 21 maan havaintoja niiden köyhyystilanteesta. Raportti antaa hyvän yleiskäsityksen köyhyydestä Euroopassa. Keskiössä ovat koronaviruspandemian kielteiset vaikutukset.

Köyhyys aiheena SuomiAreenan Erilaisessa Minglessa 12.7.2022

Erilainen Mingle -kohtaamistapahtuma järjestetään osana SuomiAreenaa Keski-Porin kirkossa 12.7.2022. Se kokoaa yhteen niin poliittisia päättäjiä, eri-ikäisiä työttömiä, yrityselämää kuin mielenterveyskuntoutujia. Tapahtuma toteutetaan monen toimijan yhteistyönä.

Vähimmäistoimeentulon turvaaminen EAPN:n politiikkaseminaarin aiheena 28.6.22

EAPN:n vuotuinen politiikkaseminaari järjestetään tiistaina 28. kesäkuuta. Sen teemana on vähimmäistoimeentulon turvaaminen EU-maissa. Seminaari järjestetään verkossa kello 15-18 Suomen aikaa. Puhujina on niin köyhyyttä kokeneita ihmisiä, ministereitä kuin EU-komission virkamiehiä.

Elinkustannusten nousuun vastattava nopeasti, köyhyyttä vähennettävä myös pitkäjänteisesti

Eduskunnan köyhyysryhmän seminaarissa 7. kesäkuuta 2022 kuultiin, miten elinkustannusten nopea nousu on vaikeuttanut köyhyyttä kokevien arkea. Etuuksien ylimääräistä indeksikorotusta pidettiin yhtenä nopeana keinona helpottaa tilannetta, mutta paljon muutakin tarvitaan.

Ilmastokysymykset ja ylivelkaantuneiden tilanteet esillä lapsiperheköyhyystyöryhmässä

EAPN-Finin lapsiperheköyhyystyöryhmä kokoontui 2022 kevätkaudella kolme kertaa. Tapaamisissa keskusteltiin lapsiperheiden tilanteesta muun muassa hintojen nousun näkökulmasta ja pohdittiin ilmastopolitiikkaa ja sen vaikutuksia vähävaraisiin perheisiin. Syksyn ensimmäinen tapaaminen on 14.9.

EAPN-Finin työryhmät kokoontuvat

Terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu maanantaina 6.6.2022. Kansalaistoimintaryhmän seuraava kokous on lauantaina 18.6.2022. Lapsiperheköyhyys-työryhmän seuraavat kokouspäivät ovat ensi syksynä 14.9. ja 24.11.

Miten elinkustannusten nousu vaikuttaa köyhän arkeen?

UUSI AJANKOHTA:
tiistai 7.6. klo 14.15-15.45
Eduskunnan Kansalaisinfo

Seminaarissa käsitellään elinkustannusten nousun vaikutusta köyhien ihmisten arkeen ja sitä, miten heidän tilannettaan voitaisiin helpottaa.

Esityksiä sosiaaliturvan uudistamiseksi tulossa alkuvuodesta 2023 

Sosiaaliturvan uudistamista valmisteleva komitea on työskennellyt kaksi vuotta. Sen esityksiä sosiaaliturvan kehittämiseksi saadaan välimietinnössä talvella 2023. EAPN-Finin aamukahveilla 23.5.2022 paneuduttiin uudistuksen tilanteeseen. Komitean työstä ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkemyksistä kertoi erityisasiantuntija Anna Järvinen SOSTEsta.

Sosiaaliturvan uudistaminen esillä EAPN-Finin aamukahveilla 23.5.2022

Mitä tapahtuu sosiaaliturvan uudistamista valmistelevassa Sosiaaliturvakomiteassa? Tätä valottaa erityisasiantuntija Anna Järvinen aamukahveilla 23.5. kello 9 alkaen. Hän on komitean asumisen jaoston jäsen. Osallistua voi SOSTEn toimistolla tai etäyhteydellä. Ilmoittaudu viimeistään 19.5.2022.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 26.10.2022 – Etsimme kokemusasiantuntijoita tilaisuuteen

Järjestämme 26.10.2022 kansallisen köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumaan Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä. Etsimme köyhyyttä kokeneita ihmisiä kertomaan oman tarinansa.

EAPN-Fin-verkoston avoimet työryhmät kokoontuvat

EAPN-Finin kolme työryhmää ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Terveys ja köyhyys -työryhmän tapaaminen on 25.4. etänä. Kansalaistoimintaryhmä taas tapaa kasvotusten Kansalliskirjasto Oodissa 4.5.

Eurooppalainen ohjausjakso on kanava vaikuttaa niin EU:n kuin kansalliseen sosiaalipolitiikkaan

Erityisavustaja Jiri Sironen ja ekonomisti Jussi Ahokas ja avasivat EAPN-Finin teema-aamukahveilla 25.3.2022 EU-politiikan sosiaalista ulottuvuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa köyhyyden vähentämiseksi.

EAPN-Fin ilmaisee tukensa Ukrainan kansalle

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin ilmaisee tukensa Ukrainan kansalle.

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeet huomioitava digipalveluissa

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon, mutta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeet ovat jääneet niiden kehittämisessä huomiotta. Tutkijat ovat esittäneet toimia, joilla voidaan parantaa digipalveluiden yhtäläistä saavutettavuutta.

Mitä pitempi köyhyys, sitä osattomammaksi ihminen itsensä kokee

EAPN-Finissäkin mukana ollut tutkija Eeva-Maria Grekula on kirjoittanut raportin Köyhyyslokerossa – osallisuutta muiden ehdoilla. Siinä tarkastellaan laajan kysely- ja haastatteluaineiston avulla nykyajan köyhyyttä kokeneiden osallisuutta. Tulosten mukaan köyhyys ja osattomuus kulkevat käsi kädessä.

Vastaa Kuka olet Köyhä? Köyhä 2020-luvulla kyselyyn!

Erilainen mingle -verkosto kerää kokemuksia köyhyydestä 2020-luvulla. Miten köyhyys vaikuttaa arkeen? Miltä se tuntuu? Vastaa nimettömään, lyhyeen verkkokyselyyn! Se on auki 24.1.-18.4.2022

Selkä kipee

Jostain syystä elämä on tuonut minut köyhyyden äärelle. Ihmisten ja olosuhteiden äärelle, joissa tiedetään miltä tuntuu, kun ei vaan pysty. Ei tee mieli vastailla miksei, eikä kuulla lisäkysymyksiä. Nimimerkki HH – ei mulla mikään oo, kirjoittaa EAPN-Fin-blogissa.

Köyhyyden katkaisemiseksi tarvitaan elämän ennakoitavuutta ja merkityksellisyyttä

Pitkään jatkunut köyhyys heikentää monia osallisuuden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdyt haastattelut osoittavat, että he joutuvat jatkuvasti kamppailemaan toimeentulon niukkuuden ja epävarmuuden kanssa. Lue lisää THL:n tuoreista tutkimuksista.

Hyvinvointialueilla voidaan vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja vähentää köyhyyttä

Asiakasmaksut vaihtelevat alueittain. Vastaisuudessa hyvinvointialueiden päättäjät päättävät, peritäänkö asukkailta enimmäismaksut. He voivat myös vaikuttaa moniin käytäntöihin, kuten siihen miten maksuja lähdetään systemaattisesti alentamaan tai poistamaan.

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin aluevaalitavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on uudistettava niin, että kaikille taataan tarvittava ja laadukas hoito tulotasosta riippumatta. Sairastamisen kustannukset eivät saa heikentää hoidon saantia. Hyvinvointialueiden kaikessa päätöksenteossa tulee huomioida päätösten vaikutus köyhyyttä kokevien tilanteeseen.

Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloite: kunnat ja hyvinvointialueet velvoitettava köyhyyden vähentämiseen

Ruoka-aputoiminnan asiantuntijat ovat avanneet Puolitetaan köyhyys -kansalaisaloitteen. Aloitteessa ehdotetaan lainvalmistelua kuntien ja hyvinvointialueiden velvoittamiseksi vähentämään alueellaan köyhyyttä ja taloudellisesta asemasta johtuvaa eriarvoisuutta.

Uudistuneesta asiakasmaksulaista esite

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva laki uudistuu asteittain.  Viimeisimmät muutokset laajentavat palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistavat maksuja. EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä on tehnyt esitteen, joka auttaa ymmärtämään laissa säädettyjä asiakkaan oikeuksia.

Joulukeräyksillä tuetaan vähävaraisia perheitä

Koronaepidemia on osunut raskaasti lapsiperheisiin ja lapsiperheköyhyys oli suurta jo ennen koronaa. Järjestöjen joulukeräyksillä tuetaan vähävaraisia perheitä. Meneillään on Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräys sekä Hyvä joulumieli -keräys.

Paha haju!

”Ei sitä pieni lapsi erota eikä tunnista, minkä takia pennosia lasketaan. Sen lapsi kyllä aistii ja huomaa, ovatko vanhemmat iloisia vai surullisia. Huolissaan vai innoissaan. Toiveikkaita vai toivottomia.” Nimimerkki ”HH – ei mulla mikään oo” kirjoittaa lapsiperheköyhyydestä EAPN-Fin blogissa.

Katja Raunion esseelle Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus 2021

”Tässä jutussa on oikeastaan ihan kaikki: köyhyyden historiaa, eri alojen tutkimustietoa, poliitikkojen näkemyksiä ja oman köyhyyden analysointia, myös itsekritiikkiä.” Näin raati arvioi Katja Raunion esseetä ”Köyhän perheen lapsi”, jolle se antoi 8.12. Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen.

Sosiaalisen Euroopan vahvistaminen teemana köyhyyttä kokeneiden eurooppalaisessa tapaamisessa

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalainen tapaaminen järjestettiin 19. kertaa 24.-25.11.2021, tällä kertaa etänä Brysselin tapaamisen sijaan. Teemoja olivat asuminen, vähimmäistoimeentulo, terveyspalveluiden saatavuus ja digitalisaatio.

Köyhyys jää yhteiskunnassa piiloon, jos ihmiset eivät ole valmiita kertomaan siitä julkisuudessa

Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Stina Nykänen pohti 10. marraskuuta yhdessä Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakavan raadin kanssa köyhyyttä käsittelevää journalismia. Hänestä köyhyydelle tarvitaan lisää näkyvyyttä ja lisää ihmisiä puhumaan siitä julkisuudessa.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus jaetaan 8. joulukuuta – ehdokkaita 26

Laadukkaasta köyhyyttä käsittelevästä journalismista annettava tunnustus toimittajille jaetaan jo kuudetta kertaa. Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi tuli 26, enimmäkseen sanoma- ja aikakauslehtiartikkeleita.

Irja Remekselä on EAPN-Finin uusi puheenjohtaja – yleiskokouksessa puhutti digisyrjäytyminen

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 9. marraskuuta. Se valitsi uuden hallituksen ja puheenjohtajat. Kokouksen aluksi sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen puhui aiheesta Digitaaliset julkispalvelut: toteutuuko yhdenvertaisuus?

Hyvä mieli!

Puhunko köyhän tytön äänellä, joka minussa herää, kun ajattelen aihetta köyhyys, vähävaraisuus ja ulkopuolisuus. Vai puhunko sen naisen äänellä, joka on raivannut tiensä peruskoulusta ammattikorkeaan ja opetellut puhumaan niin kuin ihmiset haluavat kuulla. Nimimerkki HH – ei mulla mikään oo pohtii köyhyyttä EAPN-Finin blogissa.

EAPN-Finin yleiskokous pidetään 9. marraskuuta 2021

EAPN-Fin verkoston toimintapolitiikasta päättää yleiskokous. Se pidetään 9.11.2021 kello 10-12. Kokouksen aluksi sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen puhuu aiheesta Digitaaliset julkispalvelut: toteutuuko yhdenvertaisuus?

Mitä eläminen maksaa? Kohtuullisen minimin viitebudjeteille tehty hintapäivitys

Kohtuullisen minimin viitebudjetit ovat esimerkkilaskelmia siitä, paljonko kohtuulliseen elämään tarvitaan Suomessa rahaa. Kohtuullisen minimin viitebudjeteille on tehty vuoden 2021 hintapäivitys.

Tuleeko mieleen laadukas köyhyyttä koskeva juttu – ehdota sitä Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa loppuvuodesta tunnustuksen toimittajille laadukkaasta köyhyyttä käsittelevästä jutusta. Sen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Ehdokkaita voi esittää kuka vaan 2.11. mennessä.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtasivat – päättäjät toivovat vuoropuhelun syventyvän ja jatkuvan

Ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi pohdittiin yhdessä 12.10.2021. Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa pienituloisen yksinhuoltajan toimeentuloa, keinoja katkaista köyhyyden periytyminen sekä työllistymisen vaikeuksia.

YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17. lokakuuta vaaditaan toimia köyhyyden vähentämiseksi

Tarvitaan lyhyen ja pitkän aikavälin strategioita, joilla ihmiset pääsevät pois köyhyydestä, Euroopan köyhyyden vastaiset verkostot muistuttavat YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17.10.

Köyhyysvahti 2021: tiivis paketti köyhyydestä ja koronan vaikutuksista

EAPN-Finin Köyhyysvahti – Suomen köyhyysraportti 2021 on ilmestynyt. Köyhyyttä ei ole onnistuttu vähentämään ja koronapandemia uhkaa lisätä sitä entisestään. Muun muassa lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 12.10.2021

Ilmoittaudu mukaan 12.10. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuuteen, jossa pohditaan keinoja köyhyyden vähentämiseen.

Lapsiperheköyhyys poistettava 2030 mennessä, vaatii tuore selvitys

Lapsiperheköyhyys puolittuu 2025 ja poistuu 2030 mennessä. Nämä selkeät tavoitteet ovat kansanedustaja Hilkka Kempin asiantuntijaryhmän kanssa kokoamasta lapsiperheköyhyysselvityksestä.

Mitä uusi Köyhyysvahti kertoo köyhyyden kehityksestä?

EAPN-Finin Köyhyysvahti julkistetaan aamukahvitilaisuudessa maanantaina 4.10.2021 kello 9.-10.30. Tilaisuudessa puhuvat ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja ja johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Amnestyn ja Ihmisoikeusliiton raportti pureutuu perusturvan puutteisiin

”Elän jatkuvassa kriisitilanteessa ja hädässä” – riittämätön perusturva Suomessa -raportti julkaistiin 31.8.2021. Julkistustilaisuudessa EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmän edustajat Jaana Saikkonen ja Hani Forsell kuvasivat etuus- ja palveluviidakossa elämisen arkea.

Köyhyyttä kokenut, tule kertomaan tarinasi!

Etsimme köyhyyttä kokeneita kertomaan oman tarinansa. Haluaisiko tulla kertomaan oman kokemuksesi? Mitä arjen haasteita sinulla tällä hetkellä on? Mitä asioiden parantamiseksi pitäisi tehdä?

Pandemialla suhteettoman suuri vaikutus haavoittuvassa asemassa oleviin

Olemassa oleva eriarvoisuus syvenee EU:n jäsenmaissa, koska koronapandemialla on suhteettoman suuri vaikutus haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Tämä selviää Eurofoundin kyselytutkimuksesta. Sen mukaan vaikeudet saada rahat riittämään ovat merkittävästi lisääntyneet jo ennestään heikossa tilanteessa olevilla.

Koronaepidemia tulee pitkäaikaissairaille kalliiksi

”Korona on todella lisännyt kulujamme”, kirjoittaa EAPN-Fin blogissa pienituloisen yhden vanhemman perheen äiti, jonka lapsella on pitkäaikaissairaus ja joka kuuluu itsekin taudin riskiryhmään. Kun koronarajoituksia mietitään, on hyvä muistaa, että pitkäaikaissairaat saattavat kärsiä niistä pahasti, myös taloudellisesti.

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemyksiä kaivataan EAPN-Finin Köyhyysvahtiin

Tämän vuoden Köyhyysvahtia valmistellaan. Siihen toivotaan köyhyyttä kokeneiden ihmisten kokemuksia, näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Tietoa kaivataan myös pandemian vaikutuksista köyhyyttä kokevien ihmisten elämään.

Uutiskirjeessä kuntavaalit, tapahtumia ja tutkimuksia

EAPN-Finin uutiskirje on ilmestynyt. Se kokoaa yhteen köyhyyttä koskevaa tietoa ja tapahtumia ja tietoa verkoston jäsenten toiminnasta. Tuoreessa kirjeessä asiaa muun muassa kuntien roolista köyhyyden vähentäjänä sekä köyhyyttä koskevista tutkimushankkeista.

Terveys ja köyhyys -työryhmä vaikuttaa heikoimmin pärjäävien palveluun Kelassa

EAPN-Finin työryhmä on nostanut julkisuudessa esiin, millaisia ongelmia toimeentulotuen siirto Kelan hoidettavaksi toi heikoimmin pärjääville. Se pyrkii avaamaan keskustelua köyhyyttä kokevien ja paljon palveluja tarvitsevien kokemuksista Kelan päättäjien kanssa.

Korona-ajan vaikutukset raskaampia matalatuloisten perheiden lapsille ja nuorille

Järjestöjen selvityksissä tarkastellaan korona-aikaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta. Pandemia on aiheuttanut enemmän kielteisiä vaikutuksia matala- kuin hyvätuloisten perheiden lapsille. Vaaleissa lasten hyvinvointi ei kuitenkaan juuri nouse esiin.

Köyhyyttä kokeneiden eurooppalainen tapaaminen järjestetään etänä marraskuussa

Köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalainen tapaaminen jouduttiin viime vuonna perumaan koronapandemian vuoksi. Se on perinteisesti pidetty Brysselissä. Tänä vuonna päädyttiin vielä etätapaamiseen. Se pidetään 24.-25.11.2021.

Kunta voi vähentää lapsiperheköyhyyttä ja lieventää sen vaikutuksia

Lapsiperheiden köyhyys on vakava ongelma, joka heikentää lasten hyvinvointia ja vaikuttaa pitkälle aikuisuuteen. Sen on syytä nousta kuntavaalikeskusteluihin, sillä kunnat voivat halutessaan vähentää lapsiperheköyhyyttä ja lieventää oleellisesti sen vaikutuksia, korostaa EAPN-Finin Lapsiperheköyhyys-työryhmä.

Kunnissa käyttöön kaikki keinot köyhyyden vähentämiseksi

Köyhyydessä elämisellä on laajoja ja pitkälle ulottuvia kielteisiä vaikutuksia niin yksittäisiin ihmisiin kuin paikallisyhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Sen vähentämisen pitää olla myös kuntapolitiikassa keskeistä, EAPN-Fin korostaa kuntavaalitavoitteissaan.

EAPN-Fin verkoston jäsenet aktiivisia kuntavaalivaikuttajia

EAPN-Fin korostaa kuntavaalitavoitteissaan, että kunnissa on otettava kaikki keinot käyttöön köyhyyden vähentämiseksi. Verkoston 53 jäsenestä monet ovat tehneet omat kuntavaalitavoitteensa ja niillä on myös paljon vaaleja koskevaa toimintaa. Katso millaista!

Verkoston puheenjohtaja vaihtui

EAPN-Finin puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala seuraavaan yleiskokoukseen asti edellisen puheenjohtajan Olavi Kaukonen työpaikan vaihdoksen vuoksi. 12. toukokuuta pidetyssä hallituksen kokouksessa uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anita Salonen. Verkoston yleiskokous pidetään tiistaina 9. marraskuuta.

Taas haetaan ehdokkaita Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa loppuvuodesta kuudetta kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Nyt etsitään ehdokkaita tunnustuksen saajaksi – kuka vaan voi niitä ehdottaa. Nyt voi myös ilmoittautua tunnustuksen saajan päättävään raatiin.

Työssäkäyvien köyhyyttä tutkitaan – kirjoituskutsu kokemuksista

Mistä työssäkäyvien köyhyydessä on kysymys? Miten se näkyy ja tuntuu? Näitä kysymyksiä selvittää Jyväskylän yliopiston Työssä ja köyhä 2.0! Pienituloisten arki ja sosiaaliturva palkkatyössä ja yrittäjänä -tutkimus. Se kerää kirjoituskutsulla uutta tutkimusaineistoa.

#VoimmekoUskoaSinuun-kampanja lisää tietoisuutta lasten hädästä

EU:ssa lähes 18 miljoonaa lasta eli köyhyysvaarassa ennen koronapandemiaa. 2020 miljoonat lapset jäivät ilman esimerkiksi koulutusta ja terveydenhuoltoa. Euroopan laajuinen kampanja viestii lasten ahdingosta ja kutsuu investoimaan heihin muun muassa Lapsitakuulla.

Köyhyys vaikuttaa toimeentulon lisäksi osallistumiseen ja voi katkeroittaa

Köyhyyttä kokeneet pitävät köyhyyden esittämistä mediassa pinnallisena ja yksilökeskeisenä. Köyhyyden vaikutuksista ja sen käsittelystä mediassa puhui Sosiaalitoimittajat ry:n vuosikokouksessa tutkija Eeva-Maria Grekula, joka on toiminut aktiivisesti EAPN-Finissa.

873 000 henkilöä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä 2019, määrä kasvoi edellisvuodesta

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 16 prosenttia kotitalousväestöstä vuonna 2019. Määrä kasvoi edellisvuodesta.
Työikäisten köyhyysaste on pysynyt 2008-2018 noin 12 prosentissa, mutta köyhien kokema vakava aineellinen puute on vähentynyt.

EAPN-Fin osallistui tiedeyhteisön ja kansalaistoimijoiden vuoropuheluun kriisinkestävyydestä

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä osallistui viime syksynä Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa käytävään keskusteluun tieteellisen tiedon merkityksestä ja saatavuudesta kriisitilanteissa. Luotettavan tiedon saanti on ollut monelle haavoittuvassa asemassa olevalle ihmiselle korona-aikana ongelmallista.

Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? – lähde järjestämään tapahtumia

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto haluaa tuoda köyhyyttä kokevien äänen kuuluviin kuntavaaleissa. Se järjestää 15.-19.3. Kuunteleeko kuntapäättäjä köyhää? -vuoropuheluja köyhyyttä kokevien ja kuntapäättäjiksi pyrkivien välillä. Verkosto hakee nyt ihmisiä mukaan järjestämään tapahtumia.

Järjestöjen Sosiaaliturvaopas 2021: kootusti tietoa etuuksista ja palveluista

Tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta, palveluista ja etuuksista, on taas yhdessä paikassa päivitettynä järjestöjen Sosiaaliturvaoppaassa. Se on selkeä ajantasainen esitys sosiaaliturvan kiemuroista.

EAPN:n köyhyysraportti: Koronapandemia kiihdyttää köyhyyden kasvua

Koronapandemia lisää köyhyyttä EU-maissa: 2019 noin 92 miljoonaa ihmistä eli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Pandemian vuoksi määrän on arvioitu kasvavan 125-130 miljoonaan. Köyhyysvahti-raportti käsittelee köyhyyttä Euroopassa ja pandemian vaikutuksia siihen.

Koronapandemia kiihdyttää köyhyyden kasvua – webinaarissa tutustutaan koronan vaikutuksiin Euroopassa

EAPN on tehnyt eri maiden ja eurooppalaisten järjestöjen Köyhyysvahtien pohjalta koosteen koronan vaikutuksista köyhyyteen Euroopassa. Se julkistetaan kaikille kiinnostuneille avoimessa webinaarissa 29. tammikuuta. Ilmoittautua pitää 22.1. mennessä.

Pienituloisten määrä kasvussa, ylivelkaantuminen lisääntynyt

Pienituloisissa kotitalouksissa elävien määrä kasvoi vuonna 2019. Samoin kasvoi niissä elävien lasten määrä. Kokonaan perusturvaetuuksien varassa oli sen sijaan entistä harvempi, mutta pitkittyneesti perusturvan varassa elävien määrä jatkoi kasvua. Tiedot ovat Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

Kansalaistoimintaryhmä on ”henkireikä omassa köyhyyden vastaisessa taistelussa”

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä tarjoaa vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia, tieto-osallisuutta sekä yhteisöön kuulumista ja vertaisuutta. Tämä selviää sosionomi amk Elli Mikkosen opinnäytetyöstä. Hän haastatteli sitä varten Kansalaistoimintaryhmän jäseniä.

Ministeri Pekonen EAPN-Finin yleiskokouksessa: hallitus arvioi vuosittain mahdollisuuksia panostaa köyhyyden vähentämiseen

EAPN-Finin yleiskokouksen aluksi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoi köyhyyden vähentämisen keinoista koronakriisin keskellä. Kokous pidettiin 24. marraskuuta. Siinä hyväksyttiin verkostolle uusi strategia.

Järjestöjen joulukeräyksillä helpotetaan koronakriisin pahentamaa lapsiperheiden ahdinkoa

Eriarvoisuus on koronapandemian takia lisääntynyt. Jo ilman koronaakin Suomessa eli yli 110 000 lasta vähävaraisissa perheissä. Nyt yhä useampaa lasta uhkaa syrjäytyminen. Järjestöjen joulukeräykset auttavat kotimaan lapsiperheitä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa investoitava köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien tilanteen kohentamiseen

Valtioneuvosto antoi marraskuun lopussa eduskunnan käsittelyyn selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Se määrittää EU:n elpymisohjelman toimeenpanoa. EAPN-Fin pitää keskeisenä, että myös haavoittuvassa asemassa olevat huomioidaan ohjelmassa ja heitä tukeviin rakenteisiin investoidaan elpymis-ja palautumisrahastosta.

Anne Tyni: Seitsemän veljeksen Eero opetti lukemista kädestä pitäen – samaa otetta digitaitojen opetukseen

Kiven Seitsemässä veljeksessä pojat opettelevat lukemaan vaihtelevalla menestyksellä nuorimman veljeksen Eeron toimiessa opettajana ja mentorina. Taas tarvittaisiin Eeroja, jotta ikääntyvä väestö pysyisi mukana tekniikan kehityksessä. Digiköyhyys on paitsi laitteiden myös osaamisen ja opetuksen puutetta.

Vastaus komission konsultaation Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta

EAPN-Fin näkee tärkeänä, että sosiaalisten oikeuksien pilari tekee EU-lainsäädännön kansalaisille takaamista oikeuksista näkyvämpiä, ymmärrettävämpiä ja selkeämpiä. Sitä kautta sosiaalisia oikeuksia on helpompi nostaa korkeammalle politiikan asialistalla sekä kansallisesti että EU-tasolla.

Paloturvallisuusviikolla jaetaan palovaroittimia vähävaraisille

Köyhyys voi vaarantaa ihmisen turvallisuuden: kaikilla ei esimerkiksi ole varaa palovaroittimeen. Marraskuun lopussa vietetään Paloturvallisuusviikkoa. Osana sitä on hankittu palovaroittimia vähävaraisille jaettavaksi. EAPN-Fin on tehnyt asiassa yhteistyötä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin kanssa.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus lasten eriarvoistumista käsittelevästä artikkelista

Tämän vuoden Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus on annettu Helsingin Sanomien toimittajille Anni Alatalolle ja Katri Jaalamaalle ”Ei samalta viivalta” -artikkelista. Köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati päätti tunnustuksen saajasta. Tunnustus jaettiin 24.11.2020.

EAPN vaatii, että EU:ssa taataan kaikille oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon

EAPN vaatii yhdessä Eurodiaconian, ETUC:in, Caritas Europen ja Social Platformin kanssa EU:n laajuista sitovaa kehystä, jolla varmistettaisiin ihmisille riittävä vähimmäisturva kaikissa jäsenmaissa. Yhteisen kannanoton on allekirjoittanut myös 45 Euroopan parlamentin jäsentä, 33 EU-tason kansalaisjärjestöä, 42 tutkijaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijät-ryhmä.

Ehdokkaat koossa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa jo viidettä kertaa toimittajille tunnustuksen laadukkaista köyhyyttä koskevista jutuista. Ehdokkaita kertyi 34. Lapsiperheköyhyys on yleisin artikkeleiden aihe. Tunnustus jaetaan 24.11. Saajan päättää köyhyyttä kokevista ihmisistä koostuva raati.

Sosiaaliturvakomitean työ etenee – sitä voi seurata webinaareissa

Sosiaaliturvakomiteassa selvitettiin ensin sosiaaliturvan monimutkaisuutta, parhaillaan arvioidaan ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen toimivuutta. Työn etenemistä voi lähiaikoina seurata kolmessa, kaikille kiinnostuneille avoimessa webinaarissa.

EAPN-Finin yleiskokous verkkokokouksena 24.11.2020

Tiistaina 24.11.2020 kello 11-13 järjestetään EAPN-Fin-verkoston yleiskokous Zoom-verkkokokousalustalla. Kokous päättää verkoston toimintapolitiikasta, käsittelyssä on muun muassa verkoston strategia vuosille 2021-23. Kokous on avoin köyhyyden vastaisesta työstä kiinnostuneille. Siihen pitää ilmoittautua.

Video kertoo Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksesta seitsemässä maassa

Toimittajille eri Euroopan maissa annettavista Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksista on tehty kansainvälinen video. Tunnustus annetaan artikkeleista tai ohjelmista, joissa köyhyyttä on käsitelty laajasti sen syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkökulmia kunnioittaen.

Kohtuuttomia tilanteita ja byrokratiamyllyjä – köyhyyttä kokeneet ihmiset ja päättäjät etsivät yhdessä ratkaisuja

Köyhyyttä kokeneita kansalaisia ja eduskunnan päättäjiä kohtasi 21. lokakuuta. Köyhyyttä kokeneet toivat esiin palvelujärjestelmän puutteita ja tilanteita, joissa ihmisen on oikeastaan mahdotonta toimia oikein. Näihin tilanteisiin etsittiin yhdessä ratkaisuja.

NGOs helping people experiencing poverty in Finland: Case Organization of the Unemployed

The Finnish National Organization of the Unemployed has 73 member NGOs around Finland which help long term unemployed. An unemployed organization volunteer worker provides testimony of the meaning of the NGOSs and the stress caused by Covid19.

Köyhyyden vastaisena päivänä 17.10. viestitään muun muassa järjestöjen merkityksestä

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista päivää vietetään 17.10. Köyhyyden vastaiset verkostot eri Euroopan maissa nostavat esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemyksiä köyhyyden poistamisesta, Suomessa tuodaan esiin järjestöjen asemaa ihmisten tukemisessa sekä epävarmoissa asemissa työmarkkinoilla olevien puutteellista sosiaaliturvaa.

EAPN-Finin Köyhyysvahti: köyhyys ei ole juuri vähentynyt, koronakriisi synkistää tilannetta

Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää ei juuri ole saatu vähenemään. Tilastot eivät vielä juuri tavoita koronan vaikutuksia köyhyyteen. Niitä on arvioitu raportissa muutoin. Raportti on myös englanniksi.

21.10. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä

Millaista on olla köyhä, pienituloinen, työtön? Tätä todellisuutta jaetaan päättäjille ja yhdessä etsitään ongelmiin myös ratkaisuja kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa. Se järjestetään 21.10.2020 Helsingissä.

Järjestöarvio taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta: Perusturvan taso liian matala

Suomessa muun muassa oikeudet riittävään sosiaaliturvaan ja terveyspalveluihin toteutuvat puutteellisesti, käy ilmi 24 kansalaisjärjestön laatimasta varjoraportista YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle. Se välittää komitealle järjestöjen keräämiä tietoja siitä, miten nk. TSS-oikeudet Suomessa toteutuvat.

Asiakasmaksulakiesitys eduskuntaan – edelleen kohtuuttomia maksuja pienituloisille ja paljon sairastaville

Hallitus antoi 17. syyskuuta esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain uudistamiseksi. Sen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Laki ei kuitenkaan edelleenkään suojaisi pienituloisia ja paljon sairastavia kohtuuttomilta maksuilta.

Talouspäätöksillä vahvistettava lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

Koronakriisin vaikutukset voivat ulottua vuosikymmenien päähän, jos lapsinäkökulma unohdetaan ja lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluista sekä etuuksista leikataan talouden tasapainottamiseksi, toteavat lapsi- perhejärjestöt yhteisessä kannanotossaan. Ne vetoavat hallitukseen, jotta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistetaan syksyn talouspäätöksillä.

Sosiaaliturvakomitealta julkaisu ja verkkokeskustelu sosiaaliturvasta ja koronakriisistä

Ohjelmajohtaja Olli Kankaan tuore julkaisu käsittelee sitä, miten poikkeukselliset olot ovat vaikuttaneet sosiaalipolitiikkaan. Sen pohjalta käydään 31.8. kello 12.30 alkaen kaikille avointa verkkokeskustelua. Sosiaaliturvakomitean toinen keskustelutilaisuus 21.9. taas käsittelee Suomen sosiaaliturvan hyviä ja huonoja puolia.

EAPN:n koronakriisiraportti: tilannekuva kriisin vaikutuksista haavoittuvassa asemassa oleviin

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto, EAPN on julkaissut raportin koronapandemian vaikutuksista haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin eri Euroopan maissa. Siihen on myös koottu tietoa hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan ratkaisuista kriisin keskellä.

Riikka Mettälä: Toipuminen vaikeutuu, kun mielen särkymisen lisäksi romahtaa talous

Kun mieli särkyy, laskuja ei uskalla avata. Huoli omasta taloudesta synkistää mieltä entisestään. Sosiaalityön asiantuntija Riikka Mettälä Mielenterveyden keskusliitosta käsittelee blogissaan sairastamisen kulujen vaikutuksia mielenterveysongelmista toipumiseen.

EAPN-Finin työryhmät kokoontuvat syyskuussa

Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu 4.9., Terveys ja köyhyys -työryhmä seuraavan kerran 7.9. ja Lapsiperheköyhyys -työryhmä 24.9. Verkoston hallituksen seuraava kokous on 26. elokuuta.

Sosiaaliturvan uudistaminen lähti liikkeelle ongelmien määrittelystä

Keväällä asetettiin parlamentaarinen komitea ja viisi jaostoa uudistamaan laajasti sosiaaliturvaa. Ensi töikseen se on määritellyt keskeisimmät ongelmat, joita se lähtee ratkomaan. Niistä ensimmäisenä käydään järjestelmän monimutkaisuuden kimppuun.

Hae Kunnioittavasti köyhyydestä -raatiin, ehdota juttuja tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa jo viidettä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Sen saajat päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Nyt voi hakea mukaan raatiin. Myös artikkeleita ja ohjelmia voi esittää ehdolle tunnustuksen saajaksi.

EAPN vaatii vähimmäistoimeentulon turvaavaa puitedirektiiviä

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN vaatii vähimmäistoimeentulon turvaavaa puitedirektiiviä. Se tarjoaisi yhteisen kehyksen, jossa asetettaisiin vähimmäisvaatimukset vähimmäistoimeentulon turvaamiseksi kaikissa EU-maissa. Jäsenvaltiot saisivat itse määritellä tarkemmin oman järjestelmänsä ehdot.

Pirkko Justander: Unelmieni asiakasmaksulaki

Olen monesti unelmoinut, minkälainen olisi se asiakasmaksulaki, joka toimisi eri syistä vammaisilla, pitkäaikaissairailla tai vakavasti syrjäytyneillä ja siinä sivussa ehkäpä koko yhteiskunnalla. Pirkko Justander kirjoittaa EAPN-Fin-blogissa unelmiensa asiakasmaksulaista. Hän oli tekemässä tuoretta Asiakasmaksut aiheuttavat ahdinkoa -raporttia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut aiheuttavat kohtuutonta ahdinkoa

Ennen sairastumista en tiennyt, että Suomessa voi jäädä näin yksin ja elää köyhyydessä sairauden takia, toteaa yksi sairastamisen kulujen vaikutuksia ihmisten arkeen selvittäneen kyselyn vastaajista. EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä selvitti viime vuonna verkkokyselyllä, miten ihmiset selviytyvät sairastamisen kulujen kanssa.

9.6.2020 verkkokeskustelu EAPN-Finin asiakasmaksuraportin pohjalta sairastamisen hinnasta

Tervetuloa keskustelemaan tiistaina 9. kesäkuuta kello 11-12.30 verkossa Teams-alustalla sairastamisen hinnasta. Keskustelun pohjana on EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmän tuore asiakasmaksuraportti.

Pelastakaa Lasten kysely: Koronakevät osunut pahiten vähävaraisten perheiden lapsiin

Vähävaraisten perheiden lapset ovat joutuneet erityisen haastavaan asemaan koronakeväänä. Heistä suuri osa on muun muassa huolissaan perheensä toimeentulosta ja tuen tarpeesta, selviää Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2020: Lasten näkemyksiä koronakeväästä -kyselystä.

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komission näkemykseen liittyy kuitenkin vaara, että kestävää hyvinvointitaloutta rakentavat investoinnit lopetetaan liian aikaisin.

Vastaa Eurofoundin kyselyyn koronan vaikutuksista elämääsi

Eurofound, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, kartoittaa verkkokyselyllä koronapandemian välittömiä vaikutuksia ihmisten elämänlaatuun ja työskentelyyn. Eri puolilla Eurooppaa asuvat ihmiset voivat vastata kyselyyn.

SOSTEn ja EAPN-Finin varjosuositukset Suomelle: Haavoittuvimmassa asemassa oleville tukea poikkeusoloissa ja myös akuutin kriisin jälkeen

Koronavirusepidemian aikana ja sen jälkeen on turvattava kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien arjesta selviytyminen ja riittävä toimeentulo. Tämä tarkoittaa kattavaa perusturvaa, lisätukea kriisistä johtuvien ylimääräisten kulujen kattamiseen sekä palveluja helpottamaan kriisin sosiaalisia vaikutuksia.

Jaana Saikkonen: Köyhän arkielämää koronavirusrajoitusten aikaan

Millaisia vaikutuksia koronakriisillä on pikkuriikkisellä budjetilla elävälle? Ruokahuolto ja lapsiperheiden nousseet ruoka- ja muut kulut huolestuttavat. Etuuksien hakeminen on vaikeutunut, kun missään ei voi skannata tai tulostaa liitteitä. Myös etuuksien käsittelyn viivästyminen lisää huolta, Jaana Saikkonen kirjoittaa blogissaan.

EAPN vetoaa EU-johtajiin: Nyt keskityttävä haavoittuvimpien ryhmien suojeluun

Eurooppalaisten johtajien on keskityttävä suojaamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia koronavirusepidemian vaikutuksilta, vaativat Euroopan köyhyyden vastaiset toimijat. Ne ovat huolissaan paitsi kriisin terveys- myös sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista muun muassa köyhyyttä kokeviin.

Kasvokkaiset tapaamiset peruttu – työ jatkuu verkkoalustoilla

EAPN-Fin on luopunut kasvokkaisista tapaamisista ja kokouksista toukokuun loppuun. Erilaisilla alustoilla jatketaan asioiden valmistelua ja uutta on tulossa, muun muassa raportti terveydenhuollon asiakasmaksujen vaikutuksista ihmisten selviytymiseen.

Köyhien ja riskiryhmien suojelemiseksi ja tukemiseksi tarvitaan pikaista koordinoitua toimintaa EU:lta ja jäsenmailta

Euroopan EAPN vetoaa EU:hun ja sen jäsenmaihin, jotta pikaisesti syntyisi koordinoitua toimintaa köyhien, sairaiden ja muista syistä suuressa koronariskissä olevien ryhmien suojelemiseksi ja taloudelliseksi tukemiseksi.

Monet polut köyhyyteen näkyvät Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun teksteissä

Kirjoituskilpailuun osallistui 99 kirjoittajaa ympäri Suomea. Sillä kerättiin kokemuksia köyhyydestä nyky-Suomessa. Kilpailussa nousi köyhyyteen liittyvinä esiin monia ajankohtaisia asioita, kuten koulukiusaaminen ja homeongelmat.

Ihmisoikeusliiton vetoomus riittävän toimeentulon puolesta

Hallitus nosti vuoden alussa joitain perusturvaetuuksia, mutta korotukset eivät ole riittäviä. Perusturvan taso on Suomessa yhä alle suhteellisen köyhyysriskirajan. Tämän vuoksi Ihmisoikeusliitto on avannut nettivetoomuksen perusturvan korottamiseksi.

9.3. HYVA avaa keskustelua levollisuusvajeesta

Hyvinvointivaltion vaalijat HYVA ry esittelee 9.3. kello 17 alkavassa tilaisuudessa levollisuusvaje-käsitteen, koska julkisessa keskustelussa vain harvoin pohditaan erilaisten ongelmien aiheuttamia tuntemuksia. Tilaisuuden jälkeen pidetään HYVAn vuosikokous.

EAPN-Finin työryhmien seuraavat kokoontumiset

EAPN-Finilla on kolme työryhmää, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Kansalaistoimintaryhmän seuraavat tapaamiset ovat 22.2. ja 20.3. Lapsiperheköyhyys-työryhmä kokoontuu 25.3. ja Terveys ja köyhyys työryhmä 20.4.

EAPN-Finin uusi hallitus aloitti työnsä

EAPN-Finin uusi hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 17. tammikuuta. Uusi ja vanha hallitus kokoustivat yhdessä, jotta ”vanhat” jäsenet pystyivät siirtämään ”perintöään” eteenpäin. Verkoston vuoden yhtenä painopisteenä on sosiaaliturvan uudistamiseen vaikuttaminen.

Sosiaaliturvan tarkistuslista päivitetty

EAPN-Finin Sosiaaliturvan tarkistuslista on päivitetty vuoden 2020 etuusmuutoksilla. Se muistuttaa, mitä tukia ja palveluita on tarjolla. Paitsi avuksi suoraan kansalaisille, se sopii työvälineeksi ammattilaisten neuvontatyöhön.

Keväällä tulossa tuloksia EAPN-Finin asiakasmaksukyselystä

Lähes tuhat ihmistä vastasi EAPN-Finin viime syksynä tekemään kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ja niiden perinnän vaikutuksista ihmisten elämään. Vastauksista huokuu arjen hätä, huoli ja kuulluksi tulemisen tarve. Kyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2020 EAPN-Finin verkkosivuilla.

Lähes sata kirjoitusta suomalaisesta köyhyydestä

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailussa kerättiin tavallisten ihmisten kokemuksia siitä, minkälaista on olla köyhä nyky-Suomessa. Kilpailu päättyi lokakuun puolivälissä ja kirjoituksia tuli 99 kirjoittajalta ympäri maata.

Köyhyyttä kokeneet kaipaavat palveluita ja perustuloa

Eeva-Maria Grekulan tekemän ”Kertomuksia nykyajan köyhyydestä: syitä ja ratkaisuehdotuksia” -raportin mukaan köyhyyttä kokeneet kannattavat tietyin varauksin perustuloa. He kaipaavat myös tarpeisiinsa paremmin vastaavia palveluita.

EAPN-Finin jäsenten joulukeräyksillä apua muun muassa vähävaraisille lapsiperheille

Monet EAPN-Fin verkoston jäsenjärjestöt keräävät joulun aikaan lahjoituksia vaikeissa tilanteissa oleville ihmisille. Auttaa voi monen järjestön kautta, muun muassa vähävaraisia lapsiperheitä ja asunnottomia tai vaikkapa tukea mielenterveystyötä.

EAPN:n vetoaa ministereihin köyhyyden vastaisen EU-strategian luomiseksi

EAPN:n on lähettänyt ennen Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston sekä Eurooppa-neuvoston kokouksia kunkin jäsenmaan ministereille kirjeet, joissa vedotaan pitkäkestoisen köyhyyden vastaisen EU-strategian valmistelun käynnistämiseksi.

Mitä köyhyyttä kokeneet odottavat EU:lta?

Brysselissä järjestettiin 18.-19.11. jo 18. kertaa köyhyyttä kokevien ja kokeneiden ihmisten eurooppalainen tapaaminen. Sen
teemoja olivat mahdollisuus asumiseen, vähimmäistuloon, laadukkaisiin terveyspalveluihin ja kohtuullisiin työpaikkoihin. Esillä oli myös köyhyyttä kokeneiden mahdollisuus osallistua yhteisöissä ja yhteiskunnassa.

Verkoston nimi muuttui – Olavi Kaukosesta uusi puheenjohtaja, Marjatta Kauralasta varapuheenjohtaja

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 25.11.2019. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä ja varapuheenjohtajaksi Marjatta Kaurala Kriminaalihuollon tukisäätiöstä. Verkoston nimi päätettiin lyhentää Suomen köyhyyden vastaiseksi verkostoksi.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus Yleen Seppo Heikkiselle ja Sami Kieksille

Köyhyyden anatomia -kokonaisuus toi toimittaja Seppo Heikkiselle ja ohjaaja-käsikirjoittaja Sami Kieksille Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen. Kunniamaininnan saivat Sanna Puhdon artikkeli Kotiliedessä ja Asta Lepän artikkeli Kotivinkin sivuilla. Toimittajat palkittiin 25.11.2019.

Miten hallitusohjelma vastaa köyhyyden haasteeseen?

Keskiviikko 27.11.2019 klo 12-13.50
Eduskunta, Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3

25.11.2019 EAPN-Finin yleiskokous ja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jako

EAPN-Fin verkoston yleiskokous pidetään maanantaina 25.11.2019. Samana päivänä samassa tilassa jaetaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille. Molemmat tilaisuudet ovat kiinnostuneille avoimia, molempiin pitää ilmoittautua 20.11. mennessä.

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu 22.11.2019

Ryhmän tapaaminen on kello 13–16 osoitteessa Katajanokanlaituri 4. Sen aluksi yhteiskuntahistorioitsija, VTT, runoilija, valokuvaaja Gia Virkkunen alustaa köyhyyskokemuksista ja selviytymiskeinoista 1930- ja 1990-lukujen lamoissa. Tilaisuus on avoin köyhyyskysymyksistä kiinnostuneille.

Köyhyyttä kokeneet haastoivat kansanedustajia ratkomaan köyhyyden ja syrjäytymisen ongelmia

Palvelu- ja etuusjärjestelmä on köyhyyttä kokeneista monimutkainen ja pirstaleinen. Kansanedustajat eivät välttämättä tunne kansalaisten arkea sen keskellä. Tämä kävi ilmi köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien tapaamisessa 12.11.

Yli 50 ehdokasta Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

Määräaika on umpeutunut ja Kunnioittavasti köyhyydestä -”kisaan” saatiin mukaan 53 artikkelia, ohjelmaa tai kolumnia, jota on nyt koottu verkkosivuille. Tunnustus jaetaan tänä vuonna neljättä kertaa. Se annetaan toimittajille laadukkaasta köyhyyttä käsittelevästä journalismista 25.11.2019.

Jaana Saikkonen: Musertavan häpeän yli kokemusasiantuntijaksi ja vaikuttajaksi

Mitä olinkaan mennyt lupaamaan? Jännittää niin, että vatsaa vääntää. Olen matkalla Helsingin yliopiston Tiedekulmaan ”Metropolialueen köyhyys ja sosiaaliala” -tilaisuuteen panelistiksi kertomaan kokemusasiatuntijana köyhyyden vaikutuksista elämääni.

Köyhyysvahti 2019 antaa kuvan köyhyyden kehityksestä

EAPN-Fin verkosto on tehnyt kolmatta kertaa Köyhyysvahdin, Suomen köyhyysraportin. Siinä käydään läpi köyhyystilastoja ja trendejä, nostetaan esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemyksiä ja esitetään verkoston näkemykset köyhyyden vähentämiseksi.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -keskustelutilaisuus 12.11.2019 klo 9-11.30

Tilaisuudessa köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtaavat ja etsivät ratkaisuehdotuksia köyhyyttä kokeneiden esittämiin epäkohtiin. Yleisölle avoimessa osuudessa esitellään syntyneet ratkaisut ja käydään niistä keskustelua.

Lapsiperheköyhyydestä raportti, Espoolta ohjelma sen vähentämiseksi

Vähävaraisten perheiden lapsilla on heikompi usko tulevaisuuteen, ja he kokevat hyvin toimeentulevien perheiden lapsia useammin kiusaamista, selviää Pelastakaa Lapset ry:n -kyselystä. Espoon kaupunki on tehnyt toimenpideohjelman lapsiperheköyhyyteen tarttumiseksi.

EAPN-verkostot kampanjoivat köyhyyden vähentämiseksi 17.10.

YK:n köyhyyden vastaista päivää vietetään 17. lokakuuta. Euroopan EAPN organisoi sosiaalisen median kampanjan, jossa nostetaan köyhyys esiin niin EU- kuin kansallisella tasolla. EAPN-Fin jakaa viestejä somessa. Nostetaan yhdessä köyhyys näkyväksi!

Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu 19.10. ja 22.11.

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmän seuraavat tapaamiset ovat lauantaina 19.10. ja perjantaina 22.11. Syksyn aikana ryhmän jäsenet osallistuvat asiantuntijoina erilaisiin tilaisuuksiin ja kehittämishankkeisiin.

Terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu 21.10.

EAPN-Finin terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu 7.10. kello 10.30–13.00 ja 21.10. kello 10.30– 13.30. Tapaamiset ovat avoimia, mutta toivomme ilmoittautumisia puheenjohtaja Tuula Paasivirralle.

Jouni Kylmälä: Kuuluva, kirkas ja vaikuttava köyhän ääni

Köyhyys on hankala aihe ja politiikan kohde siksi, että kaikki eivät koe sitä. Köyhyys on niin hiljaista, koska se on joidenkin toisten, ’niiden’ ongelma. Idea kuuluvasta, kirkkaasta ja vaikuttavasta köyhän äänestä elää kuitenkin EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmässä.

Ehdota juttuja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi, ja tutustu jo ehdotettuihin juttuihin

Ehdota mielestäsi hyviä köyhyysjuttuja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen 2019 saajaksi! Katso myös jo ehdotetut jutut. Tunnustus jaetaan neljättä kertaa. Ehdokkaita voi esittää 2.11. kello 12 saakka.

EAPN-Fin jatkaa yhteistyöjäsenenä eduskunnan köyhyysryhmässä

Eduskunnan köyhyysryhmä piti järjestäytymiskokouksen 12.9.2019. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.). Ryhmän sihteeriksi valittii Anna Järvinen (SOSTE).

Köyhä mediassa -opas ilmestyi englanniksi

Kuka kuuntelee köyhää -verkoston ja EAPN-Finin tuottama Köyhä mediassa -opas antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille tietoa, vinkkejä ja tukea mediassa esiintymiseen. Se julkaistiin alun perin Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuudessa 26.11.2018. Nyt opas on käännetty englanniksi.

Euroopan laajuinen köyhyyden vastainen verkosto EAPN kokoontuu Helsingissä 14.–16.9.2019

Helsinkiin tulee syyskuussa köyhyyden vastaisen työn asiantuntijoita 32 Euroopan maasta, kun European Anti-Poverty Network, EAPN pitää kaupungissa yleiskokouksensa. Kokoukseen liittyvässä seminaarissa on teemana vallan, politiikan ja osallistumisen merkitys köyhyyden poistamisessa.

Verkostolle uudet puheenjohtajat

EAPN-Finin hallitus valitsi kokouksessaan 13. elokuuta keskuudestaan puheenjohtajaksi loppuhallituskaudeksi johtavan asiantuntijan Liisa Partion (kuvassa oikealla) Mannerheimin Lastensuojeluliitosta ja varapuheenjohtajaksi erityisasiantuntija Anna Järvisen SOSTEsta. Muutos johtuu puheenjohtaja Jiri Sirosen ja varapuheenjohtaja Tarja Pajusen siirtymisistä uusiin tehtäviin.

Ehdota laadukasta köyhyysjuttua tai -ohjelmaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

EAPN-Fin jakaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille ensi syksynä neljättä kertaa. Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi voi ilmoittaa kuka vaan, myös toimittajat itse. Jutut tai ohjelmat voivat olla niin lehdistä, radiosta, televisiosta kuin verkkomediasta. Lähetä ehdokkaasi 2.11.2019 mennessä.

Osallistu kirjoituskilpailuun Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä

Kirjoituskilpailulla kootaan tavallisten ihmisten kokemuksia siitä, minkälaista on olla köyhä nyky-Suomessa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä suomalaisesta köyhyydestä. Kilpailukirjoitus pitää lähettää 15. lokakuuta mennessä. EAPN-Fin on yksi kilpailun järjestäjistä ja tukijoista.

Svara på förfrågan gällande social- och hälsovårdens avgifter

EAPN-Fin:s arbetsgrupp Hälsa och fattigdom har öppnat en elektronisk förfrågan gällande betalning av social- och hälsovårdens lagstadgade avgifter samt FPA:s självriskandelar och problem med att klara av dem. Svara på förfrågan och sprid gärna information om den.

Olli Soppela: Energiaköyhyyttä on Suomessakin

Osalla ihmisistä on vaikeuksia tyydyttää perustarpeitaan energiakustannusten vuoksi. Monilla on vaikeuksia suoriutua energialaskuista ja jotkut asuvat liian kylmissä huoneissa pienentääkseen laskuja. Energiaköyhiä on meillä arvioitu olevan kaksi prosenttia väestöstä.

Vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista ja niiden vaikutuksista talouteesi

EAPN-Finin Terveys ja Köyhyys -työryhmä on avannut sähköisen kyselyn lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ja Kela-omavastuiden maksamisesta ja vaikeuksista niiden kanssa selviytymisessä. Vastaa ja levitä kyselylinkkiä!

EAPN-Finille neljä uutta jäsentä

EAPN-Fin hallitus hyväksyi 6.6.2019 pitämässään kokouksessa Ihmisoikeusliiton, Kansalaisareenan, Helsingin Sosialidemokraattisen Naisyhdistyksen, ja Äidit irti synnytysmasennuksesta, Äimä ry:n verkoston jäseniksi. Jäseniä on nyt 54.

Hallitusohjelma köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta

EAPN-Finin hallitus keskusteli kokouksessaan 6.6. tuoreesta Antti Rinteen hallitusohjelmasta. EAPN-Fin kiittää aloittavaa hallitusta huomion kiinnittämisestä eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen.

Komission suositukset Suomelle eivät huomioi kasvanutta köyhyys- tai syrjäytymisriskiä

Euroopan komissio julkaisi eilen 5.6. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Köyhyyden vähentämistä ei niissä huomioitu.

Koulutuksen ja köyhyyden suhde esillä eurooppalaisessa Pep-tapaamisessa

Brysselissä on järjestetty jo 17 vuonna köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalainen tapaaminen. EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmän edustajat ovat osallistuneet tapaamisiin aktiivisesti. Viimeisimmässä tapaamisessa marraskuussa 2018 teemana oli Köyhyys ja koulutus.

Ihmisoikeusliiton vetoomus perusturvan tason nostamiseksi luovutettiin hallitusneuvottelijoille

Vetoomus perusturvan tason nostamiseksi luovutettiin hallitusohjelmaa valmisteleville puolueille 20.5. Yhteensä 7 410 ihmisen allekirjoittamassa vetoomuksessa vaaditaan, että perusturvan tason nostaminen kirjataan hallitusohjelmaan. EAPN-Fin oli mukana tukemassa Ihmisoikeusliiton vetoomusta.

Tule raatiin valitsemaan vuoden 2019 Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat

EAPN-Fin jakaa marraskuussa jo neljättä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Sen saajat päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Nyt voi hakea mukaan raatiin.

Köyhyys koskettaa yli 100 miljoonaa eurooppalaista: Köyhyyttä kokeneiden verkostojen edustajat Helsingissä

EAPN:n köyhyyttä kokeneiden ihmisten verkostoja eri maissa koordinoivat ihmiset kokoontuivat Helsinkiin 6.–7. toukokuuta. He valmistelivat ensi syksynä Brysselissä pidettävää köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalaista tapaamista.

#EUPovertyFree – EAPN kampanjoi eurovaaleissa köyhyyden vähentämisen puolesta

EAPN:n eurovaalikampanja avattiin 12. helmikuuta. EAPN-verkosto ajaa talouspolitiikkaa, joka edistää ihmisoikeuksia, puuttuu köyhyyteen ja eriarvoisuuteen ja takaa kansalaisten hyvinvoinnin. Europarlamenttivaalien taustaksi on julkaistu EU-tietoa uusilla alustoilla.

EAPN-Finin ja SOSTEn varjosuositukset Suomelle: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen ryhdyttävä suunnitelmallisesti

SOSTE ja EAPN-Fin ovat laatineet omat varjosuosituksensa komission maakohtaisille suosituksille, jotka komissio antaa Suomelle kesäkuun alussa.

EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet: painopisteeksi köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen

Eduskuntavaalit pidettiin 14. huhtikuuta ja hallitusneuvottelut käynnistyvät pian. EAPN-Fin on julkaissut verkoston hallitusohjelmatavoitteet. Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä esitetään vaalien jälkeisen hallitusohjelman painopisteeksi. Kuva: Matti Björkman/Lehtikuva/Eduskunta

15.7. Erilainen Mingle Porin SuomiAreenassa

Eri-ikäiset ihmiset; työnhakijat, päättäjät, järjestöväki, mielenterveyskuntoutujat, yrityselämän edustajat ja monet muut kohtaavat Erilaisessa Miglessä. He jakavat näkemyksiä tulevaisuudesta. Mingle järjestetään Keski-Porin kirkossa 15.7. EAPN-Fin on mukana.

15.5. SOSTEn eurovaalitilaisuus: Inhimillisempi Eurooppa

EU:n päätökset vaikuttavat kansalaisten hyvinvointiin, vaikka sosiaalipolitiikka kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Tilaisuudessa kysytään, hyllytetäänkö idea sosiaalisesta Euroopasta. Entä mitä tapahtuu kansalaisyhteiskunnalle, jonka elintilan kaventumisesta on merkkejä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 14.5. asti.

16.5. Sosiaaliset oikeudet eilen, tänään ja huomenna

Suomen sosiaalioikeudellisen seuran 20-vuotisjuhlalseminaarissa 16.5.2019 Helsingissä käsitellään sosiaalisia oikeuksia eri aikakausina. Seminaari on maksuton ja kaikille avoin, ilmoittautuminen 9.5. mennessä.

4.5.–5.5. Sote, sotu ja perustulo esillä Sosiaalifoorumin seminaareissa

Sosiaalifoorumin seminaareissa kysytään muun muassa, mitä ongelmia tulevan sote-uudistuksen pitäisi ratkaista. Esillä on myös sosiaaliturva tulevan hallituksen ohjelmassa ja perustulo vaalien jälkeisessä ajassa. Seminaareihin ei tarvitse ilmoittautua.

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto kokoontuu Suomessa

Suomi toimii EU:n puheenjohtajana 1.7. alkaen ja tästä syystä Suomessa järjestetään myös useita kansalaisjärjestöjen tapaamisia ja seminaareja. Myös Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN kokoontuu Suomessa.

Allekirjoita Ihmisoikeusliiton vetoomus perusturvan tason nostamiseksi

Ihmisoikeusliitto kerää allekirjoituksia puoluejohtajille luovutettavaan vetoomukseen perusturvan tason nostamiseksi. Liiton kevätseminaari 28. maaliskuuta pureutui köyhyyteen, perusturvaan ja riittävään toimeentuloon ihmisoikeusnäkökulmasta. Sen voi edelleen katsoa verkossa.

Nostetaan lapsiperheiden köyhyys esiin ennen ja jälkeen vaalien

EAPN-Finin Lapsiperheköyhyys-työryhmä kokoontui 12.3. uuden puheenjohtajan Liisa Partion vetämänä. Esillä olivat vaalivaikuttaminen ja tuoreet lapsiperheiden köyhyyttä koskevat tilastot ja tutkimukset. Ryhmän nimeksi päätettiin vakiinnuttaa Lapsiperheköyhyys-työryhmä.

Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa -tapahtumia huhtikuun alussa kolmella paikkakunnalla

Kuka kuuntelee köyhää -verkoston hanke Köyhän ääni kuuluviin maakunnissa levittää verkoston toimintaa Helsingistä myös muille paikkakunnille. Tilaisuuksia on 1.4. Jyväskylässä, 2.4. Seinäjoella ja 3.4. Tampereella.

EAPN-Finille uusi yleisesite ja eduskunta- ja eurovaaliesite

EAPN-Finin yleisesite on päivitetty. Myös verkoston eduskunta- ja eurovaalitavoitteista on tehty esite.Molemmat esitteet voi tulostaa verkkosivulta. Painettuina niitä voi pyytää verkoston sihteeriltä Erja Saariselta, erja.saarinen(at)soste.fi.

Keskusteluja ja julkaisuja Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan tulevaisuudesta järjestettävistä kansalaiskeskusteluista vielä ehtii ilmoittautua Helsingin tilaisuuteen 1.4. ja Jyväskylään 2.4. Etenkin sosiaalisen Euroopan tulevaisuuteen johdattavat EAPN-Finin ja SOSTEn julkaisu Inhimillisempi Eurooppa ja Kalevi Sorsa -säätiön tuore julkaisu Sosiaalinen Eurooppa.

8.4. Hiljainen Köyhyys Turussa -seminaari – esitys lisätty

Ma 8.4. klo 12–15
Turun Työväenopisto, Kaskenkatu 5
Tervetuloa kuuntelemaan seminaaria Turun hiljaisesta köyhyydestä. Seminaarissa kolme luentoa sekä keskustelupaneeli.

Future of Europe -julkaisu herättelee keskustelua Euroopan tulevaisuudesta

SOSTEn ja EAPN-Finin julkaisu Future of Europe – Reforming the policies of the European Union herättelee Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alla keskustelua sosiaali- ja terveyspolitiikasta sekä kansalaisten ja järjestöjen roolista unionissa.

Sosiaaliturvan tarkistuslista päivitetty

EAPN-Finin Sosiaaliturvan tarkistuslista on päivitetty vuoden 2019 etuusmuutoksilla. Se muistuttaa, mitä tukia ja palveluita on tarjolla. Paitsi avuksi suoraan kansalaisille, se sopii työvälineeksi ammattilaisten neuvontatyöhön. Myös järjestöjen Sosiaaliturvaopas pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille on päivitetty vuoden 2019 muutoksilla.

Lasten köyhyys -työryhmä kokoontuu 12.3.

EAPN-Finin Lasten köyhyys -työryhmä kokoontuu tiistaina 12.3. kello 12.30–14.30 Mannerheimin Lastensuojeluliitossa osoitteessa Toinen linja 17. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.

13.3. Osallisuuden edistäminen ja köyhyyden vähentäminen EU:n rakennerahastokaudella 2021–2027

Miten Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella on onnistuttu edistämään työelämän ulkopuolella olevien osallisuutta ja vähentämään köyhyyttä? Entä mitä seuraavalla rakennerahastokaudella tulisi tehdä? Tämä selviää Helsingissä pidettävässä seminaarissa. Ilmoittautuminen päättyy 6.3.

5.3.2019 Riittääkö perusturva elämiseen?

Tiistai 5.3.2019 klo 12-14
Eduskunta, Pikkuparlamentin Auditorio, Arkadiankatu 3
Seminaarissa kuullaan tuoreen perusturvan arviointiraportin tuloksia. Kokemusasiantuntijat ja eduskuntaryhmien edustajat kommentoivat tuloksia ja kertovat näkemyksiään, mihin perusturva riittää ja miten sitä pitäisi uudistaa.

Vaikuta kyselyyn asiakasmaksujen perinnästä

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä suunnittelee kyselyä henkilöille, joilta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat menneet perintään perintätoimistoille. Nyt voi osallistua kysymysten tekoon: lähetä ehdotuksesi helmikuun loppuun mennessä osoitteella tuula.paasivirta(at)3kverkosto.fi

Pelastakaa Lapset on EAPN-Finin 50. jäsen

EAPN-Fin hallitus hyväksyi 12.2. pitämässään kokouksessa Pelastakaa Lapset ry;n verkoston jäseneksi. Samalla ylittyi 50 jäsenen raja. Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiset toimijat ovat tervetulleita Suomessa ja EU-tasolla aktiiviseen verkostoon.

Kysely järjestöille aktiivimallista

Työttömien Keskusjärjestö ja Vates selvittävät, millaista työllistymistä edistävää toimintaa järjestöissä on tai voisi olla. Uuden asetuksen mukaan aktiivimallin ehdot laajentuvat eli aktiiviehdon täyttävää toimintaa voivat jatkossa järjestää muun muassa järjestöt ja kunnat.

Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa. Ulkomailla autetaan katastrofeissa ja konflikteissa pahiten kärsineitä ihmisiä, tänä vuonna erityisesti nuoria.

Maksutonta Tapatuunaus-koulutusta

Tapatuunaus-hankkeesta on saatavilla maksutonta koulutusta työttömien ja työvoiman ulkopuolellaolevien alkoholinkäytön yhteisölähtöiseen vähentämiseen. Sen kohderyhmänä ovat työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa ja ehkäisevässä päihdetyössä työskentelevät ammattilaiset.

21.2.2019 Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa -seminaari

Terveydeksi -hanke järjestää seminaarin lakisääteisestä velvollisuudesta järjestää työttömien terveystarkastuksia eduskunnan kansalaisinfossa. Tervetuloa!

Tulevaisuuden sosiaaliturva: Miten eriarvoistumista vähennetään?

Professori Juho Saaren raportti Hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa julkistettiin 30.1. Helsingissä. Raporttia kommentoi muun muassa EAPN-Fin kansalaistoimintaryhmä koordinaattori Jouni Kylmälän johdolla. Raportti keskittyy yhteiskunnalliseen eheyteen ja sosiaalisen etäisyyden kasvuun.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea tyytymätön järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanon hitauteen

Sosiaalisten oikeuksien komitea tarkasteli viiden aiemmin antamansa järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoa Suomessa. Komitea katsoo mm. ettei riittäviin toimiin ole ryhdytty työmarkkinatuen nostamiseksi riittävälle tasolle.

SOSTE ja sosiaali- ja terveysjärjestöt muotoilivat periaatteet perusturvan kehittämiseksi

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt näkevät, että Suomessa tarvitaan perusturvan remonttia, mutta kertarysäyksellä tehtävän mylläyksen sijaan uudistus on tehtävä vaiheittain. Järjestöt haluavat olla kehittämässä perusturvajärjestelmää sellaiseksi, että se huomioi mahdollisimman hyvin ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja joustaa tilanteiden muuttuessa.

Järjestöt lausuivat YK:n TSS-sopimuksen täytäntöönpanon epäkohdista

EAPN-Fin oli mukana 16:n ihmisoikeustyötä tekevän järjestön yhteisessä raportissa YK:n TSS-komitealle. Se käsittelee YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, TSS-sopimuksen, täytäntöönpanoaa Suomessa.

Artikkelikokoelma luotaa EU:n tulevaisuutta eurovaalien edellä

Murroksessa olevalla EU:lla on edessään muutosten vuosi: Europarlamentin vaalit ovat toukokuussa ja niiden jälkeen aloittaa uusi komissio. Uusi julkaisu valottaa EU:n tulevaisuutta muutosten kynnyksellä, etenkin sen sosiaalista ulottuvuutta.

Suomalainen köyhyys esillä Euroopan parlamentissa 29.1.2019

Myös suomalainen köyhyys on esillä Euroopan parlamentin köyhyysryhmän ja Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston seminaarissa 29. tammikuuta. Check out: Poverty Watch Finland Report 2018.

28.1. Joustava perusturva -julkistamistilaisuus

SOSTEn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi julkistetaan 28.1. aamukahvitilaisuudessa. Tilaisuudessa kuullaan, miten perusturvaa pitäisi uudistaa. Julkaisu on jaossa kaikille osallistujille.

EAPN-Finin yleiskokous linjasi ensi vuoden toimintaa

Yleiskokous pidettiin 26.11.2018. Verkoston vuotta 2019 leimaavat vaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen sekä vaikuttaminen sosiaalisen Euroopan puolesta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Joulukeräyksillä apua lapsiperheille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punaisen Ristin Hyvä joulumieli -keräys auttaa vähävaraisia lapsiperheitä. Myös Pelastakaa Lasten joulukeräyksen tuotolla tuetaan köyhiä lapsia Suomessa.

Inhimillisempi Eurooppa 17.12. Helsinki ja 19.12. Tampere

Eurovaalit pidetään toukokuussa 2019. Kahdessa Inhimillisempi Eurooppa -tilaisuudessa pureudutaan sosiaalisen Euroopan tulevaisuuteen. Toinen tilaisuus on Helsingissä Eurooppa-salissa 17.12. kello 9–11 ja toinen Tampereella Kumppanuustalo Arttelissa 19.12. kello 13–15.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus Anna-Stina Nykäselle

Helsingin Sanomissa julkaistu toimittaja Anna-Stina Nykäsen artikkeli kertoo siitä, mitä niukkuudessa eläminen tekee ihmiselle. Se toi hänelle 26.11. jaetun Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen.

Köyhä mediassa -opas julkaistiin

Kuka kuuntelee köyhää -verkoston ja EAPN-Finin tuottama Köyhä mediassa -opas antaa köyhyyttä kokeneille ihmisille tietoa, vinkkejä ja tukea mediassa esiintymiseen. Se julkaistiin Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuudessa 26.11.2018.

Minna Markkanen: Kohtuullisen minimin viitebudjetit turvaavat arjen sujumisen ja toimintamahdollisuudet

Kuluttajatutkimuskeskus on päivittänyt kohtuullisen minimin viitebudjetit. Niiden lähtökohtana ovat inhimilliset tarpeet ja toimintamahdollisuudet. Näkökulma on tervetullut lisä myös perusturvasta käytävään keskusteluun.

Ruokaa ja osallisuutta -seminaari Kemissä 3.12.2018

Köyhyys, huono-osaisuus ja eriarvoistuminen ovat laajasti esillä Punaisen Ristin valtakunnallisessa seminaarissa Kemissä 3. joulukuuta. Teemoja käsitellään Punaisen Ristin ruoka-aputoiminnasta tehtyjen selvitysten pohjalta. Sen voi katsoa myös verkosta.

Köyhyys ja köyhä mediassa aiheina 26.11.2018

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille jaetaan 26.11. kello 15 alkavassa tilaisuudessa. Samalla julkistetaan Köyhä mediassa – opas köyhyyttä kokeneille. Tilaisuus on avoin kiinnostuneille. Muista ilmoittautua!

17. Köyhyyttä kokeneiden eurooppalainen tapaaminen Brysselissä 7.-8.11.

Suomesta osallistuu jälleen delegaatio eurooppalaiseeen köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen Brysselissä. Tapaamisen aiheena on tänä vuonna koulutus.

EAPN-Finin yleiskokous 26.11.2018

EAPN-Finin yleiskokous pidetään maanantaina 26.11. kello 12–14 SOSTEssa. Samassa paikassa pidetään kello 15 alkaen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus. Siinä selviää, miten köyhyyttä on tänä vuonna mediassa käsitelty ja mitkä jutut kokemusasiantuntijaraati on päättänyt palkita.

Puhu rahasta -messut ja Talous tuuliajolla? -seminaari 28.11.2018

Puhu rahasta -messut on tapahtuma oman talouden hallinnasta nuorille, vanhemmille sekä ammattilaisille. Samana päivänä järjestetään Talous tuuliajolla? -seminaari. Molemmat pidetään Kansallismuseossa ja ne ovat maksuttomia.

Köyhyyden vastaisena päivänä 17.10. kampanjoidaan Euroopan laajuisesti

Lokakuun 17. päivä vietetään YK:n köyhyyden vastaista päivää. EAPN haastaa jäsenverkostonsa eri maissa kampanjoimaan köyhyydestä vapaan Euroopan puolesta. Suomessa järjestetään noin sata Asunnottomien yön tapahtumaa yli 40 paikkakunnalla.

Köyhyys ei ole poistunut Suomesta

Köyhyys on vähentynyt vain vähän, vaikka Suomi on sitoutunut sekä EU:n että YK:n tavoitteisiin vähentää sitä. EAPN-Finin toista kertaa tekemä Suomen Köyhyysvahti kokoaa tuoreimpia köyhyyttä koskevia tietoja ja sisältää verkoston näkemykset köyhyyden vähentämiseksi.

Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston yleiskokous Wienissä

EAPN nostaa köyhyyden poistamisen eurovaalien teemaksi ja ryhtyy vahvistamaan köyhyyden vastaista liikettä Euroopassa. Eurooppalainen verkosto kokoontui yleiskokoukseensa Wieniin 27.-29.9.2018

Tarja Pajunen: Asiakasmaksulain uudistus etenee – lakiesityksessä myönteisiä asioita, mutta myös uhkia

Lakiluonnoksessa on asioita, joista voi olla ilahtunut, mutta myös huolestuttavia piirteitä: Etäpalveluiden ja niiden maksullisuuden vahva esiin tuleminen ja terveyskeskuskäyntimaksujen kasvun uhka huolestuttavat.

Uusia työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön

Tapatuunaus-hankkeen kahdessa maksuttomassa seminaarissa 2.11. ja 16.11. esitellään työkaluja työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien alkoholinkäytön yhteisölähtöiseen vähentämiseen.

Asunnottomien yö 17.10.

EAPN-Fin kutsuu kansalaisia ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjä järjestämään toimintaa ja tapahtumia Asunnottomien yönä 17. lokakuuta.

Ehdota juttuja Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi

Tunnustus toimittajille jaetaan kolmatta kertaa. Tänä vuonna ehdokaslistaa julkaistaan samalla, kun se karttuu. Ensimmäisiin ehdokkaisiin voi jo tutustua. Uutta on myös Huoltaja-säätiön tuhannen euron palkinto tunnustuksen saajalle.

MeP Merja Kyllönen puhuu työssä käyvien köyhyydestä 17.9.2018

Työssä käyvän köyhyys: kun työlläkään ei pärjää on aiheena Helsingin Työkanavan, Hetyn avoimessa maanantaitapaamisessa 17.9. kello 13–15. Asiaa käsittelee europarlamentaarikko Merja Kyllönen.

Köyhä julkisuudessa -keskustelutilaisuus 12.9.2018

Köyhyyden vähentäminen ei onnistu ilman, että köyhyyttä kokevia ihmisiä kuullaan asiantuntijoina. Mediassa köyhyydestä puhumiseen tarvitaan tukea. Asiasta keskustellaan 12.9 2018 kello 16–19 Kirkkohallituksessa.

Kouluissa ei riittävästi tunnisteta köyhyyden vaikutuksia koulunkäyntiin

Vähävaraisuus altistaa kiusaamiselle kouluissa, selviää Pelastakaa Lasten tuoreesta Lapsen ääni -kyselystä. Kouluissa ei tunnisteta riittävästi köyhyyden vaikutuksia koulunkäyntiin ja oppimiseen.

Elokuvia ja keskustelua perustulosta Kino Andorrassa 27.8.

Kaksi Perustulo, perusoikeus -teemaista elokuvaa esitetään ja niistä keskustellaan Kino Andorrassa Helsingissä maanantaina 27.8. kello 17–19. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kansalaistoimintaryhmän syyskausi alkaa 31.8.

Työssäkäyvien köyhyys ja koulutuksen tasa-arvo ovat EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmän syksyn aiheita. Ryhmä kokoontuu syksyn ensimmäiseen tapaamiseen SOSTEen perjantaina 31.8.

Monipuolinen teemalehti eriarvoisuudesta

Mitä eriarvoisuus on nykypäivän Suomessa ja miten sitä voi vähentää? Toukokuussa ilmestyneessä EHYT Teema -lehdessä aihetta käsitellään niin tutkimuksen kuin käytännön näkökulmasta. Mukana myös laaja artikkeli syrjäytymisen ehkäisystä Islannissa.

Tule raatiin valitsemaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat!

EAPN-Fin jakaa marraskuussa jo kolmatta kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Sen saajat päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Nyt voi hakea mukaan raatiin!

Työllisyyspalvelut maakuntamallissa esillä Työllisyysfoorumissa

Työllisyysfoorumi järjestetään 27.–28. syyskuuta Kalliolan setlementissä Helsingissä. Esillä ovat muun muassa aktiivimalli ja työllisyyspalvelut maakuntamallissa. Kanavatyöskentelyssä aiheina ovat muun muassa työttömyysloukut ja työttömien käyttämättömät voimavarat. Ilmoittaudu 24.8. mennessä.

Köyhä mediassa -julkaisuun etsitään kuvia

Haluatko tukea Kuka kuuntelee köyhää?-verkostoa lähettämällä meille valokuviasi. Käytämme kuvia Köyhä julkisuudessa -ohjekirjassa ja mahdollisesti verkko- ja Facebook-sivuillamme. Toivomme kuvien olevan kesäkuvia. Opas julkaistaan marraskuussa 2018.

Euroopan neuvostolta toistuvasti kritiikkiä Suomen perusturvan liian alhaisesta tasosta

Suomi on saanut moitteita perusturvan, kuten työttömyysturvan, liian alhaisesta tasosta. Suomen valtio on kuitenkin sivuuttanut kritiikin, toteavat Ihmisoikeusliitto ja Suomen sosiaalioikeudellinen Seura.

EAPN-Fin: Perusturva kaipaisi kiireisesti parannuksia

Suomessa keskustellaan perusturvan uudistamisesta. EAPN-Fin muistuttaa, että perusturva kaipaa kiireisesti parannuksia. Verkosto otti asiaan kantaa, kun vähimmäisturvan parantamista vaativa bussikiertue tuli Suomeen 13.6.2018.

Jouni Kylmälä: Puolassa ruokapankit tekevät muutakin kuin jakavat ruokaa

Toinen EMIN, vähimmäisturvabusseista on ollut kesäkuun alun Puolassa. Päiviin on sisältynyt seminaareja, lehdistötilaisuuksia, keskusteluja ja visiittejä. Vaikutuksen on tehnyt erityisesti mittava ruokapankkitoiminta, johon kuuluu muun muassa ravitsemusvalistusta ja kierrätyksen opetusta.

European Minimum Income Journey -bussikiertue Suomessa 13.-16.6.2018

Eurooppaa kiertää tällä hetkellä kaksi bussia, jotka kampanjoivat vähimmäistoimeentulon puolesta. Toinen busseista saapuu Suomeen ja on 13.6. Helsingissä, 15.6. Tampereella ja 16.6. Turussa. Ohjelmassa on muun muassa keskustelua, kuvia ja videoita sekä kulttuuriohjelmaa.

Tarja Pajunen: Tarpeellinen muistutus mahdollisuudesta alentaa asiakasmaksuja

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa kuntia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullistamisesta ja perimättä jättämisestä tilanteen niin vaatiessa. EAPN-Fin on tyytyväinen siihen, että asia on otettu ministeriön kuntainfossa esille.

Jouni Kylmälä: Puolassa villi markkinoistaminen teki asumisesta kohtuuttoman hintaista

Euroopan halki ajaa kaksi bussia, joiden matkustajat kampanjoivat köyhyyttä vastaan. Kiertueen tapaamisissa kertyy tietoa köyhyyskysymyksistä eri maissa. Ennen bussin kyytiin hyppäämistä Jouni Kylmälä tutustui asumisen ongelmiin Puolassa.

Köyhyys vähenee asiakaslähtöisillä palveluilla ja riittävällä perusturvalla

Etuuksien lisäksi palvelut ovat tärkeitä köyhyyden vähentämisessä. Perustulo auttaisi selviämistä muuttuvassa maailmassa. Muun muassa tällaisia ajatuksia kuultiin Suomi ilman köyhyyttä -keskustelussa Maailma kylässä -festivaalilla. Sen voi katsoa verkosta.

Vastaa Köyhä julkisuudessa -kyselyyn

Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston Köyhä mediassa ja julkisuudessa -kyselyyn voi vastata 15.6.2018 asti. Sillä selvitetään köyhyyttä kokeneiden näkemyksiä median tavasta käsitellä köyhyyttä ja kokemuksia mediassa esiintymisestä. Vastaaminen on hyvä tapa vaikuttaa.

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen Suomen talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi

EAPN-Fin ja SOSTE vaativat Suomelta aktiivisuutta köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentämisessä. Ne kommentoivat komission 23.5.2018 julkistettuja Suomen maakohtaisia suosituksia.

7.6. Seminaari köyhyyden vähentämisestä ja takuutulo-kansalaisaloitteesta

Ketkä ovat Suomessa köyhiä ja miksi? Miksi takuutuloa koskeva kansalaisaloite on tärkeä? Suomen sosiaalioikeudellinen seura ja EAPN-Fin järjestävät seminaarin köyhyydestä ja sen vähentämisestä 7. kesäkuuta Helsingissä.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille jaetaan taas ensi syksynä

EAPN-Fin jakaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille ensi marraskuussa kolmatta kertaa. Ensimmäistä kertaa tunnustuksen saanut toimittaja saa Huoltaja-säätiön myöntämän tuhannen euron palkinnon.

Anna Järvinen: Osallistavan kasvun tapaaminen 27.4. Brysselissä

9.5.2018
Brysselissä järjestettiin 27.4. kolmatta kertaa Osallistavan kasvun tapaaminen (Annual Convention of Inclusive Growth), johon osallistui satoja sosiaali-, terveys- ja työllisyysasioiden kanssa toimivia ihmisiä mm. ministeriöistä ja kansalaisjärjestöistä.

Suomi ilman köyhyyttä? 26.5.2018

Maailma kylässä -festivaalilla keskustellaan siitä, onko Suomi ilman köyhyyttä mahdollinen. Keskustelemassa ovat presidentti Tarja Halonen, köyhyystutkija Maria Ohisalo ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Keskustelua kommentoivat Martin-Eric Racine ja Eeva-Maria Grekula.

Allekirjoita vetoomus vähimmäisturvan kehittämiseksi

EAPN jäsenineen ja kumppaneineen kampanjoi riittävien ja kattavien vähimmäisturvajärjestelmien puolesta EU:ssa ja kaikissa Euroopan maissa. Nyt kerätään nimiä vetoomukseen, jossa vaaditaan konkreettisia toimia vähimmäisturvan kehittämiseksi.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2018: Köyhyydellä ei leikitä

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja ”Köyhyydellä ei leikitä” on julkaistu. Vuosikirjassa on arviota ja esityksiä köyhyyden vähentämiseksi.

Eriarvoisuustyöryhmä luovutti raporttinsa pääministerille – EAPN-Fin ehdotti perusturvan tason parantamista

Juho Saaren johtaman eriarvoisuustyöryhmän raportti on julkaistu.

EAPN-Fin Suomen Sosiaalifoorumissa 21.-22.4: Perusturvaa ja perintäbisnestä

EAPN-Fin on mukana Suomen sosiaalifoorumissa la 21.4. seminaarilla Mitä perusturvan uudistamisesta seuraavaan hallitusohjelmaan? ja su 22.4. seminaarilla Kirottu perintä ja ulosottobisnes.

Köyhä julkisuudessa -kuulemistilaisuus 18.4. klo 16

Köyhä julkisuudessa -kuulemistilaisuuden tavoitteena on muun muassa kartoittaa köyhyyttä kokeneiden toiveita, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä median kanssa työskentelystä köyhyyskysymyksissä.

EAPN-Finin suositukset Suomelle 2018

EAPN-Fin on laatinut omat suosituksensa Suomelle ja toivoo, että EU-komissio huomioi nämä vuotuiseen ohjausjaksoonsa liittyvien maakohtaisten suositusten valmistelussa.

Raportti: Euroopan nuoriso toivon ja epätoivon rajalla

Caritaksen raportissa pureudutaan nuorten köyhyyteen Euroopassa. Suomen Caritas laati Suomea koskevan raportin, joka keskittyy erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Komission maaraportti: Suomi ei tule saavuttamaan köyhyydenvähentämistavoitettaan

Euroopan komissio julkaisi 7.3. maaraportit osana EU-ohjausjaksoa. Köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentäminen ei ole edennyt Suomessa maaraportin mukaan lainkaan.

EAPN-Fin käynnisti kansalaisaloittteen takuutulosta perusturvan parantamiseksi

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin vireille paneman kansalaisaloitteen tavoitteena on nostaa syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa sekä takuueläkettä noin tuhanteen euroon kuukaudessa.

Viitebudjetit meillä ja maailmalla

Lauri Mäkinen Turun yliopistosta oli EMIN-verkoston kokouksessa 20.2. kertomassa viitebudjeteista. Hän kertoi, miten viitebudjetteja on hyödynnetty Suomessa sekä kansainvälisissä hankkeissa. Puheenvuorossaan hän myös vertaili viitebudjetteja ja toimeentulotuen tasoa.

Ehdokkaita Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi voi esittää koko vuoden

Jos eteen osuu lehtijuttu, verkkojulkaisu tai tv- tai radio-ohjelma, jossa köyhyyttä on käsitelty sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneita kunnioittaen, juttu kannattaa lähettää saman tien ehdolle Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajaksi.

SOSTEn selvitys: Tuloerot kääntyneet kasvuun – työttömät, lapsiperheet ja opiskelijat kärsijöinä

Pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viime vuosien aikana. Perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä, erityisesti indeksijäädytyksillä. Lisäksi perusturvaetuuksien varassa elävien ryhmien toimeentuloa on vaikeuttanut etuustulojen verotuksen kiristäminen.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2018 on ilmestynyt

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on ilmestynyt päivitettynä. Siihen on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet seitsemäntoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja eläkkeensaajajärjestöä. Opas tekee sosiaaliturvaa tunnetuksi, jotta ihmiset osaisivat hakea tarjolla olevan avun.

EMIN-verkosto kampanjoi riittävän vähimmäistoimeentulon ja perusturvan puolesta

Riittävä ja kattava vähimmäistoimeentulo on tärkeä keino vähentää köyhyyttä. EAPN jäsenineen ja kumppaneineen kampanjoi EMIN-projektissa vähimmäistoimeentulojärjestelmien puolesta kaikissa Euroopan maissa. Keväinen bussikiertue ympäri Eurooppaa tekee asiaa tutuksi. Suomessa perusturvan kehittämistä nostetaan esiin mm. takuutuloa vaativalla kansalaisaloitteella.

EAPN-Fin kokoaa toimijoita köyhyyden vastaiseen työhön – liity verkostoon!

EAPN-Fin-verkostoon kuuluu köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimivia järjestöjä, ryhmiä ja kansalaisia. Kunkin jäsenen asiantuntemus vahvistaa verkoston asiantuntemusta ja laajaa verkostoa kuunnellaan tarkemmin. Jäsenenä pääsee myös vaikuttamaan verkoston luottamustehtävissä. Jäseneksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen eapn(at)soste.fi.

Sosiaaliturvan tarkistuslista on päivitetty

Sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen tukiviidakko. Tämän vuoksi tukia ja palveluita jää saamatta. EAPN-Finin vuosittain julkaisema Sosiaaliturvan tarkistuslista on nyt päivitetty vuoden 2018 etuusmuutosten mukaiseksi. Lista muistuttaa, mitä tukia ja palveluita on tarjolla. Paitsi suoraan kansalaisille, tarkistuslista sopii työvälineeksi neuvontatyöhön.

Miten aktiivimalli vaikuttaa toimeentulotukea saaviin työttömiiin?

SOSTEblogissa käsitellään työttömien aktivointiin pyrkivien mallien ongelmia. STM:n malli on jo voimassa, mutta soveltamisohjeita vasta pohditaan – vielä ei ole selvää, miten se vaikuttaa toimeentulotukea saavien työttömien toimeentuloon, mikä on työttömien oikeusturvalle huolestuttavaa, Anna Järvinen kirjoittaa.

Perustuloa käsittelevä maailmankongressi Tampereella elokuussa

Basic Income Earth Networkin (BIEN) seuraava maailmankongressi järjestetään Tampereen yliopistolla 24.–26.8.2018. Sen teemana on Basic Income and the New Universalism: Rethinking the Welfare State in the 21st Century. Kongressia edeltää 23.8. pohjoismainen perustulopäivä. Kongressiin voi tarjota esitelmiä ym. 28.2.2018 asti.

Tervetuloa EAPN-Finin työryhmiin

EAPN-Finin työryhmät ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Terveys ja köyhyys -työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 18. tammikuuta kello 14– 6 Kirkkohallituksessa, osoitteessa Eteläranta 8. Kansalaistoimintaryhmän vuoden toinen tapaaminen on 9. helmikuuta kello 13–15.30 SOSTEssa osoitteessa Yliopistonkatu 5, 6. kerros.

Minna Markkanen: Pienlaina-asiakkailla näkyy taloudellisen huono-osaisuuden kasautuminen

14.12.2017
Pienlaina-asiakkaat hakevat lainaa usein epätoivoisessa tilanteessa: pitkäaikaiset toimeentulovaikeudet ja ylivelkaantuminen ovat kietoutuneet monisyiseksi vyyhdiksi. Sosiaalinen luototus voi olla iso apu, mutta lisäksi tarvitaan riittävä perusturva ja luottomarkkinoille reilummat pelisäännöt.

EAPN-Fin keskittyy ensi vuonna perusturvan korottamiseen, Jiri Sirosesta uusi puheenjohtaja

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 27. marraskuuta. Se päätti ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, jossa painopisteitä ovat vaikuttaminen perusturvan nostamiseksi ja kansalaisten äänen vahvistaminen köyhyydestä käytävässä keskustelussa. Verkoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin järjestöpäällikkö Jiri Sironen EHYT ry:stä ja varapuheenjohtajaksi sosiaalipoliittinen sihteeri Tarja Pajunen Eläkkeensaajien Keskusliitosta.

EAPN-Fin: Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus Jani Kaaron blogille

”Köyhän ongelma on lähtökohtaisesti se, että hänellä ei ole rahaa. (–) Siksi on melko yllättävää millaista vastarintaa herättää sellainen ajatus, että köyhän köyhyys hoidettaisiin pois antamalla hänelle rahaa”, toimittaja Jani Kaaro kirjoittaa Seura-lehden blogissa ”Paraneeko köyhyys rahalla?” Se oli yksimielisesti Kunnioittavasti köyhyydestä -raadin suosikki tunnustuksen saajaksi.

Miten kirjoittaa kunnioittavasti köyhyydestä?

EAPN-Fin on julkaissut Kunnioittavasti köyhyydestä -oppaan köyhyydestä kirjoittamiseen. Se tuo köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkökulman köyhyyden käsittelyyn. Oppaan pohjana on kriteeristö, jota Kunnioittavasti köyhyydestä -raati käyttää köyhyysaiheisten juttujen ja ohjelmien arvioinnissa.

Elä viikko 50 eurolla – osallistu Invalidiliiton toimeentulohaasteeseen

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään 3. joulukuuta. Invalidiliitto on valinnut päivän teemaksi sosiaalisen ja taloudellisen yhdenvertaisuuden. Liitto haastaa suomalaiset tulemaan viikon ajan toimeen samalla rahasummalla kuin vammainen vähävarainen ihminen eli 50 eurolla.

EAPN-Fin julkaisi Köyhyysvahti 2017 -raportin

EAPN-Fin on julkaissut ensimmäistä kertaa Köyhyysvahti -raportin, jossa käydään läpi tuoreimmat köyhyyttä koskevat tilastotiedot ja kehitystrendit sekä esitetään näkemys köyhyyden vähentämiseksi tarvittavista toimista. Raportti on myös englanninkielisenä.

Köyhyyttä käsitellään marraskuussa monesta näkökulmasta

Viikko 47 on täynnä köyhyyttä käsitteleviä seminaareja ja muita tilaisuuksia. Esillä ovat työssäkäyvien köyhyys, kohtuullisen elämän minimin määrittely viitebudjetein sekä köyhyyden kehitys satavuotiaassa Suomessa. Lisäksi kahdessa tilaisuudessa käsitellään toimeentulotuen hoidon sujumista Kelassa.

Työssäkäyvien köyhyys esillä 20.11.

Työssäkäyvien köyhyys on ollut esillä niin 24. 10. Eduskunnan Kansalaisinfossa pidetyssä seminaarissa kuin Köyhyyttä kokeneiden ihmisten tapaamisessa Brysselissä 9.–10.11. Maanantaina 20.11. EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmän ja Helsingin Työttömien tilaisuudessa kello 13–15 kuullaan antia näistä molemmista. Tilaisuus pidetään Helsingin Työkanavassa, HeTy:ssä, Katajanokanlaituri 4.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus jaetaan 27.11. 2017

Journalisteille jaettavan tunnustuksen saaja selviää maanantaina 27.11.2017 kello 14.30 alkavassa tilaisuudessa. Kilpailutöiden, tunnustuksen saajien esittelyn ja muun ohjelman lisäksi tilaisuudessa julkistetaan Kunnioittavasti köyhyydestä–Opas toimittajille. Tilaisuuteen voi nyt ilmoittautua, tervetuloa köyhyyttä koskevasta journalismista kiinnostuneet!

EAPN-Finin yleiskokous 27.11.2017

EAPN-Finin yleiskokous pidetään 27.11.2017 klo 12-14. Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus alkaen klo 11.30. Yleiskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kansalaistoimintaryhmällä kaksi kokoontumista syksyllä

Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu syksyllä vielä kaksi kertaa. Tapaamisessa 2.11. virittelemme muun muassa Brysselin reisssua ja 8.12. arvioimme kulunutta ja suuntaamme kevääseen 2018 pikkujouluisissa tunnelmissa.

Palkkatyö on paras rokotus köyhyyttä vastaan – vai onko?

Perheen huoltajalla voi olla vakituinen kokopäivätyö ja silti perhe sinnittelee päivästä toiseen köyhyydessä. Työssäkäyviä köyhiä on Suomessa yhä enemmän, selvisi EAPN-Finin, Eduskunnan köyhyysverkoston ja SOSTEn järjestämässä seminaarissa 24. lokakuuta Eduskunnan Kansalaisinfossa.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus jaetaan 27.11. – ilmoita juttu mukaan kisaan!

EAPN-Fin jakaa 27.11.2017 Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille. Tunnustuksen saajat valitsee köyhyyttä kokeneista henkilöistä koostuva raati.

Järjestöt vaativat reilua ja kestävää kauppaa

Suomalaisten järjestöjen yhteinen visio esittää Suomen ja EU:n kauppapolitiikalle uutta ja kestävää suuntaa. 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan -vision allekirjoittajien joukossa on myös EAPN-Fin.

Seminaari: Lapsuuden hintalappu – lapsuuteen investoimalla kohti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää päätöksentekoa

24.10.2017 klo 12.30-15.45
Lastensuojelun Keskusliitto ja Valtiontalouden tarkastusvirasto järjestävät seminaarin lapsuuteen investoimisesta.

Allekirjoita kansalaisaloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta!

Järjestöt ovat avanneet kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan viranomaisilta selvitystä ja toimenpiteitä siirtymiseksi aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

Asunnottomien yö YK:n köyhyyden vastaisena päivänä 17.10.

YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi vietetään Suomessa Asunnottomien yön merkeissä 17. lokakuuta.

EAPN:n vastaus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin

EAPN julkaisi vastauksensa ”Make Social Rights the beating heart of Europe! ” Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin.

Tervetuloa EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmään!

Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 6.10. klo 13-16. Pohdimme mm. työssäkäyvien köyhyyttä ja Tukholman reissua lokakuussa. Tervetuloa mukaan!

Tule mukaan raatiin valitsemaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat!

EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunniottavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille. Kokoamme nyt raatia, joka valitsee tunnustuksen saajat.

Kansalaisyhteiskuntapalkinto haettavana 8.9. saakka

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea palkitsee tänä vuonna työn tulevaisuuden turvaamiseen tähtääviä, innovatiivisia kansalaisyhteiskunnan hankkeita laadukkaiden työpaikkojen ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Kansalaistoimintaryhmän tapaaminen 17.8.

Kansalaistoimintayhmä koolla to 17.8. 13-16 Sostessa. Tervetuloa mukaan! Puhumme mm. köyhyysrunoista, Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksesta, tulevasta seminaarista ja Brysselin pep-tapaamisesta, joissa kummassakin teemana työssäkäyvän köyhyys.

EAPN-Fin mukana Päihdepäivillä 6.-7.6.

EAPN-Fin on mukana Päihdepäivät -tapahtumassa Helsingin Kulttuuritalolla 6.-7.6.2017. EAPN-Finillä on Päihdepäivillä infopöytä ”Kohtaamisten teltassa” ja lisäksi puheenvuoro asiakasmaksuista ”Open stagella” 7.6. klo 14.30.

Kepa Talks Maailma kylässä -festivaalilla: Eduskunta kestävän kehityksen asialla

YK:n Agenda2030-tavoiteohjelma keskustelussa Maailma kylässä -festivaalilla la 27.5. klo 14:15–15:15. Mikä on Suomen panos köyhyyden ja nälän vähentämiseen?

Jiri Sironen: Sosiaalisten oikeuksien pilari on aito mahdollisuus vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta

18.5.2017
Tuleeko EU toimimaan kuten ennenkin uuden pilarikäsitteistön sisällä vai voisiko sen sosiaalinen ulottuvuus olla tulevaisuudessa laadullisesti jotain uutta ja vahvempaa?

EAPN:n arvio maaraporteista ja ehdotuksia maakohtaisiin suosituksiin

EAPN julkaisi yhteenvedon jäsenverkostojensa arvioista eri maaraporteista ja ehdotukset komission maakohtaisiin suosituksiin.

Kannanotto: Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin

Järjestöt esittävät 9.5. kannanotossaan, että lapsiperheköyhyyttä tulee vähentää nykyistä tavoitteellisemmin. Myös sen seurausten lieventämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi toistamiseen Suomen työmarkkinatuen tason riittämättömäksi

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut päätöksensä Suomen sosiaalioikeudellisen seuran (SSOS) kanteluun työmarkkinatuen tasosta. Sosiaalisten oikeuksien komitea toteaa työmarkkinatuen tason olevan liian matala.

Komissio julkaisi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin

Komissio julkaisi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin lukuisine liitteineen, ensimmäiset konkreettiset aloitteet pilarin toteuttamiseksi sekä keskusteluasiakirjan Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta.

EAPN-Finin suositukset Suomelle

EAPN-Fin on laatinut omat suosituksensa Suomelle ja toivoo, että EU-komissio huomioi nämä vuotuiseen ohjausjaksoonsa liittyvien maakohtaisten suositusten valmistelussa.

Köyhyyden vähentäminen on nostettava poliittiseen keskusteluun

EAPN-Fin on julkaissut päivitetyn tietopaketin köyhyydestä. Köyhyys – syitä ja seurauksia -julkaisu kertoo yleistajuisesti köyhyydestä Suomessa ja Euroopassa.

Seminaari: Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan – miltä tilanne näyttää nyt?

Aika: keskiviikko 22.3. klo 16-18
Esitykset löytyvät nyt verkkosivuilta!

(Sosiaalisen) Euroopan tulevaisuus?

EU täyttää maaliskuussa 60 vuotta pohtien tulevaisuuttaan. EAPN peräänkuuluttaa sosiaalisen Euroopan vahvistamista ja kunnianhimoista Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria.

Ristiriitaisia odotuksia konferenssissa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

Euroopan komissio järjesti 23.1. Brysselissä ”korkean tason” konferenssin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista.

Tervetuloa mukaan PeP-ryhmän tapaamiseen 17.2.!

PeP (People experiencing Poverty) -ryhmä kokoontuu pe 17.2. klo13-16. Jos olet kiinnostunut keskustelemaan ja jakamaan omia köyhyyteen liittyviä kokemuksiasi, tule mukaan!

Tiedote: Asiakasmaksujen kohtuullistaminen ei toteudu

23.1.2017
Lakisääteistä asiakkaan oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseen ei kyselymme mukaan tunneta eikä sitä sovelleta kunnissa.

Sari Laaksonen: Lapsia on suojeltava sekä köyhyydeltä että köyhyyden vaikutuksilta

9.11.2016
Tilastot osoittavat, että joka kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheissä ja eriarvoisuus on kasvamassa. Monet tutkimukset ovat avanneet silmiämme sille, miten haitallisia ja kauaskantoisia vaikutuksia lapsuudessa koetulla köyhyydellä on.

Horisontti-ohjelma palkittiin Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksella

EAPN-Fin jakoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille. Parhaana työtä palkittiin Horisontti-ohjelman radiokeskustelu Pitääkö ruokahävikki yllä leipäjonoja. Ohjelman ovat toimittaneet Kirkon tiedotuskeskuksen toimittajat Anna Patronen ja Ville Talola.

EAPN-Finin yleiskokouksessa valittiin uusia hallituksen jäseniä

Uudelleen valituksi tuli Sari Laaksonen (Ensi- ja turvakotienliitto). Uusina jäseninä halllituksessa aloittavat Eija Tuohimaa (Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY), Minna Markkanen (Takuusäätiö) ja Tuula Paasivirta (Kuka kuuntelee köyhää -verkosto).

EAPN-Finin vastaus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan kuulemiseen

EAPN-Fin jätti vastauksensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan kuulemiseen EU-komissiolle. EAPN-Fin peräänkuuluttaa kasvavan eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumista.

Kutsunäyttely ”Köyhyys on katsojan silmissä?” Aika 27.11.- 4.12.2016

Lapinlahden Lähde, käytävägalleria, 1.kerros

Valintakriteerit osallistuville taiteilijoille: 1. Taiteilijan näkemys (äärimmäisestä) köyhyydestä. 2. Köyhyyttä ja huono-osaisuutta kokeneiden näkemys omasta elämästään. Työehdotukset lokakuun aikana [email protected] (myös muu yhteydenpito).

Ruoka-apua – kenelle, miten ja miksi? Sininauhaliitto järjestää seminaarin ruoka-avun mahdollisuuksista ti 29.11. Klo 9.30-15.30

Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Nyt jo yli 100 000 ihmistä saa vuosittain ruoka-apua, kun oma toimeentulo ei riitä ruoan riittävään hankintaan.

Tervetuloa Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustuksen myöntämistilaisuuteen ti 29.11.2016 klo. 13.00 alkaen

Tunnustuksenjakotilaisuus pidetään 29.11.2016 klo 13.00 alkaen Helsingin Suvilahdessa Magitossa (rakennus 7), os. Kaasutehtaankatu 1.

Seminaari: Hyvinvointitaloutta rakennetaan hyvinvointi-investoinnein, torstaina 24.11.2016 klo 17.00-19.00

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan torstaina 24.11.2016 klo 17.00-19.00 Työväenliikkeen kirjastoon, Sörnäisten rantatie 25 A 1
Aiheesta alustavat SOSTEN erityisasiantuntija Päivi Rouvinen-Wilenius ja pääekonomisti Jussi Ahokas.

EAPN-Fin järjesti M/S SOSTElla seminaarin nykypäivän köyhyydestä

EAPN-Fin järjesti 4.-5.10. M/S SOSTE-risteilylle seminaarin Miltä köyhyys näyttää tämän päivän Suomessa? Seminaariin osallistui 50 ihmistä.

Onko nyt viimeinen mahdollisuus sosiaaliseen Eurooppaan? EAPN:n kanta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin

EAPN toivotti tervetulleeksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan esityksen. Kuitenkin EAPN näkee suuren riskin siinä, ettei aloite riitä varmistamaan toimia, joilla voitaisiin suojella ja edistää sosiaalisten oikeuksien toteutumista.

Seminaari: Köyhyys ja leipäjonot Suomessa vuonna 2017

Aika: Torstaina 9.2.2017 klo 12.00–16.00 Paikka: Kirkkohallituksen auditorio, Mikael-sali, Eteläranta 8, 00130 Helsinki

Tuore esitys lapsiperheköyhyydestä

Köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen rajaamalla lapsen ja tämän vanhempien osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia, sekä lisäämällä huolta pärjäämisestä. Katso Esa Iivosen diaesitys Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäiviltä

Järjestöjen kannanotto uuden Euroopan puolesta

177 eurooppalaista ja kansallista kansalaisjärjestöä ja ammattiliitoa tekivät 12.9. yhteisen kannanoton uuden Euroopan puolesta, joka paremmin takaisi kestävää hyvinvointia ihmisille ja maapallolle.

FEAD Network konferenssi 2.-3.6.2016 Brysselissä

Komissio järjesti FEAD-rahaston puitteissa verkostoitumistapahtuman, jonka tarkoituksena oli saada koolle toimijoita eri jäsenmaista vaihtamaan ajatuksia niin rahaston puitteissa toimivista toimenpideohjelmista kuin rahaston tavoitteista laajemminkin.

Ehdota juttua Kunnioittavasti köyhyydestä -journalistipalkinnon voittajaksi!

EAPN-Fin jakaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja kunnioittavasti sekä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä.

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto järjestää tilaisuuden otsikolla Kunnollisen työttömän työmarkkinat?

Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmän tarkoituksena on synnyttää keskustelua köyhyydestä ja esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – Tanssit Titanicilla?

EAPN järjesti seminaari Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista Brysselissä 16.6.2016. EAPN-Fin on vastaamassa EU-komission kuulemiseen syksyllä.

Pep-ryhmän tapaaminen 18.8.

PeP-ryhmä kokoontuu torstaina 18.8.2016 klo 14-16. Ryhmä valmistautuu köyhien kuulemiskokoukseen, joka pidetään ensi syksynä Brysselissä.

Uusi Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustus journalisteille – tule mukaan raatiin valitsemaan voittajatyöt!

EAPN-Fin tulee jakamaan Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen loppuvuonna 2016. Jos olet kiinnostunut osallistumaan raadin toimintaa, ota yhteyttä.

Verkoston uusin jäsen on Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä

EAPN-Finin hallitus hyväksyi kokouksessaan 6.6. Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmän jäsenhakemuksen.

Uusi köyhyysaiheinen journalistipalkinto Suomeen – tule työstämään kriteerejä, joiden perusteella palkittavat valitaan!

Työpaja: Miten kirjoitetaan kunnioittavasti köyhistä ja köyhyydestä?
Aika: 24.5.2016 klo 9-13.30

EAPN:n näkemyksiä EU-ohjausjaksosta 2016

Euroopan EAPN on julkaissut arvionsa tämän vuoden EU-ohjausjakson liittyvistä maaraporteista sekä ehdotuksensa maakohtaisiksi suosituksiksi.

Mobile Home(less) – Euroopan kodittomuus? -haku taiteilijoille

Taideinstituutiot Belgiasta, Hollannista ja Suomesta kutsuvat visuaalisen- tai yhteisötaiteen tekijöitä ehdottamaan uutta, kodittomuutta käsittelevää taideteosta tai -projektia.

Elokolo-käsikirjassa esitellään köyhyyden vastaista toimintaa

EHYT ry:n julkaisemassa Elokolo-kohtaamispaikkatoiminnan käsikirjassa esitellään mm. Asunnottomien yön ja Kuka kuuntelee köyhää -tilaisuuden järjestämistä.

Verkoston uusin jäsen on Eurooppanaiset

EAPN-Finin hallitus hyväksyi kokouksesssaan 29.4. Eurooppanaisten jäsenhakemuksen.

Kansalaisyhteiskuntapalkinnon haku käynnissä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea jakaa vuosittain 50 000 euron kansalaisyhteiskuntapalkinnon, jonka teemana on siirtolaisuus. Hakuaika on 9. syyskuuta saakka.

EAPN-Finin suositukset Suomelle ja Suomen maaraportti

EU-komissio antaa vuosittain jäsenmailleen suosituksia, jotta ne saavuttaisivat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. EAPN-Fin peräänkuuluttaa panostamista köyhyyden vähentämiseen.

PeP-ryhmän tapaaminen 26.5. klo 14

PeP-ryhmä (köyhyyttä kokeneiden porukka) kokoontuu torstaina 26.5.2016 klo 14-16.

Valmistautumista Brysselissä pidettävään köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto järjestää vuosittain Brysselissä köyhyyttä kokeneiden kuulemisen. Vapaamuotoinen ryhmä kokoontuu pohtimaan tapahtumaan valmistautumista 21.4. klo 15.

Verkoston uusin jäsen on Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry

EAPN-Finin hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.2. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n jäsenhakemuksen.

Komissio käynnistänyt Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julkisen kuulemisen

Euroopan komissio on 8. maaliskuuta 2016 käynnistänyt julkisen kuulemisen ja esittänyt ensimmäisen alustavan luonnoksen tekstistä, josta pitäisi muotoutua Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari.

Köyhyys satuttaa lasta -vetoomuksen luovutus 10.3.

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkoston edustajat luovuttivat Köyhyys satuttaa lasta -vetoomuksen eduskunnassa Lapsen puolesta -ryhmälle.

Sosiaaliturvan tarkistuslista nyt päivitettynä vuodelle 2016

EAPN-Finin kokoama sosiaaliturvan tarkistuslista on nyt päivitetty ja löytyy verkkosivuiltamme.

Lasten köyhyys -työryhmä kokoontuu

Lasten köyhyys -työryhmän seuraavat kokoukset pidetään Ensi- ja turvakotien liitossa 4.3. ja 13.5.

Matkaraportti: Köyhyyden kokemuksista kokemusten politiikaksi

Raportti PeP-tapaamisesta (People experiencing Poverty) Brysselissä 19.-20.11.2015

Ajakohtaiskatsaus lapsiperheköyhyyteen

MLL:n Esa Iivosen koonti lapsiperheköyhyydestä 30.10.2015.

SAK:n raportti: Onko Suomen sosiaaliturva uhattuna?

SAK:n raportissa 7/2015 käsitellään EU-politiikkaa ja sen vaikutuksia sosiaaliturvaan.

EAPN-Finin yleiskokous 25.11.2015

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 25.11. Kokousta edelsi alustus aiheesta ”Voiko perustulo vähentää köyhyyttä?”. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet vuodelle 2016.

Verkoston tuorein jäsen on Eläkkeensaajien keskusliitto

EAPN-Fin:in hallitus hyväksyi kokouksessaan 2.11. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n jäsenhakemuksen.

Köyhyyttä kokeneiden kuulemisen valmistelu

Köyhyyttä kokeneiden kuuleminen (People experiencing Poverty, PeP) järjestetään Brysselissä 19.-20.11. Tapahtumaan lähtee Suomesta neljän hengen porukka. Viestejä tapahtumaan valmistellaan (HeTy, Nokiantie 2-4, 3.krs) joka maanantai ja torstai klo 12. Tilaisuudet ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja epämuodollisia.

EAPN:n seminaarissa keskusteltiin EU:n nykytilasta köyhyyden vähentämisessä

Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n vuosittainen politiikkaseminaari järjestettiin 9.10. Euroopan talous- ja sosiaaliasioiden komiteassa, Brysselissä.

Mikä European Semester?

Tässä artikkelissa käydään läpi EU-ohjausjakson ja EAPN-verkoston vaikuttamistyön vuosittainen kulku sekä analysoidaan ohjausjaksoa köyhyyden vähentämiseen pyrkivän vaikuttamistyön näkökulmasta.

SSOS EAPN-Finin jäseneksi

EAPN-Finin hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.8.2015 Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) ry:n jäsenhakemuksen. Tervetuloa EAPN-Finin jäseneksi!

”Työttömyys tuntuu”-kampanja

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestön (TVY) ”Työttömyys tuntuu” -kampanjan avulla halutaan muistuttaa, että työtön ei ole vain numero muiden joukossa, vaan jokaisella työttömällä on kasvot ja oma tarinansa.

Komission EaSI –ohjelmassa haetaan sosiaalipoliittisia innovaatioita

Komissio on käynnistänyt haun Euroopan unionin työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevassa ns. EaSI –ohjelmassa. Haun kohteena ovat sosiaalipoliittiset innovaatiot , jotka tukevat uudistuksia sosiaalipalveluissa.

ESR-rahoitusta köyhyyden torjunnan ja osallisuuden edistämisen hankkeisiin

Sokra, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke koordinoi ja tukee Euroopan sosiaalirahaston, ESR:n, sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan hankkeita.

Hyvinvointia – ei leikkauksia -mielenosoitus 22.8.

Hyvinvointia – ei leikkauksia! -suurmielenosoitusta ovat EAPN-Fin-verkoston jäsenistä tukemassa mm. Hyvinvointivaltion vaalijat ry, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry ja Vailla vakituista asuntoa VVA ry.

Vastaa kyselyyn sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta

Asiakasmaksulain 11 § säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos maksu vaarantaa henkilön toimeentulon. EAPN-Finin Köyhyys ja Terveys -työryhmä haluaa selvittää, kuinka laajasti tätä lain kohtaa sovelletaan.

Eduskunnan köyhyysryhmä aloitti toimintansa

Eduskunnan köyhyysryhmä piti järjestäytymiskokouksen 11.6.2015. Köyhyysryhmän puheenjohtajaksi valittiin Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Antero Laukkanen (kd.).

Kansalaisyhteiskuntapalkinnon haku käynnissä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea jakaa vuosittain kansalaisyhteiskuntapalkinnon. Tämän vuoden teemana on köyhyyden torjunta. Hakuaikaa on pidennetty 10.9.2015 saakka.

Suomen sosiaalioikeudellinen seura huolissaan sosiaalisten ihmisoikeuksien toteutumisesta

Seuramme pitää hallitusohjelman liitteessä esitettyjä sosiaaliturvan leikkauksia sosiaalisten ihmisoikeuksien vastaisina. Seuramme teki vuonna 2014 kantelun Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealle Suomen perusturvan alhaisuudesta.

Hallitusohjelma köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen näkökulmasta

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Fin hallitus keskusteli tuoreesta hallitusohjelmasta kokouksessaan 28. toukokuuta. Keskustelussa nousi esille seuraavia huomioita plussiksi, miinuksiksi ja kriittisiksi tekijöiksi jaoteltuina.

Jiri Sironen: Köyhyysriski kasvaa Suomessa – mitä tekee uusi hallitus?

28.4.2015
Suomi on vuonna 2010 laaditun Eurooppa 2020-strategian mukaisesti sitoutunut vähentämään köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrää 150 000:lla vuoteen 2020 mennessä.

Uudeksi jäseneksi Vailla vakinaista asuntoa ry

EAPN-Finin hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.4.2015 verkoston jäseneksi Vaikka vakinaista asuntoa ry:n.

EAPN:ltä uusi julkaisu: 2015 Assessment Report and Proposals on Country-Specific Recommendations

EAPN on julkaissut EU:n talouspolitiikan ohjausjakson maakohtaisia suosituksia koskevan raportin.

EAPN-Finin hallitusohjelmatavoitteet 2015-2019

EAPN-Fin näkee, että köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on otettava hallitusohjelman painopistealueeksi.

Liity jäseneksi

EAPN-Finin varsinaisia jäseniä voivat olla vapaaehtoisjärjestöt, muut yhteisiöt, ryhmät ja verkostot, joiden toiminta ja tavoitteet ovat EAPN-Finin tavoitteiden mukaiset.

Komissiolta maaraportti Suomen taloudesta

Komissio julkaisi 26.2.2015 Suomen taloudellista tilaa käsittelevän maaraportin. Raportti on osa EU:n talouspolitiikan ohjausta ja toimii myöhemmin keväällä annettavien maakohtaisten suositusten pohjana.

Arkkipiispan köyhyysryhmän esitys hallitusohjelmaan 10.3.2015

Arkkipiispa Mäkisen johtama köyhyysryhmä julkaisi 10.3. toimenpidesuunnitelman seuraavalle hallitukselle. Työryhmä lähtee linjauksesta, että hyvinvoinnin ja ihmisarvoisen elämän edistäminen on yhteiskuntapolitiikan luovuttamaton ja itsearvoinen päämäärä.

Mihin perusturva riittää? -seminaarin 27.2. esitykset verkkosssa

Pikkuparlamentissa 27.2. pidetyn Mihin perusturva riittää? -seminaarin esitykset löytyvät nyt verkkosivuilta.

Sosiaalisten oikeuksien komitea pitää Suomen vähimmäisturvantasoa riittämättömänä

Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on antanut päätöksensä Suomen Sosiaalioikeudellisen Seuran (SSOS) tekemään kanteluun Suomen perusturvan tasosta. Komitea katsoi, että Suomen perusturvan taso ei täytä Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia.

EAPN:ltä uusi julkaisu rakennerahastoista

EAPN on julkaissut uuden käsikirjan rakennerahastojen käytöstä syrjäytymisen ehkäisyssä.

European Minimum Income Network – Suomen maaraportti

EAPN-Fin on ollut vuonna 2014 mukana Euroopan komission rahoittamassa European Minimum Income Network -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteisymmärrystä siitä, millä toimenpiteillä riittävä ja saavutettava vähimmäistoimeentulo turvattaisiin EU:n jäsenvaltioissa.

Yleiskokouksen ja 20-vuotisjuhlan kuulumisia, tunnelmia ja kuvia 21.11.2014

EAPN-Fin piti 21.11.2014 vuosittaisen yleiskokouksensa ja juhli 20-vuotista taivaltaan muisteluiden ja Tomorrow we Disappear -elokuvanäytöksen kera Andorrassa Helsingin keskustassa. Tilaisuudessa julkaistiin myös EAPN-Finin tuore teksti Köyhyys – syitä ja seurauksia. Yleiskokouksessa hyväksyttiin verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sekä valittiin uusia jäseniä erovuoroisten tilalle hallitukseen.

Tiedote 21.11. Köyhyys ei ole hävinnyt – uusi julkaisu kokoaa syyt ja seuraukset

Köyhyys ei ole hävinnyt Suomesta. Pienituloisuuden perusteella köyhiä ihmisiä on noin 650 000 ja lisäksi noin 200 000 ihmistä elää köyhyysriskissä. Aineellista puutetta kärsii noin 130 000 ihmistä.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin julkaisee tänään tiiviin tietopaketin köyhyydestä. Köyhyys – syitä ja seurauksia -julkaisu kertoo yleistajuisesti köyhyystutkimuksen tuloksista.

EAPN-Fin täyttää 20 vuotta puheiden ja elokuvan merkeissä 21.11.2014

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin juhlii 20 toimintavuotensa täyttymistä 21.11.klo 13.00-15.30. Ohjelmassa on muistelua menneiltä vuosilta sekä oma elokuvanäytös. Puheenvuorot pideätän Dubrovnikissa, elokuvaa siirrymme katsomaan Kinon puollelle (Andorra, Eerikinkatu 11, 00100 Helsinki).

Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen -hankkeen julkaisuja

Suomen Akatemian rahoittamassa 3-vuotisessa (2011–2014) Hyvinvointipalvelut ja marginalisoitujen kansalaisten osallistuminen (PalKO) -hankkeessa on ollut tavoitteena tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa hyvinvointipalvelujen ja kansalaisosallistumisen (erityisesti kaikkein vähiten osallistuvien marginaaliryhmien) välisestä suhteesta Suomessa.

YK:n köyhyyden vastainen päivä ja Asunnottomien yö 17.10.

Lokakuun 17. päivä vietetään jälleen YK:n köyhyyden vastaista päivää. Päivää on vietetty vuodesta 1993 alkaen. Tänä vuonna YK:n päivän teemana on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja sloganina ”Leave no one behind: think, decide and act together against extreme poverty”. Suomessa YK:n köyhyyden vastaista päivää vietetään perinteisesti Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike järjestää tapahtumia ympäri Suomea […]

Tiedote 30.9: Vähimmäisturva on liian niukka eivätkä kaikki edes osaa sitä hakea

Toimeentulotuen alikäyttö on Suomessa laaja ongelma, toteaa vähimmäisturvaa selvittävä EU-hanke. Jopa 25–50 prosenttia tukeen oikeutetuista jättää sen hakematta. Yleisimmin tuetta jäävät huono-osaisimmat, kuten asunnottomat ja mielenterveyskuntoutujat. Vähimmäisturvan riittävyydestä on huolissaan eurooppalainen vähimmäisturvan kehittämisen verkosto, European Minimum Income Network, EMIN. Euroopan komission rahoittama kaksivuotinen EMIN-hanke selvittää vähimmäisturvan ongelmia kaikissa EU-maissa. Suomessa ongelmana on toimeentulotuen alikäytön lisäksi […]

Komission kysely Eurooppa 2020 -strategiasta

EU:n komission verkkosivuilta löytyy kaikille avoin kysely EU:n Eurooppa 2020-strategian väliarviota varten: Public consultation on the Europe 2020 strategy. Kyselyyn voi vastata 31.10.2014 saakka. Eurooppa 2020 on EU:n kymmenvuotinen kasvustrategia. Sen avulla pyritään voittamaan talouskriisi, joka koettelee monia EU:n jäsenvaltioita. Strategialla on useita tavoitteita, mutta konkreettisella tasolla strategiassa asetetaan EU:lle viisi päätavoitetta, jotka on tarkoitus […]

EAPN-Fin mukana vähimmäistoimeentuloa selvittävässä EMIN-hankkeessa

EAPN-Fin on mukana Euroopan komission rahoittamassa European Minimum Income Network -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteisymmärrystä siitä, millä toimenpiteillä riittävä ja saavutettava vähimmäistoimeentulo turvattaisiin EU:n jäsenvaltioissa. EU-jäsenten lisäksi mukana ovat Islanti, Makedonia, Norja ja Serbia.

Ajankohtaiskatsaus lapsiperheköyhyydestä

EAPN-Finin jäsenyhteisö MLL tiedotti hallituksen kehysriihipäätöksen jälkeen, että lapsilta leikkaaminen syventää kestävyysvajetta: ”Suhdannetilanteessa, jossa kansantalous on entistä enemmän kotimaisen kulutuksen varassa, linjaukset ovat kestämättömiä, sillä ne heikentävät lapsiperheiden ostovoimaa. Leikkaukset ovat taloudellisesti lyhytnäköisiä ja ruokkivat lamaa.” EAPN-Fin julkaisee tässä MLL:n Esa Ilvosen tekemän koonnin lapsiperheköyhyydestä. Lapsiperheköyhyys ajankohtaiskatsaus 21.3.2014

Sosiaaliturva pähkinänkuoressa

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä on julkaissut diasarjaksi kootun paketin sosiaaliturvasta Suomessa. Terveys ja köyhyys -työryhmä toimii terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi, tekee sosiaaliturvaa tutuksi ja nostaa esiin sosiaaliturvan alikäyttöä. Diasarjaa voi käyttää vapaasti sosiaaliturvajärjestelmän ja sen eri osien esittelemiseen esim. yhdistysten tilaisuuksissa. Diasarjan voi ladata PDF-tiedostona: Sosiaaliturva pähkinänkuoressa 2014.

Toimeentulotuen siirto Kelaan saa kannatusta

Perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan kannattavat niin kansalaiset kuin kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat ja Kelan toimistojen johtajat, ilmenee Kelan ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEn tuoreista selvityksistä. Myös käytännön kokemukset Vantaan kaupungin ja Kelan palveluyhteistyöstä ovat myönteisiä.

EAPN:ltä uusi raportti: Working and poor

Uusi englanninkielinen raportti ”Working poor″ löytyy EAPN Euroopan verkkosivuilta. Raportti käsittelee työssäkäyvien ihmisten kohtaamaa köyhyyttä. EAPN on vuosina 2010-2013 seurannut jäsenmaiden tilannetta sekä erilaisten poliittisten valintojen vaikutuksia ongelmaan.

EAPN-Finin yleiskokous 29.11.2013 ja uusi hallitus

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 29.11.2013. Yleiskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 sekä hallituksen valinta.

Tuloerojen kasvun myötä kasvoivat myös terveyserot

Suuri- ja pienituloisten väliset erot sairastavuudessa ovat kasvaneet Suomessa 90-luvun alun jälkeen, osoittaa tuore tutkimus. Näyttää siltä, että terveyserojen kasvu on yhteydessä tuloerojen kasvuun.

EAPN:ltä uusi julkaisu: Widening the Gap

Uusi englanninkielinen raportti ”Widening the Gap – EAPN Assessment of the National Reform Programmes 2013” löytyy EAPN Euroopan verkkosivuilta.

Vesialoitteen suomalaiset allekirjoitukset luovutettu

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Vesi on perusoikeus” allekirjoitusten keruu päättyi 9. syyskuuta.  Aloitteen on allekirjoittanut yli 15 000 suomalaista. Suomessa kerätyt allekirjoitukset on nyt luovutettu väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi. Suomen julkisen alan ammattijärjestöjen EU-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta iloitsee siitä, että myös suomalaiset tukevat sitä, että vesi ja vesihuolto eivät voi olla kaupan ja että ne tulee […]

Riskiryhmiin kuuluvilla runsaasti terveyteen ja talouteen liittyviä ongelmia

Terveyteen ja talouteen liittyvät ongelmat kasautuvat yhä useammin samoille henkilöille. Esimerkiksi työmarkkinatuen saajista yli 70 prosenttia kokee taloudellisen tilanteensa vaikeana ja melkein joka toisella on pysyvä vamma tai sairaus. Näin ollen heidän työllistymistään voisi helpottaa ja hyvinvointiaan lisätä parantamalla työttömien psykososiaalisen tuen ja terveyspalvelujen saatavuutta velvoitteiden ja sanktioiden sijaan. Tämä selviää sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamasta […]

Toimeentulotukea saaneiden huono-osaisuus ja köyhyys kasaantuvat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laaja toimeentulotukitutkimus osoittaa toimeentulotukea saaneiden köyhtymisen moninkertaistuneen 1990-luvun alusta. Suuri osa toimeentuloa saavista saa tukea useana vuonna ja hyvin monen kohdalla huono-osaisuus kasautuu. Toimeentulotukityö on muuttunut kunnissa kirjalliseksi etuuskäsittelyksi, minkä vuoksi vain osa avun tarpeessa olevista pääsee suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Toimeentulotukea tarvitsevien määrä on laskenut lähes puolella 1990-luvun laman korkeimmista luvuista. […]

European Minimum Income Network avaa blogin

Bringing together various experts, professionals, academics and diverse entities active in the fight against poverty and social exclusion, the EUROPEAN MINIMUM INCOME NETWORK aims at building consensus towards the progressive realisation of adequate and accessible minimum income schemes in EU Member States. The EMIN is a two-year project (2013-2014) funded by the European Commission, in […]

Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja

Nuorten syrjäytyminen koulutuksesta, työstä ja sosiaalisia suhteista on viime aikoina noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Varhaisesta syrjäytymisestä syntyy mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Päättäjät kantavat huolta nuorten köyhyydestä ja syrjäytymisestä, mutta usein keskustelussa sivurooliin jäävät nuoret itse. Harvemmin esitetty kysymys on: miten nuoret itse tilanteensa kokevat? Nuoria tuodaan kokemustensa kautta harvemmin esiin aktiivisina toimijoina, jotka reagoivat […]