EAPN-Fin är ett partnernätverk för organisationer, föreningar och aktionsgrupper. Dess mål är att förbättra situationen för personer som lever i fattigdom och som riskerar social utslagning och att främja sociala rättigheter, grundläggande trygghet, välfärd och ett självständigt liv.

EAPN-Fin vill göra de fattigas röster hörda och öka medvetenheten om och förståelsen för orsakerna till och effekterna av fattigdom i det finländska samhället.

EAPN-Fin grundades den 27 oktober 1994. I dag består nätverket av 52 medlemsorganisationer med tusentals medlemmar som främst arbetar med frågor som fattigdom, social välfärd, hälsopolitik, arbetslöshet, handikapp, alkohol- och drogpolitik,  barnavård, psykiska sjukdomar och skyddande av patienters juridiska rättigheter.

Kontakt information