Euroopan köyhyyden vastainen verkosto, the European Anti-Poverty Network

The European  Anti-Poverty  Network, EAPN  -verkosto on Euroopan laajuinen verkosto, joka toimii köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan Euroopan Unionin jäsenmaissa ja muualla Euroopassa.

EAPN Eurooppaan kuuluu 32 kansallista verkostoa  – yhtenä EAPN-Fin – ja 13 eurooppalaista järjestöä. EAPN-verkosto on perustettu 1990. EAPN:llä on konsultoiva status Euroopan neuvostossa ja se on Euroopan sosiaalialan kansalaisjärjestöjen yhteistyöelimen Social Platformin perustajajäsen.

EAPN Eurooppa vaikuttaa aktiivisesti Euroopan Unioniin, jotta köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen saa riittävästi painoarvoa EU:n toiminnassa ja että köyhyyden vähentämiseksi tehdään konkreettisia toimia.

Keskeiset toimielimet ja Suomen edustajat niissä

Yleiskokous, General Assembly, järjestetään vuosittain

”Työvaliokunta”, Bureau, puheenjohtaja Carlos Susias Espanjasta

Hallitus, Executive Committee, puheenjohtaja Carlos Susias Espanjasta, EAPN-Finin edustajana EAPN-Finin hallituksen jäsen Leena Eräsaari, leena.erasaari(at)gmail.com

Toimisto, Secretariat, Brysselissä, väliaikainen johtaja Helder Ferreira

Sosiaalipoliittinen työryhmä EU Inclusion Strategies Group, EUISG, Suomen edustajana 2022- EAPN-Finin hallituksen puheenjohtaja Irja Remekselä, irja.remeksela(at)gmail.com

Lue lisää EAPN:n toimielimistä

Köyhyyttä kokeneiden vuosittainen tapaaminen Brysselissä

EAPN:llä on myös määräaikaisia työryhmiä ja hankkeita tiettyjen tehtävien hoitamiseksi sekä foorumeita yhteisten asioiden käsittelylle. Yksi tärkeimmistä vuosittaisista toiminnoista on Köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalaisen tapaamisen, PeP, Meetings of People experiencing Poverty, järjestäminen yhdessä Euroopan komission kanssa. Tapahtumaan osallistuvat eri maiden verkostoista köyhyyttä kokeneiden delegaatiot.

EAPN-Finin osallistumista PeP-tapaamiseen koordinoi EAPN-Finin puheenjohtaja Irja Remekselä, irja.remeksela(at)gmail.com

EAPN Policy Conference -seminaari

EAPN:n vuosittainen politiikkaseminaari, jossa käsitellän EU:n ja jäsenvaltioiden sosiaalipolitiikkaa köyhyyden vähentämisen näkökulmasta. Viime vuosina seminaari on pidetty kesäkuussa.

Tiedote ja yhteenveto vuoden 2021 politiikkaseminaarista

Lisätietoja

What is EAPN?
www.eapn.eu