EAPN-Fin ottaa kantaa ja antaa lausuntoja köyhyyttä ja syrjäytymistä koskeviin asioihin.

EAPN-Fin Lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä 22.5.2023

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa investoitava köyhien ja haavoittuvassa asemassa olevien tilanteen kohentamiseen

Valtioneuvosto antoi marraskuun lopussa eduskunnan käsittelyyn selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Se määrittää EU:n elpymisohjelman toimeenpanoa. EAPN-Fin pitää keskeisenä, että myös haavoittuvassa asemassa olevat huomioidaan ohjelmassa ja heitä tukeviin rakenteisiin investoidaan elpymis-ja palautumisrahastosta.

Vastaus komission konsultaation Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta

EAPN-Fin näkee tärkeänä, että sosiaalisten oikeuksien pilari tekee EU-lainsäädännön kansalaisille takaamista oikeuksista näkyvämpiä, ymmärrettävämpiä ja selkeämpiä. Sitä kautta sosiaalisia oikeuksia on helpompi nostaa korkeammalle politiikan asialistalla sekä kansallisesti että EU-tasolla.

EAPN vaatii, että EU:ssa taataan kaikille oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon

EAPN vaatii yhdessä Eurodiaconian, ETUC:in, Caritas Europen ja Social Platformin kanssa EU:n laajuista sitovaa kehystä, jolla varmistettaisiin ihmisille riittävä vähimmäisturva kaikissa jäsenmaissa. Yhteisen kannanoton on allekirjoittanut myös 45 Euroopan parlamentin jäsentä, 33 EU-tason kansalaisjärjestöä, 42 tutkijaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijät-ryhmä.

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komission näkemykseen liittyy kuitenkin vaara, että kestävää hyvinvointitaloutta rakentavat investoinnit lopetetaan liian aikaisin.

SOSTEn ja EAPN-Finin varjosuositukset Suomelle: Haavoittuvimmassa asemassa oleville tukea poikkeusoloissa ja myös akuutin kriisin jälkeen

Koronavirusepidemian aikana ja sen jälkeen on turvattava kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien arjesta selviytyminen ja riittävä toimeentulo. Tämä tarkoittaa kattavaa perusturvaa, lisätukea kriisistä johtuvien ylimääräisten kulujen kattamiseen sekä palveluja helpottamaan kriisin sosiaalisia vaikutuksia.

EAPN:n vetoaa ministereihin köyhyyden vastaisen EU-strategian luomiseksi

EAPN:n on lähettänyt ennen Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston sekä Eurooppa-neuvoston kokouksia kunkin jäsenmaan ministereille kirjeet, joissa vedotaan pitkäkestoisen köyhyyden vastaisen EU-strategian valmistelun käynnistämiseksi.

Hallitusohjelma köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta

EAPN-Finin hallitus keskusteli kokouksessaan 6.6. tuoreesta Antti Rinteen hallitusohjelmasta. EAPN-Fin kiittää aloittavaa hallitusta huomion kiinnittämisestä eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen.

EAPN-Finin ja SOSTEn varjosuositukset Suomelle: köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen ryhdyttävä suunnitelmallisesti

SOSTE ja EAPN-Fin ovat laatineet omat varjosuosituksensa komission maakohtaisille suosituksille, jotka komissio antaa Suomelle kesäkuun alussa.

Eriarvoisuustyöryhmä luovutti raporttinsa pääministerille – EAPN-Fin ehdotti perusturvan tason parantamista

Juho Saaren johtaman eriarvoisuustyöryhmän raportti on julkaistu.

EAPN-Fin julkaisi Köyhyysvahti 2017 -raportin

EAPN-Fin on julkaissut ensimmäistä kertaa Köyhyysvahti -raportin, jossa käydään läpi tuoreimmat köyhyyttä koskevat tilastotiedot ja kehitystrendit sekä esitetään näkemys köyhyyden vähentämiseksi tarvittavista toimista. Raportti on myös englanninkielisenä.

Järjestöt vaativat reilua ja kestävää kauppaa

Suomalaisten järjestöjen yhteinen visio esittää Suomen ja EU:n kauppapolitiikalle uutta ja kestävää suuntaa. 10 askelta kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan kauppapolitiikkaan -vision allekirjoittajien joukossa on myös EAPN-Fin.

Kannanotto: Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin

Järjestöt esittävät 9.5. kannanotossaan, että lapsiperheköyhyyttä tulee vähentää nykyistä tavoitteellisemmin. Myös sen seurausten lieventämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota.

EAPN-Finin suositukset Suomelle

EAPN-Fin on laatinut omat suosituksensa Suomelle ja toivoo, että EU-komissio huomioi nämä vuotuiseen ohjausjaksoonsa liittyvien maakohtaisten suositusten valmistelussa.

Köyhyyden vähentäminen on nostettava poliittiseen keskusteluun

EAPN-Fin on julkaissut päivitetyn tietopaketin köyhyydestä. Köyhyys – syitä ja seurauksia -julkaisu kertoo yleistajuisesti köyhyydestä Suomessa ja Euroopassa.

Tiedote: Asiakasmaksujen kohtuullistaminen ei toteudu

23.1.2017
Lakisääteistä asiakkaan oikeutta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamiseen ei kyselymme mukaan tunneta eikä sitä sovelleta kunnissa.

EAPN-Finin vastaus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan kuulemiseen

EAPN-Fin jätti vastauksensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan kuulemiseen EU-komissiolle. EAPN-Fin peräänkuuluttaa kasvavan eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumista.

Kannanotto: Suomen on puututtava kasvaviin sosiaalisiin riskeihin

SOSTE ja EAPN-Fin vaativat Suomea tarttumaan aktiivisesti köyhyyden ja köyhyysriskin vähentämiseen, pitkäaikaistyöttömyyteen sekä investoimaan hyvinvointiin, koulutukseen ja asuntoihin.

EAPN-Finin suositukset Suomelle ja Suomen maaraportti

EU-komissio antaa vuosittain jäsenmailleen suosituksia, jotta ne saavuttaisivat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. EAPN-Fin peräänkuuluttaa panostamista köyhyyden vähentämiseen.

Hallitusohjelma köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisen näkökulmasta

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Fin hallitus keskusteli tuoreesta hallitusohjelmasta kokouksessaan 28. toukokuuta. Keskustelussa nousi esille seuraavia huomioita plussiksi, miinuksiksi ja kriittisiksi tekijöiksi jaoteltuina.

Sininauhaliitto vaatii ihmisarvopuheen lisäksi pikaista tukea käytännön ihmisarvotyöhön

Sininauhaliitto kannattaa monia arkkipiispa Mäkisen köyhyysryhmän esityksiä. Kannanotossaan Sininauhaliitto haluaa kuitenkin nostaa esiin muutamia täydentäviä ja osin kriittisiä havaintoja köyhyysryhmän esitykseen liittyen.

Tiedote 21.11. Köyhyys ei ole hävinnyt – uusi julkaisu kokoaa syyt ja seuraukset

Köyhyys ei ole hävinnyt Suomesta. Pienituloisuuden perusteella köyhiä ihmisiä on noin 650 000 ja lisäksi noin 200 000 ihmistä elää köyhyysriskissä. Aineellista puutetta kärsii noin 130 000 ihmistä.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin julkaisee tänään tiiviin tietopaketin köyhyydestä. Köyhyys – syitä ja seurauksia -julkaisu kertoo yleistajuisesti köyhyystutkimuksen tuloksista.

Tiedote 30.9: Vähimmäisturva on liian niukka eivätkä kaikki edes osaa sitä hakea

Toimeentulotuen alikäyttö on Suomessa laaja ongelma, toteaa vähimmäisturvaa selvittävä EU-hanke. Jopa 25–50 prosenttia tukeen oikeutetuista jättää sen hakematta. Yleisimmin tuetta jäävät huono-osaisimmat, kuten asunnottomat ja mielenterveyskuntoutujat. Vähimmäisturvan riittävyydestä on huolissaan eurooppalainen vähimmäisturvan kehittämisen verkosto, European Minimum Income Network, EMIN. Euroopan komission rahoittama kaksivuotinen EMIN-hanke selvittää vähimmäisturvan ongelmia kaikissa EU-maissa. Suomessa ongelmana on toimeentulotuen alikäytön lisäksi […]

Tiedote 8.5.: Äänestä köyhyyden vähentämiseen sitoutunutta ehdokasta!

Jo neljännes eurooppalaisista eli 124,5 miljoonaa ihmistä on köyhiä. Määrä on kasvanut, vaikka EU:n tavoitteena on ollut vähentää köyhyyttä. Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN pyytää eurovaaliehdokkaita sitoutumaan toimintaan köyhyyttä, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta vastaan. Suomessa köyhyyden vastaisen verkoston vaalimanifestin on allekirjoittanut viidesosa ehdokkaista. Eurovaaleissa äänestämällä kansalainen voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Eurooppa kehittyy. EU ohjaa kansallisesta […]

Verkkopankkitunnusten epääminen vaarantaa yhdenvertaisuuden

Suuri osa maksuhäiriöisistä henkilöistä jää ilman verkkopankkitunnuksia, koska useat pankit eivät myönnä niitä maksuhäiriöiselle. Samalla vaarantuvat sekä peruspankkipalvelujen että muiden peruspalvelujen yhdenmukainen saatavuus. Verkkopankki on nykypäivänä paitsi pääasiallinen tapa hoitaa pankkiasioita myös väline palvelujen käyttöön.

Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja

Nuorten syrjäytyminen koulutuksesta, työstä ja sosiaalisia suhteista on viime aikoina noussut voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Varhaisesta syrjäytymisestä syntyy mittavia inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Päättäjät kantavat huolta nuorten köyhyydestä ja syrjäytymisestä, mutta usein keskustelussa sivurooliin jäävät nuoret itse. Harvemmin esitetty kysymys on: miten nuoret itse tilanteensa kokevat? Nuoria tuodaan kokemustensa kautta harvemmin esiin aktiivisina toimijoina, jotka reagoivat […]