Sininauhaliitto vaatii ihmisarvopuheen lisäksi pikaista tukea käytännön ihmisarvotyöhön

Sininauhaliitto kannattaa monia arkkipiispa Mäkisen köyhyysryhmän esityksiä. Kannanotossaan Sininauhaliitto haluaa kuitenkin nostaa esiin muutamia täydentäviä ja osin kriittisiä havaintoja köyhyysryhmän esitykseen liittyen.