Köyhyyttä koskevan tutkimustiedon lähteitä

Köyhyyttä koskevaa tutkimusta tehdään Suomessa muun muassa Tilastokeskuksessa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, KELAssa sekä eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Köyhyys on aiheena myös järjestöissä tehtävässä tutkimuksessa.

Sosiaaliturvauudistusta valmistelevan sosiaaliturvakomitean työn pohjaksi on koottu tutkimus- ja selvitysmateriaalia, vaikutusarvioita ja laskentamalleja.

Keskeiset tilastot

Findikaattori: Pienituloisuusaste
Findikaattori: Tuloerot
Tilastokeskus: Tulonjakotilasto
Tilastokeskus: Elinolotilasto

Kuluttajatutkimuskeskus: Mitä eläminen maksaa? Kohtuullisen minimin viitebudjettien hintapäivitys vuodelle 2021.

Eurostat: People at risk of Social Exclusion or Poverty
OECD: Povertyrate

Köyhyystutkimusta

Kelan tutkimusblogi
Turun yliopiston ja THL:n tutkimushanke Suomen Akatemian rahoittama INVEST – Inequalities, Interventions, and New Welfare State
Sosiaaliturvakomitea: Tietopohja, muun muassa tutkimus- ja selvitysmateriaaleja.
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Sosiaalibarometri
Tietoarkisto: Köyhyyden tutkimukseen soveltuvia aineistoja