Mikä European Semester? – vaikuttaminen EU-ohjausjaksoon

Euroopan unioni otti vuonna 2011 käyttöön eurooppalaisen ohjausjakson, European Semester, jolla seurataan ja koordinoidaan jäsenmaiden talouspolitiikkaa. Ohjausjakso syntyi yhtenä vastauksena talous- ja eurokriisiin, ja sen ydintavoitteena on talousongelmien ehkäiseminen.

Eurooppalainen ohjausjakso oli alun perin etupäässä taloudellinen hanke. Sittemmin siihen on sisällytetty muita talouteen liittyviä politiikkalohkoja: EU:ssa puhutaan talous-, finanssi-, työllisyys ja sosiaalipolitiikan koordinointisyklistä.

Ohjausjaksolla unioni seuraa jäsenmaiden taloudellisia ja sosiaalisia tilanteita, analysoi niiden talous­ ja rakenneuudistuksia sekä antaa niille suosituksia.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista annetun julistuksen mukaisesti eurooppalainen ohjausjakso toimii myös kehyksenä, jolla koordinoidaan ja seurataan jäsenmaiden toimia pilarissa vahvistettujen periaatteiden ja oikeuksien toteuttamiseksi. Ohjausjakso sisältää myös eri rakenneuudistusten, kuten kansallisissa elpymis- ja palautumissuunnitelmissa esitettyjen rakenneuudistusten koordinointia.

EAPN pyrkii yhdessä kansallisten jäsenverkostojensa kanssa vaikuttamaan talouspoliittiseen ohjausjaksoon kokoamalla kansalaisyhteiskunnan ääntä erityisesti köyhyyden vähentämiseksi.

Eurooppa-neuvoston infografiikka (englanniksi) kuvaa sitä, mitä tapahtuu ohjausjakson  kussakin vaiheessa.

Lue lisää

Eurooppalainen ohjausjakso, Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto 11.3.2022

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso. Valtiovarainministeriö

Artikkeli Eurooppalainen ohjausjakso ja sosiaalisempi Eurooppa julkaisussa Inhimillisempi Eurooppa

EAPN Toolkit for EAPN members on engaging with the European Semester and the European Pillar of Social Rights