Verkoston yhteisöjäsenet

Verkoston jäsenillä on jäsenmaksuvelvollisuus. Vuonna 2021 jäsenmaksu on 75-550 euroa vuodessa jäsenen valinnan mukaan.

 1. A-klinikkasäätiö
 2. Aivoliitto
 3. Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
 4. BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto
 5. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 6. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
 7. Ensi- ja turvakotien Liitto
 8. Eurooppanaiset
 9. FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena
 10. Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry
 11. Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
 12. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
 13. Hyvinvointivaltion vaalijat ry
 14. Ihmisoikeusliitto
 15. Invalidiliitto
 16. Kansalaisareena ry
 17. Keliakialiitto
 18. Kirkon diakonia ja sielunhoito
 19. Kriminaalihuollon tukisäätiö
 20. Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä
 21. Kuntoutussäätiö
 22. Kuuloliitto ry
 23. Lastensuojelun Keskusliitto
 24. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 25. Mielenterveyden Keskusliitto
 26. Mielenterveysomaisten keskusliitto–FinFami
 27. Mielenterveysyhdistys Helmi
 28. Munuais- ja maksaliitto
 29. Nuorten Ystävät
 30. Omaishoitajaliitto
 31. Parasta Lapsille ry
 32. Pelastakaa Lapset ry
 33. Sininauhaliitto
 34. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 35. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 36. Suomen Caritas ry
 37. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto, Pinskut
 38. Suomen Nivelyhdistys ry
 39. Suomen Nuorisoyhteistyö–Allianssi ry
 40. Suomen Punainen Risti
 41. Suomen Setlementtiliitto
 42. Suomen sosiaalioikeudellinen seura, SSOS ry
 43. Suomen Sydänliitto ry
 44. Takuu-Säätiö
 45. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
 46. TATSI, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry
 47. Tukiyhdistys Majakka ry
 48. Turun Seudun TST ry
 49. Työttömien Keskusjärjestö ry
 50. Vailla vakinaista asuntoa ry
 51. Väestöliitto
 52. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
 53. Yhdessä Selviytymisen Tuki ry
 54. Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Lähetä jäsenhakemus verkoston sihteerille.