Työryhmät

EAPN-Finin jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat verkoston tärkein voimavara. Verkostolla on kolme työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia teemakohtaiseen työskentelyyn. Lisäksi verkostolla on edustus eduskunnan Köyhyysryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmiin, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan tai yhteyshenkilöön.

Lapsiperheköyhyystyöryhmä

Työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa, kerää ja jakaa tietoa, pyrkii nostamaan teeman keskusteluun ja vaikuttamaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Työryhmä on avoin ja sen toimintaan voi tulla mukaan jokainen aiheesta kiinnostunut. Ryhmälle voi lähettää myös kysymyksiä tai ehdotuksia.

Lue lisää lapsiperheköyhyydestä

Lapsiperheköyhyys datana. Itla, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Vuoden 2024 kokoukset

Ma 29.1. klo 9.30-11.00
Ti 19.3 klo 13.00-14.30
Ti 28.5 klo 10.00-11.30
Ti 17.9 klo 9.00-10.30
Ti 26.11 klo 10.00-11.30

Ryhmän kokoonpano 2024

Puheenjohtaja

Aino Sarkia, Pelastakaa Lapset ry, aino.sarkia(at)pelastakaalapset.fi
Aino Sarkia toimii lapsiperheköyhyyden erityisasiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:ssa.

Hanna Sellergren, Ensi- ja turvakotien liitto
Eveliina Hostila
, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Petri Paju/Heidi Järvenpää Lastensuojelun Keskusliitto
Janette Vesterinen, Mieli ry
Piia Pakarinen,
 Parasta Lapsille
Eevamaija Paljakka/Kirsi Pollari Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Kaisli Syrjänen
, Pienperheyhdistys
Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Heljä Pitkänen, Suomen Setlementtiliitto
Sanna Koskinen, Suomen Unicef
Terhi Rapeli
, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Sanna-Liisa Liikanen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Itä-Suomen yliopisto
Lauri Mäkinen, ITLA Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
Jaana Vartia, Helsingin oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta
Helmi-Maria Heiskanen, kokemusasiantuntija
Hilkka Kemppi, kansanedustaja, eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja
Mikko Salasuo/Nelli Niemelä/Icehearts ry
Anita Salonen, Kirkkohallitus
Katri Viitasalo, Helsingin yliopisto
Päivi Häikiö/Jonna Laitinen, SOS-Lapsikylä
Sonja Raunio, Äimä ry
Tommi Mäki, kokemusasiantuntija
Suvi Miettinen, kokemusasiantuntija
Hanna Siltanen/Minna Markkanen, Takuusäätiö
Päivi Kaipainen, Martat
Hanna Nylén, Viola – väkivallasta vapaaksi ry

Terveys ja köyhyys -työryhmä

Työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Työskentelyyn ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kaikki, jotka ovat kiinnostuneita terveyteen ja köyhyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Vuoden 2024 tapaamiset

Ti 23.1.2023 kello 9-11, Teams

Ryhmän kokoonpano 2024

puheenjohtaja Veera Luoto, Työttömien Keskusjärjestö
veera.luoto(at)tyottomat.fi

Minna Autere, Talentia ry
Pirkko Justander, Sininauhaliitto ry
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry
Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliitto ry
Tuula Paasivirta, Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto
Taija Rutanen
Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Laura Tuominen-Lozic, Diabetesliitto ry

Kansalaistoimintaryhmä

Ryhmä kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on tai on ollut kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä valitsee edustajat ja työstää yhteisen viestin vietäväksi vuosittaiseen köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen Brysseliin. Ryhmä myös kokoaa köyhyyttä kokeneista koostuvan raadin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat.

Ryhmän koordinaattoreina toimivat 2023 Katja Rantala ja Kari Aro sekäLeena Valkonen. Lisätietoja antavat koordinaattorit osoitteessa kansalaistoiminta.eapn(at)gmail.com

Ryhmän tapaamiset 2024 ilmestyvät tähän, kun niistä on päätetty

Eduskunnan köyhyysryhmä

EAPN-Finin edustaja eduskunnan köyhyysryhmässä on Leena Valkonen, leevalkonen(at)gmail.com

STM:n jaosto EU25

EAPN-Finillä on edustus sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä. Verkoston edustaja on Larissa Franz-Koivisto Suomen Caritas ry:stä, [email protected]