Työryhmät

EAPN-Finin jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat verkoston tärkein voimavara. Verkostolla on kolme työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia teemakohtaiseen työskentelyyn. Lisäksi verkostolla on edustus eduskunnan Köyhyysryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmiin, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan tai yhteyshenkilöön.

Lapsiperheköyhyystyöryhmä

Työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa, kerää ja jakaa tietoa, pyrkii nostamaan teeman keskusteluun ja vaikuttamaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Lue lisää lapsiperheköyhyydestä

Lapsiperheköyhyys datana. Itla, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Työryhmä on avoin ja sen toimintaan voi tulla mukaan jokainen aiheesta kiinnostunut. Ryhmälle voi lähettää myös kysymyksiä tai ehdotuksia.

Vuoden 2023 kokoukset

Vuoden ensimmäinen kokous pidetään etänä, loput toteutustavat ilmoitetaan myöhemmin. Teams-linkki ja asialista toimitetaan lähempänä kutakin kokousta.

Ma 30.1. klo 13.00 – 14.30 etänä
Ma 27.3. klo 13.00 – 14.30
Ma 29.5. klo 13.00 – 14.30
Ma 18.9. klo 10.00 – 11.30 etänä
To 23.11. klo 10.00 – 11.30, hybriditilaisuus Teamsissa ja Pelastakaa Lasten toimistolla

Lue lisää työryhmän kevään 2022 tapaamisista ja toiminnasta

Ryhmän kokoonpano 2023

Puheenjohtaja

Aino Sarkia, Pelastakaa Lapset ry, aino.m.sarkia(at)student.jyu.fi
Aino Sarkia toimii lapsiperheköyhyyden asiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:ssa, mutta on 1.3.2022–31.12.2023 opintovapaalla valmistelemassa aihetta käsittelevää väitöskirjaa.

Jonna Lehikoinen/Hanna Sellergren, Ensi- ja turvakotien liitto
Eveliina Hostila
, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Petri Paju Lastensuojelun Keskusliitto
Janette Vesterinen, Mieli ry
Merja Kaivolainen,
 Parasta Lapsille
Eevamaija Paljakka/Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Kaisli Syrjänen
, Pienperheyhdistys
Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Heljä Pitkänen, Suomen Setlementtiliitto
Sanna Koskinen / Johanna Laaja, Suomen Unicef
Terhi Rapeli
, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Johanna Vinberg, Pelastakaa Lapset ry
Sanna-Liisa Liikanen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Itä-Suomen yliopisto
Aapo Hiilamo/Lauri Mäkinen, ITLA Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
Jaana Vartia, Helsingin oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta
Helmi-Maria Heiskanen, kokemusasiantuntija
Hilkka Kemppi, kansanedustaja, eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja
Mikko Salasuo/Nelli Niemelä/Icehearts ry
Anita Salonen, Kirkkohallitus
Katri Viitasalo, Helsingin yliopisto
Päivi Häikiö, SOS-Lapsikylä

Terveys ja köyhyys -työryhmä

Työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Työskentelyyn ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kaikki, jotka ovat kiinnostuneita terveyteen ja köyhyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Ryhmän kokoonpano

puheenjohtaja Oskari Korhonen, Mielenterveyden Keskusliitto, oskari.korhonen(at)mtkl.fi

Minna Autere, Talentia ry
Pirkko Justander, Sininauhaliitto ry
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry
Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliitto ry
Tuula Paasivirta, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto
Taija Rutanen
Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Laura Tuominen-Lozic, Diabetesliitto ry

Kansalaistoimintaryhmä

Ryhmä kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on tai on ollut kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä valitsee edustajat ja työstää yhteisen viestin vietäväksi vuosittaiseen köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen Brysseliin. Ryhmä myös kokoaa köyhyyttä kokeneista koostuvan raadin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat.

Ryhmän koordinaattoreina toimivat yhdessä Katja Rantala-Airola ja Kari Aro sekä EAPN Finin puheenjohtaja Leena Valkonen. Lisätietoja antavat koordinaattorit osoitteessa kansalaistoiminta.eapn(at)gmail.com
Toiminnasta voi kysyä myös puheenjohtaja Leena Valkoselta, leevalkonen(at)gmail.com

Ryhmän tapaamiset 2023

Ryhmän tapaamiset pidetään SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n toimistolla osoitteessa Yliopistonkatu 5, 6. kerros, kokoushuone Purje.

to 10.8.2023 kello 13-16
to 14.9.2023 kello 13-16
to 12.10.2023 kello 13-16
to 14.12.2023 kello 13-16

Eduskunnan köyhyysryhmä

EAPN-Finin edustaja eduskunnan köyhyysryhmässä on puheenjohtaja Leena Valkonen, leevalkonen(at)gmail.com

STM:n jaosto EU25

EAPN-Finillä on edustus sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä. Verkoston edustaja on Larissa Franz-Koivisto Suomen Caritas ry:stä, [email protected]