Työryhmät

EAPN-Finin jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat verkoston tärkein voimavara. Verkostolla on kolme työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia teemakohtaiseen työskentelyyn. Lisäksi verkostolla on edustus eduskunnan Köyhyysryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmiin, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan tai yhteyshenkilöön.

Lapsiperheköyhyys-työryhmä

Työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa, kerää ja jakaa tietoa, pyrkii nostamaan teeman keskusteluun ja vaikuttamaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Lue lisää lapsiperheköyhyydestä

Työryhmä on avoin ja sen toimintaan voi tulla mukaan jokainen lapsiperheköyhyys-teemasta kiinnostunut. Ryhmälle voi lähettää myös kysymyksiä tai ehdotuksia.

Vuoden 2022 kokoukset

Kokoukset pidetäään hybriditapaamisina. Kokouspaikkana on Pelastakaa Lapset ry:n toimisto osoitteessa Koskelantie 38, 00610 Helsinki. Etänä voi osallistua Teams-alustalla. Osallistumislinkin saa puheenjohtajalta.

Lue lisää työryhmän kevään 2022 tapaamisista ja toiminnasta

Seuraavat tapaamiset

torstai 24.11.2022 kello 10.00-11.30

Ryhmän kokoonpano 2022

Puheenjohtaja

Aino Sarkia, Pelastakaa Lapset ry, aino.m.sarkia(at)student.jyu.fi
Aino Sarkia toimii lapsiperheköyhyyden asiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:ssa, mutta on 1.3.2022–31.12.2023 opintovapaalla valmistelemassa aihetta käsittelevää väitöskirjaa.

Jonna Lehikoinen, Ensi- ja turvakotien liitto
Eveliina Hostila
, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Sonja Falk/Petri Paju Lastensuojelun Keskusliitto
Jenni Suvikas/Janette Vesterinen, Mieli ry
Merja Kaivolainen,
 Parasta Lapsille
Eevamaija Paljakka/Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Kaisli Syrjänen
, Pienperheyhdistys
Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Regina Järg-Tärnö, Suomen Setlementtiliito
Sanna Koskinen / Johanna Laaja, Suomen Unicef
Heljä Sairisalo
, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Johanna Vinberg, Pelastakaa Lapset ry
Sanna-Liisa Liikanen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Itä-Suomen yliopisto
Aapo Hiilamo, ITLA Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö
Jaana Vartia, Helsingin oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta
Helmi-Maria Heiskanen, kokemusasiantuntija
Hilkka Kemppi, kansanedustaja, eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja
Mikko Salasuo/Nelli Niemelä/Icehearts ry

Terveys ja köyhyys -työryhmä

Työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja. Työskentelyyn ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kaikki, jotka ovat kiinnostuneita terveyteen ja köyhyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Seuraavat kokoukset

Ryhmän kokoonpano 2022

Minna Autere, Talentia ry
Pirkko Justander, Sininauhaliitto ry
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry
Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliitto ry
Tuula Paasivirta, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto
Taija Rutanen
Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Laura Tuominen-Lozic, Diabetesliitto ry

Kansalaistoimintaryhmä

Ryhmä kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on tai on ollut kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä valitsee edustajat ja työstää yhteisen viestin vietäväksi vuosittaiseen köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen Brysseliin. Ryhmä myös kokoaa köyhyyttä kokeneista koostuvan raadin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat.

Ryhmän uutena koordinaattorina on vuoden vaihteessa 2022 aloittanut Aino Rukkila A-klinikkasäätiöstä, aino.rukkila(at)a-klinikka.fi

Ryhmän vuoden ensimmäinen tapaaminen pidettiin Kansalliskirjasto Oodissa 5.3.2022.

Seuraavat tapaamiset
Lauantai 15.10.2022 kello 12-15, Kansalliskirjasto Oodi, ryhmätila 3.

Eduskunnan köyhyysryhmä

EAPN-Finin edustaja eduskunnan köyhyysryhmässä on Oskari Korhonen Mielenterveyden Keskusliitosta, oskari.korhonen(at)mtkl.fi

STM:n jaosto EU25

EAPN-Finillä on edustus sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä. Verkoston edustaja on Irja Remekselä.