Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin haluaa nostaa vuoden 2017 kuntavaalikeskusteluihin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen sekä ehkäisemisen tärkeyden.

Kunta voi vähentää ja ehkäistä köyhyyttä ja eriarvoisuutta monella tavoin:

  • Aineellista köyhyyttä ja etenkin lapsi- ja eläkeläisköyhyyttä tulee aktiivisesti ja tavoitteellisesti vähentää osana kaikkea päätöksentekoa. Muun muassa sosiaalista vuokra-asuntotuotantoa ja sosiaalista luototusta on lisättävä.
  • Laadukkaat ja helposti saavutettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä asumispalvelut tulee turvata yhdenvertaisesti kaikille.
  • Kunta voi vähentää nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä tarjoamalla työpaikkoja ja tekemällä työllistämisyhteistyötä järjestöjen kanssa.
  • Kansalaistoimintaa, järjestöjä ja kohtaamispaikkoja kannattaa tukea, sillä ne vähentävät ja ehkäisevät erilaisia ongelmia sekä yksinäisyyttä.
  • Kunnissa tulee järjestää foorumeita, joilla aktiivisesti keskustellaan köyhyyttä ja syrjäytymistä kokeneiden ihmisten kanssa.

Lue lisää www.eapn.fi