Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustus toimittajille

EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja köyhyydestä taloudellisia ja sosiaalisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneita ihmisiä kunnioittaen. Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. EAPN-Fin jakoi tunnustuksen ensimmäistä kertaa syksyllä 2016. 

Tunnustus tuo esiin tahoja, jotka tekevät laadukasta journalismia köyhyydestä. Tärkeintä on kuitenkin  se, että köyhyyttä kokeneilla ihmisillä on mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan.

Ehdokkaita voi esittää kuka vaan

Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi voivat ilmoittaa niin journalistit itse kuin kuka tahansa muukin, joka arvioi ehdotuksensa olevan tunnustuksen kriteerien mukainen. Kirjoitukset, kuvat tai ohjelmat voivat olla niin lehdistä, radiosta, televisiosta kuin verkkomediasta.

Tunnustus annetaan artikkelille tai ohjelmalle. Myös juttujen kuvat huomioidaan. Tunnustuksella ei palkita journalistin koko tuotantoa, toimitusta tai köyhyyttä käsitteleviä kirjoja.

Ehdokkaita etsitään kunakin vuonna marraskuun 2. päivään asti.

Lue lisää vuoden 2021 tunnustuksesta ja ehdokkaista

Raati käyttää työnsä tukena Kunnioittavasti köyhyydestä -opasta ja kriteeristöä. Ne on alun perin työstetty keväällä 2016 köyhyyttä kokeneiden henkilöiden, toimittajien ja muiden asiantuntijoiden yhteisessä työpajassa.

Oppaan pohjana on käytetty Itävallan Köyhyyden vastaisen verkoston, Die Armutskonferenzin vastaavaa opasta Schreiben und Berichten über Armut, joka on ilmestynyt  englanniksi nimellä Guidelines for Respectful Reporting on Poverty Koko tunnustus on lähtöisin Itävallasta: sen EAPN-verkosto on palkinnut 2010 alkaen vuosittain journalisteja, jotka kirjoittavat kunnioittavasti sekä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä.

Itävallan verkosto  on levittänyt palkintoa muihin EAPN:n jäsenverkostoihin. Palkinto on jaettu Itävallan ja Suomen lisäksi Unkarissa, Kroatiassa ja Islannissa. Vuonna 2017 mukaan tulivat Romanian, Makedonian, Serbian, Slovakian ja Saksan verkostot. 2018 tunnustus jaettiin ensimmäistä kertaa Portugalissa. Anna Järvinen kirjoittaa tunnustuksen jakamisesta muissa Euroopan maissa.

Vuonna 2018 tunnustuksen jaon yhteydessä julkaistiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten työstämä opas Köyhä mediassa – Opas köyhyyttä kokeneelle. Köyhyyskokemuksista on vaativaa kertoa julkisuudessa. Opas antaa tähän tukea ja vinkkejä.

Tunnustuksen saaja saa taiteilija Helena Korkan tekemän palkinnon Hyvä kello kauas kuuluu. Vuodesta 2018 tunnustuksen saanut toimittaja on saanut myös Huoltaja-säätiön tuhannen euron palkinnon. Raati voi jakaa myös kunniamainintoja.

Lisätietoja
 
EAPN-Finin ja Kunnioittavasti köyhyydestä raadin sihteeri Erja Saarinen, erja.saarinen (at) soste.fi, 050 433 4202
 

Ehdokkaat ja tunnustuksen saajat

2020
Kunnioittavasti köyhyydestä ehdokkaat 2020
Uutinen tunnustuksen saajasta 2020

2019
Kunnioittavasti köyhyydestä -ehdokkaat 2019,
53 ehdokasta
Palkitut journalistiset työt

2018
Kunnioittavasti köyhyydestä ehdokkaat 2018,
32 ehdokasta
Palkitut journalistiset työt

2017
Kunnioittavasti köyhyydestä -ehdokkaat 2017
, 40 ehdokasta
Palkitut journalistiset työt

2016
Kunnioittavasti köyhyydestä -ehdokkaat 2016,
26 ehdokasta
Palkitut journalistiset työt