Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustus toimittajille

EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen journalisteille, jotka ovat tehneet juttuja köyhyydestä taloudellisia ja sosiaalisia syitä analysoiden ja köyhyyttä kokeneita ihmisiä kunnioittaen. Tunnustuksen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. EAPN-Fin jakoi tunnustuksen ensimmäistä kertaa syksyllä 2016. 

Tunnustus tuo esiin tahoja, jotka tekevät laadukasta journalismia köyhyydestä. Tärkeintä on kuitenkin  se, että köyhyyttä kokeneilla ihmisillä on mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan.

Ehdokkaita voi esittää kuka vaan

Ehdokkaita tunnustuksen saajaksi voivat ilmoittaa niin journalistit itse kuin kuka tahansa muukin, joka arvioi ehdotuksensa olevan tunnustuksen kriteerien mukainen. Kirjoitukset, kuvat tai ohjelmat voivat olla niin lehdistä, radiosta, televisiosta kuin verkkomediasta.

Tunnustus annetaan artikkelille tai ohjelmalle. Myös juttujen kuvat huomioidaan. Tunnustuksella ei palkita journalistin koko tuotantoa, toimitusta tai köyhyyttä käsitteleviä kirjoja.

Tunnustus jaetaan useissa Euroopan maissa

Tunnustus on lähtöisin Itävallasta: sen EAPN-verkosto Die Armutskonferenz on palkinnut 2010 alkaen vuosittain journalisteja, jotka kirjoittavat kunnioittavasti sekä sosiaalisia ja taloudellisia syitä analysoiden köyhyydestä ja köyhyyttä kokeneiden elämästä.

Itävallan verkosto  teki aikanaan oppaan köyhyydestä kirjoittamiseksi: Schreiben und Berichten über Armut. Se on ilmestynyt  englanniksi nimellä Guidelines for Respectful Reporting on Poverty.

Itävallan opasta on käytetty pohjana suomalaiselle Kunnioittavasti köyhyydestä -opaalle ja kriteeristölle. Ne työstettiin 2016 köyhyyttä kokeneiden henkilöiden, toimittajien ja muiden asiantuntijoiden yhteisessä työpajassa.

Itävallan verkosto  on levittänyt palkintoa muihin EAPN:n jäsenverkostoihin. Palkinto jaetaan noin kymmenessä Euroopan maassa, muun muassa Islannissa, Pohjois-Makedoniassa, Kroatiassa, Portugalissa, Serbiassa ja Unkarissa.

Vuonna 2018 julkaistiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten työstämä opas Köyhä mediassa – Opas köyhyyttä kokeneelle. Köyhyyskokemuksista on vaativaa kertoa julkisuudessa. Opas antaa tähän tukea ja vinkkejä.

Tunnustuksen saaja saa taiteilija Helena Korkan tekemän palkinnon Hyvä kello kauas kuuluu. Raati voi jakaa myös kunniamainintoja.

Lisätietoja
 
EAPN-Finin ja Kunnioittavasti köyhyydestä raadin sihteeri Erja Saarinen, erja.saarinen (at) soste.fi, 050 433 4202
 

Ehdokkaat ja tunnustuksen saajat

2022

Kunnioittavasti köyhyydestä -ehdokkaat 2022
Uutinen tunnustuksen 2022 saajasta

2021
Kunnioittavasti köyhyydestä -ehdokkaat 2021
Uutinen tunnustuksen saajasta 2021

2020
Kunnioittavasti köyhyydestä ehdokkaat 2020
Uutinen tunnustuksen saajasta 2020

2019
Kunnioittavasti köyhyydestä -ehdokkaat 2019,
53 ehdokasta
Uutinen tunnustuksen saajasta

2018
Kunnioittavasti köyhyydestä ehdokkaat 2018,
32 ehdokasta
Palkitut journalistiset työt

2017
Kunnioittavasti köyhyydestä -ehdokkaat 2017
, 40 ehdokasta
Palkitut journalistiset työt

2016
Kunnioittavasti köyhyydestä -ehdokkaat 2016,
26 ehdokasta
Palkitut journalistiset työt