friends chain on grass

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastainen verkosto

EAPN-Fin on köyhyyden vähentämiseksi toimivien järjestöjen, ryhmien ja yksittäisten ihmisten yhteistyön verkosto. Se toimii köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien kansalaisten aseman parantamiseksi, sosiaalisten oikeuksien ja perusturvan toteutumiseksi ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Keskeistä on köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa harjoittavien tukeminen ja yhteistyön edistäminen, samoin suomalaisen ja Euroopan Unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäminen.

EAPN-Fin verkostoon kuuluu 50 jäsenyhteisöä loppuvuonna 2023. Niistä suurin osa on valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. EAPN-Finin  hallitus valitaan vuosittain verkoston yleiskokouksessa loka-marraskuussa.

EAPN-Fin on yksi eurooppalaisen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n 31 kansallisesta verkostosta.