Man with coins in palm and empty pocket

EAPN-Fin seuraa suomalaista köyhyys- ja eriarvoistumistilannetta, ottaa kantaa ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntapoliittisiin päätöksiin köyhyyden vähentämisen näkökulmasta. Verkosto järjestää köyhyys- ja syrjäytymistematiikkaan liittyviä seminaareja ja tilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

EAPN-Finin strategia 2013-2015 ohjaa verkoston toimintaa. Strategiakaudella pyritään vahvistamaan köyhyyttä kokeneiden äänen kuulumista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tavoitteena on myös tehdä yhteiskunnassa näkyväksi ja ymmärrettäväksi köyhyyden moninaisia syitä ja seurauksia .

EAPN-Finin neljä työryhmää seuraavat omaan tematiikkaansa liittyviä asioita sekä  tekevät ehdotuksia ja valmistelevat EAPN-Finin kannanottoja ja/tai ulostuloja.

EAPN-Finillä on yhtenä kansallisena köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena verkostona yhteydet Eurooppa tason verkostoon EAPN:ään, jonka hallituksessa ja yhdessä keskeisessä työryhmässä EAPN-Finillä on  edustus. Verkosto välittää myös eurooppalaista tietoa köyhyystilanteesta ja EAPN:n toiminnasta kansalliselle verkostolle sekä Suomen tilanteesta Euroopan verkostolle.