• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Tapahtumat

Leena Valkonen on EAPN-Finin uusi puheenjohtaja, yleiskokousesitelmän aiheena päihdepalveluiden saavutettavuus

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 22. marraskuuta. Se valitsi Leena Valkosen verkoston uudeksi puheenjohtajaksi. Aluksi sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Heidi Vanjusov puhui päihdepalveluiden saavutettavuudesta.

EAPN-Finin yleiskokous 22.11.2022: tervetuloa kuulemaan verkoston työstä

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston yleiskokous pidetään Helsingissä SOSTEn toimistolla. Puheoikeus ja äänivalta on jäsenten valtuuttamilla edustajilla, mutta muutoin kokous on avoin kiinnostuneille ja hyvä tapa tutustua verkoston toimintaan. Kokoukseen pitää ilmoittautua viimeistään 16.11.

Monet järjestöt huolissaan elinkustannusten nousun vaikutuksista

Monet järjestöt ovat tuoneet esiin huolensa siitä, miten elinkustannusten, etenkin energian hinnan nousu, vaikuttaa niiden edustamiin ryhmiin. Muun muassa yksinhuoltajat ja yksinasuvat ovat tiukoilla. Hintojen nousu osuu raskaasti velkaantuneisiin ja asunnottomuus voi lisääntyä.

Köyhyyttä kokeneiden tarinat kertoivat päättäjille pirstaleisesta tukijärjestelmästä ja loputtomasta juoksuttamisesta luukulta toiselle

Viiden köyhyyttä kokevan ihmisen tarinat veivät päättäjät konkreettisesti raskaaseen ja monimutkaiseen palvelujärjestelmäarkeen. 26.10. pidetyssä tilaisuudessa kansanedustajat ja köyhyyttä kokevat ihmiset etsivät yhdessä ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin.

Köyhyysvahti 2022: Myönteistä kehitystä, mutta myös merkkejä köyhyyden syvenemisestä

Pienituloisuus on vähentynyt, samoin asunnottomien määrä. Työllisyys on parantunut. Samaan aikaan näkyy jo merkkejä köyhyyden syvenemisestä ja lisääntymisestä. Köyhyysvahti kertoo köyhyystilanteesta ja köyhyyttä kokeneiden näkemyksistä.

Eurooppalainen köyhyysvahti: tältä näyttää köyhyyttä kokevien tilanne Euroopassa

Köyhyyttä kokevat ihmiset sinnittelevät selviytyäkseen elintärkeistä päivittäisistä menoista, yhä useammat ruoka-avun varassa, kun hinnat nousevat. Tämä käy ilmi EAPN:n eurooppalaisesta Köyhyysvahdista. Se julkistettiin 13.10.

Hallitukselta suunnitelma köyhyyden vähentämiseksi

Suomen tavoite on vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut toimintasuunnitelman, johon on koottu tietoa, toimia ja suosituksia tavoitteeseen pääsemiseksi.

Köyhyysvahti 2022 julkistetaan 17.10.

Suomen köyhyysraportti julkistetaan aamukahvitilaisuudessa 17.10. Köyhyystilanteesta käydään keskustelua tutkija Lauri Mäkisen ja emerita professori Leena Eräsaaren alustusten pohjalta. Tilaisuus on avoin kiinnostuneille, läsnä tai etänä, kunhan muistaa ilmoittautua.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -yleisötilaisuus 26.10.

Kansallisessa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumassa etsitään yhdessä ratkaisuja köyhyyden vähentämiseksi. Avoin yleisötilaisuus pidetään 26.10. kello 16-17 Kirkkohallituksessa. Myös etänä voi osallistua. Tilaisuuteen pitää ilmoittautua.

Nuoria pyydetään kertomaan köyhyydestä

Miten köyhyys ilmenee ja vaikuttaa nuorten elämässä? Turun yliopiston tutkijat kysyvät asiaa suoraan nuorilta. 15–21-vuotiaita pyydetään kirjoittamaan köyhyydestä 9.12. mennessä.

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston eduskuntavaalitavoitteet 2023

Elämme keskellä kriisejä, joiden vaikutukset osuvat kipeimmin pienituloisiin. Köyhyyttä kokevien määrä uhkaa kasvaa. Tarvitaan sekä nopeita että pitkäjänteisiä toimia köyhyyden vähentämiseksi ja ihmisarvoisen elämän edellytysten turvaamiseksi kaikille.

Ilmastokriisi osuu pahiten heikoimmassa asemassa oleviin – sosiaalinen oikeudenmukaisuus tärkeää ilmastotoimissa  

Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka lisäävät eriarvoisuutta monin tavoin. Nk. vihreän siirtymän oikeudenmukaisuutta käsiteltiin Simo Rissasen johdolla EAPN-Finin aamukahveilla 28. syyskuuta.