• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Blogi

Miten media käsittelee köyhyyttä Euroopassa? Kunnioittavasti köyhyydestä -raatilaiset tapasivat Zagrebissa

Toukokuun lopulla Kroatiassa Zagrebissa järjestettiin eurooppalainen tapaaminen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustusta jakavien maiden kanssa. Tapaamisessa olivat Suomesta mukana raatilainen Ee Eisen ja asiantuntija Anita Salonen Kirkkohallituksesta. Tunnustuksen tarkoituksena on tuoda esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkemys siitä, miten media kuvaa heidän todellisuuttaan ja palkita laadukasta köyhyyttä käsittelevää journalismia. Vuosittain palkitaan artikkeli ja sen tekijät, ja valinnan tekee […]

Tuula Paasivirta: Kelan matkakorvaukset ja taksiautojen saatavuus tuovat haasteita julkiseen terveydenhoitoon pääsylle

Nk. Kela-kyydeissä on monenlaisia ongelmia: Niin maaseudulla kuin pääkaupunkiseudulla autoja ei aina ole tarpeeksi saatavilla. Autojen ominaisuudet ovat välillä hankalia liikuntaesteiselle: ovet ovat liian kapeita ja autot joillekin liian korkeita. Kun eri ihmisten kyytejä yhdistellään, yksityisyyden suoja vaarantuu.

Köyhiä koskeva puhe on kovempaa kuin aikoihin, todetaan Kunnioittavasti köyhyydestä tunnustuksen saaneessa Ylen artikkelissa

”Paljon asiaa suoraan sanottuna, ilman kaunistelua hyvin ajankohtaisesta aiheesta”, raati toteaa perusteluissaan antaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus Sarita Blomqvistin ja Mia Gertschin jutusta Köyhistä on aina puhuttu rumasti, mutta nyt se on aiempaa hyväksytympää.

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin jatkaa toimintaansa

EAPN-Finin ylimääräisessä yleiskokouksessa perjantaina 12.4.2024 päätettiin jatkaa verkoston toimintaa. Toiminta pitää organisoida uudelleen, koska SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ei enää tarjoa toimintaan henkilötyöpanosta järjestöä kohdanneen ison avustusleikkauksen vuoksi.

Kunnioittavasti vai jotenkin muuten? 19.4. käsitellään köyhyyden näkymistä mediassa

Perjantaina 19.4. selviää, mistä ansiokkaasta köyhyyttä käsittelevästä jutusta annetaan EAPN-Finin Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajalle. Tilaisuudessa käsitellään laajemminkin köyhyyden näkymistä mediassa. Siitä puhuu muun muassa toimittaja Outi Airola ja raadin jäsen Ee Eisen.

Tuula Paasivirta: Sairausvakuutuslain muutokset yksityisen terveydenhuollon korvauksiin vaikeuttivat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea!

Kela ei ole korvannut vuodesta 2023 matkakuluja taksilla yksityiseen terveydenhuoltoon tai itsemaksettuun kuntoutukseen samassa laajuudessa kuin aiemmin. Osa muutoksista on heikentänyt niiden tilannetta, joiden on pakko käyttää taksia terveydenhuollon matkoihin.

Kestävän kehityksen tavoitteista ollaan kaukana

EAPN-Finin teemakahveilla 6.3.2024 kuultiin, missä mennään Agenda2030 -ohjelman toimeenpanossa. Fingon ohjelmapäällikkö Silla Ristimäki totesi, että pääministeri Marinin hallituksen ohjelma oli kestävän kehityksen ohjelma, mutta nykyisen hallitusohjelman näkökulmana on Suomen kansallinen etu.

EAPN-Fin organisoituu uudelleen – asia esillä ylimääräisessä yleiskokouksessa 12.4.2024

SOSTE on toiminut EAPN-Fin-verkoston ”kotipesänä”, mutta avustusleikkauksen vuoksi, se ei voi enää tarjota henkilöstön työaikaa verkostolle. Verkoston on tämän takia organisoiduttava uudestaan ja hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yleiskokouksen. Se pidetään 12.4.2024.

Agenda2030 -toimintaohjelman edistyminen esillä EAPN-Finin teemakahveilla 6.3.2024

EAPN-Finin vuoden ensimmäisillä teemakahveilla 6. maaliskuuta kuullaan, missä mennään Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanossa, etenkin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistavoitteissa. Teemasta alustaa ohjelmapäällikkö Silla Ristimäki Fingosta.

Selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvasta

Pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta, niin palveluista kuin etuuksista, löytyy selkeää ja ajantasaista tietoa 18 järjestön laatimasta sosiaaliturvaoppaasta. Mukana on myös yleistä tietoa etuuksista, vaikkapa toimeentulotuesta ja asumistuesta.

Terveys ja köyhyys -työryhmä huolissaan terveyden eriarvoistumisesta

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -ryhmässä on käsitelty keinoja vähentää terveyden eriarvoisuutta. Väestötasolla köyhyys ja sairaudet kasautuvat samoille yksilöille, kuten myös sairastamisen kustannukset. Erityistä huolta ovat herättäneet asiakasmaksujen korotukset monella hyvinvointialueella.

EAPN-Finin lapsiperheköyhyystyöryhmä tapasi kansanedustaja Eemeli Peltosen

Eduskunnassa 6.2.2024 pidetyssä tapaamisessa kuultiin muun muassa kokemusasiantuntija Helmi-Maria Heiskasen puheenvuoro. Eemeli Peltonen totesi, että se pitäisi jokaisen päättäjän kuulla, jotta ei unohtuisi, että köyhyystilastojen takana ovat ihan oikeat ihmiset.