• Kaikki
  • Ajankohtaista
  • Blogi

Agenda2030 -toimintaohjelman edistyminen esillä EAPN-Finin teemakahveilla 6.3.2024

EAPN-Finin vuoden ensimmäisillä teemakahveilla 6. maaliskuuta kuullaan, missä mennään Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanossa, etenkin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistavoitteissa. Teemasta alustaa ohjelmapäällikkö Silla Ristimäki Fingosta.

Selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvasta

Pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta, niin palveluista kuin etuuksista, löytyy selkeää ja ajantasaista tietoa 18 järjestön laatimasta sosiaaliturvaoppaasta. Mukana on myös yleistä tietoa etuuksista, vaikkapa toimeentulotuesta ja asumistuesta.

Terveys ja köyhyys -työryhmä huolissaan terveyden eriarvoistumisesta

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -ryhmässä on käsitelty keinoja vähentää terveyden eriarvoisuutta. Väestötasolla köyhyys ja sairaudet kasautuvat samoille yksilöille, kuten myös sairastamisen kustannukset. Erityistä huolta ovat herättäneet asiakasmaksujen korotukset monella hyvinvointialueella.

EAPN-Finin lapsiperheköyhyystyöryhmä tapasi kansanedustaja Eemeli Peltosen

Eduskunnassa 6.2.2024 pidetyssä tapaamisessa kuultiin muun muassa kokemusasiantuntija Helmi-Maria Heiskasen puheenvuoro. Eemeli Peltonen totesi, että se pitäisi jokaisen päättäjän kuulla, jotta ei unohtuisi, että köyhyystilastojen takana ovat ihan oikeat ihmiset.

Sosiaaliturvan leikkauksia vastustetaan mielenilmauksilla

EAPN-Fin on mukana kahdessa mielenosoituksessa, joilla vastustetaan hallituksen sosiaaliturvaleikkauksia ja työelämäheikennyksiä: STOP nyt! -mielenosoitus järjestetään Helsingin Senaatintorilla 1.2. ja Kadulle vai kotiin -mielenilmaisu Kansalaistorilla 8.–9.2.

Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus toimittajille jaetaan taas keväällä 2024

EAPN-Fin jakaa keväällä 8. kertaa Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen toimittajille. Se annetaan journalistisesta työstä, jossa köyhyyttä analysoidaan laajasti ja köyhyyttä kokeneita kuullaan kunnioittavasti asiantuntijoina. Nyt haetaan ehdokkaita tunnustuksen saajaksi sekä jäseniä tunnustuksesta päättävään raatiin.

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen ja perimättä jättäminen tulee tehdä sujuvammaksi

EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä vaatii hyvinvointialueiden kehittävän asiakasmaksulain soveltamista: asiakasmaksut eivät saa vaarantaa asiakkaiden ja heidän perheidensä taloudellista selviytymistä tai viivästyttää hoitoon hakeutumista. Keskeinen lain tulkinnan ja toimeenpanon kehittämistarve liittyy asiakasmaksulain 11 pykälään.

Helmi-Maria Heiskanen: Miten ratkaisisin tämän yhtälön, jossa kaikki siirrot tuntuvat johtavan samaan lopputulokseen. Köyhä ja kipeä.

Helmi-Maria Heiskanen kirjoittaa blogitekstissään lapsiperheköyhyydestä, köyhyyden ylisukupolvisuudesta, sairaudesta, yhteisön ja kohtaamisen tärkeydestä, toivosta ja eteenpäin pääsemisestä. Hän on EAPN-Finin Lapsiperheköyhyys-työryhmän jäsen.

Järjestöt ilmaisevat yhteiskannanotossaan syvän huolensa köyhyyttä lisäävästä politiikasta

Sosiaaliturvan rajut leikkaukset lisäävät köyhyyttä ja heikentävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. EAPN-Fin yhdessä muiden järjestöjen kanssa pitää merkittävänä epäkohtana, ettei leikkausten vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin ole arvioitu riittävästi lainsäädäntöprosessin aikana.

Köyhyysverkoston tulevaisuus puhutti yleiskokouksessa

EAPN-Finin yleiskokous pidettiin 29.11. Kokousta keskustelutti verkoston tulevaisuus, kun Euroopan EAPN:n tulevaisuus on näyttänyt epävarmalta ja verkoston jäsenillä tuntuu olevan yhä vähemmän aikaa yhteiseen vaikuttamiseen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin emerita professori Leena Eräsaari.

Valtio on laiminlyönyt itsensäkehittämisoikeuden toteutumisen

Tutkija Iina Järvinen puhui EAPN-Finin yleiskokouksessa 29. marraskuuta siitä, toteutuuko kaikkien oikeus itsensä kehittämiseen varattomuuden estämättä. Esitys perustui hänen tuoreeseen väitöskirjaansa Itsensä kehittäminen köyhyydessä.

Kansalaistoimintaryhmä tapaa pikkujouluhengessä 19.12. – huom! päivä muuttunut lakkojen vuoksi

EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmä kokoontuu vuoden viimeiseen tapaamiseen 19.12. kello 14.30-16.00 SOSTE:n toimistolle Yliopistonkatu 5. Tervetulleita köyhyyttä kokeneet, kokevat ja aihepiiristä kiinnostuneet!