Tuula Paasivirta: Kelan matkakorvaukset ja taksiautojen saatavuus tuovat haasteita julkiseen terveydenhoitoon pääsylle

Nk. Kela-kyydeissä on monenlaisia ongelmia: Niin maaseudulla kuin myös pääkaupunkiseudulla autoja ei ole aina riittävästi saatavilla. Myös autojen ominaisuudet ovat välillä hankalia liikuntaesteiselle: ovet ovat liian kapeita ja autot joillekin liian korkeita. Kun eri ihmisten kyytejä yhdistellään, ihmisten yksityisyyden suoja vaarantuu.

Käsittelen tässä artikkelissa vain julkisen terveydenhuollon ja kodin välisiä henkilöautotaksilla, nk. pikkutaksilla, ja invataksilla tehtäviä matkoja terveydenhuoltoon. Kelan pääsääntö matkakorvauksissa on, että asiakas käyttää aina halvinta kulkuneuvoa. Tietyin edellytyksin matkoihin voi käyttää taksia.

Tutustu Kelan taksimatkoja koskeviin ohjeisiin.

Kussakin maakunnassa on kaksi välityskeskusta, josta asiakkaan täytyy korvauksen saadakseen tilata taksikuljetus.

Yksi iso ongelma maaseudulla ja syrjäseudulla on, ettei autoja ole saatavissa tarpeeksi tai ollenkaan. Myös pääkaupunkiseudulla on ongelmia kaluston saatavuudessa.  Invatakseja tai tilatakseja on vielä vaikeampi saada kuin henkilöautoja.

Uudessa liikennekalustossa ja kuljettajien osaamisessa useita puutteita liikuntaesteiselle

Osan asiakkaista on vaikea nousta tilataksiin. Osassa uusia sähkökäyttöisiä henkilöautoja, nk. pikkutakseja, on hyvin kapeat ovet ja osa näistä autoista on henkilöautoiksi myös korkeita.  Tämä vaikeuttaa lyhyen henkilön nousua autoon.

Joissain sähköautoissa ei ole minkäänlaista tukikahvaa ikkunan yläpuolella tai ovessa. Se auttaisi osaa asiakkaita vetämään itsensä autoon.

Kuljettajat eivät aina välttämättä halua tai osaa auttaa asiakasta ja aina avusta ei edes ole hyötyä. Kuljettajan kielitaito voi olla puutteellinen ja se aiheuttaa ongelmia useassa kohdassa kuljetuksia. Myös kuljettajien alueosaaminen voi olla puutteellista.

Toki on monia hyviä ja avuliaita kuljettajia, joiden kanssa kaikki sujuu hyvin. Tämän vuoden alussa tuli voimaan Kelan vaatimus, jonka mukaan Kela-kyytejä ajavien taksinkuljettajien pitää olla suorittanut erityisryhmien kuljettajakoulutus.

Kela-matkat ovat pääsääntöisesti yhdistelymatkoja, jolloin kyydissä on useita asiakkaita. Invataksiin ei saisi yhdistää liian montaa pyörätuolin käyttäjä.  Henkilöautoon ei myöskään saisi yhdistää liian montaa rollaattorin käyttäjää, koska apuvälineet eivät mahdu henkilöauton tavaratilaan. Myös lastenistuimia on autoissa vähänlaisesti.

Tietämättömyys voi aiheuttaa haasteita muun muassa avustajakoiraa tai opaskoiraa käyttävien asiakkaiden pyrkiessä kyytiin.

Kela-taksin kyydeissä pitkiä odotusaikoja

Käytännössä on vaikeaa saada Kelataksia, kun matka on lyhyt. Tarkoitan tällä muun muassa matkoja, jotka ovat alle kilometristä muutamaan kilometriin. Tämä johtunee kuljettajan saamasta liian pienestä korvauksesta.

Muutama viikko sitten pääkaupunkiseudulla iäkäs tuttavani odotti viisi tuntia Kela-taksia kilometrin päässä kotoaan. Tämän vuoksi vanhus joutui olemaan syömättä ja juomatta vielä pidemmän aikaa. Sitten lähipiiri soitti hänelle tavallisen taksin, jonka maksu meni hänen omasta rahapussistaan. Tiedän myös muita tuttuja, jotka ovat odottaneet sairaalan aulassa tunteja Kela-taksia kotiin päästäkseen.

Yhdistetyissä kyydeissä vaarantuu yksityisyyden suoja

Kyytien yhdistelystä syntyy toisinaan pitkiä odotusaikoja, kun yhdistellään pitkiä tai lyhyitä matkoja. Kyytien yhdistelyssä puolen tunnin matka voi muuttua kahden tunnin matkaksi. Tässä myös yksityisyyden suoja kärsii, etenkin maaseudulla. Välttämättä Kela-kyydin asiakas ei halua paljastaa muille asiakkaille sairastavansa vakavaa sairautta, vaikkapa syöpää.

Välillä Kela-auto ei tule ollenkaan. Kaikki eivät tiedä, että silloin voi tilata tavallisen taksin ja neuvotella myöhemmin Kela-taksin välityskeskuksen kanssa, että he kuittia vastaan maksavat matkan. Tällöin pitää kuitenkin löytyä alkuperäinen tilaus välityskeskuksesta ja pitää osata selostaa, mitä on tapahtunut.

On myös tilanteita, joissa asiakas, potilas ei ole päässyt ollenkaan vastaanotolle ja on joutunut maksamaan sakkomaksun peruuttamattomasta vastaanottoajasta. Tämä maksu on HUS-alueella yli
50 euroa 18 vuotta täyttäneeltä henkilöltä.

Myöhästelyt aiheuttavat terveydenhuoltoon tyhjäkäyntiä

Eräälle henkilölle on käynyt Länsi-Suomessa niin, että taksit ovat jatkuvasti myöhässä eikä hän pysty enää laskemaan myöhästelyjen määrää. Jos joka välissä odotellaan tunteja, asiakas ei ehdi samana päivänä tuiki tärkeään röntgeniin tai verikokeisiin.  Myöhästelyt aiheuttavat myös sairaaloissa ja terveyskeskuksissa kallista tyhjäkäyntiä, joka on erityisen valitettavaa, sillä moniin toimenpiteisiin on pitkät jonot.

Tarvitessasi erilaisia yksinkulkulupia ole yhteydessä Kelan toimistoon, niin saat tarvittavat ohjeet. Näitä ovat muun muassa paaritaksilupa, vakiotaksioikeus  (Tuttutaksioikeus), yksinkulkuoikeus ja yhdistelykielto.  Kelalla on käytössä myös epävirallisemmin toivetaksi mahdollisuus, jota voi kysyä taksin välityspalvelusta.  Kelan asiakkaalla on mahdollisuus esittää toive tilauksensa hoitavasta autosta. Asiakkaan tulee tietää toivomansa auton numero eli pelkkä autoilijan nimi ei riitä auton ja tilauksen yhdistämiseen.

Kaikkein tyytyväisempiä asiakkaita ovat Kelan vakiotaksioikeuden saaneet sekä toivetaksia käyttävät.

Kelataksin omavastuut ovat: 25 euron omavastuu per matka ja 50 euroa per reissu ja 300 euron vuotuinen omavastuu. Tämäkin on osalle asiakkaista liian paljon, varsinkin alkuvuodesta, jolloin on muitakin omavastuita ja esimerkiksi lääkkeiden tai asiakasmaksujen  maksukatto ei vielä ole täyttynyt.  

Kirjoittaja on EAPN-Finin Terveys ja köyhyystyöryhmän jäsen.

Lue lisää

Tuula Paasivirta: Sairausvakuutuslain muutokset yksityisen terveydenhuollon korvauksiin vaikeuttivat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea!