Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari oli Junckerin komission 2014 – 19 tärkein sosiaalista ulottuvuutta koskeva aloite. Se oli komission vastaus Euroopan talous- ja eurokriisin tuottamaan sosiaaliseen kriisiin. Sen tarkoituksena on antaa kansalaisille uusia ja en­tistä vaikuttavampia sosiaalisia oikeuksia.

Pilari syntyi 2017

Komissio julkaisi maaliskuussa 2016 alustavan hahmotelman sosiaalisten oikeuksien pilarista. Maaliskuussa 2017 se julkisti pilarin sekä laajan paketin siihen liittyviä dokumentteja, kuten keskusteluasiakirjan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. Marraskuussa 2017 EU:n neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio allekirjoittivat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julistuksen oikeudenmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsittelevässä sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa.

Pilarin toimeenpanosuunnitelma 2021

Komissio julkaisi 4. maaliskuuta 2021 toimintasuunnitelman,  Action Plan on the European Pillar of Social Rights pilarin toimeenpanemiseksi. Toimintasuunnitelmassa on kolme tavoitetta, jotka pitäisi saavuttaa 2030 mennessä: yhdenvertaiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot ja sosiaalinen suojelu ja inkluusio, kaikkien mukaan ottaminen.

Pilarin tarkoituksena on antaa uusia ja en­tistä vaikuttavampia oikeuksia kansalaisille. Se sisältää 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, jotka jakautuvat kolmeen lukuun:

1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille

 • Opetus, koulutus ja elinikäinen oppiminen
 • Sukupuolten tasa-­arvo
 • Yhtäläiset mahdollisuudet
 • Työllisyyden aktiivinen tukeminen

2. Oikeudenmukaiset työolot

 • Varma ja sopeutuva työllisyys
 • Palkat
 • Tiedot työehdoista ja irtisanotuille annettava suoja
 • Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen
 • Työ­ ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • Terveellinen, turvallinen ja asianmukainen työympäristö ja tietosuoja

3. Sosiaalinen suojelu ja osallisuus

 • Lastenhoito ja lapsille annettava tuki
 • Sosiaalinen suojelu
 • Työttömyysetuudet
 • Vähimmäistoimeentulo
 • Vanhuuden toimeentulo ja eläkkeet
 • Terveydenhuolto
 • Vammaisten osallistaminen
 • Pitkäaikaishoito
 • Sosiaalinen asuntotuotanto ja kodittomille annettava asumisapu
 • Peruspalvelujen saatavuus

Sosiaalisten oikeuksien pilaria esitellään SOSTEn ja EAPN-Finin julkaisussa Inhimillisempi Eurooppa.

EAPN, EAPN-Fin ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari:

Muita linkkejä (englanniksi, suurin osa dokumenteista löytyy myös suomeksi):

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivut komission pääsivuilla ja työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston sivuilla

Keskeiset dokumentit:

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpano:

Lisätietoja