EAPN:n vastaus Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on Junckerin komission tärkein sosiaalialaa koskeva aloite. Komissio julkaisi maaliskuussa 2016 alustavan hahmotelman Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista käynnistäen vuoden kestäneen julkisen kuulemisen, johon EAPN jäsenverkostoineen otti osaa. Maaliskuussa 2017 komissio julkisti pilarin sekä laajan paketin siihen liittyviä dokumentteja, kuten keskusteluasiakirjan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta.

EAPN on nyt julkaissut vastauksensa ”Make Social Rights the beating heart of Europe! ” Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin sekä em. keskusteluasiakirjaan.

EAPN:n näkemys on, että pilarin tulisi periaatteiden sijaan sisältää vahvemmin sosiaalisia oikeuksia. EAPN:n mielestä keskeiset keinot tähän ovat:

  • Aktiivisen osallisuuden ja keskeisten sosiaalisten standardien välisen tulkinnan selkeyttäminen
  • EU-ohjausjakson koherenssin ja toimeenpanon varmistaminen
  • Sosiaalisen tulostaulun tehokkuus
  • Kunnianhimoisen lainsäädännön ehdottaminen takaamaan kaikkien ihmisten oikeuksia sosiaaliseen suojeluun ja vähimmäistoimeentuloon
  • Hyvä hallinto, köyhyyttä kokeneiden ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen

Lue koko EAPN:n vastaus Make Social Rights the beating heart of Europe! | EAPN position on the European Pillar of Social Rights

PS. Aiheesta keskustellaan Suomessa mm. seminaarissa Millaisen EU:n haluamme? – Muuttuva unioni ja sen uudet ytimet 11.10. Helsingissä.