Aihearkisto: EAPN Europe

EAPN vaatii, että EU:ssa taataan kaikille oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN vaatii yhdessä Eurodiaconian, ETUC:in, Caritas Europen ja Social Platformin kanssa EU:n laajuista sitovaa kehystä, jolla varmistettaisiin ihmisille riittävä vähimmäisturva kaikissa jäsenmaissa. Yhteisen kannanoton on allekirjoittanut myös 45 Euroopan parlamentin jäsentä, 33 EU-tason kansalaisjärjestöä, 42 tutkijaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean työntekijät-ryhmä. Suomalaisista europarlamentaarikoista kannanoton on allekirjoittanut Miapetra Kumpula-Natri.

Kaikilla ihmisillä, joilla ei ole mahdollisuutta työskennellä tai joiden työtulot ja muut etuudet ovat niin pienet, että niillä ei tule toimeen, tulisi olla oikeus riittävään vähimmäisturvaetuuteen. Tähän mennessä suositukset ilman velvoittavuutta eivät ole olleet riittäviä turvaamaan miljoonien köyhyydessä elävien ihmisten ihmis- ja perusoikeuksia ja ihmisarvon takaavaa vähimmäisturvaa. Poliittisten julistusten sijaan tarvitaan sitovat, seurattavat kriteerit sille tasolle ja kattavuudelle, joka kaikkien jäsenmaiden erilaisten etuusjärjestelmien tulee saavuttaa.

EU:n neuvosto julkaisi äskettäin vähimmäistoimeentuloa koskevat päätelmät vähimmäistuloturvan vahvistamisesta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi COVID-19-pandemian aikana ja sen jälkeen. Päätelmissä jäsenvaltioita kehotetaan muun muassa varmistamaan, että niiden kansalliset vähimmäistuloturvajärjestelmät ovat saavutettavia ja asianmukaisia sekä mahdollistavat saajien yhteiskuntaan ja työmarkkinoille osallistumisen.

EAPN rohkaisee nyt komissiota esittämään vähimmäistoimeentuloa koskevaa puitedirektiiviä osana Sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosuunnitelmaa. Tämä olisi tehokkain keino sitouttaa jäsenvaltiot köyhyyden poistamiseen. Tarve Euroopan laajuiseen sitovaan kehykseen, joka määrittelee riittävän vähimmäistoimeentulon, on koronaepidemian myötä noussut entistä tarpeellisemmaksi. Riittävä vähimmäisturva estää ihmisiä putoamasta köyhyyteen ja tukee ulospääsyä kriisistä.

Riittävät ja saavutettavat vähimmäistoimeentulojärjestelmät eivät takaa vain ihmisten perusoikeuksia, vaan ne auttavat myös ihmisiä pysymään aktiivisina yhteiskunnassa. Ne toimivat automaattisina vakauttajina ja talouden elvyttäjinä. Riittävä ja kattava vähimmäistoimeentulo edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollistaa ihmisille osallisuuden ja osallistumisen yhteiskuntaan. Vähimmäisturvan takaaminen kaikille Euroopan unionin kansalaisille lisäisi EU:n legitiimiyttä kansalaisten keskuudessa.

EAPN:ltä raportti vähimmäistoimeentuloa koskevan EU-tasoisen sääntelyn mahdollisuuksista

EAPN on julkaissut äskettäin raportin, jossa ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat vähimmäistoimeentuloa koskevan EU:n puitedirektiivin toteuttamismahdollisuuksia. Raportissa analysoidaan tällaisen kehyksen oikeudellisia ja poliittisia perusteluja. Raportissa päädytään esittämään, että direktiivi nojaisi EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) kahteen eri artiklaan (153(1)(h) ja 175). Asiantuntijat katsovat, että näin mahdollistuisi EU:n laajuinen sääntely, joka tukisi myös sosiaalisten oikeuksien pilarin vähimmäistoimeentuloa koskevan periaatteen 14 toteutumista.

Jäsenmaiden etuusjärjestelmät vaihtelevat huomattavasti. Oleellista ei ole yhdenmukaistaa niitä, vaan määritellä puitedirektiivillä EU-tasolla selkeät, seurattavat kriteerit sille tasolle ja kattavuudelle, joka kaikkien jäsenmaiden erilaisten etuusjärjestelmien tulee vähintään saavuttaa. Tällaiset vähimmäisstandardit varmistavat sovittujen periaatteiden noudattamisen, mutta jättävät jäsenmaille vapauden järjestää toimeenpano kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Direktiivi mahdollistaisi jäsenmaille vähimmäistasojen ylittämisen ja sen tulisi myös kannustaa jäsenmaita ottamaan käyttöön vähimmäistasoa kunnianhimoisempia standardeja.

EAPN:n vetoaa ministereihin köyhyyden vastaisen EU-strategian luomiseksi

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokoontuu 9.–10.12. Eurooppa-neuvoston kokous on 12.–13.12. Ennen näitä kokouksia EAPN:n on jäsenverkostojensa kautta lähettänyt kunkin jäsenmaan ministereille kirjeet, joissa vedotaan pitkäkestoisen köyhyyden vastaisen EU-strategian valmistelun käynnistämiseksi.

EAPN näkee, että keskeistä on sisällyttää strategiaan uusi kunnianhimoinen köyhyyden puolittamisen tavoite. Riittävä vähimmäistoimeentulo tulee turvata kaikissa jäsenmaissa. Kansalaisjärjestöt tulee ottaa mukaan strategian valmisteluun.

Lisätietoa EAPN lähettämistä kirjeistä täältä.

EAPN:n ehdotus vuoden 2020 jälkeiseksi EU-strategiaksi löytyy täältä.

THE ROLE OF POWER, POLITICS AND PARTICIPATION IN ERADICATING POVERTY IN EUROPE

SEMINAR BY THE EUROPEAN ANTI-POVERTY NETWORK

Date
: Monday 16.9.2019
Time: 09:00–12:30
Venue: Oodi Helsinki Central Library, Maijansali Hall, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

REGISTER

We are living in a time which is seeing civil mobilization with the aim of tackling climate change – the Student Climate Strikes and Extinction Rebellion are strong examples. We also see a wide acceptance of the need for a just transition which protect people most likely to be affected by this transition. Our political leaders have signed up to some ambitious regional and global frameworks like the European Pillar of Social Rights and the Sustainable Development Goals – and our European Institutions are about to undergo great change.  With this in mind, this seminar will provide a space for reflection on the following questions: How can the wide network of anti-poverty organisations and activists best use its power to ensure that our ’new’ institutions, our new politicians recognize the need to reprogramme our systems which maintain over 100 million people at risk of poverty, and act accordingly with the clear aim of eradicating poverty?

09 00: WELCOME
Eleni Karaoli, EAPN Vice President
Saila Ruuth, State Secretary, Ministry of Social Affairs and Health

Hallitus ja yhteystiedot

09 15: KEYNOTE SPEECHES
What political leaders need to do to eradicate poverty, Philip Alston

UN Special Envoy on Poverty and Human Rights – video

How inequalities in political engagement make democracy vulnerable?
Hanna Wass, Professor, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Building power online and offline to create political and social change
Laura Sullivan, Executive Director, WeMove

10 15: COMMENTS

Ismo Grönroos-Saikkala, Economic Adviser, European Commission Representation in Finland Saila Ruuth, State Secretary, Ministry of Social Affairs and Health

10 45: COFFEE BREAK

11 15: PANEL: WHAT SHOULD BE DONE? – What we take away from the discussions, what we can do at our levels?
Chair: Leo Williams, EAPN Director

  • Vera Hinterdorfer (EAPN)
  • Zahra Karimy (host, activist and student in Kulosaari Upper Secondary School)
  • Jouni Kylmälä (EAPN-Fin)
  • Kélig Puyet (Social Platform)

12 15: CLOSING REMARKS Vertti Kiukas, Secretary General, SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health


                            


Euroopan köyhyyden vastainen verkosto kokoontuu Suomessa

Suomi toimii EU:n puheenjohtajana 1.7. alkaen ja tästä syystä Suomessa järjestetään myös useita kansalaisjärjestöjen tapaamisia ja seminaareja. Ohjelmassa on ainakin Eurooppa-tasolla toimivia sosiaalialan järjestöjä yhteen kokoavan Social Platformin seminaari Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta 16.–17. syyskuuta sekä Fingon järjestämä Beyond Growth -seminaari kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin mittaamisesta 28.–29. lokakuuta. Myös Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN kokoontuu Suomessa pariin otteeseen.

Suomen yhtenä puheenjohtajuuden teemana on hyvinvointitalous. Järjestöt haluavat toisaalta tukea Suomea hyvinvointitalouden näkökulman edistämisessä ja vaikuttaa siihen, että eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen saisivat vahvemman painoarvon unionin toiminnassa.

PeP-koordinaattoritapaaminen 6.–7.5.

EAPN järjestää yhdessä EU-komission kanssa vuosittain eurooppalaisen köyhyyttä kokeneiden tapaamisen. Sitä valmistellaan Helsingissä toukokuun alussa, kun kaupunkiin saapuu kansallisella tasolla tapaamista valmistelevia koordinaattoreita lähes 30 Euroopan maasta.

Tapaamisessa keskustellaan tämän vuoden tapahtuman järjestelyistä ja teemoista. Yhtenä ehdotuksena on, että PeP-tapahtuman aiheena olisi syksyllä valittavan uuden EU-komission kauden poliittiset prioriteetit, ja se, mitä mieltä köyhyyttä kokevat ihmiset ympäri Eurooppaa ovat niistä.

Suomen verkosto EAPN-Fin ja Kuka kuuntelee köyhää -verkosto ovat esittämässä tulevan eduskunnan köyhyysryhmälle ja seuraavalle hallitukselle, että Suomessa järjestettäisiin pyöreän pöydän keskustelu köyhyyttä kokeneiden kanssa ennen eurooppalaista tapaamista. EAPN on myös kutsunut Suomen EU:n puheenjohtajana mukaan marraskuussa järjestettävään tapaamiseen.

EAPN:n yleiskokous ja seminaari 14.–16.9.

EAPN on kokoontumassa Helsingissä syyskuussa myös laajemmin. Kalliolan setlementtitalolla pidettäviin kokouksiin saapuu sata osallistujaa eri Euroopan maista ja verkoston Brysselin toimistolta. Kokouksissa käsitellään muun muassa EU:n tulevaisuutta ja sosiaalipolitiikkaa, verkoston vahvistamista ja strategiaa.

Kokousten päätteeksi järjestetään maanantaina 16. syyskuuta avoin seminaari keskustakirjasto Oodissa. Seminaari käsittelee EU:n sosiaalista suuntaa ja köyhyyden vähentämistä, köyhyyttä vastaan toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaa ja köyhyyttä kokeneiden osallisuutta. Seminaarin ohjelma valmistuu kesän aikana.

EAPN vaikuttaa ennen ja jälkeen eurovaaleja

EAPN kampanjoi parhaillaan eurovaaleissa. Ehdokkaita pyydetään allekirjoittamaan kampanjan teesit. Kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.eupovertyfree.eu

EU-maiden johtajat ovat keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta ja Eurooppa-neuvoston strategisista tavoitteista vuosina 2019–2024 Romanian Sibiussa 9. toukokuuta. EAPN tuo sitä ennen esille näkemyksiään mm. Future of Europe -asiakirjastaan.

Euroopan ja sen sosiaalisen ulottuvuuden tulevaisuus on keskeisellä sijalla myös vaalien jälkeisessä vaikuttamisessa tulevan EU-komission prioriteetteihin ja EU:n seuraavaan päästrategiaan. Näitä aiheita käsitellään sekä komission Annual Convention of Inclusive Growth -seminaarissa 20. toukokuuta Brysselissä, jonne EAPN ja useiden jäsenverkostojen edustajat ovat osallistumassa. Aihe on teemana myös EAPN-verkoston seminaarissa kesäkuun puolivälissä Brysselissä.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtumista saa lisätietoja toukokuussa aukeavilta puheenjohtajuuskauden sivuilta sekä EAPN-Finin sivuilta.

Jiri Sironen
EAPN-Finin puheenjohtaja
EAPN:n Executive Commiteen jäsen

Kuvateksti: EAPN:n Executive Committee kokoontui käsittelemään EU:n supervuoden asioita Espanjan Pamplonaan 4.5. huhtikuuta

Suomalainen köyhyys esillä Euroopan parlamentissa 29.1.2019

Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN ja Euroopan parlamentin köyhyysryhmä järjestävät 29.1. ”POVERTY WATCH: The Reality of Poverty and Social Exclusion in the EU” -seminaarin, jossa esitellään EAPN:n ja sen jäsenverkostojen laatimia köyhyysraportteja.

Myös Suomen köyhyystilannetta ja Köyhyysvahti 2018 -julkaisua esitellään EAPN-Fin -verkoston puheenjohtajan Jiri Sirosen ja kansalaistoimintaryhmän jäsenen Eeva-Maria Grekulan toimesta.

Lue lisää ohjelmasta tilaisuuden kutsusta.

Poverty Watch Finland Report 2018