Anna Järvinen: Osallistavan kasvun tapaaminen 27.4. Brysselissä

9.5.2018

Brysselissä järjestettiin 27.4. kolmatta kertaa Osallistavan kasvun tapaaminen (Annual Convention of Inclusive Growth), johon osallistui satoja sosiaali-, terveys- ja työllisyysasioiden kanssa toimivia ihmisiä mm. ministeriöistä ja kansalaisjärjestöistä. EAPN-Finin hallituksen jäsen Anna Järvinen osallistui tapaamiseen osana Suomen delegaatiota.

Tapaamisen taustalla on Lissabonin strategian aikana pidetyt pyöreän pöydän keskustelut köyhyydestä sekä vuosina 2010-2014 järjestetyt Köyhyyden vastaisen foorumin tapaamiset, joissa Euroopan EAPN:llä oli molemmissa tärkeä rooli. Junckerin komissio piti yhden välivuoden ja muutti sen jälkeen tapaamisten nimeksi Osallistavan kasvun tapaaminen. Ensimmäisenä vuonna aiheena oli Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja viime vuonna nuorten osallisuus. Nyt teemana oli Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano.

Tilaisuuden ohjelma ja esitykset löytyvät verkkosivuilta.

Tilaisuudessa avasi komissaari Marianne Thyssen. Hän korosti puheenvuorossaan, että nyt on pilarin toimeenpanon aika. Hän toi esille, että jäsenmaat ovat vastuussa sosiaaliasioista, mutta komissio tukee pilarin käytäntöön siirtämistä EU-ohjausjakson kautta ja mm. uudella sosiaali-indikaattoreiden tulostaululla. Hän kehoitti kuulijoita huolehtimaan siitä, että pilari pysyy keskeisenä EU-tason puheenaiheena ja myös siitä, että pilari näkyy EU:n budjetissa.

Bulgarian työ- ja sosiaaliministeri Bulgar Petkov toi esiin puheenvuorossaan, että pilarin implementoinnissa monet asiat ovat jäsenmaiden käsissä. Hän totesi kaikkien jäsenmaiden jakavan tarpeen vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta, vaikka keinoista ei ollakaan yksimielisiä. Hän näki, että kaikkien EU:n rakennerahastojen tulisi tukea pilarin implementointia.

Työpajoissa pohdittiin eri näkökulmista sitä, miten pilarin periaatteet saataisi siirrettyä käytäntöön. Esimerkiksi yhdessä työpajassa teemana oli pilarin implementointi EU-ohjausjakson kautta. Komissio keräsi osallistujilta palautetta siitä, mikä rooli ohjausjaksolla voisi olla pilarin implementoinnissa, kuinka kansalaisyhteiskunta voisi osallistua ohjausjakson analyyttiseen puoleen ja miten kansalaisyhteiskunta voisi tukea maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa.

Keskustelu teemasta oli hyvin samanlaista kuin viimeiset pari vuotta pilarin ensimmäisen version julkistamisesta lähtien. Selvää todettiin olevan, että EU-ohjausjakson on tuettava pilarin implementointia. Sosiaali-indikaattoreita on kehitettävä ja niissä on huomioitava kaikki pilarin periaatteet. Pilarin toimeenpanoa on tuettava rakennerahastojen kautta. Kaikki pilarin periaatteet on siirrettävä käytäntöön, ei tule keskittyä vain osaan niistä.

Tapahtumassa järjestettiin myös erilaisia rinnakkaistilaisuuksia. EAPN järjesti tilaisuuden Sosiaalisten oikeuksien pilarista ja työn tulevaisuuden yhdessä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, ETUC:in ja Solidar:in kanssa. EAPN:n keskeiset viestit ja tilaisuuteen liittyvät materiaalit löytyvät verkkosivuilta.