EMIN-verkosto kampanjoi riittävän vähimmäistoimeentulon ja perusturvan puolesta

Riittävä ja kattava vähimmäistoimeentulo on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää köyhyyttä. Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN jäsenineen ja kumppaneineen kampanjoikin riittävien ja kattavien vähimmäistoimeentulojärjestelmien (Minimum Income Scheme, MIS) puolesta kaikissa Euroopan maissa.

EAPN:n vuosien 2013–14 projekti European Minimum Income Network, EMIN jatkuu 2017−2018 EMIN2-projektilla. Siinä tehdään vähimmäistoimeentuloa tunnetuksi ja kampanjoidaan sen puolesta niin Euroopan tasolla kuin kansallisesti. Projektia rahoittaa EU:n komissio.

Vähimmäistoimeentulolla tarkoitetaan usein sosiaaliavustukseksi määriteltäviä vähimmäisturvaetuuksia, kuten toimeentulotuki ja työmarkkinatuki. EAPN-Fin ja Suomen EMIN-verkosto haluaa nostaa keskusteluun laajasti kaikki perusturvan muodot. Suomessa onkin käynnistynyt Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke TOIMI, jonka työ kestää aina 28.2.2019 saakka.

Oikeus vähimmäistoimeentuloon EU:ssa

EMIN-verkoston mukaan oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon on perusoikeus, jonka myötä kaikilla on mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja joka tukee osallisuutta yhteiskunnassa koko elinkaaren ajan.

EU vuonna 2017 luoma Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sisältääkin vähimmäistoimeentolon. Siinä sanotaan: Jokaisella, jolla ei ole riittäviä varoja, on oikeus riittäviin vähimmäistoimeentuloetuuksiin, joilla varmistetaan ihmisarvoinen elämä kaikissa elämän vaiheissa, ja työmarkkinoille ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavien tavaroiden ja palvelujen tosiasialliseen saatavuuteen. Työkykyisten vähimmäistoimeentuloetuuksiin olisi yhdistettävä kannustimet työmarkkinoille siirtymiseen tai palaamiseen.

EMIN-verkoston näkökulmasta tarvitaan tarkempaa toimeenpanoa ja sääntelyä takaamaan tämä oikeus. Hyvä keinos tähän olisi EU:n kehysdirektiivi riittävistä vähimmäistoimeentulojärjestelmistä. Direktiivissä määriteltäisiin vähimmäistoimeentulojärjestelmien yhteiset periaatteet, riittävät tasot ja menettelytavat. Riittävän vähimmäistoimeentulon määrittelemisen olisi perustuttava yhteiseen metodologiaan, johon kuuluisi mm. köyhyysriskirajan indikaattori ja sovitut materiaalisen puutteen indikaattorit kansallisina viitearvoina, sekä EU:n laajuisen sääntelykehyksen ja viitebudjettimenettelyn käyttö kun testataan vähimmäistulotason kestävyyttä.

Pidetään kaikki kyydissä – Everyone on the Bus -kiertue ympäri Eurooppaa

Brysselistä lähtee 24. huhtikuuta Euroopan kierrokselle kaksi linja-autoa, joiden matkustajat jakavat tietoa vähimmäistoimeentulon tärkeydestä. Keskiviikkona kesäkuun 13. toinen busseista saapuu Tallinnasta Helsinkiin. Suomessa se ajaa Tampereen kautta Turkuun ja matka jatkuu lauantaina 16. kesäkuuta Turusta Tukholmaan.

Bussissa on 20 paikkaa, joista noin puolet on Suomessa olon aikana varattu paikallisille kansalaisjärjestöjen edustajille ja toimittajille.

EMIN-verkosto on kaavaillut Helsinkiin 13.6. seminaaria, katukampanjointia ja mahdollisesti myös Asunnottomien kesäyö -tapahtumaa. Lisäksi kampanjoitaisiin ja järjestettäisiin tilaisuuksia Tampereella 15.6. ja Turussa 16.6.

Kansalaisaloite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

EAPN-Fin verkostossa on syntynyt idea kansalaisaloitteen tekemisestä takuutulosta. Aloite parantaisi perusturvaa nostamalla syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa takuutulolla ja korottamalla takuueläkettä.

Aloitteen kannatusilmoitusten kerääminen aloitetaan maaliskuun alussa. Edetäkseen eduskunnan käsittelyyn aloitteen on saatava 50 000 kannatusilmoitusta kuudessa kuukaudessa.

Aloite parantaisi ansio- ja hintakehityksestä jälkeenjäänyttä perusturvaa ja ihmisten mahdollisuuksia kohtuulliseen kulutukseen. Tällä tarkoitetaan vaatimatonta, mutta riittävää kulutusta. Se vähentäisi pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta ja tarvetta turvautua leipäjonoihin. Aloite vähentäisi myös köyhyyttä ja eriarvoisuutta.

Noin tuhannen euron takuutulo turvattaisiin kaikille syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville. Näitä ovat päivärahat sairauden, äitiyden, vanhemmuuden ja isyyden vuoksi, kuntoutusraha, työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan päiväraha.

Takuutulo parantaisi noin miljoonan ihmisen taloutta. Perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen käteen noin 790 euroa kuukaudessa. Myös takuueläke nousisi noin tuhanteen euroon ja siitä jäisi verojen jälkeen käteen lähes sama summa kuukaudessa.

Takuutulo vähentäisi pienituloisten tarvetta hakea toimeentulotukea, johon yhä useammat ovat joutuneet turvautumaan perusturvan leikkausten ja indeksijäädytyksen takia. Takuutulo ja takuueläkkeen korottaminen parantaisivat noin miljoonan ihmisen taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia suoriutua välttämättömistä menoistaan.

Tervetuloa avoimeen verkostoon

European Minimum Income Network ja kansalliset EMIN-verkostot ovat avoimia verkostoja, jotka edistävät riittävää ja kattavaa vähimmäistoimeentuloa. Mukana on muun muassa tutkimuslaitoksia, ammattiyhdistysliikkeen edustajia ja muita kansalaisjärjestöjä.

Suomen epämuodolliseen EMIN-verkostoon kuuluu EAPN-Finin lisäksi parisenkymmentä toimijaa kansalaisjärjestöistä, ammattiyhdistysliikkeestä ja tutkijoista.

Vaikka riittävä ja kattava vähimmäistoimeentulo on keskeinen keino vähentää köyhyyttä, sen rinnalle tarvitaan myös palveluja, työelämäosallisuutta ja laajempaa köyhyyden vähentämiseen ja ehkäisyyn perustuvaa yhteiskuntapolitiikkaa.

Tulevia tapahtumia

Suomen EMIN-verkosto osallistuu muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

Suomen sosiaalifoorumi Helsingissä 21.–22.4.2018
Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät Tampereella 26.–27.4.2018
Päihdepäivät 16.–17.5.2018
Maailma kylässä -festivaali Helsingissä 26.–27.5.2018
Everyone on the Bus -bussikiertue Suomessa 13.–16.6.2018
Vaihtoehtofoorumi Turussa 27.–28.7.2018
Basic Income Earth Networkin (BIEN) maailmankongressi Tampereen yliopistolla 24.–26.8.2018
SAK:n Tulevaisuus tänään II-tapahtuma 6.10.
M/S SOSTE -risteily 9.–10.10.2018

Seuraa tiedotusta EAPN-Finin verkkosivuilla ja lue lisää aiheesta projektin sivuilta www.eapn.fi/emin