EAPN-Fin kokoaa toimijoita köyhyyden vastaiseen työhön – liity verkostoon!

EAPN-Fin-verkostossa on mukana köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimivia järjestöjä, ryhmiä ja kansalaisia. Se on avoin toimintafoorumi.

Verkosto on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu 45 jäsenyhteisöä, muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja kansalaisaktiivien ryhmiä. Jäsenet ja niissä oleva asiantuntemus ovat EAPN-Finin tärkein voimavara.

Nostetaan köyhyys politiikan asialistalle

Suurin osa verkoston toimintaa, esimerkiksi sen työryhmät, ovat kaikille avoimia. Yhteisen vaikuttamisen vahvistamiseksi on kuitenkin tärkeää, että EAPN-Finillä on mahdollisimman monta jäsentä, jotka tekevät köyhyyden vastaista työtä. Kunkin jäsenen asiantuntemus vahvistaa koko verkoston asiantuntemusta ja laajaa verkostoa kuunnellaan tarkemmin. Liittymällä jäseneksi pääsee myös vaikuttamaan verkoston luottamustehtävissä Suomessa ja Euroopan tasolla sekä yleiskokouksessa.

Köyhyys koskettaa Suomessa edelleen varsin suuria ja monenlaisia ihmisryhmiä, muun muassa pitkäaikaistyöttömiä, sairaita ja lapsiperheitä. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä arvioidaan elävän noin 896 000 henkilöä.

Köyhyys on 2010-luvulla vähentynyt jonkin verran, mutta nyt on viitteitä siitä, että se on taas lähtenyt kasvuun. Viime vuosina muun muassa etuus- ja verolainsäädännön muutokset ovat lisänneet köyhyyttä.

Onkin yhä tärkeämpää, että köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimivat järjestöt, ryhmät ja aktiiviset kansalaiset toimivat yhdessä. Näin saadaan köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen vahvemmin politiikan agendalle. Sinne se kuuluu muun muassa siksi, että Suomi on EU:n Eurooppa 2020 -strategian mukaan sitoutunut siihen, että köyhyys- ja syrjäytymisriskissä eläisi vuonna 2020 150 000 ihmistä vähemmän kuin nyt. EAPN-Fin on erinomainen alusta köyhyyden vastaiselle yhteistyölle.

Köyhyyttä kokevien ääni kuuluville

 Yksi verkoston erityispiirre on se, että se tuo esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten äänen ja tarjoaa heille mahdollisuuden vaikuttaa kaikessa verkoston toiminnassa, kuten työryhmissä ja seminaareissa tai vaikkapa köyhyyttä kokeneiden ihmisten eurooppalaisissa tapaamisissa.

Yksi tapa tuoda esiin köyhyyttä kokeneiden ihmisten ääntä on verkoston vuosittain toimittajille jakama Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustus. Sen saajan päättää köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva raati. Tunnustus edistää monipuolista ja analyyttista köyhyyttä koskevaa journalismia. Mediaan vaikuttamalla vaikutetaan laajemmin köyhyydestä käytävään keskusteluun.

Hyvä mahdollisuus perehtyä EU-asioihin

EAPN-Fin on yksi eurooppalaisen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN:n, The European Anti-Poverty Networkin, 31 kansallisesta verkostosta. Lisäksi EAPN:ään kuuluu 13 Euroopan tason organisaatiota. Toimiminen EAPN:n Suomen verkostossa on oivallinen tapa perehtyä ja saada tietoa EU:n köyhyyteen vaikuttavasta työstä.

Jäseneksi vapaamuotoisella hakemuksella

Verkoston jäseneksi voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jonka voi lähettää osoitteeseen eapn(at)soste.fi. Verkoston hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenmaksu on 50–500 euroa vuodessa.

Katso lisätietoa  ja tilaa uutiskirje.  

Verkosto näkyy ja vaikuttaa myös myös Facebookisssa ja Twitterissä @EAPN_Fin.

Erja Saarinen
EAPN-Finin sihteeri