Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2018 on ilmestynyt

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on ilmestynyt päivitettynä. Siihen on koottu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhteinen sosiaaliturva pääpiirteittäin. Oppaan ovat koonneet seitsemäntoista kansanterveys-, potilas-, vammais- ja eläkkeensaajajärjestöä. Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen.

Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille jäsenten ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat sekä asiasta kiinnostuneet kansalaiset. Useat kirjoittajajärjestöt julkaisevat lisäksi omien jäsentensä erityistarpeisiin syvennettyjä oppaita.

Oppaan PDF-versio päivitetään kerran vuodessa. Verkkosivuja päivitetään tarvittaessa useammin.