Jouni Kylmälä: Kansalaistoimintaryhmän delegaatio Brysselissä 9.-10.11.2017

6.2.2018

Osallistuimme (me: Eeva-Maria Grekula Raaseporista, Rauno Haapanen ja Jouni Kylmälä Helsingistä ja Juha Salden Vantaalta) marraskuussa 2017 Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPNn vuotuiseen köyhyyttä kokeneiden tapaamiseen (People experiencing Poverty, PeP) Brysselissä. Olemme aiemmilla kerroilla kritisoineet sitä, että taas kokoonnumme kuulemaan poliitikkoja ja virkamiehiä, mutta omat kokemuksemme eivät välity päättäjille. Tällä kertaa kahden päivän kokoontuminen oli organisoitu toisin: aloitimme kuulemalla neljä hyvin valmisteltua puheenvuoroa köyhien kokemuksista ja niitä asettui kuulemaan työllisyyden ja osallisuuden komissaari Marianne Thyssen. Seuraavana päivänä kuulimme spontaanimpia puheenvuoroja, joihin komission vikamiehet tarttuivat luvaten selvittää esiin tulleita epäkohtia, vaikkapa sitä kuinka ympäri Eurooppaa liikkuvan työvoiman eläkekertymät tulisivat oikein kirjatuiksi.

Järjestyksessä 16. köyhyyttä kokeneiden tapaaminen valmistautui käsittelemään erityisesti työssä käyvien köyhyyttä (In-work Poverty). Järjestimme aiheesta Helsingissä etukäteisseminaarin 24.10. yhdessä eduskunnan köyhyysryhmän kanssa. Seminaarin muistio toimitettiin Suomen MEPeille, edustajille Euroopan parlamentissa.

PeP-tapaaminen tuotti itse myös työjärjestyksensä luomalla työryhmien aiheet paikan päällä. Delegaatiomme ensikertalainen Juha Salden (kuvassa, taustalla EAPNn johtaja Leo Williams) kokosi ryhmän velkaperintäfirmojen vastaisen ideansa ympärille. Jatkamme teeman työstämistä Suomen sosiaalifoorumissa huhtikuussa 2018. Työssä käyvien köyhien problematiikka sirottui lukuisien köyhyysteemojen sekaan (piirroskuva tapaamisen työryhmistä).

Allekirjoittanut hakeutui maaseudun köyhyyttä käsittelevään työryhmään. Ryhmän keskustelut ajautuivat myös asunnottomuuden ongelmiin. Kun kerroin asunto ensin –periaatteen (Housing first) toteutuksista Suomessa, huomasin että Puolasta etelään teema oli uusi, jopa käsittämätön. Pohjoismaisten delegaattien kanssa pohdimme, että ihmisarvoinen asuntopolitiikka voisi olla edistämisen arvoinen asia jossakin EAPNn yleiseurooppalaisessa tapaamisessa.  Voiko esimerkiksi vastaanottokeskus toimia kotina?

Kuva 2 kertoo yhden olennaisen seikan köyhyydestä: sen ilmenemismuodot ovat monet ja köyhyyspolitiikka hajoaa lukemattomiksi alapolitiikoiksi. Työ (workfare) parhaana hyvinvointi (welfare) -politiikkana paljastui ongelmalliseksi. Pätkätyöt ja ’minijobsit’ tuntuvat olevan vaikeimpia kysymyksiä myös Saksan meneillään  olevissa hallitusneuvotteluissa. Sosiaaliturvan ja muuttuvan työn yhteensovittamisen hankaluudet vaatinevat jatkossakin kokoontumisia Brysselissä – ja Senaatintorilla.

Jouni Kylmälä
Kansalaistoimintaryhmän koordinaattori

PS. Lue Eurooopan EAPN:n raportti tapaamisesta