Onko nyt viimeinen mahdollisuus sosiaaliseen Eurooppaan? EAPN:n kanta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin

EAPN:n 27.9.2016 julkaisema kannanotto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin luettavissa täältä

EAPN toivotti tervetulleeksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaan esityksen ja on yhtä mieltä siitä, että se on merkittävin sosiaalisiin oikeuksiin perustuva aloite, jonka puheenjohtaja Junckerin komissio on toistaiseksi esittänyt. Kuitenkin EAPN näkee suuren riskin siinä, ettei aloite riitä varmistamaan toimia, joilla voitaisiin suojella ja edistää sosiaalisten oikeuksien toteutumista. EAPN on huolissaan myös siitä, ettei sosiaalisten oikeuksien pilarilla ole riittävästi vaikuttavuutta, jolla saada aikaan merkittäviä ratkaisuja koskien köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Jos sosiaalisten oikeuksien pilari jää vaikuttavuudeltaan liian löyhäksi ei sen avulla ole mahdollista torjua EU:ta uhkaavaa jakaantumista.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on puheenjohtaja Junckerin komission tärkein sosiaalialaa koskeva aloite. Pilaria voi pitää komission vastauksena talous- ja eurokriisin tuottamaan Euroopassa vallitsevaan sosiaaliseen kriisiin. Pilari vastaisi osaltaan myös voimistuneeseen kritiikkiin, joka on saanut alkunsa tämän sosiaalisen kriisin ohittamisesta EU-maiden velkakestävyyttä painotettaessa. Pilarin tarkoituksena on myös lisätä ”euroalueen uutta lähentymistä” sekä vahvistaa rahaliitto EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden ja oikeudenmukaisuuden kehittämistä. Pilarin merkittävänä tavoitteena on rakentaa tulevaisuuteen sopiva sosiaaliturva ja ihmisten suojeleminen työelämän muutoksissa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari sisältää 20 politiikan alaa jaoteltuina kolmeen osa-alueeseen, joita ovat: yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot ja työehdot sekä riittävä ja kestävä sosiaaliturva (ks. myös ”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – Tanssit Titanicilla”.)