EAPN-Fin järjesti M/S SOSTElla seminaarin nykypäivän köyhyydestä

EAPN-Fin järjesti 4.-5.10. M/S SOSTE-risteilylle seminaarin Miltä köyhyys näyttää tämän päivän Suomessa. Seminaariin osallistui 50 ihmistä.

Seminaarin esitykset (PDF)

Lisätietoa risteilystä

Miltä köyhyys näyttää tämän päivän Suomessa

Lapsiperheköyhyys ja eriarvoistuva lapsuus
Köyhyys kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä tavanomaiseen elämään, vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen sekä aiheuttaa osattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia, häpeää ja vaikuttaa kielteisesti terveyteen. Puheenvuorossa kerrotaan lapsiperheköyhyydestä tämän päivän Suomessa ja keinoista sen torjumiseen.

johtava asiantuntija Esa Iivonen, EAPN-Fin/Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut velkaannuttaa, onko ratkaisuja?
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut aiheuttavat maksuvaikeuksia pienituloisille. Erityisesti se, että ja sairaanhoitopiirit perivät niitä yksityisten perintäfirmojen kautta, lisää köyhyyttä ja luottokelvottomuutta. Laissa säädetään asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, jos maksu vaarantaa henkilön toimeentulon. EAPN-Finin on selvittänyt kyselyllä, kuinka laajasti tätä lain kohtaa sovelletaan kunnissa. Puheenvuorossa kerrotaan kyselyn tuloksista ja etsitään ratkaisuaja tilanteen parantamiseksi.

asiantuntija (KDS), puheenjohtaja EAPN-Fin, Tiina Saarela, Kirkon Diakonia ja Sielunhoito (KDS) / EAPN-Fin

Palvelusasumisen puuttuvat maksusäännökset ja niiden vaikutukset palveluasumista tarvitsevan henkilön ja kotiin jäävän puolison talouteen
Palveluasumisen asiakasmaksut aiheuttavat pienituloisille maksuvaikeuksia ja velkaantumista. Palveluasumisesta puuttuvat maksusäännökset ja jokainen kunta soveltaa omia sääntöjään. Kotiin jäävä puoliso saattaa jäädä taloudelliseen ahdinkoon, jos parempituloinen siirtyy kodista palveluasumiseen.
Palveluasumisen maksusäännösten puute johtaa myös siihen, että palveluasumiseen ei uskalleta siirtyä, vaan kotona on erittäin huonokuntoisia ihmisiä.

hallituksen jäsen Yrjö Mattila, EAPN-Fin/Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry