Nuolet asfaltissa vasemmalle, suoraan ja oikealle, niiden päällä kengät

Selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvasta

Pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta, niin palveluista kuin etuuksista, löytyy selkeää ja ajantasaista tietoa 18 järjestön laatimasta sosiaaliturvaoppaasta. Mukana on myös yleistä tietoa etuuksista, vaikkapa toimeentulotuesta ja asumistuesta.

Oppaasta löytyy myös lapsiperheitä koskevaa tietoa. Työntekoa, työelämää ja työttömyyttä koskevaa tietoa on esillä lähinnä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden näkökulmasta.

Oppaan aluksi käsitellään asiakkaan asemaa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kerrotaan muutoksenhaun tavoista. Oppaassa esitellään myös kansainvälistä sosiaaliturvaa.

Tutustu: Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2024

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista etuuksista. Tätä tietoa järjestöt ovat keränneet yhteen paikkaan.

Verkkosivustolle koottua opasta on tehty jo 15 vuoden ajan. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet sekä etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt. Se on hyödyllinen myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille ja erilaisissa yhteyksissä neuvontaa antaville. 

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Sydänliitto. 

Opas on päivitetty tammikuussa 2024 ja sitä pyritään päivittämään tarpeen mukaan pitkin vuotta.