Tiedote 21.11. Köyhyys ei ole hävinnyt – uusi julkaisu kokoaa syyt ja seuraukset

Köyhyys ei ole hävinnyt Suomesta. Pienituloisuuden perusteella köyhiä ihmisiä on noin 650 000 ja lisäksi noin 200 000 ihmistä elää köyhyysriskissä. Aineellista puutetta kärsii noin 130 000 ihmistä.

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin julkaisee tänään tiiviin tietopaketin köyhyydestä. Köyhyys – syitä ja seurauksia -julkaisu kertoo yleistajuisesti köyhyystutkimuksen tuloksista.

Köyhyys on riittävien varojen puutetta, mutta se voi myös vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen elämään, itsetuntoon ja mahdollisuuksiin. Se rajoittaa osallistumista, kuluttaa voimavaroja ja luo epävarmuutta, ahdistusta ja stressiä selviytymisestä nyt ja tulevaisuudessa. Tunne siitä, ettei itsellä tai omilla lapsilla ole mahdollisuuksia samoihin asioihin kuin lähes kaikilla muilla, voi olla musertava.

Köyhyyden kokemukset ovat yksilöllisiä. Moni pienituloinen ei pidä itseään köyhänä ja hyvinkin köyhä voi olla tyytyväinen elämäänsä.

EAPN-Fin on tuonut köyhien ja syrjäytyneiden ihmisten äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittisiin neuvottelupöytiin 20 vuoden ajan. EAPN-Finin tärkeä voima on eri alojen jäsenjärjestöt, joita yhdistää tahto vähentää köyhyyttä Suomessa.

”On osoitettu, että mitä pienemmät tuloerot, sitä paremmin ihmiset yleisesti voivat. Köyhyys on merkki yhteiskunnan resurssien eriarvoisesta jakautumisesta”, sanoo EAPN-Finin puheenjohtaja Tiina Saarela.

Julkaisu listaa köyhyyttä vähentäviä ja ehkäiseviä keinoja. Keskeinen keino pienentää tuloeroja ja vähentää köyhyyttä on yhteiskunnallinen tulonjako, joka toimii muun muassa verotuksen ja tulonsiirtojen kautta.

”Perusturvaetuuksia tulisi korottaa vastaamaan elämisen todellisia kustannuksia. Pienten työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista tulisi parantaa. Sote-uudistuksen pitäisi pystyä kaventamaan terveyseroja ja turvaamaan kattavat peruspalvelut”, julkaisun toimittaja Jiri Sironen sanoo.

Köyhyys – syitä ja seurauksia (toim. Jiri Sironen ja Ulla Saastamoinen) on luettavissa verkossa osoitteessa www.eapn.fi.

Vuonna 1994 perustettu Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Verkosto koostuu 35 pääasiassa sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöstä. EAPN-Fin on osa Euroopan laajuista 30 maata kattavaa European Anti-Poverty Network -kansalaisjärjestöverkostoa, jonka tavoitteena on köyhyyttä kokeneiden kansalaisten osallisuuden lisääminen, köyhyyden vähentäminen ja vaikuttaminen päätöksentekijöihin tämän tavoitteen edistämiseksi.