EAPN-Fin julkaisi Köyhyysvahti 2017 -raportin

Köyhyys ei ole poistunut 100-vuotiaasta, itsenäisestä Suomesta. EAPN-Fin julkaisi ensimmäistä kertaa Köyhyysvahti -raportin, jossa käydään läpi köyhyyteen liittyviä tuoreimpia saatavilla
olevia tilastotietoja ja kehitystrendejä sekä esitetään näkemys köyhyyden vähentämiseksi tarvittavista toimista.

EU:n Eurooppa 2020 -strategian laatimisen yhteydessä vuonna 2010 asetettu tavoite
vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien ihmisten määrä Suomessa 150 000:lla
vuoteen 2020 mennessä ei näytä toteutuvan. Köyhyys tulisi myös puolittaa vuoteen
2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda2030-toimintaohjelman
kansallista toimeenpanoa.

Köyhyys on Suomessa vähentynyt 2010-luvulla vain vähän ja on useita viitteitä siitä,
että köyhyys on kääntynyt jälleen nousuun.

Lue lisää Koyhyysvahti 2017 -raportista

Raportti on käännetty myös englanniksi (Poverty Watch Finland Report 2017)