friends chain on grass

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

EAPN-Fin on köyhyyttä ja syrjäytymistä vastustavien tahojen yhteistyöelin. Se toimii köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien kansalaisten aseman parantamiseksi, sosiaalisten oikeuksien ja perusturvan toteutumiseksi ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Keskeistä on köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista toimintaa harjoittavien tukeminen ja yhteistyön edistäminen, samoin suomalaisen ja Euroopan Unionin välisen sosiaalipoliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen edistäminen.

EAPN-Fin verkostoon kuuluu 50 jäsenyhteisöä, joista suurin osa on valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. EAPN-Finin  hallitus valitaan vuosittain verkoston yleiskokouksessa loka-marraskuussa.

EAPN-Fin on yksi eurooppalaisen verkoston EAPN:n 31 kansallisesta verkostosta.

EAPN-Fin yleisesite 2019