Verkoston yhteisöjäsenet

 1. A-klinikkasäätiö
 2. Aivoliitto
 3. Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
 4. BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto
 5. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 6. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
 7. Ensi- ja turvakotien Liitto
 8. Eurooppanaiset
 9. FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena
 10. Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry
 11. Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
 12. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
 13. Hyvinvointivaltion vaalijat ry
 14. Ihmisoikeusliitto
 15. Invalidiliitto
 16. Kansalaisareena ry
 17. Kirkon diakonia ja sielunhoito
 18. Kriminaalihuollon tukisäätiö
 19. Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä
 20. Kuntoutussäätiö
 21. Kuuloliitto ry
 22. Lastensuojelun Keskusliitto
 23. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 24. Mielenterveyden Keskusliitto
 25. Mielenterveysomaisten keskusliitto–FinFami
 26. Mielenterveysyhdistys Helmi
 27. MIELI, Suomen mielenterveys ry
 28. Munuais- ja maksaliitto
 29. Nuorten Ystävät
 30. Omaishoitajaliitto
 31. Parasta Lapsille ry
 32. Pelastakaa Lapset ry
 33. Sininauhaliitto
 34. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 35. Sosiaaliasiamiehet
 36. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 37. Suomen Caritas ry
 38. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto, Pinskut
 39. Suomen Nivelyhdistys ry
 40. Suomen Nuorisoyhteistyö–Allianssi ry
 41. Suomen Punainen Risti
 42. Suomen Setlementtiliitto
 43. Suomen sosiaalioikeudellinen seura, SSOS ry
 44. Suomen Sydänliitto ry
 45. Takuu-Säätiö
 46. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
 47. TATSI, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry
 48. Tukiyhdistys Majakka ry
 49. Turun Seudun TST ry
 50. Työttömien Keskusjärjestö ry
 51. Vailla vakinaista asuntoa ry
 52. Väestöliitto
 53. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
 54. Yhdessä Selviytymisen Tuki ry
 55. Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Lähetä jäsenhakemus verkoston sihteerille.