Verkoston yhteisöjäsenet

 1. A-klinikkasäätiö
 2. Aivoliitto
 3. BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto
 4. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 5. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
 6. Ensi- ja turvakotien Liitto
 7. Eurooppanaiset
 8. FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena
 9. Hyvinvointivaltion vaalijat ry
 10. Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry
 11. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
 12. Iholiitto ry
 13. Invalidiliitto
 14. Kirkon diakonia ja sielunhoito
 15. Kriminaalihuollon tukisäätiö
 16. Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä
 17. Kuntoutussäätiö
 18. Kuuloliitto ry
 19. Lastensuojelun Keskusliitto
 20. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 21. Mielenterveyden Keskusliitto
 22. Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami
 23. Mielenterveysyhdistys Helmi
 24. Munuais- ja maksaliitto
 25. Nuorten Ystävät
 26. Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry
 27. Parasta Lapsille ry
 28. Sininauhaliitto
 29. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 30. Sosiaaliasiamiehet
 31. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 32. Suomen Caritas ry
 33. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto, Pinskut
 34. Suomen Mielenterveysseura
 35. Suomen Nivelyhdistys ry
 36. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
 37. Suomen Punainen Risti
 38. Suomen Setlementtiliitto
 39. Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) ry
 40. Suomen Sydänliitto ry
 41. Takuu-Säätiö
 42. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
 43. Tukiyhdistys Majakka ry
 44. Työttömien Keskusjärjestö ry
 45. Vailla vakinaista asuntoa ry
 46. Väestöliitto
 47. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
 48. Yhdessä Selviytymisen Tuki ry
 49. TATSI, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry

Jäsenhakemukset tulee osoittaa verkoston sihteerille.