Verkoston yhteisöjäsenet

 1. A-klinikkasäätiö
 2. Aivoliitto
 3. Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
 4. BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto
 5. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 6. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
 7. Ensi- ja turvakotien Liitto
 8. Eurooppanaiset
 9. FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena
 10. Hyvinvointivaltion vaalijat ry
 11. Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry
 12. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
 13. Invalidiliitto
 14. Kirkon diakonia ja sielunhoito
 15. Kriminaalihuollon tukisäätiö
 16. Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä
 17. Kuntoutussäätiö
 18. Kuuloliitto ry
 19. Lastensuojelun Keskusliitto
 20. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 21. Mielenterveyden Keskusliitto
 22. Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami
 23. Mielenterveysyhdistys Helmi
 24. Munuais- ja maksaliitto
 25. Nuorten Ystävät
 26. Omaishoitajaliitto
 27. Parasta Lapsille ry
 28. Pelastakaa Lapset ry
 29. Sininauhaliitto
 30. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 31. Sosiaaliasiamiehet
 32. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 33. Suomen Caritas ry
 34. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto, Pinskut
 35. Suomen Mielenterveysseura
 36. Suomen Nivelyhdistys ry
 37. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
 38. Suomen Punainen Risti
 39. Suomen Setlementtiliitto
 40. Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) ry
 41. Suomen Sydänliitto ry
 42. Takuu-Säätiö
 43. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
 44. Tukiyhdistys Majakka ry
 45. Työttömien Keskusjärjestö ry
 46. Vailla vakinaista asuntoa ry
 47. Väestöliitto
 48. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
 49. Yhdessä Selviytymisen Tuki ry
 50. TATSI, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry

Jäsenhakemukset tulee osoittaa verkoston sihteerille.