Verkoston yhteisöjäsenet

 1. A-klinikkasäätiö
 2. Aivoliitto
 3. Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
 4. BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto
 5. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 6. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
 7. Ensi- ja turvakotien Liitto
 8. Eurooppanaiset
 9. FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena
 10. Helsingin Sosialidemokraattinen Naisyhdistys ry
 11. Hyvinvointivaltion vaalijat ry
 12. Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus HSO ry
 13. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
 14. Ihmisoikeusliitto
 15. Invalidiliitto
 16. Kansalaisareena ry
 17. Kirkon diakonia ja sielunhoito
 18. Kriminaalihuollon tukisäätiö
 19. Kuka kuuntelee köyhää? -ryhmä
 20. Kuntoutussäätiö
 21. Kuuloliitto ry
 22. Lastensuojelun Keskusliitto
 23. Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 24. Mielenterveyden Keskusliitto
 25. Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami
 26. Mielenterveysyhdistys Helmi
 27. Munuais- ja maksaliitto
 28. Nuorten Ystävät
 29. Omaishoitajaliitto
 30. Parasta Lapsille ry
 31. Pelastakaa Lapset ry
 32. Sininauhaliitto
 33. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 34. Sosiaaliasiamiehet
 35. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 36. Suomen Caritas ry
 37. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto, Pinskut
 38. Suomen Mielenterveysseura
 39. Suomen Nivelyhdistys ry
 40. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
 41. Suomen Punainen Risti
 42. Suomen Setlementtiliitto
 43. Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS) ry
 44. Suomen Sydänliitto ry
 45. Takuu-Säätiö
 46. Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
 47. TATSI, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry
 48. Tukiyhdistys Majakka ry
 49. Työttömien Keskusjärjestö ry
 50. Vailla vakinaista asuntoa ry
 51. Väestöliitto
 52. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
 53. Yhdessä Selviytymisen Tuki ry
 54. Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry

Jäsenhakemukset tulee osoittaa verkoston sihteerille.