EAPN-Fin julkaisi syksyllä 2017 ensimmäistä kertaa Köyhyysvahti -raportin, jossa käydään läpi köyhyyteen liittyviä tuoreimpia saatavilla olevia tilastotietoja ja kehitystrendejä sekä esitetään näkemys köyhyyden vähentämiseksi tarvittavista toimista.

Koyhyysvahti 2017 -raportti

Raportti on käännetty myös englanniksi: Poverty Watch Finland Report 2017