Työryhmät

EAPN-Finin jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat verkoston tärkein voimavara. Verkostolla on kolme työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia teemakohtaiseen työskentelyyn. Lisäksi verkostolla on edustus eduskunnan Köyhyysryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmiin, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan tai yhteyshenkilöön.

Lapsiperheköyhyys-työryhmä

Työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa, kerää ja jakaa tietoa, pyrkii nostamaan teeman keskusteluun ja vaikuttamaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Lue lisää lapsiperheköyhyydestä

Työryhmän on avoin ja sen toimintaan voi tulla mukaan jokainen lapsiperheköyhyys-teemasta kiinnostunut. Ryhmälle voi lähettää myös kysymyksiä tai ehdotuksia.

Ryhmän kokoonpano 2022

Puheenjohtaja

Aino Sarkia, Pelastakaa Lapset ry, aino.m.sarkia(at)student.jyu.fi
Aino Sarkia toimii lapsiperheköyhyyden asiantuntijana Pelastakaa Lapset ry:ssa, mutta on 1.3.2022–31.12.2023 opintovapaalla valmistelemassa aihetta käsittelevää väitöskirjaa.

Jonna Lehikoinen, Ensi- ja turvakotien liitto
Eveliina Hostila
, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Sonja Falk/Petri Paju Lastensuojelun Keskusliitto
Jenni Suvikas, Mieli ry
Merja Kaivolainen,
 Parasta Lapsille
Eevamaija Paljakka/Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Juha Turtiainen
, Pienperheyhdistys
Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Regina Järg-Tärnö, Suomen Setlementtiliito
Sanna Koskinen / Johanna Laaja, Suomen Unicef
Heljä Sairisalo
, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Helmi-Maria Heiskanen, kokemusasiantuntija
Hilkka Kemppi, kansanedustaja, eduskunnan köyhyysryhmän varapuheenjohtaja

Vuoden 2022 kokoukset

Työryhmän vuoden ensimmäinen kokous pidetään torstaina 3.2.2022 kello 13-14.30. Tuolloin sovitaan vuoden muiden kokousten ajankohdat.

Terveys ja köyhyys -työryhmä

Työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.

Anita Salonen, työryhmän puheenjohtaja, Kirkkohallitus, Kirkon diakonia ja sielunhoito, anita.salonen(at)evl.fi

Seuraavat kokoukset

Ryhmän jäsenet

Minna Autere, Talentia ry
Pirkko Justander, Sininauhaliitto ry
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry
Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliitto ry
Tuula Paasivirta, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto
Taija Rutanen
Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Laura Tuominen-Lozic, Diabetesliitto ry

Kansalaistoimintaryhmä

Ryhmä kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on tai on ollut kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä valitsee edustajat ja työstää yhteisen viestin vietäväksi vuosittaiseen köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen Brysseliin. Ryhmä myös kokoaa köyhyyttä kokeneista koostuvan raadin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat.

Eduskunnan köyhyysryhmä

EAPN-Finillä on edustus eduskunnan köyhyysryhmässä, Lisätietoja antaa Anna Järvinen anna.jarvinen(at)soste.fi

STM:n jaosto EU25

EAPN-Finillä on edustus sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä.