Työryhmät

EAPN-Finin jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat verkoston keskeinen voimavara. Verkostolla on kolme työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia teemakohtaiseen työskentelyyn. Lisäksi verkostolla on edustus eduskunnan Köyhyysryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä Jaosto25:ssä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmiin, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan tai yhteyshenkilöön.

Lasten köyhyys -työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa ja luo synergiaa asian eteen jo työskentelevien kesken. Tavoitteena on saada lapsiperheköyhyyden näkökulma huomioiduksi laajasti monessa toiminnassa.

Liisa Partio, työryhmän puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, liisa.partio(at)mll.fi
Sari Laaksonen, Ensi- ja turvakotien liitto, sari.laaksonen(at)etkl.fi
Sonja Falk, Lastensuojelun Keskusliitto
Eveliina Hostila, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Inna-Mari Simola, Parasta Lapsille
Juha Turtiainen, Pienperheyhdistys
Elina Marjamäki, Suomen Mielenterveysseura
Sanna Koskinen, Suomen Unicef
Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliito
Anna Rotkirch, Väestöliitto
Heljä Sairisalo, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Terveys ja köyhyys -työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.

Tuula Paasivirta, työryhmän puheenjohtaja, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto
Tiina Saarela, Kirkkohallitus, yhteyshenkillö, tiina.saarela(at)kirkkohallitus.fi
Marja Eronen, Suomen Nivelyhdistys, marja.eronen(at)niveltieto.net
Pirkko Jantunen, Mielenterveyden keskusliitto
Jaakko Kiilunen, Kirkkohallitus
Marjaana Kirjavainen, Suomen Sydänliitto
Anu Korhonen, Aivovammaliitto
Sari Nieminen, Kirkkohallitus
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Marika Railila, Aivoliitto

Kansalaistoimintaryhmä  kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on tai on ollut kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä kokoaa edustajat ja työstää yhteisen viestin vietäväksi vuosittaiseen köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen Brysseliin. Ryhmä myös kokoaa köyhyyttä kokeneista koostuvan raadin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustuksen saajat.

Kansalaistoimintaryhmän koordinaattori on Jouni Kylmälä, kylmala.jouni(at)gmail.com
Osallistumista Brysellin PeP-tapahtumaan koordinoi Mikko Siltanen, mikko.k.mikko(at)gmail.com

Eduskunnan köyhyysryhmä. EAPN-Finillä on edustus eduskunnan köyhyysryhmässä, Lisätietoja antaa Anna Järvinen anna.jarvinen(at)soste.fi

STM:n Jaosto25. EAPN-Finillä on edustus sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä Jaosto25:ssä, lisätietoja antaa Jiri Sironen jiri.sironen(at)ehyt.fi