EAPN-Finin jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat verkostomme keskeinen voimavara. Verkostolla on neljä työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia teemakohtaiseen työskentelyyn. Lisäksi verkostolla on edustus eduskunnan Köyhyysryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä Jaosto25:ssä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmiin, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan tai yhteyshenkilöön.

Lasten köyhyys -työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa ja luo synergiaa asian eteen jo työskentelevien kesken. Tavoitteena on saada lapsiperheköyhyyden näkökulma huomioiduksi laajasti monessa toiminnassa.

Sari Laaksonen, työryhmän pj., Ensi- ja turvakotien liitto, sari.laaksonen(at)etkl.fi
Sonja Falk, Lastensuojelun Keskusliitto
Eveliina Hostila, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Liisa Partio Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Inna-Mari Simola, Parasta Lapsille
Juha Turtiainen, Pienperheyhdistys
Elina Marjamäki, Suomen Mielenterveysseura
Sanna Koskinen, Suomen Unicef
Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliito
Anna Rotkirch, Väestöliitto
Heljä Sairisalo, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Terveys ja köyhyys -työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.

Tiina Saarela, Kirkkohallitus, yhteyshenkillö, tiina.saarela(at)kirkkohallitus.fi
Marja Eronen, Suomen Nivelyhdistys, marja.eronen(at)niveltieto.net
Pirkko Jantunen, Mielenterveyden keskusliitto
Jaakko Kiilunen, Kirkkohallitus
Marjaana Kirjavainen, Suomen Sydänliitto
Anu Korhonen, Aivovammaliitto
Sari Nieminen, Kirkkohallitus
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Marika Railila, Aivoliitto

Sosiaalipoliittinen työryhmä seuraa köyhyystutkimusta sekä kokoaa tietoa köyhyyden moninaisista syistä ja seurauksista. Ryhmä tarkastelee yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa Suomessa ja Euroopassa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta.

Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, yhteyshenkilö, tarja.pajunen(at)elakkeensaajat.fi
Jiri Sironen, EHYT ry
Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Heljä Sairisalo, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Jaakko Kiilunen, Kirkkohallitus
Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Saija Ohtonen-Jones, Suomen Punainen Risti
Anja-Riitta Ketokoski, Hyvinvointivaltion vaalijat
Anna Järvinen, SOSTE
Larissa Franz, Suomen Caritas
Henri Aaltonen

Kansalaistoimintaryhmä  kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on tai on ollut kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä kokoaa edustajat ja työstää yhteisen viestin vietäväksi vuosittaiseen köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen Brysseliin. Ryhmä myös kokoaa köyhyyttä kokeneista koostuvan raadin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä –tunnustuksen saajat.

Eduskunnan köyhyysryhmä. EAPN-Finillä on edustus eduskunnan köyhyysryhmässä, lisätietoja anna.jarvinen(at)soste.fi

STM:n Jaosto25. EAPN-Finillä on edustus sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä Jaosto25:ssä, lisätietoja jiri.sironen(at)ehyt.fi