Työryhmät

EAPN-Finin jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat verkoston tärkein voimavara. Verkostolla on kolme työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia teemakohtaiseen työskentelyyn. Lisäksi verkostolla on edustus eduskunnan Köyhyysryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmiin, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan tai yhteyshenkilöön.

Lapsiperheköyhyys -työryhmä

Työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa ja luo synergiaa asian eteen jo työskentelevien kesken. Tavoitteena on saada lapsiperheköyhyyden näkökulma huomioiduksi laajasti monessa toiminnassa.

Liisa Partio, työryhmän puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, liisa.partio(at)mll.fi

Hanna Sellergren, Ensi- ja turvakotien liitto
Sonja Falk, Lastensuojelun Keskusliitto
Eveliina Hostila, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Merja Kaivola, Parasta Lapsille
Juha Turtiainen, Pienperheyhdistys
Marja Snellman-Aittola, Suomen Mielenterveysseura
Sanna Koskinen, Suomen Unicef
Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliito
Anna Rotkirch, Väestöliitto
Heljä Sairisalo, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Petri Paju, Lastensuojelun Keskusliitto/Kaikille eväät elämään
Aino Sarkia, Pelastakaa Lapset ry

Terveys ja köyhyys -työryhmä

Työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.

Tuula Paasivirta, työryhmän puheenjohtaja, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, tuula.paasivirta(at)pp.inet.fi

Minna Autere, Talentia ry
Pirkko Justander, Sininauhaliitto ry
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry
Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliitto ry
Taija Rutanen, Aivoliitto ry
Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Laura Tuominen-Lozic, Diabetesliitto ry

Kansalaistoimintaryhmä

Ryhmä kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on tai on ollut kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä valitsee edustajat ja työstää yhteisen viestin vietäväksi vuosittaiseen köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen Brysseliin. Ryhmä myös kokoaa köyhyyttä kokeneista koostuvan raadin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat.

Kansalaistoimintaryhmän koordinaattori 2020 on Jaana Saikkonen,  jaanariina(at)hotmail.com

Osallistumista Brysellin PeP-tapahtumaan koordinoi Anne Tyni, anne.tyni(at)tstry.fi

Eduskunnan köyhyysryhmä

EAPN-Finillä on edustus eduskunnan köyhyysryhmässä, Lisätietoja antaa Anna Järvinen anna.jarvinen(at)soste.fi

STM:n jaosto EU25

EAPN-Finillä on edustus sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä. EAPN-Finin edustaja jaostossa vuonna 2020 on varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala.