Työryhmät

EAPN-Finin jäsenyhteisöt ja niiden asiantuntemus ovat verkoston tärkein voimavara. Verkostolla on kolme työryhmää, jotka kokoavat jäsenyhteisöjen edustajia teemakohtaiseen työskentelyyn. Lisäksi verkostolla on edustus eduskunnan Köyhyysryhmässä ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan työryhmiin, ota yhteyttä ryhmän puheenjohtajaan tai yhteyshenkilöön.

Lapsiperheköyhyys -työryhmä

Työryhmä seuraa lapsiperheiden ja lasten köyhyystilannetta Suomessa, kerää ja jakaa tietoa, pyrkii nostamaan teeman keskusteluun ja vaikuttamaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Työryhmän on avoin ja sen toimintaan voi tulla mukaan jokainen lapsiperheköyhyys-teemasta kiinnostunut. Ryhmälle voi lähettää myös kysymyksiä tai ehdotuksia.

Ryhmän kokoonpano:

Liisa Partio, työryhmän puheenjohtaja, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, liisa.partio(at)mll.fi

Hanna Sellergren / Jonna Lehikoinen, Ensi- ja turvakotien liitto
Eveliina Hostila
, Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
Sonja Falk, Lastensuojelun Keskusliitto
Petri Paju, Lastensuojelun Keskusliitto/Kaikille eväät elämään
Elina Marjamäki / Marja Snellman-Aittola, Mieli ry
Merja Kaivolainen,
 Parasta Lapsille
Aino Sarkia, Pelastakaa Lapset ry
Juha Turtiainen
, Pienperheyhdistys
Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
Ville Kujanpää, Suomen Setlementtiliito
Sanna Koskinen / Johanna Laaja, Suomen Unicef
Heljä Sairisalo
, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Vuoden 2021 kokoukset
to 28.1.
to 18.3.
ke 26.5.
to 23.9.
kello 14.30 – 16
to 25.11. kello 9.30-11.00
Kokoukset järjestetään Teamsissä, koronan hellittäessä MLL, Toinen linja 17

päivitys 15.12.2020 Liisa Partio

Terveys ja köyhyys -työryhmä

Työryhmä tarkastelee erityisesti pitkäaikaissairauksien ja köyhyyden keskinäistä suhdetta sekä eri väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.

Anita Salonen, työryhmän puheenjohtaja, Kirkkohallitus, Kirkon diakonia ja sielunhoito, anita.salonena(at)evl.fi

Seuraavat kokoukset
ma 6.9.2021
klo 10-12 Teams-kokouksena, osallistumislinkin saa työryhmän puheenjohtajalta
ma 8.11.2021 klo 10-12 Kirkkohallitus, Eteläranta 8, Helsinki

Ryhmän jäsenet

Minna Autere, Talentia ry
Pirkko Justander, Sininauhaliitto ry
Ylva Krokfors, Invalidiliitto ry
Riikka Mettälä, Mielenterveyden keskusliitto ry
Tuula Paasivirta, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto
Taija Rutanen
Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Laura Tuominen-Lozic, Diabetesliitto ry

Kansalaistoimintaryhmä

Ryhmä kokoaa yhteen henkilöitä, joilla on tai on ollut kokemusta köyhyydestä tai pienillä tuloilla elämisestä. Ryhmä valitsee edustajat ja työstää yhteisen viestin vietäväksi vuosittaiseen köyhyyttä kokeneiden kuulemiseen Brysseliin. Ryhmä myös kokoaa köyhyyttä kokeneista koostuvan raadin, joka valitsee Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen saajat.

Kansalaistoimintaryhmän koordinaattori 2021 on Jaana Saikkonen,  jaanariina(at)hotmail.com

Osallistumista Brysellin PeP-tapahtumaan koordinoi Anne Tyni, anne.tyni(at)tstry.fi
Vuonna 2021 kansainvälinen köyhyyttä kokeneiden tapaaminen pidetään etätapahtumana 24.-25.11.2021.

Eduskunnan köyhyysryhmä

EAPN-Finillä on edustus eduskunnan köyhyysryhmässä, Lisätietoja antaa Anna Järvinen anna.jarvinen(at)soste.fi

STM:n jaosto EU25

EAPN-Finillä on edustus sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevässä jaostossa EU25:ssä. EAPN-Finin edustaja jaostossa vuonna 2020 on varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala.