Allekirjoita kansalaisaloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta!

Tehdään koulutuksesta aidosti yhdenvertaista! Moni nuori joutuu keskeyttämään toisen asteen opinnot rahanpuutteen takia. Kustannuksia aiheuttavat etenkin oppimateriaalit, joiden kokonaiskustannukset voivat nousta lukiossa jopa 2600 euroon ja ammatillisen koulutuksen tutkinnoissa tätäkin korkeammaksi. Järjestöt ovat avanneet kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan viranomaisilta selvitystä ja toimenpiteitä siirtymiseksi aidosti maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

***

Vaadi kanssamme maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille ja allekirjoita kansalaisaloite täällä:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607

Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat nyt kohtuuttoman kalliit. Opetus peruskoulussa ja toisella asteella on maksutonta, mutta lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät opiskelumaterialit.

Esimerkiksi lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, alasta ja oppilaitoksesta riippuen, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle.

Kansalaisaloite avattiin maanantaina 18.9. ja tavoitteena on saada aikavälillä 18.9.2017-18.3.2018 kokoon vähintään 50 000 allekirjoitusta, jotta aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

Aloitteen vireillepanijoina ovat Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura -Yeesi ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Kampanjaa tukee myös Vanhempainliitto.

På svenska:
Kostnaderna för gymnasiet och yrkesstudier är nu oerhört höga. Undervisningen i grundskolan och på andra stadiet är avgiftsfri, men i gymnasierna och på yrkesinstituten är studerande tvugna att att själv införskaffa de obligatoriska studiematerialen.

Andra stadiets utbildning är dyr: till exempel kostnaderna för hela gymnasieutbildningen kan uppgå till 2600 €, och vissa yrkesutbildningar, beroende på bransch och studieplats, kan bli till och med flera tusen euro. Det här försätter unga i ojämlik position och sätter tryck på mindre bemedlade familjers ekonomi.

Kräv tillsammans med oss avgiftsfri andra stadiets utbildning för alla, och skriv under medborgarinitiativet här:

https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2607

Medborgarinitiativet öppnades måndagen den 18.9 och målet är att få ihop minst 50 000 underskrifter mellan 18.9.2017 och 18.3.2018, så att initiativet förs till behandling i riksdagen.

Som initiativtagare fungerar Rädda barnen rf., Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsforbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura -Yeesi ry, Finlands föräldraföreningar och Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf.