Artikkelikokoelma luotaa EU:n tulevaisuutta eurovaalien edellä

Murroksessa olevalla Euroopan unionilla on edessään muutosten vuosi: Euroopan parlamentin vaalit ovat toukokuussa ja niiden jälkeen aloittaa uusi komissio. Suomi on tärkeänä vuonna tärkeässä asemassa – se on EU:n puheenjohtajamaa kesäkuusta vuoden loppuun. Uusi julkaisu valottaa EU:n tulevaisuutta muutosten kynnyksellä, etenkin sen sosiaalista ulottuvuutta.

Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi –julkaisun ovat tuottaneet yhdessä EAPN-Fin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE. Sen useassa artikkelissa käsitellään sosiaalista Eurooppaa, etenkin sosiaalisten oikeuksien pilaria. Kirjoittajilla on erilaisia painotuksia, mutta yleinen näkemys on, että sosiaalisen Euroopan rakentamiseksi on tähän mennessä tuotettu enemmän sanoja kuin tekoja.

EAPN-Finin puheenjohtaja Jiri Sironen on kirjoittanut julkaisuun artikkelin eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja sosiaalisesta Euroopasta. Komissio seuraa jäsenmaiden talous- ja muuta kehitystä vuotuisella ohjausjaksolla. Sillä tuotetaan yhteistyössä kunkin jäsenmaan kanssa maaraportti paitsi taloudesta, rakenteellisista uudistuksista myös sosiaalisesta kehityksestä.

”Havainnot ja kriteerit sosiaalisesta kehityksestä eivät kuitenkaan saa samanlaista vipuvoimaa kuin talouden kysymykset, koska jäsenmailta ei edellytetä niiden seuraamista. Talous ja hyvinvointi olisi saatettava keskenään tasapainoon”, Sironen toteaa.

Kansalaisjärjestöt laajemmin mukaan

Sironen korostaa, että kansalaisyhteiskunnan on syytä osallistua entistä enemmän keskusteluun unionin toiminnasta. Kansalaisjärjestöt tuovat muun muassa ohjausjaksovuorovaikutuksessa esiin myös haavoittuvimpien ihmisryhmien näkökulmia.

”Ohjausjakso on keskeinen väline edistää kansalaisten sosiaalisten oikeuksien toimeenpanoa. Siitä käydään kuitenkin valitettavan vähän julkista keskustelua. Niin eduskunnan kuin koko kansalaisyhteiskunnan osallisuudelle tulisi luoda uusia väyliä. Myös median toivoisi raportoivan ohjausjaksosta monipuolisemmin. Nyt uutisoidaan lähinnä talouskasvuennusteita.”

Artikkelikokoelma julkistettiin Inhimillisempi Eurooppa -tilaisuudessa 17. joulukuuta 2108. Tilaisuuden voi katsoa verkossa.

Lue julkaisu

Inhimillisempi Eurooppa – Puheenvuoroja Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi

Lisätietoja

puheenjohtaja Jiri Sironen, EAPN-Fin 040 450 9077, [email protected]