EAPN-Finin uusi hallitus aloitti työnsä

EAPN-Finin uusi hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 17. tammikuuta. Uusi ja vanha hallitus kokoustivat yhdessä, jotta ”vanhat” jäsenet pystyivät siirtämään ”perintöään” eteenpäin.

Verkoston hallituksessa on melko paljon henkilövaihdoksia:

Uusi puheenjohtaja Olavi Kaukonen on A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja. Hän on ollut koko työuransa tekemisissä köyhyyden ja huono-osaisuuden kanssa sekä asiakastyössä että hallinnossa ja aiemmin myös EAPN-Finin hallituksen jäsen.

Uusi varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala työskentelee Kriminaalihuollon tukisäätiössä kriminaaliasiamiehenä. Hän on ollut EAPN-Finin hallituksessa 2012–2015.

Ihmisoikeuksien sitovuutta pidettävä esillä

Hallituksen jäsenistä kaksi kaksivuotiskautta hallituksessa tuli täyteen Anja-Riitta Ketokoskella. Hän pitää tärkeänä, että verkosto korostaa toiminnassaan Suomen kansainvälisten velvoitteiden ja ihmisoikeuksien sitovuutta.

Myös Yrjö Mattilalla tuli kaksi hallituskautta täyteen. Hän toimii Omaishoitajaliitossa ja on Suomen Sosiaalioikeudellisen seuran puheenjohtaja. Hänestä verkoston on tärkeää tuoda esiin niiden ihmisten näkökulmia, jotka eivät itse pysty puolustamaan itseään. Mattilasta on erinomaista, että verkoston köyhyyttä kokeneista ihmisistä koostuva Kansalaistoimintaryhmä on vahvistunut. Sen jäsenten monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta on syytä hyödyntää.

Mikael Söderström luopui hallituspaikastaan työpaikkavaihdoksen vuoksi. Hänestä verkoston roolia ulospäin tulisi kasvattaa: tarvitaan enemmän kannanottoja ja ulostuloja. Taloudellisen köyhyyden lisäksi on muistettava ihmisen kokonaistilanne.

Myös Sininauhaliittoa hallituksessa edustanut Patrik Metsätähti luopuu hallituspaikastaan työpaikan vaihdoksen vuoksi. Koska EAPN-Finin resurssit ovat niukat, hänestä olisi niiden vahvistamista olisi syytä pohtia esimerkiksi korottamalla jäsenmaksuja tai rahankeräyksellä.

Uusilla hallituksen jäsenillä monipuolista asiantuntemusta

Metsätähden tilalle hallitukseen tuli Miikka-Pekka Rautiainen Sininauhaliitosta. Hän tekee työtä vapautuvien lyhytaikaisvankien kanssa Pyöröovesta ulos -hankkeen projektipäällikkönä. Työssä esillä ovat muun muassa asunnottomuuskysymykset.

Uusi jäsen hallituksessa on myös Anne Tyni. Hänedustaa Turun seudun TST ry:tä, joka tekee työtä paitsi työttömien myös muiden varattomien ihmisten eteen. Anne Tyni on ollut useamman vuoden mukana EAPN-Finin Kansalaistoimintaryhmässä, osallistunut viime vuonna köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien eurooppalaiseen tapaamiseen Brysselissä ja ollut valmistelemassa vastaavaa tapahtumaa Suomeen. Se järjestettiin pilottina 12. marraskuuta 2019.

Kirkon diakonian ja sielunhoidon uusi edustaja hallituksessa on Anita Salonen. Hän toimii avustusvalmistelijana Kirkon Diakoniarahastossa ja on työssään kosketuksissa köyhyyden ilmenemismuotoihin ja ihmisten hätään eri puolilla Suomea.

Eläkkeellä oleva sosiaalityön professori Leena Eräsaari on myös uusi hallituksen jäsen. Hän on hallituksessa Hyvinvointivaltion vaalijat ry:n edustajana.

Painopisteinä köyhyyttä kokeneiden äänen vahvistaminen ja sosiaaliturvauudistus

Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa todettiin, että vuoden kaksi keskeistä painopistettä ovat köyhyyttä kokeneiden äänen vahvistaminen ja sosiaaliturvan uudistamiseen vaikuttaminen. Köyhyyttä kokeneiden äänen vahvistamiseksi järjestetään ensi syksynä toista kertaa köyhyyttä kokeneiden ja kansanedustajien tapaaminen.

Sosiaaliturvaa uudistamaan lähtevän parlamentaarisen komitean perustamisesta kerrottiin helmikuussa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjä edustavalla SOSTElla on komiteassa pysyvän asiantuntijan paikka. Komitean toimikausi on 16.3.2020–31.3.2027.

Toimintasuunnitelman mukaan hallitus ryhtyy myös kehittämään verkoston viestintää ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Viestinnässä käytetään paljon monille vieraita abstrakteja käsitteitä. Kielenkäyttöä yritetään muuttaa yleiskielisemmäksi.

Kolme kaikille kiinnostuneille avointa työryhmää

EAPN-Fin toimii pitkälti työryhmiensä kautta. Ne ovat kaikille kiinnostuneille avoimia. Niistä jokaisella on puheenjohtaja tai yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä, kun haluaa tulla tapaamisiin mukaan. Yhteydenotto on hyvä siksi, että tiloissa ja tarjoiluissa osataan varautua oikeaan osallistujamäärään.

Lapsiperheköyhyystyöryhmän puheenjohtaja on Liisa Partio, Terveys & köyhyys -työryhmän puheenjohtaja Tuula Paasivirta ja Kansalaistoimintaryhmän koordinaattori Jaana Saikkonen.

EAPN-Finilla on edustus eduskunnan köyhyysryhmässä. Verkoston edustaja ryhmässä on Liisa Partio.

EAPN-Fin on osa Euroopan EAPN:ää, European Anti-Poverty Networkia. Se kokoaa yhteen eurooppalaisia köyhyyttä vastaan toimivia verkostoja. EAPN-Finilla on paikka sen toimeenpanevassa elimessä EXCO:ssa, Executive Committee´ssa. Sen jäseneksi ja sosiaali- ja terveysministeriön EU:n sosiaaliasioita käsittelevän jaoston EU25:n jäseneksi valittiin varapuheenjohtaja Marjatta Kaurala.

Anna Järvinen jatkaa EAPN:n EUISG, EU Inclusion Strategies Group -ryhmässä, jota voi kutsua verkoston sosiaalipoliittiseksi työryhmäksi.

Uudet jäsenet & toiveet & ideat tervetulleita

EAPN-Finilla on tällä erää 55 jäsentä – enimmäkseen sosiaali- ja terveysjärjestöjä. EAPN-Fin muodostaa jäsenineen tavallaan köyhyysjärjestön, joka Suomesta puuttuu.

Jäseneksi voi liittyä mikä vaan köyhyyttä vastaan toimiva ryhmä, verkosto tai yhdistys. Jäsenhakemuksen voi lähettää verkoston sihteerille Erja Saariselle, erja.saarinen(at)soste.fi Hän työskentelee SOSTEssa erityisasiantuntijana ja osan työaikaansa EAPN-Finin sihteerinä.

Verkoston jäsenmaksu on 50–500 euroa vuodessa jäsenen harkinnan mukaan. Verkoston noin 12 000 euron tulot muodostuvat puoliksi jäsenmaksuista ja EAPN:n Euroopalta tulevasta EU-komission rahoituksesta. Suurin osa rahasta käytetään Kansalaistoimintaryhmän kuluihin, koska siinä toimivat tekevät vapaaehtoistyötä.

Kaikenlaiset ideat ja toiveet verkoston toiminnaksi ja sen kehittämiseksi ovat tervetulleita. Niitä voi lähettää sihteerille.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 13.maaliskuuta 2020.

Erja Saarinen