EAPN-Finin yleiskokous 26.11.2018

EAPN-Fin verkoston yleiskokous pidetään maanantaina 26.11. klo 12–14 SOSTEssa. Samassa paikassa pidetään heti perään klo 15 alkaen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus.

Tilaisuudet ovat SOSTEssa, osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, 6. kerros, kokoushuone Jungman.

Yleiskokous tarjoaa yleiskatsauksen EAPN-Finin ja EAPN Euroopan toimintaan. Kokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017, päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2019 sekä valitaan uudet jäsenet hallitukseen erovuorossa olevien tilalle.

Kokous on avoin kiinnostuneille, mutta siihen pitää ilmoittautua. Ilmoittaudu tästä

Puheoikeus ja äänivalta ovat varsinaisten jäsenten valtuuttamilla edustajilla. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Vaalikelpoisia hallitukseen ovat varsinaisten jäsenten esittämät ehdokkaat.  Jokainen jäsen voi asettaa enintään yhden ehdokkaan.

Kokouksen jälkeen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuus

Samassa tilassa SOSTEssa pidetään klo 15 alkaen Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksenjakotilaisuus. Siinä selviää, miten köyhyyttä on tänä vuonna mediassa käsitelty ja mitkä köyhyydestä kertovat jutut kokemusasiantuntijoista koostuva raati on päättänyt palkita. Tilaisuudessa julkistetaan myös Köyhä mediassa -opas.

Ilmoittaudu Kunnioittavasti köyhyydestä -tunnustuksen jakotilaisuuteen