Elokolo-käsikirjassa esitellään köyhyyden vastaista toimintaa

Elokolo-kohtaamispaikkatoimintaa on harjoitettu jo 25 vuotta. Sen monipuolisen toiminnan eri ulottuvuuksia ja yksityiskohtia ei kuitenkaan ole laitettu aiemmin yksiin kansiin. EHYT julkaisi Elokolo-kohtaamispaikkatoiminnan käsikirjan valtakunnallisilla kohtaamispaikkapäivillä Torniossa 1.4.2016.Elokolot ovat kansalaisten kohtaamispaikkoja, joihin kuka tahansa on tervetullut. Ihmisen terveydelle, hyvinvoinnille ja yhteiskuntaan kiinnittymiselle ratkaisevaa on kokemus sosiaalisesta paikasta. Kohtaamispaikoissa jokainen voi tuntea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään ja kokea yhteenkuuluvuutta. EHYT ylläpitää yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa Elokoloja Helsingissä, Hyvinkäällä, Lahdessa, Pirkkalassa, Tampereella ja Turussa. Lisäksi EHYT ry:n verkostoon kuuluu 30 erilaista kohtaamispaikkaa ympäri Suomea.

Käsikirja kuvaa Elokolojen ja ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnan keskeisimpiä elementtejä, jotta myös muut kohtaamispaikat ja yhdistykset voisivat hyödyntää ja ottaa niitä käyttöön omassa toiminnassaan. Julkaisu on kirjoitettu hyödyttämään niin Elokoloja, EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkostoa kuin kaikkia muiltakin kohtaamispaikkoja, ja se tarjoaa virikkeitä myös muille matalan kynnyksen toimintakeskuksille, asukastuville ja päiväkeskuksille. Käsikirjassa esitellään kohtaamispaikkatoiminnan taustaa ja edellytyksiä, monipuolisia sisältöjä ja toimintamalleja sekä työllistämistä ja vapaaehtoistoimintaa. Erityisesti huomioidaan kohtaamispaikkoihin sopivat ehkäisevän päihdetyön muodot.

”Elokolo – kohtaamispaikkatoiminnan käsikirja” -julkaisu on saatavilla ilmaisena verkkojulkaisuna ja EHYT ry:stä painettuna viiden euron hintaan.